08/11/2006

Week-End 4/2006-2007

Info nummer 4 is ter beschikking

Met opgave van de lottrekking 1/16 finale KLBS Beker (onder punt IV,2)

                                               WEEK-END(4/2006-2007)

 

                                                                                    Hasselt, 8 november 2006.

 

Verslag vergaderingen comités dd.06/11/06 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 15/11/06 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Davy ZEELMAEKERS(°13/09/80)                         ZD Overath

 

         Twee (2) speeldagen

         Maarten VERLINDEN(°30/03/79)                         VC Mireille

         Jo WILLEMS(°15/05/79)                                   FC Berg

         Peter HUYGHE(°25/01/68)                                Aviaclub

         Noël KEYERS(°26/11/69)                                  K.Kessenich

         Claudio VANHEES(°04/10/85)                            UD Barcelona

 

         Drie (3) speeldagen

         Chris GEEBELEN(°13/06/81)                               Kanaalboys Rotem

 

         Sancties ingevolge melding onder incidenten

         Één (1) speeldag

         Kevin SEMPELS(°18/12/82) – houding na de wedstrijd -   VC Mireille

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 20/11/06

         Verslag ref Herssens wedstrijd BVC Park Houthalen – AFI Waterschei van 21/10/06

         Verslag ref Longo wedstrijd VNA Winterslag – FC Heideweelde van 28/10/06

 

II.Comité verzet minnelijke schikkingen

         Geen zitting

 

III.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Jean Brebels, Roger Cleuren, Roger Vernijns,

Fernand Oeyen, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Verontsch : Marcel Raymakers

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 16/10/06 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 15/11/06

 

Verslag doorverwezen door MS comité zitting 16/10/06. MS comité te onthouden bij uitspraak.

Verslag ref   Poosen wedstrijd Rozendaal-Hellas 2000 van 14/10/06. Vermeld bij incidenten: speler Athanasios GIANNAKOS (°04/01/73) van Hellas 2000.

Opgeroepen: speler en scheidsrechter. Vrijblijvend afgevaardigde Claudio Suranno van Hellas 2000

Aanwezig: speler Giannakos en afgevaardigde Suranno. Scheidsrechter tijdig verontschuldigd.

Uitspraak :

Speler Athanasios GIANNAKOS wordt geschorst voor twee (2) speeldagen.

Boete: € 5,00 lastens club Hellas 2000

 

IV. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als III plus dhr Marcel Raymakers (tot dan weerhouden zitting

         Limburgse Verstandhouding – KBVB)

 

1. Briefwisseling:

a) Verontschuldigingen secretaris Paolini Fulvio van VNA Winterslag voor zijn afwezigheid op de zitting van 16/10/06.

 

b) Schrijven Ford Keroma in verband met de feiten zich voorgedaan tijdens de wedstrijd Ford Keroma A – Hellas 2000 van 21/10/06.

Het comité oordeelt: er wordt gemeld dat scheidsrechter Dehasque, vermits hij van de fase niets gezien heeft, geen verslag kan maken. Bij ontstentenis van een verslag kan het sportcomité geen verder gevolg geven.

De opmaak van een PV zal betrokkene toelaten zijn rechten te laten gelden via de geijkte instanties.

 

c) KBVB: melding hoger beroep ingediend door Tim VALKENEERS tegen beslissing KLBS van 16/10/06. Dossier overgemaakt.

 

d) Kanaalboys Rotem: wedstrijd K.Rotem – SV Vrolingen van 28/10/06 in de voorronde van de Beker – Poule 4.

Speler Didier SEGERS aangeduid als gespeeld zonder geldig identiteitsbewijs.

Nota genomen van het schrijven, houdende dat de IK na de wedstrijd werd getoond aan de scheidsrechter echter na de nodige aanduidingen op het scheidsrechtersblad.

Rekening houdend met het relaas van dhr. Stans, scheidsrechter, door bemiddeling van het PSC Limburg, dat er na het aftekenen van het blad en na eerst het lokaal te hebben verlaten er nadien “een” IK werd gebracht welke niet meer werd gecontroleerd, vermits afgesloten,

Besluit het comité dat de scheidsrechter handelde in overeenstemming met art.V/24 van het reglement van de KBVB;

“Voor elke wedstrijd moet de scheidsrechter de identiteit controleren van alle spelers van wie de naam op het scheidsrechtersblad voorkomt. Deze controle geschiedt in tegenwoordigheid van de betrokken spelers en afgevaardigden.

