10/02/2005

Week-End 10/2004-2005

Info 10 is ter beschikking

Melding: sedert vandaag 9 februari is er een technisch probleem waardoor de emails aan het secretariaat niet meer gelezen kunnen worden.Wil daarom dringende mails verzenden aan de voorzitter of neem telefonisch kontakt.

Opmerking : van 13/02 tem 18/02 is het secretariaat gesloten(verlof) 

                                               WEEK-END(10/2004-2005)

 

                                                                                    Hasselt,9 februari 2005.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.07/02/05 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers, Marcel Asnong,Roger Cleuren, Jean Brebels,Roger Vernijns, Val?re Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong, Fernand Oeyen, Freddy Daniels

 

Afwezig : Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 17/01/05 goedgekeurd, behoudens rechtzetting onder punt 4

                            schorsing 1 speelzaterdag wegens 2 gele kaarten zelfde wedstrijd:

         werd vermeld:

         vanaf 10/01/05:

         Frederik VANDERLEYDEN(?17/09/77)          Olympia Tongeren

 

         Werd door de scheidsrechter in het vak opmerkingen gewijzigd, betreft speler De Zutter

 

         Moet dus zijn:

         Vanaf 10/01/05:

         Patrick DEZUTTER(?10/07/65)                  Olympia Tongeren

2.Briefwisseling:

         - 17/01/05: VLB debetnota abonnement bondsblad

         - 19/01/05: G.Dimitrakakis: verzoek opheffing schorsing 3 jaar

         - 21/01/05: ISB-Limburg: uitnodiging zitting 15/02/05

         - 25/01/05: Welkenhuyzen: kandidatuur organisatie bekerfinale

         - 07/02/05: VLB verslag vergadering Raad van Bestuur 22/01/05

                           VLB uitnodiging vergadering voetbalcommissie 19/2 of 26/2

 

3.Scheidsrechtersverslag

 

Verslag ref.Gaethofs wedstrijd SV De Conde-Citro?n Steegen van 08/01/05

Opgroepen: spelers Christof JANSSEN(?02/01/77) en Ruddy DAENS(?03/11/73) van SV De Conde, afgevaardigden Pierre MONTEN(?03/11/51) van De Conde en Willy SALS (?07/09/57) van C.Steegen en de scheidsrechter.

Aanwezig:afgevaardigde MONTEN en de scheidsrechter.Overigen verontschuldigd.

Uitspraak: De spelers, reeds beboet door middel van gele kaarten, wordt een bijkomende VERMANING gegeven voor onsportief gedrag na de sanctie.

Kosten : ? 18,00(versch.kosten) lastens club SV De Conde

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

         Geschorst vanaf 16/02/05

 

         Vermaning

spelers J.ASNONG en D.GIJBELS van Welkenhuyzen voor onsportief gedrag na

sanctie, verslag ref Eker wedstrijd 22/01/05

         speler G.DUTS en trainer VANSTRAELEN van FC Banneux voor onsportieve

                   houding tov de scheidsrechter, verslag ref Indeherberge wedstrijd 05/02/05

 

            ??n speelzaterdag:

         Ramses CHIRAS(?25/01/75)                                        Hellas 2000

 

twee(2) speelzaterdagen

         Bart CHRISTIAENS(?02/09/83)                                    Olympia Tongeren

 

         drie(3) speelzaterdagen:

         Frank DUCHATEAU(?08/06/64)                                    Sporting Caetsbeek

         Jan ASNONG(?04/09/76)                                            Welkenhuyzen

         Bertrand MICHAUX(?13/09/75)                                    SV De Conde

         Bert HAESEN(?11/12/77)                                            SV Heylen Bricks

 

Verslagen waarvoor geen voorstel schorsing minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 21/02/05

 

         1.Verslag ref Wouters wedstrijd RP Products-Heylen: uitsluiting speler V.Verachten

         2.Verslag ref Indeherberge wedstrijd Beukenhof-BVC Park Houthalen: uitsluiting

                   speler G.Pergola

         3.Verslag ref Hermans wedstrijd De Conde-Terlaemen 04: uitsluiting speler R.Daens

         4.Vreslag ref De Bosscher wedstrijd VNA Winterslag-Wieze Boys B: uitsluiting speler

                   G.Put

        

