05/03/2020

WEEK-END 13/2019-2020

Lees ook de mededelingen.

                                                                                      

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 03/03/2020 om 19u30
Plaats: Vergaderzaal Sportcomplex Olympia Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt

I. Comité Minnelijke Schikkingen:

Geschorst voor beker en competitie vanaf 11/03/2020 voor:

EEN (01) speeldag:

CAVUS Emin (°01/12/1976)                                                               K FC Vlam Eisden

Boete: berisping                                                                               Pool Keroma A

in het voorkomend geval dat tegen het hiervoor vermelde voorstel tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 17/03/2020.

II. Sport en Disciplinair Comité:

Uitsluiting van speler BARATINSKAS Marco (°16/02/1992) – FC Klotbroek en de incidenten met speler BARATINSKAS Marco (°16/02/1992) en afgevaardigde bezoekers MAGNE Patrick (°10/11/1972) – FC Klotbroek bij de competitiewedstrijd Sting Waterschei – FC Klotbroek van 15/02/2020

Opgeroepen:
FC Klotbroek: speler BARATINSKAS Marco (°16/02/1992)
                     officieel afgevaardigde bezoekers MAGNE Patrick (°10/11/1972)
Sting Waterschei: officieel afg thuisploeg CARAFICI Francesco (°08/08/1967)
Scheidsrechter
Aanwezig: allen behalve BARATINSKAS Marco (°16/02/1992)
Afwezig: BARATINSKAS Marco (°16/02/1992)

Beslissingen:
speler BARATINSKAS Marco (°16/02/1992) – FC Klotbroek - geschorst voor VIJF (05) speeldagen beker en competitie vanaf 11/03/2020 Officieel afgevaardige bezoekers MAGNE Patrick (°10/11/1972) – FC Klotbroek - geschorst voor ACHT (08) speeldagen beker en competitie vanaf 11/03/2020.

Boetes:
FC Klotbroek: ongepaste/agressieve houding tov de scheidsrechter na de wedstrijd
                     wanordelijkheden                     
                     afwezig op de zitting

Kosten: verschijningskosten scheidsrechter (€ 27,00) ten laste van FC Klotbroek

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig:
Voorzitter Valère Mantels
Regio Genk +: Roberto Cavatorti
Regio N-W: /
Regio Z: Marc Martens, Dominique Peeters en Marc Smets
Secretaris Benny Croes
Fernand Oeyen

Verontschuldigd:
Willy Poosen (SC)

1. BEHANDELDE PUNTEN
- Verslag vorige vergadering
- Briefwisseling
- Kalender – afgelaste wedstrijden
                 - seizoen 2020 – 2021
- Bekers KLBS – lottrekking thuisploeg finale
                       – sponsoring Decathlon
- Bijzondere algemene vergadering – conclusies en verdere acties
- Intern Reglement KLBS - evaluatie
- Regio nieuws
- Diversen

2. Verslag vorig zitting dd. 18/02/2020: goedgekeurd

3. Briefwisseling: geen

4. BEKER - Zie ook website onder “Informatie en documenten” – “Beker”

Finale Beker KLBS (13/04/2020 – Paasmaandag)

15u00:  VK Wieze Boys A - Century Hasselt

Plaats: accommodatie UD Barcelona

Organisatie: UD Barcelona

5. KALENDERWIJZIGINGEN
Kampioenschap
:
Reeks I:
14/03/2020 om 15u00: FC Total Energy – Huwa-San Bilzen wordt ingevolge dubbele bezetting op de
           terreinen van HO Heide gespeeld op Basvelden (A plein), Muizenstraat 32, 3520 Zonhoven
21/03/2020 om 13u00 ipv 15u00: OH Bergmans – FC Tamara

Reeks II
07/03/2020 om 15u00: FC Global Impact – Sporting Caetsbeek wordt gespeeld op natuurgras
                                       i.p.v. kunstgras