Desgevallend kan de scheidsrechter beslissen het nazicht tijdens de rust of na de wedstrijd te doen, MAAR VOOR ONDERTEKENING van het wedstrijdblad door de betrokken partijen”.

Derhalve verliest K.Rotem de wedstrijd met 0-3, zoals hierna vermeld onder V punt 3

Herziening eindrangschikking van poule 4:

         1. Merem Bilzen         6         4         0         2         21-12            14

         2. SV Vrolingen         6         3         2         1         14-13            10

         3. Vanhelmont Sport 6         2         3         1         19-20            7

         4. K. Rotem              6         1         5         0         15-24            3

 

Aldus plaatst SV Vrolingen zich voor de volgende ronde, de 1/16 finale, van de Beker.

Vanhelmont Sport komt niet in aanmerking als één van de 3 beste derde en dus ook niet

voor de 1/16 finale.

 

e) Algemeen forfait VNA Winterslag A

 

Het schrijven van 11 oktober 2006 wordt tevens aanvaard als de begindatum van het algemeen forfait. Er worden geen afzonderlijke forfaits aangerekend aan VNA Winterslag.

Boete :

In overeenstemming met art.48 punt b van het interne reglement van KLBS dient club

VNA Winterslag een boete van € 25,00 te betalen aan KLBS.

 

2. Lottrekking 1/16 finale KLBS Beker

Wedstrijden te spelen op 25/11/06, tenzij andere melding aanvang 14u30

duur: 2 x 40 minuten – bij gelijke stand geen verlengingen maar onmiddellijk

                                     strafschoppen.

 

         1. Sporting Caetsbeek – FC Berg

         2. UD Barcelona – SV Vrolingen

         3. Ford Keroma A – Merem Bilzen

         4. Het Spoor – Olympia Tongeren

         5. SV De Conde – Swijsen-Schepers M.80

         6. Aviaclub – VC Mireille

         7. FC Global Impact – AFI Waterschei

         8. FC Heideweelde – Welkenhuyzen

         9. CBW Zonhoven – Century Hasselt

10. Kerkuilen Kessenich – VNA Winterslag

         11. FC Banneux – Genk 96

         12. BVC Park Houthalen – Terlaemen 04

         13. RP Products – Citroën Steegen

         14. Heylen Bricks – Wieze Boys B

         15. Kotem VV – Vlam Eisden

         16. Wieze Boys A – VK Grammenrode

 

V.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 23/10/06:

         Kevin SEMPELS(°18/12/82)                               VC Mireille

 

         Vanaf 06/11/06:

         David CRETEN(°29/09/76)                                 Aviaclub

         Roland MORIAS(°03/05/54)                               FC Gualco

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten:

 

         Vanaf 23/10/06:

         Davy GOMMERS(°25/07/83)                              Olympia Tongeren

 

         Vanaf 06/11/06:

         Gunther BUNTINX(°16/02/72)                            VNA Winterslag

         Bart KENIS(°18/07/76)                                     Terlaemen 04

 

Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten verschillende wedstrijd:

        

         Vanaf 23/10/06:

         Frank INGNOUL(°31/07/71)                               Century Hasselt

         Koen THIJSEN(°20/11/80)                                 BM Knapen

         Georgios GIANNAKOS(°10/10/78)                       Hellas 2000

 

         Vanaf 30/10/06:

         Kristof KLINKERS(°19/09/82)                             BM Knapen

         Lesley VANDERHENST(°12/08/82)                       Sporting Caetsbeek

         Jean-Paul VANBOCKRYCK(°14/07/66)                  Sporting Caetsbeek

         Toni BRINA(°08/06/76)                                     AFI Waterschei

         Kurt CONINX(°02/10/77)                                  ZD Overath

         Fabio PROFETA(°12/05/80)                               OH Rus Games

         Georgios TSIAFLAKIS(°05/08/82)                       Hellas 2000

         Erol KANZA(°26/11/78)                                    Ford Keroma

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 23/10/06:

