09/04/2009

Week-End 14/2008-2009

Info nummer 14 is ter beschikking

                                               WEEK-END(14/2008-2009)

 

                                                                                              Hasselt, 9 april 2009.

 

 

 

 

Verslag vergadering comité dd.07/04/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 15/04/09

 

         Uitsluiting voldoende

         Patrick DEXTERS (°23/2/69)                    Kotem VV

 

         Sancties ( vermeld onder incidenten scheidsrechtersverslagen)

         Nihil    

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Vernijns, Roger Cleuren. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd  : Robert Caubergh en Fernand Oeyen

 

1. Vorig verslag zitting 16/03/09 goedgekeurd

 

2. Scheidsrechtersverslagen: Nihil

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen

         Samenstelling idem als II

 

1. Horing clubverantwoordelijke Genk 96:

         Aanwezig voor club Genk 96 dhrn.Mario Lopez Dieguez en Stefano De Palma.

         Zij geven hun versie van de feiten gebeurd na de wedstrijd SV Vrolingen – Genk 96 van

07/03/2009. Een aantal feiten worden ontkend. Zij verklaren dat beide ploegen

betrokken waren en begrijpen niet dat enkel Genk 96 bij verstek wordt beboet.

Hun verzoek om de uitspraak aan te passen of te herzien kan niet worden ingewilligd.

KLBS verwijst hiervoor naar de mogelijkheid om in beroep te gaan.

 

Volgens verkregen informatie zou Genk 96 zich te dikwijls bezondigen aan verbale

agressie, welke nefaste gevolgen heeft voor de uistraling van de club in het bijzonder

en voor het KLBS in het algemeen.

Zoals reeds vroeger gemeld heeft dit gedrag, dat zich voordoet bij meerdere clubs,

zeker ook zijn invloed op het gebrek aan aanduidingen en beschikbaarheid van

scheidsrechters.

KLBS verzoekt met aandrang dat de bestuursleden en de club hierin hun

verantwoordelijkheid zouden nemen en paal en perk stellen aan deze negatieve

instelling. De aanwezigen zeggen toe om het nodige te doen.

Zal worden opgevolgd.

 

Bij deze worden, nogmaals, alle clubs gevraagd om zelf op te treden tegen onsportief

gedrag en aanhoudende verbale agressie.

Dit gegeven kan gebruikt worden inzake de toelating van een club tot de KLBS

kompetitie.

        

2. De nakompetitie in Reeksen 3A en 3B is te spelen op 18/04. Kalender:zie onder item

         kalender.

         Er is slechts 1 confrontatie voorzien. Door lottrekking werd uitgemaakt welke ploeg als

thuisploeg mag aantreden.

         Door het ontslag van club A.F.I.Waterschei is er in deze nakompetitie geen wedstrijd

voor de club welke laatste eindigde in Reeks 3 A, zijn FC Gors Opleeuw.

         Modaliteiten van de wedstrijden: 2 x 40min. Bij gelijke stand onmiddellijk strafschop-

         pen.

 

3. Testwedstrijd tussen de winnaar van de confrontatie tweede Reeks 3A – tweede Reeks 3B

         tegen derde laatste Reeks 2.

         Deze wedstrijd zal doorgaan op zaterdag 25/04/09 op het terrein van Swijsen-Schepers

M.80om 15u00

         Modaliteiten: 2 x 40min. Bij gelijke stand, onmiddellijk strafschoppen.

         Kosten scheidsrechter: verplaatsing lastens thuisploeg, dit is ploeg uit Reeks 2, te

         recupereren via KBVB, vaste vergoeding is lastens de beide ploegen ieder voor 1/2de

 

4. Eventuele testwedstrijd Reeks 2 tot toekenning van de titel van kampioen.

         Betrokken ploegen: Het Spoor en Ford Keroma A

         Indien nodig, bij gelijk aantal punten en evenveel aantal gewonnen wedstrijden na de

         laatste speeldag, zal er reglementair een bijkomende testwedstrijd nodig zijn om de

         kampioen te kunnen aanduiden.

         Ook deze wedstrijd zal doorgaan op 25/04/09. Club NVA Winterslag is kandidaat om

         deze wedstrijd te organiseren. Deze kandidatuur werd aanvaard.

         Modaliteiten: zelfde als hiervoor vermeld onder punt 3

 

5. Evaluatie van de interprovinciale wedstrijd KLBS (Kotem VV) – KWVBB (Twilight Oostende)

         Uitslag van de wedstrijd:      4 – 2

 

         Het oorspronkelijk voorziene terrein te Kermt was wegens wateroverlast onbespeel-

         baar. Onze dank gaat dan ook naar de mensen van Wieze Boys. Hun inzet maakte

         het mogelijk om deze ontmoeting toch te laten doorgaan, met alle nodige voorzie-

         ningen voor een correcte ontvangst.

 

         Kost van deze wedstrijd, vergoeding der scheidsrechters inbegrepen: € 560,00

 

         Opmerking: in deze wedstrijd viel langs beide kanten een rode kaart te noteren.

         KWVBB vond het niet nodig om op het scheidsrechtersverslag te wachten. Zij lieten

         telefonisch weten dat zij hun speler hadden geschorst voor 1 speeldag.

         De uitspraak van de bij KLBS aangesloten speler vindt u hierboven onder punt I

         (minnelijk schikkingen).

 

6. KLBS werd door De Voetbalfederatie Vlaanderen (schrijven van 02/04/09) en de KBVB

         (schrijven zelfde datum) opgeroepen om zich te melden op een door voornoemden

         belegde vergadering te Brussel op dinsdag 14/04/09.

