05/03/2009

Week-End 12/2008-2009

Info nummer twaalf is ter beschikking

                                               WEEK-END(12/2008-2009)

 

                                                                                              Hasselt,5 maart 2009.

 

Verslag vergadering comités dd.03/03/2009 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 11/03/09 (beker en competitie)

 

         Eén (1) speeldag

         Erwin LONCKE (°15/04/74)                      Olympia Tongeren

 

         Drie (3) speeldagen

         Davey BOLLEN (°04/09/72)                      Kotem VV

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Verslag ref Vanderhoven wedstrijd FC Tamara – VK Grammenrode van 28/02/09

         Verslag ref Gilen wedstrijd Het Spoor – UD Barcelona van 28/02/09

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 16/02/09 goedgekeurd.

 

2.Verzet Minnelijke schikking:

         Uitspraak SC zonder comitéleden minnelijke schikking.

 

         Schorsingen gelden vanaf 11/03/09 (beker en competitie)

 

a) Verslag ref D’Amario wedstrijd FC Banneux –C. Steegen van 07/02/09

         Speler Stijn SIMONS (°19/07/75) tegen minnelijke schikking

         zitting 16/02/09: 3 speeldagen

         Opgeroepen: speler en scheidsrechter

         Aanwezig: speler, scheidsrechter geldig verontschuldigd.

         Uitspraak: strafmaat eerste instantie blijft behouden. Speler Stijn SIMONS geschorst

voor drie (3) speeldagen.

 

b) Verslag ref Gilen wedstrijd Century Hasselt – C. Steegen van 31/01/09

         Spelers: Frank MEISTERS (°19/04/70) tegen MS zitting 16/02/09: 4 spd.

                   Marc GOFFIN (°07/07/71) tegen MS zitting 16/02/09: 3 spd.

                   David MOLENAERS (°11/08/71) tegen MS zitting 16/02/09:

                   Blaam, boete en verbod functie kapitein tot einde seizoen.

         Opgeroepen: spelers en scheidsrechter

         Aanwezig: allen aanwezig

         Uitspraak: lastens speler Frank MEISTERS strafmaat eerste instantie te zwaar bevonden

         speler wordt geschorst voor drie (3) speeldagen.

         lastens speler Marc GOFFIN strafmaat eerste instantie blijft behouden, speler geschorst

         voor drie (3) speeldagen.

         lastens speler David MOLENAERS strafmaat eerste instantie te zwaar bevonden, blaam        en boete van € 12,50 worden opgeheven. Speler krijgt verbod functie kapitein voor vier

(4) speeldagen.

         Boete: € 5,00 (versch.kosten) lastens club Citroën Steegen.

        

        

3.Scheidsrechtersverslag:

         Uitspraak door SC – al de aanwezige leden –

 

         Geschorst vanaf 11/03/09 (Beker en competitie)

 

Verslag ref Gilen wedstrijd ZD Overath – Gibraltar Hasselt van 14/02/09

Wedstrijd stopgezet in de 79e min bij een 1-0 stand.

Uitgesloten speler Karim LOUKILI(°23/10/74) van Gibraltar Hasselt

Opgeroepen: speler, scheidsrechter, beide afgevaardigden M’Hamed Dahmani van Gibraltar Hasselt en Jos Bollen van ZD Overath.

Aanwezig : scheidsrechter en afgevaardigde Bollen van ZD Overath. Speler Loukili

en afgevaardigde Dahmani van FC Gibraltar Hasselt geldig verontschuldigd.

Uitspraak : speler Karim LOUKILI wordt geschorst voor drie (3) speeldagen.

Uitslag van de wedstrijd: 5-0

Boete : 5,00(uitsluiting) + 7,50(oorzaak stopzetten wedstrijd) + 37,50(wanordelijkhe-

den) + 12,50(houding supporter) + 5,00(versch.kosten) = € 67,50 lastens club FC

Gibraltar Hasselt.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 20/02/09 VLB debetnota bondsblad ten bedrage van € 540,00

         - 01/03/09 KBVB Limburg probleemstelling in verband met voorgestelde kalender

         - diverse mail in verband met aanpassingen kalender

 

2.Werkvergadering: toekomstige structuur KLBS

         Aanwezig: voornoemde comitéleden en dhrn. Smets(Aviaclub), Poosen, Santermans

         (BVC Park Houthalen), Willems (FC Berg), Billen, Bollen (ZD Overath), Nelissen (RVG

         Hoeselt), Potargent en Gorissen (Het Spoor), Peeters(Century Hasselt), Martens( FC

         Banneux).

         Na een korte update over de toestand KBVB/KLBS te weten het feit dat op de dagorde

         van het UC van de KBVB te Brussel het opzeggen van de overeenkomsten met de

geconventioneerde groeperingen werd behandeld, maar dat er nog steeds officieel

niets gekend is over de verdere planning van de KBVB, behoudens een mondelinge

kennisgeving van dhr. G.Timmermans gevende de intentie niet langer aanduidingen

van scheidsrechters te willen opnemen in een nieuwe (?!) overeenkomst.

 

Met de aanwezigen wordt de mogelijke nieuwe structuur van KLBS uitgetekend, met

noodzakelijk een aantal extra comités en de aanzet tot opstart. Tevens rondvraag tot

kandidatuurstelling voor de invulling van de noodzakelijke extra comitéleden.

Een aantal afspraken worden gemaakt om de werking te activeren.

Details volgen later en zijn afhankelijk van de komende gebeurtenissen.

