19/03/2009

Week-End 13/2008-2009

Info 13 is ter beschikking

                                               WEEK-END(13/2008 - 2009)

 

                                                                                    Hasselt, 18 maart 2009.

 

 

Verslag vergadering comité dd.16/03/09 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 25/03/09 ( beker en competitie)

 

         Één (1) speeldag

         Dirk RAYMAEKERS (°01/03/66)                 VK Wieze Boys

 

         Twee (2) speeldagen

         Filip ACHTEN (°23/06/81)                        FC Banneux

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

 

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh en Fernand Oeyen

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 03/03/09 goedgekeurd.

 

2.Verzet Minnelijke schikking:

         Uitspraak SC zonder comitéleden minnelijke schikking. Secretaris toegevoegd.

 

         Schorsingen gelden vanaf 25/03/09 (beker en competitie)

 

Verslag ref Gilen wedstrijd Wieze Boys A – Olympia Tongeren van 07/02/09

         Speler Erwin LONCKE (°15/04/74) van Olympia Tongeren tegen minnelijke

         schikking zitting 03/03/09: 1 speeldag

         Opgeroepen: speler en scheidsrechter.

         Aanwezig: beide aanwezig

         Uitspraak: strafmaat eerste instantie blijft behouden. Speler Erwin LONCKE geschorst

         voor één (1) speeldag.

 

3.Scheidsrechtersverslagen:

I) Verslagen doorverwezen in minnelijke schikking 03/03/09. Leden comité MS worden

uitgesloten van beraadslaging en uitspraak. Secretaris toegevoegd.

 

Schorsingen gelden vanaf 25/03/09 (beker en competitie)

 

a) Verslag ref Gilen wedstrijd Het Spoor – UD Barcelona van 28/02/09

         Uitgesloten

1) speler Pasquale DANTONIO(°27/12/73) van UD Barcelona,

2) speler Fulvio FRANCHINI (°05/03/66) van UD Barcelona,

3) Vermelding onder incidenten: afgevaardigde Roberto CAVATORTI(°22/11/55) van UD Barcelona

Opgeroepen: spelers, afgevaardigde en ref.

Aanwezig: enkel scheidsrechter. Spelers en afgevaardigde geldig verontschuldigd

Uitspraak :

Speler Pasquale DANTONIO wordt geschorst voor vier (4) speeldagen.

Speler Fulvio FRANCHINI wordt geschorst voor één (1) speeldag

Afgevaardigde Roberto CAVATORTI verbod tot neutrale zone tot en met einde seizoen

dit is 30/06/09

Boete : 5(uitsluiting)+5(uitsluiting)+10(versch.kosten)+25(sanctie afgevaardigde) =

€ 45,00 lastens club UD Barcelona.

 

b) Verslag ref Vanderhoven wedstrijd FC Tamara – VK Grammenrode van 28/02/09

         Uitgesloten: speler Noël CAENEN(°31/12/72) van FC Tamara

Vermelding onder incidenten: afgevaardigde Paul RASKIN(°26/03/48) van

VK Grammenrode

Opgeroepen: scheidsrechter, speler, beide afgevaardigden, P.Raskin van Grammenrode

en Michel Bruggen(°21/06/55) van FC Tamara.

         Aanwezig: speler en scheidsrechter, afgevaardigde Raskin en afgevaardigde Bruggen

zijn geldig verontschuldigd.

Uitspraak : speler Noël CAENEN wordt geschorst voor drie (3) speeldagen

Afgevaardigde Paul RASKIN wordt voor één (1) jaar geschorst voor alle

officiële functies

Boete : 5(uitsluiting) + 7,50(versch.kosten) = € 12,50 lastens club FC Tamara

7,50(versch.kosten) + 25,00(sanctie afgevaardigde) = € 32,50 lastens club Grammen-

rode.

 

II) Verslag waarvoor rechtstreekse oproeping. Uitspraak door SC –al de aanwezige leden-

 

Verslag ref Houben wedstrijd Vrolingen – Genk 96 van 07/03/09. Incidenten na de wedstrijd.

         Opgeroepen: scheidsrechter, afgevaardigde Lydia PORTUGAELS(°10/09/64) van Vro-

lingen, afgevaardigde Mario LOPEZ DIEGUEZ(°25/01/58), speler/kapitein Antoine

CAMRON (°22/11/78) en speler Brahim ABERHIL(°21/11/79) allen van Genk 96

Aanwezig: afgevaardigde Portugaels. Scheidsrechter en afgevaardigde Mario Lopez

Dieguez en beide spelers geldig verontschuldigd.

Uitspraak : 37,50(wanordelijkheden) + 50,00(houding spelers) : 87,50   te verdubbelen (feiten hebben zich voorgedaan na affluiten) = 175,00 € lastens club Genk 96.

Beslissing clubverantwoordelijken van Genk 96 zullen worden uitgenodigd voor een horing op een volgende zitting.