         Dagorde: na de opzegging van de overeenkomst KBVB/geconventioneerde

groeperingen een bespreking tussen KBVB, VFV en de geconventioneerde groeperingen

KLBS wordt verwacht om 13u30

 

7. KLBS was aanwezig op de ASV van de VLB te Berchem op zaterdag 21/03/09

 

8. Briefwisseling:

         - belangrijkste zie punt 6 hiervoor

 

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 06/04/09:

         Philip THIJS (°04/07/81)                         Citroën Steegen

         Fabio MANTONI (°02/11/76)           UD Barcelona

         Samuele VACCA (°13/04/76)                    Ford Keroma

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 24/03/09:

         Patrick LEENDERS (°11/10/61)                 Citroën Steegen

         Agostino ANELLO (°21/03/74)                  UD Barcelona

 

         Vanaf 06/04/09:

         Yves HILVEN (°21/01/83)                        FC Berg

         Benjamin JIMINEZ (°28/05/82)                 UD Barcelona

         Arben SARACI (°18/08/69)                      Ford Keroma

         Eric BEMELMANS (°20/08/68)                   CBW Zonhoven

         Emanuele LAI (°09/06/87)                       FC Global Impact

         Jeroen FRANSSEN (°27/02/78)                 ZD Overath

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 28/02/09

         Vlam Eisden: Alban Buzi, omkering naam

         Aviaclub: geen stamnummers

 

         Speeldag 07/03/09

         Gibraltar Hasselt: nog steeds geen scheidsrechtersblad

         ZD Overath: geen adres gelegenheidsscheidsrechter

         CBW Zonhoven: s-blad laattijdig, ontvangen 21/03

 

         Speeldag 21/03/09

         VK Grammenrode: laattijdige FF, behorend tot 3 laatste wedstrijden

 

Kostenbedoening

         Kotem VV:   € 5,00

         Citroën Steegen: 5+5 = € 10,00

         UD Barcelona: 5+5+5 = € 15,00

         Ford Keroma: 5+5 = € 10,00

         FC Berg:   € 5,00

         CBW Zonhoven: 5+7,50 = € 12,50

         FC Global Impact:   € 5,00

         ZD Overath: 5+2,50 = € 7,50

         Vlam Eisden: € 2,50

         Aviaclub:   € 2,50

         VK Grammenrode:   € 25,00 aan KLBS en € 75,00 aan SV De Conde      

 

3.Ambtshalve sancties:

         (deels reeds vermeld op de website 25/03/09)

 

         Speeldag 14/03/09:

 

         Century Hasselt: opstellen speler Steven WILBERTS(°17/02/84) aangesloten op

21/02/09 en niet speelgerechtigd oorspronkelijke datum wedstrijd 10/01/09

Sanctie : wedstrijd Swijsen-Schepers M.80 – Century Hasselt uitslag 1-4 wordt 5-0

Boete : € 12,50 lastens club Century Hasselt

 

Cosmos Spouwen : opstellen speler Stefan NULMANS(°29/03/86) aangesloten op

09/02/09 en niet speelgerechtigd oorspronkelijke datum wedstrijd 17/01/09

Sanctie wedstrijd OH Bergmans – Cosmos Spouwen uitslag 2-3 wordt 5-0

Boete : € 12,50 lastens club Cosmos Spouwen

 

Speeldag 21/03/09 :

 

Gibraltar Hasselt : opstellen speler Mohamed HLALOU(°15/07/86) geschorst voor 3 gele

kaarten vanaf 16/03/09 en dus niet speelgerechtigd op 21/03/09 (WE 13,IV,1)

Sanctie : speler Mohamed HLALOU wordt geschorst voor één (1) speeldag vanaf

15/04/09. Wedstrijd Gibraltar Hasselt – Ford Keroma B uitslag 2-0 wordt 0-5

Boete : € 12,50 lastens club Gibraltar Hasselt

 

4.Kalender:

 

         Nakompetitie  Reeksen 3A en 3B

 

         18/04/08 alle wedstrijden vangen aan om 15u00

 

         1. FC Global Impact – FC Heideweelde

         2. Hellas 2000 – ZD Overath

         3. VV Voeren – Genk 96

         4. Sporting Caetsbeek – Cosmos Spouwen

         5. Vlam Eisden – FC Gualco

         6. Transport Jacobs – Aviaclub

         7. SV Vrolingen – FC Nitto Europe

         8. Kanaalboys Rotem – Ford Keroma B

         9. OH Bergmans – Gibraltar Hasselt

 

        

5.Mededelingen:

 

a) Kampioenen:

         de kampioenen seizoen 2008-2009 Reeksen 3A en B zijn gekend:

 

         Reeks 3A: FC Global Impact

 

         Reeks 3B: FC Heideweelde

 

         Van harte gelukwensen aan spelers, bestuur en supporters van deze clubs.

 

b) Betaling verzekering:

         Lijst, ontvangen van de VLB, van clubs met nog openstaande betalingen op 02/04/09

         FC Berg                            BVC Park Houthalen             VV Voeren

         UD Barcelona                     OH Bergmans                    

         VK Wieze Boys                   Cosmos Spouwen

         Vanhelmont Sport               Stock Bilzen

         Transport Jacobs                Het Spoor

         SV De Conde                     Welkenhuyzen

 

         Indien nog niet betaald, graag dringend uitvoeren.

 

c) Nieuw telefoonnummer dhr. Lucien Selis, secretaris OH Bergmans: 0495/12.95.29

 

d) Uit de VLB vergadering van 02/04/09:

         - Subsidies BLOSO goedgekeurd

         - Waarborgen van de verzekering werden opgetrokken

         - 9 mei: VLB Beker voetbal: geen inschrijving uit Limburg

        

        

 

 

                  

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 22/04/09