10/10/2008

Week-End 3/2008-2009

Info nummer 3 is ter beschikking

                                               WEEK-END(3/2008-2009)

 

                                                                           Hasselt, 10 oktober 2008.

 

Verslag vergadering comités dd.07/10/08 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong en Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Afwezig  : Roger Vernijns

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf  15/10/08 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Bart AELVOET (°01/08/82)                      BVC Park Houthalen

 

         Twee (2) speeldagen

         Erwin MEUWISSEN (°09/08/72)                K. Kessenich

         Kobe ROSIUS (°14/12/79)                       Het Spoor

         Candy PRZENICZKA (°19/04/80)               Kotem VV

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 20/10/08

         Verslag ref Jacobs wedstrijd Global Impact – Kanaalboys Rotem van 20/09/08.

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd : Marcel Raymakers, Fernand Oeyen

Afwezig : Roger Vernijns

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 15/10/08

 

Verslag ref Indeherberge wedstrijd VC Mireille - Welkenhuyzen van 20/09/08

         Rode kaart na de wedstrijd aan speler Tom BERVOETS(°31/12/81) van VC Mireille

         Vermeldingen:

Lastens speler Tom BALETTE(°07/05/88) van VC Mireille (na 2x geel als

wisselspeler) en lastens afgevaardigde Leon OFFERMAN(°13/10/28) en de club

VC Mireille.

         Opgeroepen: beide spelers en afgevaardigde Leon Offerman(13/10/28).

         Scheidsrechter verontschuldigd.

         Aanwezig: speler Balette en afgevaardigde Offerman. Speler Bervoets verontschuldigd.

         Uitspraak: Speler Tom Bervoets wordt geschorst voor twee (2) speeldagen. Speler Tom

Balette wordt geschorst voor twee (2) speeldagen (toe te voegen aan zijn schorsing

wegens 2x geel)

         Sancties/Boete:

         Afgevaardigde Leon Offerman: wordt geschorst voor alle functies tot en met 15/01/09

plus boete ten bedrage van € 25,00

Wegens gebrek aan organisatie: € 50,00 + gebrek aan begeleiding: € 25,00 + suppor-

ter op terrein: € 12,50 = € 87,50 lastens club VC Mireille

 

III. Comité beheerszaken

         Samenstelling idem als II.

 

1. Vorig verslag zitting 15/09/08 goedgekeurd.

 

2. Gebrek aanduidingen scheidsrechters:

         Overleg en vermelding van de feiten en cijfers met nieuw verval in het aantal

         aanduidingen.( 30/08: 0, 13/9: 5, 20/9: 18, 27/9: 10, 4/10: 3)

         Toestand praktisch niet houdbaar en verplichtingen tav KBVB ter discussie.

         Nieuwe contactname met Mstr. Lambeets   03/10 en 06/10 en opnieuw een schriftelijk

bezwaar tav de KBVB.

Besluit: het comité wenst dringend en eindelijk een resultaat van onze tussenkomsten

dbv Mstr.Lambeets, maw uitsluitsel krijgen van de KBVB. Is de KBVB bereid tot ( of kan

ze komen tot) een structurele oplossing ?

         Afhankelijk van het resultaat van deze hernieuwde tussenkomst zal aansluitend

         mogelijk een bijzondere algemene vergadering worden samengeroepen.

 

UPDATE

         Telefonisch contact met Mstr.Lambeets op 09/10/08:

         Deed navraag bij de KBVB wat betreft hun houding en hun reactie op ons schrijven.

         De KBVB, bij monde van secretaris dhr. Coopmans, meldt dat er een blijvend tekort is

aan scheidsrechters en dat er geen uitzicht is op een structurele oplossing.

         Derhalve zal er worden overgaan tot het samenroepen van een bijzondere algemene

         vergadering. Enig punt van de dagorde:

 

         Gebrek aan aanduidingen van scheidsrechters door de KBVB.

 

         Zodra plaats en datum van deze BAV gekend zijn wordt dit gemeld via de website.

         Zoals voor iedere algemene vergadering kunnen clubs voorstellen, met betrekking tot

         het punt van dagorde, formuleren en dit per post of e-mail

 

3. Briefwisseling

         - diverse schriftelijk/mails in verband met scheidsrechtersprobleem en kalender-

                   wijzigingen.

         - 03/10/08: oproeping bijzondere vergadering VLB 16/10/08 te Berchem

         - 07/10/08: advocatenkantoor Geukens opvraging in verband met hun cliënt dhr.

                   JM Gerin.

 

IV.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 22/09/08:

         Tom BALETTE (°07/05/88)                      VC Mireille

 

         Vanaf 06/10/08:

         Tarik BOUMADIANI (°06/10/87)                Heylen Bricks

         Roberto SARLI (°26/07/88)                      FC Heideweelde

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 222/09/08:

         Jonathan ARNOLS (°08/07/86)                 Kanaalboys Rotem

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 13/09/08:

         FC Berg: Van de Weert en Willems zonder geboortedatum

         VC Mireille: voornamen niet in blokletters

         Wieze Boys (A): 3 spelers zonder rugnummer

         De Conde: verkeerde reeks

         BVC Park Houthalen: geen enkele speler met een geboortedatum

                                      en uitslag laattijdig

         Kanaalboys Rotem: onvolledige geboortedata en uitslag laattijdig

         AFI Waterschei: geen adres gelegenheidsscheidsrechter

         Ford Keroma A: geen bloknummer

         Hellas 2000: s-blad laattijdig, ontvangen 17/09

         Swijsen-Schepers M.80: uitslag laattijdig

         Genk 96: uitslag laattijdig

 

