Bekers

 


 1. Beker KLBS


- Finale Beker KLBS


- Modaliteiten organisatie finale beker KLBS


- Kandidaturen organisatie


- Toekenning organisatie


- Opeenvolgende bekerwedstrijden


- Finale


- 1/2 finales


- 1/4 finales


- 1/8 finales


- 1/16 finales


- 1ste ronde beker


2. Beker van de Sportiviteit


- Reglement beker van de sportiviteit


- Klassement beker van de sportiviteit

 

 

 

 

 

1. Beker KLBS

FINALE BEKER KLBS


           I.
MODALITEITEN ORGANISATIE

   Inschrijving organisatie omvat lastens de kandidaat organisator:

           A. VERPLICHT:

 1. Verklaring van exclusiviteit KLBS Beker.
 2. Geen enkele andere activiteit, welke afbreuk doet aan het exclusief karakter van de bekerfinale wordt toegestaan. Een voorwedstrijd is wel toegelaten.
 3. Gratis ter beschikking stellen accommodatie (volledig wedstrijd klaar).
 4. Aanduiden hoofd/eindverantwoordelijke van de organiserende club die tevens de contactpersoon is voor KLBS.
 5. Aanduiden van verantwoordelijken voor ontvangst/begeleiding clubs, scheidsrechters, pers en bondsleden.
 6. Vergoedingen scheidsrechter en lijnrechters ten laste nemen.
 7. Wedstrijdballen (minimaal 2) en 2 opwarmingsballen van een degelijke kwaliteit per ploeg voorzien.
 8. Verfrissingen/drank spelers en scheidsrechters tijdens de wedstrijd.
 9. Reserveren van minimaal TWEE (02) parkeerplaatsen per ploeg.
 10. Reserveren van ruimte (nodige tafels) voor de spelers van beide ploegen en de begeleiders.
 11. Reserveren van een tafel voor de bondsleden.
 12. Voorzien van een broodmaaltijd voor spelers, scheidsrechters, begeleiders en bondsleden na de wedstrijd.

  B. FACULTATIEF:

 13. Extra reclame/affiches
 14. Voorzien van een geluidsinstallatie
 15. Reserveren van parking voor de ploegen, scheidsrechters en bondsleden.
 16. Voorzien van een afgescheiden lokaal voor de organisatie van een beperkte receptie t.a.v. scheidsrechters, begeleiders en bondsleden.
 17. Fotograaf

  II. KANDIDATUREN ORGANISATIE

  A. INDIENING KANDIDATUREN:
  De kandidaturen dienen, met reden omkleed en ondertekend door de secretaris g. c. van de club uiterlijk toekomen op 01 december toekomen op het secretariaat KLBS. 
     
  B. INHOUD VAN DE KANDIDATUREN 
  De clubs zullen in hun kandidaturen duidelijk vermelden hoe zij aan de verplichte modaliteiten (A1 tem 12) zullen voldoen en welke facultatieve modaliteiten (B13 t.e.m.17) zij voorzien.    Onvolledige en niet door de secretaris g. c. ondertekende kandidaturen zullen niet aanvaard worden.

  III. TOEKENING ORGANISATIE

  A. WIE MAG DE FINALE ORGANISEREN?   
  Alle clubs, ook de latere finalisten komen, mits het indienen van een conforme    kandidatuur in aanmerking voor de organisatie van de finale.  

  B. REFERENTIEKADER TOEKENNING   
  Naast de modaliteiten vermeld onder I zal er bij meerdere kandidaturen rekening gehouden worden met volgende elementen:   
  1. Terrein en accommodatie 
  2. Organisatie en werking van de club   
  3. Houding van de bestuursleden van de club   
  4. Samenwerking van de club met het bestuur KLBS   
  5. Sportiviteit van de club   
  6. Heeft de club de Finale Beker KLBS al georganiseerd of niet (in laatste instantie bij 
      evenwaardige kandidaturen zal voorkeur gegeven worden aan de club die nog niet
      organiseerde)
  Plaats: Terrein UD Barcelona , Steenbeukstraat 20, 3600 Genk  

 1. C. BEKENDMAKING VAN DE ORGANISERENDE CLUB
  De naam van de club die de finale van de beker mag organiseren, zal bekend    gemaakt worden op de Bijzondere Algemene Vergadering (januari). 