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

         Schorsing voor 1 speelzaterdag

 

Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd :

 

         Vanaf 24/01/05:

         Peter KOHLBACHER(?1 4/03/63)                                   Vlam Eisden

         Danny JASPERS(?26/10/71)                                        Kotem VV

 

         Vanaf 31/01/05:

         Regis LIESENS(?16/10/74)                                          Olympia Tongeren

         Philip KNAPEN(?28/02/68)                                           FC Gors Opleeuw

 

         Vanaf 07/02/05:

         Stan WOUTERS(?25/06/65)                                        SV Heylen Bricks

         Alain CHRISTOFFELS(?27/01/69)                                 SV Heylen Bricks

         Werner WIEDERIN(?08/01/74)                                     SV De Conde

         Tom KERKHOFS(?30/10/81)                                        SV De Conde

         Panayotis PERIKLAKIS(?02/09/74)                                Hellas 2000

         Francis VANDEBOSCH(?05/03/72)                                Ford Keroma

         David ROBERTI(?22/05/78)                                         Ford Keroma

         Ronny CAPPA(?19/01/68)                                           CBW Zonhoven

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 17/01/05:

         Yves DUTHOY(?15/04/80)                                          FC Banneux

         Steven SOOGEN(?06/11/76)                              VK Grammenrode

 

         Vanaf 24/01/05:

         Davy GIJBELS(?30/11/80)                                          Welkenhuyzen

         Lorenzo MEROLA(?04/03/63)                                       Vlam Eisden

         Timmy FRANCKEN(?30/11/78)                                     BVC Park Houthalen

         Steven KVERH(?01/07/81)                                          Kotem VV

         Pieter DUMOULIN(?04/12/79)                                      VC Mireille

 

         Vanaf 31/01/05:

         Patrick HENSEN(?24/08/71)                                        SV Heylen

         Peter MONTEN(?15/10/80)                                         SV De Conde

         Jos SCHREURS(?25/08/63)                                         BM Knapen

 

         Vanaf 07/02/05:

         Marc LENAERTS(?04/02/69)                                        Welkenhuyzen

         Peter VANHAREN(?14/11/75)                                      Cosmos Spouwen

         John VANDEBROEK(?05/10/84)                                    Vanhelmont Sport

         Gert ROYEN(?07/02/71)                                             BM Knapen

         Freddy JACOBS(?12/02/73)                                        Olympia Tongeren

 

6.Administratieve overtredingen:

Verwezen naar volgend Week-End

 

   Kostenbedoening

         Hellas 2000:             5+5 = ? 10,00

         Olympia Tongeren:    5+5+5 = ? 15,00

         Sp.Caetsbeek:          ? 5,00

         Welkenhuyzen:         5+5+5 = ? 15,00

         SV De Conde:           5+5+5+5 = ? 20,00

         SV Heylen Bricks:      5+5+5+5 = ? 20,00

         Vlam Eisden:            5+5 = ? 10,00

         Kotem VV:               5+5 = ? 10,00

         FC Gors Opleeuw:      ? 5,00

         Ford Keroma:            5+5 = ? 10,00

         CBW Zonhoven:        ? 5,00

         FC Banneux:             ? 5,00

         VK Grammenrode:      ? 5,00

         BVC Park Houthalen: ? 5,00

         VC Mireille:               ? 5,00

         BM Knapen:              5+5 = ? 10,00

         Cosmos Spouwen:     ? 5,00

         Vanhelmont Sport:    ? 5,00

         

7.Beker sportiviteit(tem 29/01/05):

                                                                                     strafpntn

         Zwaluwen Jacobs                                                     3

         VNA Winterslag                                                        8       

FC Banneux, Beukenhof                                             10

Sp.Caetsbeek                                                          11

CBW Zonhoven, UD Barcelona                                     13

Ford Keroma A, FC Berg                                             15

Citro?n Steegen                                                       17

Aviaclub, Gors Opleeuw                                             18

Vanhelmont Sport                                                    19

Grammenrode, Mees 80                                             20

Mireille , ZD Overath                                                  21

BVC Park Houthalen, Terlaemen 04                              25

Ford Keroma B                                                         26

Cosmos Spouwen                                                     27

Wieze Boys A                                                          28

Vlam Eisden                                                            29

Kotem VV                                                               30

VC Melaer                                                               31

Friuli, Wieze Boys B                                                  33

Vrolingen                                                                36

RP Products                                                            38

Heylen Bricks, BM Knapen                                          40

SV De Conde                                                           42

Welkenhuyzen                                                         45

Hellas 2000, Olympia Tongeren                                   68

FC Mondeoflowers                                                    75

 

                                               Uitgesloten : OH Rus Games (FF 11/09/04)

                                    

8.Horing club:

         Werd op heden uitgenodigd een vertegenwoordiging van club SV De Conde.