 6. GELE EN RODE KAARTEN
Ingevolge de reglementswijziging doorgevoerd door de KBVB/VV betreffende gele en rode kaarten voor ploegofficials, volgt hierna een verduidelijking betreffende het beheer en de registratie van deze kaarten.
a. Registratie
(1). Op het wedstrijdblad:
       De scheidsrechter deze kaarten onder “Aanmerkingen”
(2). Op de website:
       Twee (02) mogelijkheden: het bestuurslid is ook ingeschreven als speler of niet.
        (a) Het bestuurslid is ook ingeschreven als speler:
           De kaarten worden ingeschreven achter de naam van betrokkene in de spelerslijst
       (b) Het bestuurslid is NIET ingeschreven als speler:
           Het bestuurslid wordt toegevoegd aan de spelerslijst met achter zijn naam (bestuurslid)
           De kaart(en) word(t)(en) vervolgens ingeschreven achter zijn naam in de spelerslijst.
b. Beheer
(1). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kaarten opgelopen door spelers of ploegafgevaardigden.
(2). De kaarten zijn cumulatief voor de schorsingen.
(3). Een bestuurslid toegevoegd aan de spelers lijst (bestuurslid achter zijn naam) WORDT GEEN
     SPELER MAAR BLIJFT ENKEL EEN BESTUURSLID. Maw hij mag zijn ploeg slechts aanvullen
     in omstandigheden vermeld in Art 25 van het Intern Reglement KLBS.

7. UITRUSTING
Bij KLBS moet de trui van beide ploegen duidelijk verschillen.
Bij de KBVB/VV moeten vanaf dit seizoen bij de eerste elftallen de trui, broek en kousen verschillen.
Dit om het de vlaggenmannen en de VAR gemakkelijk te maken.
Daar de KLBS geen VAR heeft en vlaggenmannen maar een paar keer per seizoen worden opgesteld,
is dit bij ons niet van toepassing en moet enkel de trui duidelijk verschillen met de tegenstrever.

 8. PROCEDURE AFGELASTINGEN WEDSTRIJDEN
De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste ploegen
door het PC Limburg (KBVB/VV) algemeen afgelast worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
a.Algemene afgelasting.
Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.

 9 BESCHIKBAARHEID VAN DE TERREINEN
Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen
NIET algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB/VV).

10. PROCEDURE VOORAFGAANDE KEURINGEN
Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient
contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749)en dit voor zaterdagmorgen 10u30.
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers,
de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

 11. SCHEIDSRECHTERKOSTEN BIJ AFKEURING VAN EEN TERREIN
Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
11 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

 12. RESERVE SPELERS – OPWARMING
Bij KLBS zijn VIER (04) vervangingen toegestaan, daarom mogen er zich maximaal VIER (04) reserve spelers van één ploeg gelijktijdig opwarmen, dit in tegenstelling tot de KBVB/VV waar DRIE (03) vervangingen toegestaan zijn en daarom mogen er zich maximaal DRIE (03) reserve spelers van een ploeg gelijktijdig opwarmen.

 IV. Administratief

1. Nazicht wedstrijdbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag beker vanaf 24/02/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten
TASDELEN Erdi (°14/01/1988)                                                K FC Vlam Eisden

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 24/02/2020
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
RENKENS Bart (°20/06/1986)                                                  FC Tamara

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 02/03/2020
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
BOLLEN Kevin (°15/05/1980)                                                   Huwa-San Bilzen.
VANNUT Stijn (°02/02/1988)                                                   Century Hasselt

2. Gele kaarten
Speeldag 22/02/2020
FC Beukenhof: 1
FC Hutte Houthalen:1
FC Tamara: 2
FC Total Energy: 2
K F Vlam Eisden: 4
Mees 80: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
VK Wieze Boys A: 1

Speeldag 29/02/2020
Aviaclub: 1
Century Hasselt: 1
El Toro: 2
FC Tamara: 1
Huwa-San Bilzen: 1
K FC Vlam Eisden: 1
Pool Keroma A: 1
UD Barcelona: 3