Opeenvolgende bekerwedstrijden 

FINALE

VK WIEZE BOYS A wint de Beker KLBS seizoen 2019-2020.
Century Hasselt geeft, bij gebrek aan spelers, forfait voor de finale


BEKER 1/2 FINALES

De hierna volgende 1/2 finales worden gespeeld in heen en terug wedstrijden (2 X 40 min) op respectievelijk 06/02/2021 en 20/02/2021.
Bij gelijke stand na de TWEE (02) wedstrijden tellen de uitgeschoorde doelpunten dubbel.
Is de stand dan nog gelijk strafschoppen

06/02/2021
15u00 
15u00  

20/02/2021
15u00 
15u00 

BEKER 1/4ste FINALES

De hierna volgende 1/4 finales worden gespeeld op 19/12/2020 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

14u30 
14u30 
14u30 
14u30 

 

BEKER 1/8ste FINALES
De hierna volgende 1/8 finales worden gespeeld op 31/10/2020 volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.(2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

15u30 FC Tamara                 - VK Wieze Boys A 
14u30 OH Bergmans             - RP Products
14u30 FC Hutte Houthalen     - SV De Conde
14u30 VK Wieze Boys B        - FC Berg
14u30 Century Hasselt          - FC Solar Assistance
14u30 FC Klotbroek              - Weerstand Zonhoven
14u30 El Toro                       - FC Total Energy 
14u30 UD Barcelona             - FC Vini's

  BEKER 1/16 FINALES (niet van toepassing)

BEKER 1ste RONDE 
a. Speciale regeling
De bekerwedstrijden 31/08/2019 worden gespeeld vanaf de eerste ronde door alle ploegen en volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
Gaan door naar de naar de 1/8ste finales: de 14 winnaars (bij gelijke stand na 2 X 40 min – strafschoppen), de beste verliezer en de vrij gelote ploeg.

b. Beste verliezer 
Beste doelpuntensaldo,
bij gelijkheid geschoorde doelpunten,
is de stand nog gelijk en werden er strafschoppen genomen, strafschoppensaldo,
nog gelijk aantal gescoorde strafschoppen,
is er nog gelijkheid dan bepaalt het lot.

05/09/2020
   ( 2 X 40 min - strafschoppen bij gelijke stand)
 

15u00 Cosmos Spouwen    - Weerstand Zonhoven  2-2 (2 -4)
15u00 VK Wieze Boys A     -  FC Beukenhof FORFAIT  5-0
15u00 Stokrooie United     –  FC Total Energy  1-3
15u00 SV De Conde          –  Sporting Caetsbeek     10-0
15u00 RP Products            –  Mees 80 FORFAIT  5-0
15u00 FC Vini's                 –  Sting Waterschei  5-0
15u00 Huwa-San Bilzen     -  FC Tamara KLACHT  0-5 
15u00  UD Barcelona         – K FC Vlam Eisden  5-4
15u30  FC Solar Assistance - FC Klotbroek  2-2 (4-5
15u00  Pool Keroma A        - VK Wieze Boys B     1-1 (1-3)
15u00  OH Bergmans         – Pool Keroma B  7-2
15u00   Aviaclub                -  Century Hasselt  2-14
15u00  El Toro                   - Boca Houthalen  7-2
15u00  FC Berg                  – Tuinwijk VV    4-0

Vrij: FC Hutte Houthalen 

 
2. Beker van de Sportiviteit

Reglement beker van de sportiviteit

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsingKlotbroek
Art.2 Geel: 1
Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3
Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15
Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler/afgevaardigde/trainer of zonder identiteitskaart: 5
Art.6 Wanordelijkheden: 10
Art.7 Gebrek aan organisatie: 10
Art.8 Forfait: uitsluiting
Art.9 Gebrek aan medewerking: 10
Art.10 Blaam: 3
Art.11 Berisping: 2
Art.12 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10
Art.13 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5
Art.14 Oorzaak onderbreken wedstrijd (bezinningsmoment): 10 
Art.15 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15
Art.16 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3
Art.17 Niet aanwezig op een algemene vergadering KLBS: 5

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 

Klassement beker van de sportiviteit

Klik hier voor de stand

 

Banner - Decathlon