09/01/2009

Week-End 9/2008-2009

Info nummer 9 ter beschikking

                                                           WEEK-END(9/2008-2009)

 

                                                                                                                      Hasselt, 8 januari 2009.

 

 

Verslag vergadering comité dd.06/01/09 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels en als aanvullend lid (zoals voorzien bij minimale bezetting), Marcel Raymakers. Secretaris Valère Mantels.

Verontsch. : Robert Caubergh

Afwezig: Marcel Asnong en Roger Vernijns

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 14/01/09 ( beker en competitie)

 

         Twee (2) speeldagen

         Levent SERIN (°12/02/80)                       Vlam Eisden

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Roger Cleuren. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh, Fernand Oeyen

Afwezig : Marcel Asnong en Roger Vernijns

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 15/12/08 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslag:

         Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1. Briefwisseling:

         - diverse nieuwjaarswensen per gewone post en per mail, waarvoor dank en

wederkerige wensen.

         - 18/12/08: VLB vraag naar selecteren te huldigen sporter, bedrijf, medewerker

         - 19/12/08: KBVB: melding ontvangst schrijven KLBS van 15/12/08, zie ook punt 2,b

                   hierna

         - 30/12/08: KBVB: PC-PSC Limburg uitnodiging Nieuwjaarsinstuif 12/01/08

         - 31/12/08: BVC Park Houthalen; wijziging bestuur en secretariaat, zie ook punt IV,5,b

         - 05/01/09: VNA Winterslag in verband met verplaatsen afgelaste wedstrijd 10/01

 

2. Beheer

 

a) Financieel verslag:

         Besproken en goedgekeurd.

         Rekeningen op heden allen betaald.

 

b) Overleg in verband met problematiek van KBVB/scheidsrechters

         In een schrijven van KLBS gericht aan de voorzitter van de KBVB drong KLBS nogmaals

         aan op verduidelijking en een stellingname vanuit de KBVB met betrekking tot de

         gekende problematiek.

         Op 19/12/08 ontvingen we van de KBVB, bij wijze van antwoord, de melding dat onze

         brief wordt voorgelegd aan het Uitvoerend Comité op een volgende zitting.

         Op deze manier blijft de KBVB een duidelijk antwoord uitstellen. Het staat nog steeds

niet zwart op wit, wat de bedoeling van de KBVB is. Stilte voor de storm?

Hierdoor wordt een adequaat optreden van KLBS eveneens bemoeilijkt. Veel verloopt

nog op de voorwaardelijke wijs.

Aan de hand van de ontvangen antwoorden en het onderhoud van heden met hulpvaar-

dige personen, zullen we stilaan de nodige contacten opbouwen.

Inzake aanduidingen zijn het vooral Reeksen 3A en B waar de meest dringende hulp

nodig is.

Cijfers:

Ontvangen antwoorden: 24 (waarvan 3 laattijdig) op 44 clubs

Opmerkelijk: slechts 5 van de 20 clubs van Reeksen 3A en B stuurden een antwoord/reactie terug aan het secretariaat.

 

Een woordje uitleg volgt zeker nog op de bijzondere vergadering van 19/01/09.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsingen gele kaarten

                   Nihil

 

2.Administratieve overtredingen:

Zoals ook reeds vermeld op de website op 31/12/08

Na controle scheidsrechtersbladen van speeldagen 29/11, 6/12, 13/12 en de laattijdig ontvangen bladen.

Speeldag 25/10/08 (blad ontvangen 03/12/08)

FC Gors Opleeuw: Stevens Christophe, geen geb.datum en omkering naam

 

Speeldag 29/11/08

Welkenhuyzen: geen naam en adres gelegenheidsref

Genk 96: Eroll Sadrija, omkering naam/voornaam

 

Speeldag 13/12/08

Cosmos Spouwen: Geert Gregoire, omkering naam/voornaam

Genk 96: Eroll Sadrija, omkering naam/voornaam

SV Vrolingen: s-blad laattijdig, ontvangen 19/12

 

Controle speeldag 20/12 (stond nog niet vermeld op de website dd 31/12/08)

 

