18/12/2008

Week-End 8/2008-2009

Info nummer 8 is ter beschikking

                                               WEEK-END(8/2008-2009)

 

                                                                                    Hasselt, 18 december 2008.

 

 

VOORZITTER EN BESTUUR VAN KLBS

 

WENSEN AAN ALLE LEDEN EN HUN FAMILIE PRETTIGE

 

FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

 

2009

 

 

Verslag vergadering comité dd.15/12/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns

Verontsch  : Robert Caubergh en Valère Mantels

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 24/12/08 ( beker en competitie)

 

         Drie (3) speeldagen

         Vasco KAMARA (°29/11/68)                     Ford Keroma

 

Sancties ingevolge meldingen in verslag

Verslag ref Duchateau wedstrijd SV Vrolingen - Aviaclub van 06/12/08

Trainer Stan HAYEN (°03/04/76) van SV Vrolingen: 3 speeldagen verbod neutrale zone.

Boete : € 25,00 lastens club SV Vrolingen

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

 

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Roger Vernijns.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh en Valère Mantels

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 02/12/08 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslagen:

         Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

Beheer :

1.Briefwisseling:

         - 07/12/08 mail Voeren in verband met mogelijke overtredingen

         - 11/12/08 KBVB bevestiging opheffing schorsing Georgios THEODOROU

                   ingevolge beslissing KLBS van 2/12/08 zie ook punt IV,4,c

         - 13/12/08 mail Global Impact: forfait bekerwedstrijd 20/12/08 zie ook punt IV,3

 

 

2. Organisatie finale KLBS-Beker:

         Datum Bekerfinale:

 

Paasmaandag 13/04/2009

 

         Ploegen die interesse hebben om deze bekerfinale te organiseren kunnen

hiervoor hun kandidatuur indienen en dit tot en met vrijdag 27/02/09

 

3. Er werd opnieuw contact genomen in verband met een mogelijke oplossing van het

scheidsrechtersprobleem.

Op de vergadering van 06/01/09 zal deze eventuele aanzet tot oplossing besproken

worden samen met de voorstellen uit de bevraging aan de clubs.

Er wordt aan herinnerd dat de clubs verzocht worden om hun antwoorden ten laatste

op 20/12/08 ter kennis te brengen van KLBS.

Van heel wat clubs ontvingen we tot op heden nog geen reactie (antwoorden kan ook

per mail).

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

        

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 08/12/08

         Niels VAN GEEL (°09/02/84)                     Swijsen-Schepers M.80

 

         Vanaf 15/12/08

         Patrick HEENS (°08/04/77)                      FC Nitto Europe

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 08/12/08:

         Joeri JACOBS (°22/03/82)                       Century Hasselt

         Gunther PEETERS (°12/03/83)                  Swijsen-Schepers M.80

         Arben SARACI (°18/08/69)                      Ford Keroma

         Marc SPALANCA (°02/05/86)                   Ford Keroma

 

         Vanaf 15/12/08:

         Peter DAENEN (°09/08/74)                      ZD Overath

 

2.Administratieve overtredingen:

         Feitelijke controle scheidsrechtersbladen nog te doen.

         Indien nodig zal de melding van de administratieve overtredingen tussentijds op de

website worden geplaatst.

 

Vastgestelde overtredingen buiten de voornoemde controle:

 

Speeldag 06/12/08

         BVC Park Houthalen: laattijdige forfait

         A.F.I. Waterschei: laattijdige forfait

 

Kostenbedoening

         Ford Keroma: 5+5+5 =         € 15,00

         Swijsen-Schepers M.80: 5+5 =       € 10,00

         FC Nitto Europe:                 € 5,00

         Century Hasselt:                € 5,00

         ZD Overath:                      € 5,00

         BVC Park Houthalen:           € 10,00 aan KLBS

                                               € 75,00 aan Het Spoor

         A.F.I.Waterschei:               € 10,00 aan KLBS

                                               € 75,00 aan FC Heideweelde                                               

 

3.Kalender

        

         Beker KLBS 20/12/08

         Forfait van FC Global Impact voor de wedstrijd

         Kotem VV – FC Global Impact in het kader van de 1/8ste finale van de KLBS beker

 

         Voor de afgelaste en eventueel te verplaatsen wedstrijden is het nog even afwachten

         ( onder andere de afwikkeling van de 1/8ste finale in de Beker).

        

 

4.Mededeling:

 

a) Bijzondere vergadering en aansluitend nieuwjaarsreceptie:

Dag: Maandag 19/01/09

Aanvangsuur:   20u00         

Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130

te Hasselt

Aanwezigheid is verplicht. Maximum 2 personen per ingeschreven ploeg.

 

Voor de bijzondere vergadering kunnen enkel voorstellen tot reglementswijziging

         worden ingediend welke slaan op de overeenkomst tussen de KBVB en KLBS.

Dit is theoretisch, want feitelijk weten we dat de KBVB ons per aangetekende zending heeft laten weten dat deze overeenkomst bij beslissing van het uitvoerend comité werd opgezegd.

 

b) Adreswijziging

 

         Secretariaat FC Nitto Europe

         Nieuw adres:   Kiezelstraat 17 te 3600 Genk

 

c) Opheffing schorsing

Ingevolge beslissing genomen op 02/12/08 door KLBS, wordt de uitbreiding van schorsing (minimum drie jaar sedert 17/10/05) opgelegd aan speler Georgios THEODOROU         (°04/12/82) vanaf 02/12/2008 opgeheven.

 

 

 

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End voorzien op 08/01/09