         Stijn PIETTE(°20/08/79)                                   Century Hasselt

 

         Vanaf 30/10/06:

         Marc MEDAERTS(°14/08/61)                             FC Gualco

         Gunther PEETERS(°12/03/83)                            Swijsen-Schepers M.80

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 07/10/06 :

         Kanaalboys Rotem: s-blad laattijdig, ontvangen 11/10/06

 

         OPMERKING: ter attentie van club Kanaalboys Rotem (en bij uitbreiding aan alle clubs)

wordt aangedrongen de zendingen van het scheidsrechtersblad steeds tijdig met

PRIOR zegel te versturen.

Zendingen met gewone zegel komen steeds minimum 1 dag laattijdig toe en

kost de club dan een boete van € 2,50

 

         VC Mireille: geen stamnummer

        

         Speeldag 14/10/06:

         Kanaalboys Rotem: s-blad laattijdig, ontvangen 18/10/06

         CBW Zonhoven: fout hoofding. Geen competitie maar beker

         FC Gors Opleeuw: fout hoofding. Geen competitie maar beker

         AFI Waterschei: verkeerd stamboeknummer

 

   Kostenbedoening

         ZD Overath:             5+5 = € 10,00

         VC Mireille:               5+5+2,50 = € 12,50

         FC Berg:                  € 5,00

         Aviaclub:                 5+5 = € 10,00

         K.Kessenich:            € 5,00

         UD Barcelona:           € 5,00

         Kanaalboys Rotem:    5+2,50+2,50 = € 10,00

         FC Gualco:               5+5 = € 10,00

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         VNA Winterslag:        € 5,00

         Terlaemen 04:          € 5,00

         Century Hasselt:       5+5 = € 10,00

         BM Knapen:              5+5 = € 10,00

         Hellas 2000:             5+5 = € 10,00

         Sporting Caetsbeek: 5+5 = € 10,00

         AFI Waterschei:        5+2,50 = € 7,50

         OH Rus Games:         € 5,00

         Ford Keroma:            € 5,00

         Swijsen-Schepers M.80: € 5,00

         CBW Zonhoven:        € 2,50

         FC Gors Opleeuw:      € 2,50

 

3.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 28/10/06:

Kanaalboys Rotem : speler D.SEGERS (°09/12/87) zonder I.K. (art V/24 KBVB)

Sanctie : wedstrijd Kanaalboys Rotem-SV Vrolingen uitslag 3-1 wordt 0-3, winst

punten aan SV Vrolingen

Boete : € 12,50 lastens club Kanaalboys Rotem

 

Hellas 2000 : opstellen speler Georgios GIANNAKOS (°10/10/78) geschorst wegens

2 gele kaarten (zie V punt 1 hiervoor).

Sanctie : wedstrijd Hellas 2000-Genk 96 uitslag 3-2 wordt 0-3, winstpunten aan

Genk 96. Speler geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd.

Boete : € 12,50 lastens club Hellas 2000

 

4. Vermaning:

         Speeldag 07/10/06

         Cosmos Spouwen: afgevaardigde Gilbert VANHAREN(°06/04/53) geen lid KLBS dd

         wedstrijd.

         Boete: € 6,25 lastens club Cosmos Spouwen.

 

5.Kalender:

        

Reeks 1

         Omkeren van de wedstrijden tussen Welkenhuyzen en Heylen Bricks

         Kalender wordt:

 

         18/11/06:       Heylen Bricks – Welkenhuyzen        aanvang 14u30

         24/03/07        Welkenhuyzen – Heylen Bricks        aanvang 15u00

 

Reeks 2

Wegens dubbele bezetting van het thuisterrein gelegen Nederstraat te Hoeselt, wordt

de wedstrijd:

BM Knapen – Genk 96          van 11/11/06

uitgesteld en verplaatst naar een latere nog te bepalen datum.

