05/02/2009

Week-End 10/2008-2009

Info nummer 10 is ter beschikking

                                               WEEK-END(10/2008-2009)

 

                                                                                    Hasselt,5 februari 2009.

 

 

I.Verslag bijzondere vergadering dd.19/01/09 - KBVB-Hasselt – 20u00

 

1.Opname aanwezigheid clubs:       allen, behoudens:

                                                        Hellas 2000

                                                        Genk 96

                                                        Cosmos Spouwen

                                                        Global Impact

                                                         Kanaalboys Rotem

                                                        Olympia Tongeren

                                                        ZD Overath    

 

                                               Gebruikelijke boete van € 12,50

 

2.Welkomwoord en nieuwjaarswensen voorzitter namens bestuur KLBS.

 

3.Voorstellen wijziging overeenkomst KBVB/KLBS

Nihil

 

4. Meldingen:

         Problematiek KLBS/KBVB – schrijven aan de heer Stevaert, Gouverneur Provincie

         Limburg.

         Overlopen gebeurtenissen sinds de bijzondere vergadering van 28/10/08

 

         Bemerkingen in verband met de afwerking van de kalender en enkele praktische

         richtlijnen en informatie.

 

5.Lottrekking ¼  finale KLBS-Beker:

 

         1)        15u15 Vlam Eisden – VC Mireille

         2)        FC Heideweelde – Het Spoor

         3)        Century Hasselt – Kotem VV

         4)        Wieze Boys A – Olympia Tongeren

 

         Wedstrijden te betwisten op 07/02/09

         Te spelen over 2 x 40min.Na gelijke stand onmiddellijk strafschoppen.

 

6.Aansluitend nieuwjaarsreceptie.

 

Verslag vergadering comité dd.03/02/09 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong en Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontsch. : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

         Nihil

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Bevragen verslag gelegenheidsscheidsrechter wedstrijd Kotem VV – Century Hasselt

         Van 24/01/09

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

 

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Roger Cleuren, Marcel Asnong, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh, Fernand Oeyen

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/01/09 goedgekeurd.

 

2.Scheidsrechtersverslag:

         Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         13/01/09: KWVBB in verband met interprovinciale wedstrijd tegen KLBS op 28/03/09

         18/01/09 (ontvangen 22/01/09) : A.F.I. Waterschei : melding FF rest van het seizoen

         19/01/09: VLB : debetnota jaarbijdrage ten bedrage van 125,00 eur

         25/01/09: KLBS schrijven aan minister Anciaux problematiek KLBS/KBVB

         27/01/09: Provincie Limburg. Uitnodiging tot onderhoud.

         29/01/09: mail van Ludwig Vandenhove, burgemeester Sint-Truiden en volksvertegen-

                   woordiger problematiek KLBS/KBVB

         13/01/09 en 27/01/09 KBVB Limburg in verband met ontbreken verslag ref Carmans en

                   afwezigheid ref Vranken wedstrijd Kotem - Century        

 

2.Evaluatie bijzondere vergadering en nieuwjaarsreceptie.

         Nieuwe maatregelen worden overwogen om de afwezigheden (meestal dezelfde

ploegen) tegen te gaan.

 

3.Openstaande betalingen:

         Volgende clubs hebben hun onkostennota nog niet betaald:

                            FC Banneux

                            FC Global Impact

                            FC Gualco

                            FC Nitto Europe

                            FC Tamara

                            Gibraltar Hasselt

                            Sporting Caetsbeek

                            Transport Jacobs

         De rekeningen dienen vereffend ten laatste 15/02/09

         Zoniet volgt de plaatsing in aanleg van schrapping.                          

 

4.Kandidaturen voor het organiseren van de bekerfinale op Paasmaandag 13/04/09 kunnen

nog worden ingediend tot en met vrijdag 27/02/09

De toewijzing van de organisatie staat op de dagorde van de zitting van 03/03/09

 

5. Planning structuur KLBS. Nadien in samenspraak met beschikbare mensen invullen van de

         taken.

        

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

        

Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 26/01/09:

         Youri WYNNYK (°07/05/75)                      Swijsen-Schepers M.80

         Johan VANHEUSDEN (°25/04/68)              Century Hasselt

 

         Vanaf 02/02/09:

         Marc GOFFIN (°07/07/71)                       Citroën Steegen

         Antonino PENTIFALLO (°24/07/83)            Genk 96

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 26/01/09:

         Sandro DI LORETO (°26/11/86)                UD Barcelona

         Sandro VARIO (°24/05/85)                      Ford Keroma

         Rocco SARLI (°26/10/70)                        FC Heideweelde

         Daniel REMACLE (°07/02/69)                    Transport Jacobs

 

         Vanaf 02/02/09:

         Peter LOWIST (°17/03/74)                      Citroen Steegen

         Philip THIJS (°04/07/81)                         Citroen Steegen

         Muhammet SESLI (°14/06/81)                  Vlam Eisden

 

 

2.Administratieve overtredingen:

         Vaststellingen aan de hand van de feitelijke controle der scheidsrechtersbladen

         wordt verwezen naar volgend WE

Overige:

Speeldag 20/12/08

CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 03/02/09

 

Speeldag 24/01/09

FC Nitto Europe: uitslag laattijdig

Kanaalboys Rotem: uitslag laattijdig

Gibraltar Hasselt: s-blad laattijdig, ontvangen 04/02/09

        

   Kostenbedoening

         Swijsen-Schepers M.80:      € 5,00

         Century Hasselt:                € 5,00

         Citroen Steegen: 5+5+5 =    € 15,00

         Genk 96:                           € 5,00

         UD Barcelona:                    € 5,00

         Ford Keroma:                     € 5,00

         FC Heideweelde:                 € 5,00

         Transport Jacobs:               € 5,00

         Vlam Eisden:                      € 5,00

         CBW Zonhoven:                 € 32,50

         FC Nitto Europe:                 € 5,00

         Kanaalboys Rotem:             € 5,00

         Gibraltar Hasselt:                € 7,50

 

3.Kalender:

         Reeks 3 A

 

         21/02/09        Gibraltar Hasselt – Genk 96

                            aanvang 13u00 in plaats van 15u00

 

         28/02/09        Genk 96 – Ford Keroma B

                            wedstrijd gaat door op het terrein van UD Barcelona

                            normaal aanvangsuur (15u00)

 

         Reeks 3 B

 

         21/02/09        VV Voeren – FC Heideweelde

                            aanvang 13u45 in plaats van 15u00

 

         28/02/09        VV Voeren – Cosmos Spouwen

                            aanvang 13u00 in plaats van 15u00

        

        

4.Mededelingen/algemeen:

a) Vergadering VLB 24/01/09

         Gegevens: VLB telt 557.859 verzekerde leden + deze verzekerden via hun bedrijf

         VLB voetbalbeker: 09/05/09 in Tubeke

         Bijdrage/artikel in bondsblad VLB in te dienen te laatste 20/02/09.

 

b) Nogmaals: Speelgerechtigdheid afgelaste wedstrijden:

         Let op ! Een speler dient speelgerechtigd te zijn op de oorspronkelijk voorziene

kalenderdatum. Om te mogen deelnemen aan een uitgestelde of afgelaste wedstrijd

moet de speler dus speelgerechtigd zijn op de oorspronkelijk op de kalender

voorziene datum van de wedstrijd.

 

       

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 18/02/09