Speeldag 20/12/08

CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, nog steeds niet ontvangen

Vanhelmont Sport: foutieve datum

FC Global Impact: FF (tijdig)

A.F.I. Waterschei: FF (laattijdig)

 

Kostenbedoening

Vlam Eisden:            € 5,00

FC Gors Opleeuw:      € 2,50

Welkenhuyzen:         € 2,50

Genk 96:                 € 5,00 (cumul)

Cosmos Spouwen:     € 2,50

SV Vrolingen:           € 2,50

CBW Zonhoven:        nog niet gekend (lopende)

Vanhelmont Sport:    € 2,50

FC Global Impact:      € 10,00 aan KLBS

                            € 25,00 aan Kotem VV

A.F.I.Waterschei:      € 10 aan KLBS

                            75 + 20 = € 95,00 aan FC Nitto Europe

 

3.Vermaning

Speeldag 29/11/08 :

FC Nitto Europe: Patrick Kenis vermeld als speler en als thuisafgevaardigde

 

4.Kalender

 Speeldag 10/01/09 algemene afgelasting.

 

Reeks 2 Wegens dubbele bezetting terrein wordt de wedstrijd:

Wieze Boys B - FC Tamara voorzien op 07/03/09

verplaatst naar 17/01/09 om 15u00

 

De snelle afgelasting van alle wedstrijden voorzien op 10/01/09 maakte het mogelijk om, met akkoord van de KBVB, in Reeks 2 een aantal wedstrijden te plaatsen op de eerstvolgende vrije datum van Reeks 2, zijnde de voor deze reeks algemene vrije datum van 17/01/09, aldus:

 

Reeks 2: toevoegen op 17/01/09

                   15u00   BVC Park Houthalen – SV De Conde

                   15u00   CBW Zonhoven – VK Grammenrode

                   15u00   VNA Winterslag – UD Barcelona

 

Voor al de voorheen uitgestelde, nog niet geplaatste wedstrijden, en de op 10/01 afgelaste wedstrijden wordt kortelings een nieuwe datum toegewezen. Vanzelf worden deze wedstrijden zoveel als mogelijk en zoals reglementair voorzien op de eerstvolgende vrije datum welke geschikt is voor betreffende wedstrijd(en) geplaatst.

De clubs wordt derhalve afgeraden om op de nog beschikbare vrije data andere activiteiten te voorzien welke in conflict zouden kunnen komen met de noodzakelijke te voorziene inlassingen van uitgestelde wedstrijden op de nog “open” staande vrije data.

Bovendien moet er om verscheidene redenen rekening gehouden worden met een toevoeging van speeldata na de voorziene eindata van iedere reeks.

In Reeks 1 zijn de beschikbare data beperkt (cfr ook Beker), een aantal clubs zijn betrokken in meerdere afgelaste wedstrijden. Zoals steeds zijn bovendien de accomodaties van een aantal clubs welke gebruik maken van niet-eigen terreinen wisselvallig beschikbaar met alle gevolgen vandien, enz...

Bemerking: de winterse omstandigheden kunnen bovendien nog bijkomend voor problemen en verschuivingen zorgen (17/01/09 ??)  

 

5.Mededeling:

a)        Bijzondere vergadering en Nieuwjaarsreceptie

Maandag 19/01/09 om 20u00

Bondsgebouw van de KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt

Aanwezigheid is verplicht (maximum 2 personen per ploeg)

 

b) Wijziging secretariaat BVC Park Houthalen:

         wordt            Hervé Santermans             

                            Sparrenstraat 66

                            3530   Houthalen       

                            tel: 089/38.22.75 en 0479/87.08.87

                            email: herve.santermans@eu.panasonic.com

 

c) Speelgerechtigdheid afgelaste wedstrijden:

         Let op ! Een speler dient speelgerechtigd te zijn op de oorspronkelijk voorziene

kalenderdatum. Om te mogen deelnemen aan een uitgestelde of afgelaste wedstrijd

moet de speler dus speelgerechtigd zijn op de oorspronkelijk op de kalender

voorziene datum van de wedstrijd.

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op   21/01/09