         Aanwezig: dhrn.Kaerts en Monten.

         Na een langdurig onderhoud worden aan de club twee verwachtingen overgemaakt:

         1. dat het nodige wordt gedaan opdat de slechte invloed van bepaalde supporter(s)

                   wordt ingetoomd;

2. dat het ontoelaatbaar is dat de club zelf zou uitmaken een boete al dan niet te

betalen, dat bijgevolg de club de nog openstaande boete, waarvoor reeds herhaaldelijk aangemaand, zou vereffenen en dit ten laatste voor het einde van het seizoen, dus voor de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen.

Deze melding in Week-End geldt als laatste aanmaning.

        

9.Mededelingen/beslissingen:

 

a) VerzoekGiorgios DIMITRAKAKIS(?14/09/79) van club Hellas 2000 tot opheffing van de schorsing voor onbepaalde duur met een minimum van 3 jaar zoals uitgesproken ter zitting van het comit? van KLBS dd. 07/01/2002.

 

Beslissing :     Het verzoek wordt door KLBS als 1ste instantie aanvaard en dus met gunstig

                   advies overgemaakt aan de K.B.V.B. te Brussel.

                   Betrokkene dient zich te schikken naar de uitspraak van de bevoegde instantie

 van de K.B.V.B.

 

b) Schrijven dd.17/01/05 van secretaris M.Kosten in naam van club RP Products:

         Houding en gedrag van dhr.R.Cleuren tov spelers en bestuur club RP Products, wed-

         strijd 15/01/05: RP Products-SV Heylen Bricks.

 

         Tegenpartij werd gehoord over voormeld schrijven.

        

Beslissing :      Niets weerhouden.

 

 

c) VLB verslag vergadering Raad van Beheer 22/01/2005:

         Vaststelling: VLB-beker voetbal gaat door op 30/04/2005 in Oost-Vlaanderen (!).

                            Accommodatie dient nog vastgelegd.

                            Zoals reeds eerder gemeld wordt KLBS op deze beker vertegenwoordigd

                            door de kampioen van het lopende seizoen.

 

10.Clubnieuws

         Zoals reeds gemeld op de website organiseert club AVIACLUB op 04/06/05 haar 1ste

         Voetbalhappening.

         Ze willen 5 vriendenmatchen organiseren van 2 x 35min.

         Een uitnodiging wordt op verzoek van de club bij dit Week-End gevoegd.

         Clubs die geen papieren versie van ons blad meer ontvangen kunnen informeren via

         de middelen zoals vermeld op de website van KLBS.

 

 

 

 

 

UITSLAGEN

Wedstrijden 22/01/05

Reeks 1

SV Heylen ? FC Berg                              0-1

BM Knapen ? Welkenhuyzen                     2-0

Wieze Boys A ? RP Products                    2- 2

Olympia Tongeren ? Citro?n Steegen         1-1

SV De Conde ? Terlaemen 04                   1-4

VC Melaer ? Mees 80                              9-2

        

Reeks 2

OH Rus Games ? Cosmos Spouwen            1-2

UD Barcelona ? Vlam Eisden                     1-1

VNA Winterslag ? Wieze Boys B                0-0

FC Beukenhof ? BVC Park Houthalen          5-0

Ford Keroma A ? Kotem VV                      1-3

Vanhelmont Sport ? FC Mondeoflowers      5-2

 

Reeks 3

VC Mireille ? Sporting Caetsbeek               6-1

Hellas 2000 ? FC Banneux                       2-3

FC Gors Opleeuw ? Aviaclub                    1-5

VK Grammenrode ? FC Friuli                     2-5

 

