20/11/2008

Week-End 6/2008-2009

Info nummer 6 is ter beschikking.

                                               WEEK-END(6/2008-2009)

 

                                                                                     Hasselt, 20 november 2008

 

 

Verslag vergadering comités dd.17/11/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontsch. : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 26/11/08 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         David COLETTI (°26/12/89)                     Ford Keroma

 

         Sancties ( vermeld onder incidenten scheidsrechtersverslagen)

         Verslag ref Gemici wedstrijd Citroën Steegen – Kerkuilen Kessenich van 08/11/08

         Speler Marc KENIS (°10/08/68) wordt voor geschorst voor drie (3) speeldagen

         Boete: 12,50(tumult op terrein) + 12,50 (toeschouwer op terrein) = € 25,00 lastens

         club Citroën Steegen

         € 12,50(tumult op terrein) lastens club Kerkuilen Kessenich.

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 02/12/08

         Verslag ref Nijs wedstrijd Cosmos Spouwen – Transport Jacobs: feiten gedurende en na

         de wedstrijd

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Secretaris Valère Mantels.

Verontsch. : Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 04/11/08 goedgekeurd.

         Behoudens verbetering – zie hierna onder III, A,b)

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

 

a) Verslag ref Mockers wedstrijd Heylen Bricks – Century Hasselt van 01/11/08 lastens speler

Bjorn RAISON(°26/07/78) van Heylen Bricks.

Verslag doorverwezen door MS comité zitting 04/11/08. MS comité te onthouden bij uitspraak.

         Opgeroepen: speler en scheidsrechter. Vrijblijvend afgevaardigde FRANSSEN

(°22/09/56) van Heylen Bricks.

Aanwezig: scheidsrechter. Speler verontschuldigd.

Uitspraak : speler Björn RAISON wordt geschorst voor zeven (7) speelzaterdagen.

Boete : 5 + 15(versch.kosten) = € 20,00 lastens club Heylen Bricks

 

b) Verslag ref Put wedstrijd BVC Park Houthalen – SV Vrolingen van 01/11/08. Wedstrijd stop

         gezet bij een 4-1 stand in de 55ste min.

         Uitgesloten: speler Daniel NICOSIA(°12/09/80) van BVC Park Houthalen en speler

         Dennis ZSERETKO(°13/11/81) van Vrolingen plus vermeldingen onder incidenten.

Opgeroepen: spelers, scheidsrechter, beide afgevaardigden: Tim TIMMERMANS (°07/11

86) van BVC Park Houthalen en Lydia PORTUGAELS (°10/09/64) van Vrolingen.

Aanwezig: scheidsrechter, speler Zseretko en afgevaardigde Portugaels. Overigen afwe-

zig zonder verontschuldiging.

Uitspraak : speler Daniel NICOSIA wordt geschorst voor vijf (5) speeldagen. Speler

Dennis ZSERETKO wordt geschorst voor twee (2) speeldagen.

Uitslag van de wedstrijd : 0-5

Thuisafgevaardigde Tim TIMMERMANS(°07/11/86) wordt geschorst voor alle officiële

functies tot einde seizoen, dit is 30/06/2009 en een boete van € 25,00(gebrek aan

begeleiding).

Boete: 5 + 5(versch.kosten) = € 10,00 lastens club Vrolingen

5 + 5(versch.kosten) + 12,50(oorzaak tumult) + 37,50(wanordelijkheden) +50,00 (gebrek aan organisatie)+ 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) + 2x2,50(afwezig oproeping) = € 122,50 lastens club BVC Park Houthalen.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

A. Beslissingen:

 

a) Club in plaatsing van schrapping

         Wegens nog openstaande schuld: Gibraltar Hasselt.

        

         Openstaande schuld ten aanzien van KLBS ten laatste te vereffenen op 01/12/08

         In geval van verzuim wordt de club voorgedragen tot schrapping.

 

b) Scheidsrechtersblad wedstrijd Swijsen-Schepers M.80 – Kotem VV

         Vermelding speler Jean Marie GERIN van Kotem VV met 2x geel in de eerste helft

         echter tevens vermeld als vervangen aan de rust. Bevestiging foutieve melding door

scheidsrechter. Speler werd gesanctioneerd met 1x geel in plaats van 2x geel.

         Aanvaard en rechtgezet. Sanctie WE 5 onder IV,1 opgeheven.