         Speeldag 20/09/08:

         FC Banneux: Geypens met verkeerde voornaam

         BVC Park Houthalen: Tsikouras met verkeerde voornaam

         Genk 96: Coli en Sadrija, omwisseling voornaam en familienaam

         FC Global Impact: Lai met verkeerde voornaam

         FC Gors Opleeuw: geen stamnummer bezoekers

         FC Tamara: FF - laattijdig

        

   Kostenbedoening

         BVC Park Houthalen: 5+12,50+5+2,50 = € 25,00

         K. Kessenich:           € 5,00

         Het Spoor:               € 5,00

         Kotem VV:               € 5,00

         VC Mireille:              5+2,50 = € 7,50

         Heylen Bricks:           € 5,00

         FC Heideweelde:       € 5,00

         K. Rotem:               5+12,50+5 = € 22,50

         FC Berg:                  € 5,00

         Wieze Boys:             € 7,50

         De Conde:               € 2,50

         AFI Waterschei:        € 2,50

         Ford Keroma:            € 2,50

         Hellas 2000:             € 2,50

         Swijsen-Schepers M.80: € 5,00

         Genk 96:                 5+5 = € 10,00

         FC Global Impact:      € 2,50

         FC Banneux:             € 2,50

         FC Gors Opleeuw:      € 2,50

         FC Tamara:              € 5,00 aan KLBS en € 50,00 aan Ford Keroma

        

3.Vermaningen/berisping:

         Speeldag 13/09/08:

         Vermaning:    Gibraltar Hasselt: afgevaardigde Hamid Al Baraddin, geen lid KLBS dd.

wedstrijd

 

         Speeldag 20/09/08:

         Administratieve berisping en € 6,25 boete:

                            Gibraltar Hasselt: afgevaardigde Hamid Al Baraddin, geen lid KLBS dd.

                                      wedstrijd

4.Kalender:

Reeks 2

         08/11/08        VNA Winterslag – SV De Conde

                                     aanvang 13u30 in plaats van 14u30

 

         24/01/09        FC Tamara – Vanhelmont Sport

                                               aanvang 13u00 in plaats van 14u30

 

         Reeks 3B

                   22/11/08        Cosmos Spouwen – Hellas 2000

                                      terreinwijziging: wedstrijd gaat door op het (jeugd)terrein van

Spouwen-Mopertingen, Riemsterweg te 3740 Grote-Spouwen

                                     

5.Mededelingen:

Overlijden:

                   + 01/10/08 dhr. André Leenen        bestuurslid en oud speler van

VK Grammenrode

 

a) Herinnering

thuisterrein van VK Grammenrode en Aviaclub = kunstgras

Hou rekening met het geschikte/verplichte schoeisel !

 

b) Scheidsrechtersbladen

         De (officiële !) scheidsrechters nemen voortaan een dubbel van het scheidsrechtersblad

         mee.

         Dus: opmaak in 3-voud,

waarvan       1 dubbel aan de bezoekers

                                      1 dubbel aan de scheidsrechter

                                      bovenste (origineel) tijdig opsturen aan het secretariaat

                   Indien de thuisploeg een exemplaar wenst dan dienen ze voorafgaandelijk het

                   opsturen een kopie te nemen.

 

c) Gezien tal van wedstrijden geleid worden door gelegenheidsscheidsrechters wordt

het optellen van de strafpunten per ploeg nodig voor de opmaak van het klassement

van de Beker van Sportiviteit voor onbepaalde tijd opgeschort.

 

 

d) Wegens verplichtingen zal het secretariaat gesloten zijn van 15/10/08 tot en met 22/10/08

         Briefwisseling kan blijvend worden verstuurd en zal steeds afgestempeld worden op

         de dag van ontvangst.

         Voor dringende gevallen kan men gedurende die periode terecht bij dhr. Raymakers,

         voorzitter van KLBS.

 

Eindrangschikking poules voorronde Beker 2008-2009

 

Poule 1

1.Genk 96                         3         1         1         1         9-7               4

2.Cosmos Spouwen             3         1         1         1         8-8               4

3.Sporting Caetsbeek          3         1         1         1         6-8               4

4.FC Nitto Europe               3         0         0         3         7-7               3

 

Poule 2

1.FC Global Impact              3         2         0         1         7-3               7

2.VV Voeren                      3         1         1         1         4-4               4

3.Kanaalboys Rotem            3         1         1         1         5-6               4

4.ZD Overath                     3         0         2         1         3-6               1

 

Poule 3

1.Hellas 2000                     3         3         0         0         27-1              9

3.AFI Waterschei                3         2         1         0         9-10              6

2.Aviaclub                         3         1         2         0         9-7               3

4.FC Gors Opleeuw              3         0         3         0         2-29              0

 

Poule 4

1.Vlam Eisden                    3         2         0         1         16-6              7

2.OH Bergmans                   3         1         1         1         8-9               4

3.Ford Keroma B                 3         1         2         0         7-13              3

4.Gibraltar Hasselt              3         0         1         2         3-6               2

 

Poule 5

1.FC Heideweelde               3         3         0         0         18-2              9

2.SV Vrolingen                   3         2         1         0         9-9               6

3.FC Gualco                       3         1         2         0         6-14              3

4.Transport Jacobs             3         0         3         0         2-10              0

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End (wegens omstandigheden) voorzien ten vroegste op 24/10/08.