 

6.Rangschikking Beker Sportiviteit   (tot en met 07/10/06)

         VK Grammenrode                                   0,16

         CBW Zonhoven                                     0,20

         Swijsen-Schepers M.80                          0,50

         Century Hasselt, FC Gualco, FC Tamara     0,60

         Hellas 2000

         Vlam Eisden                                          0,66

         Het Spoor, Wieze Boys A                         0,80

         Citroën Steegen, RP Products                  0,83

         FC Berg, Merem Bilzen                            1,00

         Heylen Bricks, Vanhelmont Sport,             1,16

         BM Knapen

         FC Gors Opleeuw, Aviaclub                      1,20

         Kotem VV                                             1,33

         FC Global Impact, FC Rozendaal               1,40

         BVC Park Houthalen                               1,50

         Sporting Caetsbeek                                1,60

         ZD Overath, Transport Jacobs                 1,83

         Kanaalboys Rotem, Wieze Boys B,             2,00

         K.Kessenich, SV De Conde

         Cosmos Spouwen                                  2,20

         FC Banneux                                          2,33

         Terlaemen 04                                        2,50

         AFI Waterschei                                     2,60

         UD Barcelona                                        2,66

         Welkenhuyzen                                       3,16

         VC Mireille, Ford Keroma A                       3,33

         FC Heideweelde, SV Vrolingen                  3,40

         VNA Winterslag                                     4,20

         OH Rus Games                                      5,00

         Olympia Tongeren                                  5,83

         Ford Keroma B                                      6,00

         Genk 96                                               7,20                                         

 

7.Mededelingen:

         Vergadering VLB voetbalcommissie op 26/10/06

         Aanwezig: West-Vlaanderen (Carlier en Daerden), Oost-Vlaanderen (Willems)

         en Limburg (Raymakers en Mantels).

         1. Door KLBS wordt aangedrongen eindelijk over te gaan tot de vereffening

         van de verplaatsingskosten VLB-Beker 2006 te Brugge.

         2. Organisatie VLB-Beker, voortaan te noemen: Vlaams Bedrijfssportkampioen-

         schap Voetbal, 2007.

         Verslag:

         “Onmiddellijk stelt zich het probleem van het verschil in de normen met betrekking tot

kwalificatie van spelers en het statuut van de eventueel deelnemende ploegen.

WBO en KLBS hebben een competitief statuut en zijn leden van de KBVB spelend

volgens de reglementen en de verplichtingen van de KBVB.

KBOV heeft een recreatief statuut.

Praktisch, zoals disciplinair/leiding scheidsrechters/categorie van spelers, zijn

wedstrijden tussen recreatief/competitief   niet doenbaar en zelfs verboden door de

KBVB.

Besluit: vermits KSAH (competitief) niet aanwezig is zonder verontschuldiging

waaruit gebrek aan interesse blijkt, resten maximaal 2 federaties met hetzelfde

statuut (competitief ) om deel te nemen aan het Vlaams Bedrijfssportkampioenschap

Voetbal 2007, hetgeen minder is dan het voorgeschreven minimum van 3 om een

dergelijk kampioenschap geldig binnen de VLB te organiseren.

In deze omstandigheden kan een Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal 2007

niet plaatsvinden.

Aldus opgetekend in naam van de aanwezige federaties, Valère Mantels”

 

         Op 30/10/06 ontvingen we een e-mail van de VLB, houdende:

         1. KSAH was wel verontschuldigd, maar dit was vergeten te melden aan de aanwezigen

         2. Vraagstelling of het echt verboden is wedstrijden te betwisten tegen ploegen zonder

                   KBVB stamnummer. (vergelijking tornooien).

 

         Standpunt KLBS:

         1. Verontschuldiging kan toegevoegd als bijlage.

         2. Reglement KBVB:

                   Verbod wedstrijden te spelen tegen niet-aangesloten clubs, behoudens uitzon-

derlijk en mits toestemming UC met propaganda of liefdadig doel (art.V/88,3)

en

Comité van een geconventioneerde groepering is enkel bevoegd te oordelen

in hoger beroep over feiten voorgedaan tijdens een tornooi   waaraan uitsluitend

clubs die onder hun jurisdictie vallen deelnemen (art.VII/74)

         3. Enkel een initiatief vanuit KSAH kan aanleiding zijn tot wijziging van de situatie.

         In die zin zal geantwoord worden aan de VLB.

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 22/11/06.