Wedstrijden 29/01/05

Reeks 1

Mees 80 ? SV Heylen                                       4-4

Citro?n Steegen ? VC Melaer                   2-1

Wieze Boys A ? SV De Conde                   0-0

RP Products ? FC Berg                            0-3

Welkenhuyzen ? Olympia Tongeren           1-1

Terlaemen 04 ? BM Knapen                      4-0

 

Reeks 2

FC Beukenhof ? UD Barcelona                  2-2

 

Reeks 3

FC Banneux ? Sporting Caetsbeek             3-1

FC Friuli ? Hellas 2000                            0-0

Aviaclub ? VK Grammenrode           5-5

Ford Keroma B ? VC Mireille                     1-2

CBW Zonhoven ? FC Gors Opleeuw           2-2

SV Vrolingen ? ZD Overath                      2-3

 

Wedstrijden 05/02/05

Reeks 1

SV Heylen ? Citro?n Steegen                   2-3

BM Knapen ? Wieze Boys A                      1-2

FC Berg ? Mees 80                                 7-0

Olympia Tongeren ? Terlaemen 04            4-2

SV De Conde ? RP Products                     1-2

VC Melaer ? Welkenhuyzen                      3-1

 

Reeks 2

UD Barcelona ? FC Mondeoflowers            2-1

Kotem VV ? OH Rus Games                      8-0

Vlam Eisden ? Cosmos Spouwen               1-2

BVC Park Houthalen ? Ford Keroma A         7-1

Wieze Boys B ? FC Beukenhof                  3-6

Vanhelmont Sport ? VNA Winterslag          2-1

 

Reeks 3

VC Mireille ? FC Banneux                         1-0

Hellas 2000 ? Aviaclub                            stopgezet

FC Gors Opleeuw ? SV Vrolingen               0-3

Zwaluwen Jacobs ? Ford Keroma B            6-1

ZD Overath ? CBW Zonhoven                   4-4

Sporting Caetsbeek ? FC Friuli                  3-2

 

RANGSCHIKKING

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  16       10       0         6         40-15            36

2.FC Berg                          16       10       3         3         52-22            33

3.Terlaemen 04                  16       10       4         2         42-25            32

4.Citro?n Steegen               16       9        4         3         33-28            30

5.RP Products                    16       7        6         3         31-32            24

6.Welkenhuyzen                 16       6        7         3         26-28            21

7.SV Heylen Bricks              16       6        7         3         34-37            21

8.Olympia Tongeren            16       4        5         7         23-28            19

9.VC Melaer                       16       3        8         5         36-50            14

10.Mees 80                       16       3        8         5         31-50            14

11.SV De Conde                 16       3        10       3         22-34            12

12.BM Knapen                    16       2        11       3         15-36            9

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       15       13       0         2         75-13            41

2.FC Beukenhof                  15       7        2         6         42-33            27

3.VNA Winterslag                15       7        3         5         36-20            26

4.UD Barcelona                   15       6        1         8         24-16            26

5.Cosmos Spouwen             15       8        6         1         27-27            25

6.BVC Park Houthalen          15       6        5         4         30-24            22

7.Vlam Eisden                    15       5        6         4         38-40            19

8.Ford Keroma A                 15       5        6         4         30-32            19

9.Vanhelmont Sport            15       5        7         3         24-33            18

10.Wieze Boys B                 15       4        7         4         25-37            16

11.FC Mondeoflowers                    15       3        11       1         23-47            10

12.OH Rus Games               15       0        15       0         11-63            0

 

Reeks 3

1.VC Mireille                       15       12       2         1         54-18            37

2.FC Banneux                     15       11       3         1         43-23            34

3.SV Vrolingen                   14       9        3         2         53-22            29

4.ZD Overath                     14       7        3         4         45-26            25

5.Zwaluwen Jacobs             13       7        3         3         35-22            24

6.VK Grammenrode              14       6        5         3         57-48            21

7.Hellas 2000                     14       6        6         2         41-44            20

8.FC Friuli                          15       5        7         3         29-30            18

9.Aviaclub                         14       4        4         6         30-25            18

10.CBW Zonhoven              14       4        5         5         35-33            17

11.Sporting Caetsbeek         15       3        10       2         29-51            11

12.Ford Keroma B               14       1        12       1         20-69            4

13.FC Gors Opleeuw            15       1        13       1         16-76            4

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 23/02/05.