 

3.Toekenning organisatie finale KLBS Beker

 

         Kandidaturen: RP Products en Citroën Steegen

 

         Bij stemming toekenning organisatie aan : club RP PRODUCTS

 

         Wedstrijd te spelen op 13/04/09 (Paasmaandag)

 

4.Programma afwikkeling competitie

Bijkomende wedstrijden Reeksen 3A en B

 

         Navolgend programma is ten VOORLOPIGE titel. Er dient eerst nog een akkoord

         gegeven door de KBVB in verband met een nog niet opgeloste probleemstelling.

 

         04/04/09: einde competitie in Reeksen 3A en B

         18/04/09: een klassementswedstrijd tussen de ploegen volgens eindrangschikking

                   dus: nr.1 tegen nr.1, nr. 2 tegen nr.2 enz.

                   Bij gelijke stand na 80min onmiddellijk strafschoppen tot winnaar gekend is.

                   Vooraf zal per wedstrijd het lot bepalen wie thuis- en wie uitploeg wordt.

 

         Wedstrijd bijkomende stijger/daler

        

         25/04/09: wedstrijd te betwisten tussen de 3de laatste van Reeks 2 tegen de winnaar

                   van de wedstrijd tussen de twee tweedes uit Reeksen 3A en B.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 23/02/09:

         Ruben GEBRUERS (°08/05/87)                            VNA Winterslag

 

         Vanaf 02/03/09:

         Bart COLSON (°26/07/66)                                 VK Grammenrode

         Vincent VANDENBORNE (°28/03/79)                    VK Grammenrode

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 25/02/08:

         Frankie HORRIX (°08/06/72)                    Kotem VV

         John LAMBRECHTS (°25/01/76)                          Citroën Steegen

         Daniel NICOSIA (°12/09/80)                     BVC Park Houthalen

         Geert JANS (°08/02/76)                                   ZD Overath

         Kevin MOREIRA PINHEIRO (°10/08/84)                 OH Bergmans

         Jean Pierre VANRYCKEGHEM (°27/06/70)             Vanhelmont Sport

 

         Vanaf 02/03/09:

         Stijn TIELENS (°08/04/82)                                VC Mireille

         Erwin JANSEN (°09/12/71)                                SV De Conde

         Davy VAN GRIMBERGEN (°29/03/77)                   K. Rotem

         Geoffrey INDESTEGE (°14/03/86)                       FC Nitto Europe

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten

 

         Vanaf 09/02/08:

         Muhammet SESLI (°14/06/81)                           Vlam Eisden

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 14/02/09:

         Wieze Boys: Yung Ravesloot zonder geb (cumul)

         RP Products: geen terreinbenaming

         FC Gors Opleeuw: Marc Vanbaelen zonder rugnummer

         Ford Keroma: geen terreinbenaming

         FC Global Impact: uitslag laattijdig

 

         Speeldag 21/02/09:

         Genk 96: Antoine Camron, naamomkering (cumul)

         Hellas 2000: geen stamnummer

         Cosmos Spouwen: Dries Billen zonder rugnummer

         Ford Keroma: uitslag laattijdig       

        

   Kostenbedoening

         Olympia Tongeren:              € 5,00

         Kotem VV: 5+5 =                € 10,00

         VNA Winterslag:                 € 5,00

         VK Grammenrode: 5+5 =      € 10,00

         Citroën Steegen:                € 5,00

         BVC Park Houthalen:           € 5,00

         ZD Overath:                      € 5,00

         OH Bergmans:                    € 5,00

         Vanhelmont Sport:              € 5,00

         VC Mireille:                        € 5,00

         SV De Conde:                    € 5,00

         Kanaalboys Rotem:             € 5,00

         FC Nitto Europe:                 € 5,00

         Vlam Eisden:                      € 5,00

         VK Wieze Boys:                  € 7,50

         RP Products:                      € 2,50

         FC Gors Opleeuw:               € 2,50

         Ford Keroma: 2,50+5 =        € 7,50

         FC Global Impact:               € 5,00

         Genk 96:                           € 7,50

         Hellas 2000:                      € 2,50

         Cosmos Spouwen:              € 2,50

 

3.Kalender:

         Reeks 1

         14/03/09        RP Products – Wieze Boys A

aanvang 13u30 in plaats van 15u00

 

         Reeks 2

         21/03/09        FC Tamara – BVC Park Houthalen

                                      gaat door op het terrein van SV Heylen Bricks

                                      aanvang 14u30

 

         Reeks 3 A

         14/03/09        FC Gualco – Ford Keroma B

                                      aanvang 15u00 in plaats van 13u00

 

4.Mededeling:

 

         De federaties Limburg (KLBS) en West-Vlaanderen (KWVBB), de enige in het Vlaamse

landsgedeelte met een volwaardige competitie als geconventioneerde groepering

binnen de KBVB, kwamen in de loop van het seizoen overeen om te starten met het

organiseren van een jaarlijkse confrontatie en dit ter vervanging van de VLB-Beker.

 

De federaties opteerden om beide hun kampioen van het afgelopen jaar af te vaardigen

Voor KWVBB is dit de Provinciale kampioen, VK Twilight, uit Oostende. Voor KLBS wordt

dat Kotem VV

KLBS ging akkoord om de eerste wedstrijd te organiseren.

 

De wedstrijd zal doorgaan op        ZATERDAG 28 MAART 2009

                                               OM     14U30

Terrein :       KSK HASSELT

                             Ten Hove in Kermt – Hasselt

 

         De accommodatie zal die namiddag volledig ter beschikking zijn van KLBS

 

         Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd om dit gebeuren bij te wonen en te

         zorgen voor de nodige steun in een sportieve sfeer.

                  

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 18/03/09