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1.Briefwisseling:

         - 03/03/09 Kabinet Minister Anciaux in verband met problematiek KLBS/KBVB

         - 05/03/09 BVC Park Houthalen/FC Tamara akkoord terreinwijziging wedstrijd 21/03/09

         - 06/03/09 VLB uitnodiging en dagorde ASV 21/03/09

         - 09/03/09 kandidaatstelling D.Peeters (Century Hasselt) als medewerker

         - 09/03/09 Stock Bilzen probleem terrein

         - 11/03/09 SV Vrolingen: adreswijziging secretariaat

         - 12/03/09 reactie KBVB-Limburg in verband met kalender

         - 16/03/09 kostennota advocaat Lambeets

         - 18/03/09 Hellas 2000: adreswijziging secretariaat

 

2. Situatie KLBS/KBVB

         1) In verband met de overeenkomst en samenwerking met de KBVB:

 

         a) advies van PC-Limburg om contact te nemen met de KBVB, met name secretaris-

         generaal JM Philips voor heronderhandeling van de opgezegde overeenkomst.

 

b) Brief Kabinet Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, dhr. Bert

Anciaux aan KLBS (dd 03/03/09): problematiek KBVB/KLBS werd onderzocht door

BLOSO. Feit: herstructurering van de KBVB: oprichting Vlaamse vleugel Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), welke dient te voldoen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden. Blijkt dat alle overeenkomsten met geconventioneerde bonden werden opgezegd. Het kabinet schreef de VFV aan om met aandrang de heronderhandeling van de overeenkomsten op een snelle, constructieve en positieve wijze aan te pakken. Advies aan KLBS om contact op te nemen met de VFV, Boekstraat 130 te Hasselt.

 

2/ In verband met speeldag 28/03/09:

Na een stuk of zeven contacten met KBVB-Limburg en Brussel: uiteindelijk toestemming tot spelen.

 

3. Regeling kalender 3 A en B

In het kader van het voorgaande, worden de nog twee te plaatsen wedstrijden in Reeksen 3 A en B thans officieel op de kalender gebracht op “speeldag” 28/03/09.

 

4. Sporting Caetsbeek wedstrijd 31/01/09: kosten scheidsrechter en boete WE

         Beslissing: geen adresvermelding in deze oorzaak en fout van de gelegenheidsscheids-

         rechter.

         Deel boete WE 11,IV,2 lastens club Sporting Caetsbeek ten bedrage van € 2,50 wordt

         opgeheven.

 

5. Beker KLBS

        

         Uitslagen ½ finale

 

         1) Kotem VV – Olympia Tongeren    0-1

         2) FC Heideweelde – VC Mireille      2-8

 

         Finale KLBS Beker

 

         PAASMAANDAG 13/04/2009            TERREIN: RP PRODUCTS

 

         AANVANG 15U00                          OLYMPIA TONGEREN – VC MIREILLE

 

         Duur: 2 x 40min

         Bij gelijke stand na 80min verlengingen van 2 x 10min

         Indien dan nog gelijke stand: strafschoppen

 

         Beide ploegen ontvangen tijdig een lijst van speelgerechtigde spelers.

         Bij toepassing van het interne reglement:

         Beperking opstelling spelers: spelers aangesloten na de ¼ finale van de beker-

competitie zijn niet speelgerechtigd voor de finale, bovendien zijn enkel speelge-

rechtigd, de spelers welke effectief minimaal zeven wedstrijden hebben gespeeld

tijdens het lopende seizoen. Forfaitwedstrijden tellen niet mee als gespeelde wedstrijden. Uitzondering: deze regel is niet van toepassing voor de doelman.

 

         Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd op deze finalewedstrijd.      

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 09/03/09:

         Peter MONTEN (°15/10/80)                     SV De Conde

         Leonardo BUDANO (°10/01/80)                 Genk 96

         Erwin MEUWISSEN (°09/08/72)                Kerkuilen Kessenich

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 09/03/09:

         Edwin ARITS (°23/10/66)                        Kerkuilen Kessenich

         Dimitri BOREJKO (°06/03/81)                    Wieze Boys

         Wouter LIBBRECHT (°26/09/84)                Swijsen-Schepers M.80

         Diminiek JACOBS (°26/05/70)                   FC Berg

 

         Vanaf 16/03/09:

         Mohamed HLALOU (°15/07/86)                 Gibraltar Hasselt

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

        

         Vanaf 16/03/09:

         Gunther TEUCHY (°25/11/83)                   Olympia Tongeren

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten

 

         Vanaf 09/02/08:

         Muhammet SESLI (°14/06/81)                  Vlam Eisden

 

         Vanaf 16/03/09:

         Jean-Marie GERIN (°16/01/66)                 Kotem VV

 

2.Administratieve overtredingen:

Vaststellingen en overtredingen aan de hand van de feitelijke controle van de scheidsrechtersbladen worden verwezen naar het volgende WE, evenals de controle op de ambtshalve overtredingen.