 

B. Beheer:

 

1. Horing bestuur BVC Park Houthalen in verband met organisatie en werking van de club.

Opgeroepen: minimaal twee bestuursleden, bij voorkeur de voorzitter (?) de secretaris of (vervangend) bestuurslid.

Aanwezig: niemand van de club aanwezig.

Boete : € 12,50 (afwezig na officiële uitnodiging) lastens club BVC Park Houthalen.

 

 

2.Briefwisseling:

         - 07/11/08 KBVB rekeninguittreksel te betalen: 4.589,00 eur

         - 14/11/08 KBVB Limburg: bevestiging medewerking in verband met gevraagde

                   aanduidingen scheidsrechter interprovinciale wedstrijd op 28/03/09

 

3. Brief KLBS aan de KBVB in verband met problematiek opzegging overeenkomst en met

         inhoud gewijzigd aan de gewijzigde gegevens inzake motivatie, werd verstuurd.

 

4. Opgemaakte bevraging aan alle clubs, zoals beslist op de BAV van 28/10/08, goedgekeurd.

Wordt verzonden aan alle secretarissen.

 

5. Opzet halfjaarlijkse bijzondere vergadering en aansluitende nieuwjaarsreceptie blijft

         behouden. Datum en regelingen volgen.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 10/11/08:

         John LAMBRECHTS (°25/01/76)                Citroën Steegen

         Philip THIJS (°04/07/81)                         Citroën Steegen

         Tarik BOUMADIANI (°06/10/87)                Heylen Bricks

 

         Vanaf 17/11/08:

         Jarno SEYKENS (°10/02/86)                     SV De Conde

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

        

         Vanaf10/11/08:

         Steven SOOGEN (°06/11/76)                   FC Banneux

         David BENAETS (°05/07/74)           Welkenhuyzen

         Patrick LEENDERS (°11/10/61)                 Citroën Steegen

         Alfonso CRAPA (°10/11/80)                     Heylen Bricks

 

         Vanaf 17/11/08:

         Luk BELIEN (°17/03/81)                          FC Berg

 

2.Administratieve overtredingen:

Speeldag 25/10/08 :

         Genk 96: nog steeds geen scheidsrechtersblad ontvangen! De club wordt dringend

         verzocht het nodige te doen, dit is: het origineel (of een kopie van het club-exemplaar)

         ten spoedigste zenden aan het secretariaat.

         Club dient rekening te houden met een oplopende boete.

        

         Speeldag 01/11/08:

         BVC Park Houthalen: scheidsrechtersblad nog steeds niet ontvangen. Zelfde melding als

         deze aan club Genk 96, hiervoor.

 

         Speeldag 08/11/08:

         BVC Park Houthalen: scheidsrechtersblad laattijdig, ontvangen 14/11/08

         Gibraltar Hasselt: scheidsrechtersblad laattijdig, ontvangen 17/11/08

 

   Kostenbedoening

         Ford Keroma:            € 5,00

         Citroën Steegen: 5+5+5 = € 15,00

         Heylen Bricks: 5+5 = € 10,00

         SV De Conde:           € 5,00

         FC Banneux:             € 5,00

         Welkenhuyzen:         € 5,00

         FC Berg:                  € 5,00

         BVC Park Houthalen: € 2,50

         Gibraltar Hasselt:      € 7,50

 

3.Kalender:

         Lottrekking 1/8ste finale KLBS Beker

         Te betwisten op 20/12/08

         Alle wedstrijden aanvang 14u30 tenzij andere melding.

         Bij gelijke stand na 2x 40min, onmiddellijk strafschoppen.

 

         1) Wieze Boys A – RP Products

         2) CBW Zonhoven – Het Spoor

         3) Kotem VV – FC Global Impact

         4) SV Vrolingen – Olympia Tongeren

         5) Century Hasselt – VNA Winterslag

         6) FC Heideweelde – Hellas 2000

         7) Vanhelmont Sport – Vlam Eisden

         8) Stock Bilzen – VC Mireille

 

4.Mededeling:

 

Aankondiging uitgestelde wedstrijden:

         Afgelasting van wedstrijden kan geraadpleegd worden op de website van de KBVB

www.footbel.com

Enkel deze melding geldt als officieel.

Evenwel worden de clubs van K.L.B.S geadviseerd daarbuiten steeds nauwgezet de

nieuwsberichtgeving te volgen en bij twijfel van bespeelbaarheid van het eigen terrein

tijdig, dit is in de loop van de week voorafgaand de wedstrijd, het secretariaat te

contacteren.

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien 04/12/08