3. Administratieve overtredingen
Speeldag 22/02/2020
FC Total Energy: wedstrijdblad laattijdig ingevuld (5X)
Sting Waterschei: verkeerde voornaam speler (GIANNARAKIS Iani ipv Ioannis )(4X)
                           naam en voornaam speler omgewisseld (SANDRO Porco ipv PORCO Sandro)
FC Beukenhof: laattijdige uitslag

Speeldag 29/02/2020
Pool Keroma A: verkeerde datum (30/02/2020 ipv 29/02/2020)
Weerstand Zonhoven: verkeerde benaming terrein (A terrein ipv Basvelden)
FC Total Energy: verkeerde datum (01/02/2020 ipv 29/02/2020)
FC Hutte Houthalen: geen datum
                             geen aanvangsuur

4 Ambtshalve sancties:
Speeldag 22/02/2020
Sporting Caetsbeek: laattijdig forfait
Beslissingen:
Uitslag van de wedstrijd El Toro – Sporting Caetsbeek 5 - 0
Boete: laattijdig forfait

 Speeldag 29/02/2020
Sting Waterschei: tijdig forfait
Beslissingen:
Uitslag van de Sting Waterschei – Pool Keroma B 0 – 5
 Boete: tijdig forfait

5. Regio nieuws
Regio Genk + : volgende vergadering op 11/03/2020 in de cafetaris van Calcio Genk.
Regio N-W: ingevolge het eindigen van de activiteiten van Binnenste Buitenland heeft de regio N-W
                 geen voorzitter meer.
Regio Z: verslag van de regio vergadering van 02/03/2020 volgt.

6. Kostenbedoening
Aviaclub: (IV, 2) € 2,50
Century Hasselt: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
El Toro: (IV, 2) € 5,00
FC Beukenhof: (IV, 1) €2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
FC Hutte Houthalen: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 7,50
FC Klotbroek: (IV, 1) € 10,00 + 12,50 + 12,50 + 37,50 + 2,50: totaal € 75,00
FC Tamara: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + 2,50: totaal € 12,50
FC Total Energy: (IV, 2) € 5,00 + (IV, 3) € 12,50 (5X 2,50) + 2,50: totaal € 20,00
Huwa – San Bilzen: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50
K FC Vlam Eisden: (I) € 12,50 + (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 10,00 + 2,50: totaal € 30,00
Mees 80: (IV, 2) € 2,50
Pool Keroma A: (I) € 6,25 + (IV, 2) € 2,50 + 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 13,75
Pool Keroma B: (IV, 2) € 2,50
Sporting Caetsbeek: (IV, 4) € 85,00 waarvan € 75,00 aan El Toro
Sting Waterschei: (IV, 3) € 10,00 (4X 2,50) + 2,50 + (IV, 4) € 60,00 waarvan € 50,00 aan
                           Pool Keroma B: totaal € 72,50 waarvan € 50,00 aan Pool Keroma B
UD Barcelona: (IV, 2) € 7,50
VK Wieze Boys A:(IV, 2) € 2,50
Weerstand Zonhoven: (IV, 3) € 2,50

6. Mededelingen
a. De aandacht van de clubs wordt gevestigd op de volgende Art van het Int Regl KLBS:
Art 8: Indienen van voorstellen tot wijziging van het Int Regl KLBS
          in te dienen bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/04/2020
Art 26: Beperkingen inzake opstelling van nieuwe spelers
Art 27: Transfermogelijkheden met o.a. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van
           toepassing voor KLBS van 01 tem 30/04
Art 75: Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden

b. Naamveranderingen van clubs dienen, schriftelijk, toe te komen bij de secretaris KLBS voor 01/05/2020.

c. Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris KLBS tegen
    uiterlijk 01/06/2020 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.

d. Kandidaten om mee te werken aan de opstelling van de kalender voor het seizoen 2020 – 2021
    worden verzocht zich te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2020. 
 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/03/2020.