Deze laatste soort overtredingen, zijnde meestal het opstellen van niet speelgerechtigde spelers (dus van invloed op het resultaat en de rangschikking) zullen indien nodig tijdig gemeld worden op de website, in die zin dat de sanctie en haar gevolgen steeds officieel kan worden gemaakt binnen de reglementaire periode van 30 dagen na de overtreding.

 

         Ontbrekend scheidsrechtersblad:

         Speeldag 07/03/09:   CBW Zonhoven

                                     FC Gibraltar Hasselt

 

         Speeldag 28/02/09:

         Vanhelmont Sport: laattijdige FF

         Welkenhuyzen: laattijdige FF

 

         Speeldag 07/03/09:

         VC Mireille: laattijdige FF

         FC Gibraltar Hasselt: laattijdige FF

        

   Kostenbedoening

         Wieze Boys: 5+5 =    € 10,00

         FC Banneux:             € 5,00

         SV De Conde:           € 5,00

         Genk 96:                 € 5,00

         K. Kessenich: 5+5 =   € 10,00

         Swijsen-Schepers M.80:      € 5,00

         FC Berg:                  € 5,00

         Gibraltar Hasselt:     5+10 = € 15,00 aan KLBS

                                      € 75,00 aan FC Gors Opleeuw

         Olympia Tongeren:    € 5,00

         Vlam Eisden:            € 5,00

         Kotem VV:               € 5,00

         Vanhelmont Sport:    € 10,00 aan KLBS

                                      € 75,00 aan Ford Keroma

         Welkenhuyzen:         € 10,00 aan KLBS

                                      75 + 20 = € 95,00 aan Olympia Tongeren

         VC Mireille:               € 10,00 aan KLBS

                                      € 75,00 aan Citroën Steegen

 

3.Kalender:

         Plaatsing afgelaste wedstrijden:

 

         Reeks 3 A

         28/03/09        15u00   Ford Keroma B – ZD Overath

 

         Reeks 3 B

         28/03/09        15u00   OH Bergmans – FC Heideweelde

 

4.Mededelingen:

 

a) Adreswijziging secretariaat

SV Vrolingen:

         nieuw adres:   Dorpsplein 9 bus 4

                            3830   Wellen

 

         Hellas 2000:

         nieuw adres: Herebaan-West 4

                            3530 Houthalen

 

b) Nogmaals herinnering:

         Beperking opstellen van nieuw aangesloten spelers (interne reglement art.23)

Kompetitie: spelers aangesloten na de 4de laatste wedstrijd van hun club mogen niet

meer deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende competitiewedstrijden

van hun club.

Het reglement spreekt van datum van aansluiting en niet van datum speelgerechtigdheid. Bijgevolg dient de datum vermeld op de groene lidkaart van een speler een datum te zijn van voor de 4de laatste wedstrijd van zijn club om nog in aanmerking te kunnen komen als gekwalificeerde speler voor het lopende seizoen.

 

c) Vrije transfer overeenkomstig Vlaams Decreet art.IV/14.6

Spelers die hun ontslag wensen te geven om van club te veranderen dienen dit door middel van een aangetekend schrijven te laten weten:

één aan hun huidige club en

één aan het KLBS secretariaat.

         Deze twee aangetekende zendingen dienen op straffe van nietigheid verstuurd tijdens

         de periode van 1 april tot en met 30 april.

 

d) De federaties Limburg (KLBS) en West-Vlaanderen (KWVBB), de enige in het Vlaamse

landsgedeelte met een volwaardige competitie als geconventioneerde groepering

binnen de KBVB, kwamen in de loop van het seizoen overeen om te starten met het

organiseren van een jaarlijkse confrontatie en dit ter vervanging van de VLB-Beker.

 

De federaties opteerden om beide hun kampioen van het afgelopen jaar af te vaardigen

Voor KWVBB is dit de Provinciale kampioen, VK Twilight, uit Oostende. Voor KLBS wordt

dat Kotem VV

KLBS ging akkoord om de eerste wedstrijd te organiseren.

 

De wedstrijd zal doorgaan op        ZATERDAG 28 MAART 2009

                                               OM     14U30

Terrein :       KSK HASSELT

                            Ten Hove in Kermt – Hasselt

 

         De accommodatie zal die namiddag volledig ter beschikking zijn van KLBS

 

         Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd om dit gebeuren bij te wonen en te

         zorgen voor de nodige steun in een sportieve sfeer.

 

 

Het secretariaat is gesloten van zondag 29/03/09 tot en met vrijdag 03/04/09.

Zoals steeds wordt de brievenbus wel dagelijks gelicht. Ieder document krijgt dus de juiste ontvangstdatum.

Voor dringende zaken kan men terecht bij de voorzitter, dhr. M. Raymakers

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 09/04/09