07/05/2009

Week-End 16/2008-2009

Info nummer 16 is ter beschikking

                                               WEEK-END(16/2008-2009)

 

                                                                                             Hasselt, 7 mei 2009.

 

Verslag vergadering comité dd.05/05/08 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Afwezig : Roger Vernijns

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 13/05/09

 

         Een (1) speeldag

         Youssef GHZALALE (°23/05/78)                Heylen Bricks

 

         Drie (3) speeldagen

         Patrick LEENDERS (°11/10/61)                 Citroën Steegen

 

         Vier (4) speeldagen

         Wim THOONEN (°22/09/81)                     Citroën Steegen

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Roger Cleuren, Robert Caubergh, Fernand Oeyen. Secretaris Valère Mantels.

Afwezig : Roger Vernijns

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 07/04/09 en WE 15 van 22/04/09 goedgekeurd

 

2.Scheidsrechtersverslagen

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 13/05/09

 

Doorverwezen verslag comité MS. Leden van dit comité worden uitgesloten van beraadslaging en uitspraak.

 

Verslag ref Santolin wedstrijd Global Impact-ZD Overath van 04/04/09

Uitsluiting speler Geert JANS(°08/02/76) en speler Kurt CONINX(°02/10/77) beide van ZD Overath.

Opgeroepen: beide spelers en scheidsrechter. Afgevaardigde Joseph BOLLEN van ZD

Overath, vrijblijvend.

Aanwezig: spelers en afgevaardigde. Scheidsrechter verontschuldigd.

Uitspraak :     Speler Geert JANS wordt geschorst voor twee (2) speeldagen.

                   Speler Kurt CONINX wordt geschorst voor één (1) speeldag               

Boete : 5+5 = € 10,00 lastens club ZD Overath

 

III. Comité beheerszaken en beslissingen Samenstelling idem als II

 

1. Overleg problematiek scheidsrechters

         Aanwezig: het comité en de dhrn. J.Billen, H.Santermans, W.Poosen en M.

         Pannemans.

         Afspraken worden gemaakt met kandidaten scheidsrechters.

         Een scheidsrechterscommissie zal worden opgericht en een taakverdeling wordt voor-

         zien: aanduidingen, begeleiding/evaluatie, opleiding/lesgever, secretaris.

         De vergaderingen van deze SC zullen gekoppeld worden aan de huidige zittingen van

de bestaande comités

Een aantal afspraken over de werking, noodzakelijke maatregelen en te geven

richtlijnen worden al gemaakt. Inlassen van een extra vergadering wordt voorzien.

De clubs zullen over dit alles nauwkeurig worden geïnformeerd op de algemene verga-

dering van KLBS op donderdag 18/06/09

 

2.Besprekingen wijzigingen/regelingen KLBS competitie 2009-2010:

         In samenhang met voorgaande punt zal een aanpassing van het interne reglement

         nodig zijn.

         Eveneens te voorzien: koppeling schrapping aan niet betaling verzekering.

 

3.Briefwisseling:

         - 6 aanvragen vrije transfer “Vlaams decreet” – zie punt IV,5

         - 22/04/09: KBVB opvraging statuten en verificatie lijst blauwe kaarten.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag KOMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 27/04/09:

         Kevin TIMMERMANS (°10/03/87)               RVG Hoeselt

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

 

         Vanaf 27/04/09:

         Patrick DEXTERS (°23/02/69)                   Kotem VV

         Philip THIJS (°04/07/81)                         Citroën Steegen

 

         Vanaf 04/05/09:

         Davy GOMMERS (°25/07/83)                    Olympia Tongeren

         Michael DEDRY (°13/07/84)                     Olympia Tongeren

         Luc CLAESSENS (°28/12/68)                    K. Kessenich

 

2.Administratieve overtredingen:

 

         Nog ontbrekende scheidsrechtersbladen:

         Gibraltar Hasselt: wedstrijd 07/03/09

         FC Global Impact: wedstrijd 18/04/09

 

Speeldag 11/04/09 :

         CBW Zonhoven: scheidsrechtersblad laattijdig, ontvangen 21/04

        

         Speeldag 18/04/09:

         Gibraltar Hasselt: laattijdige FF (behorend tot 3 laatste speeldagen)

         FC Global Impact: uitslag laattijdig

         Kerkuilen Kessenich: geen terreinbenaming

         Swijsen-Schepers M.80: geen stamnummer bezoekers

         Genk 96: speler Antoine Camron, namen omgekeerd

         Ford Keroma: speler Barnabas Mbi, namen omgekeerd

 

   Kostenbedoening

         Heylen Bricks:           € 5,00

         Citroën Steegen:      5+5+5 = € 15,00

         RVG Hoeselt:            € 5,00

         Kotem VV:               € 5,00

         Olympia Tongeren:   5+5 = € 10,00

         K. Kessenich:          5+2,50 = € 7,50

CBW Zonhoven:        € 7,50

         Gibraltar Hasselt:      € 25,00 aan KLBS

                                      € 75,00 aan OH Bergmans

         FC Global Impact:      € 5,00

         Swijsen-Schepers M.80: € 2,50

         Genk 96:                 € 10,00 (=cumul)

         Ford Keroma:            € 2,50

 

3. Testwedstrijd Bijkomende stijger/daler

         Wedstrijd gespeeld op 25/04/09 op het terrein van Swijsen-Schepers M.80

 

         RVG Hoeselt – Hellas 2000             1 – 4

 

         Hellas 2000 promoveert naar Reeks 2

 

         Opmerking: tav organiserende club Swijsen-Schepers M.80

                   Verslag van scheidsrechter Timmermans:

                   Scheidsrechter werd na affluiten bij het verlaten van het terrein gehinderd en

aan het shirt getrokken door een supporter van RVG Hoeselt.

                   Dit kon enkel gebeuren omdat ter plaatse niet de nodige voorzieningen waren

                   genomen om een veilige neutrale zone te maken tussen het veld en de kleed-

                   kamers.

                   Swijsen-Schepers M.80, en bij uitbreiding alle ploegen welke een wedstrijd

                   wensen te organiseren, wordt erop gewezen dat ze steeds alles moeten

voorzien om een correct en reglementair verloop van de organisatie te

waarborgen.

 

4. Kalender

         Reeks 1

 

         16/05/09        Citroën Steegen – RP Products

                            wijziging terrein: wedstrijd wordt gespeeld op het A-terrein

                            van KSV Hoeselt, Bergstraat z/n te Hoeselt

 

                            VC Mireille – Swijsen-Schepers M.80

                            Aanvang 14u00 in plaats van 15u00

 

5.Vrije Transfer Vlaams decreet:

        

Geldig ingediend en behoudens klacht aanvaard:

 

         Ronald VAN REEMPST (°26/02/68)

         Bjorn DEKENS (°11/12/87)

         Said BOUYACHFAR (°07/09/83)

         Erik BEUTEN (°11/04/72)

         Bart KERFS (°30/07/75)

         Stijn SIMONS(°19/07/75)

 

5.Mededelingen:

 

  Jaarlijkse Algemene vergadering :

De jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) gaat door op:

DONDERDAG 18/06/09

Aanvang : 20u00

Plaats: Bondsgebouw KBVB, Boekstraat 130 te Hasselt

 

PRAKTISCH :

Zoals vorig jaar wordt het inschrijvingsformulier niet meer per briefwisseling verstuurd naar de clubs. Het inschrijvingsblad zal vanaf 16/05/09 op de website van KLBS staan. Het moet ten laatste op 08/06/09 toekomen op het secretariaat. Dit kan naar keuze, via mail of via post.

 

- Vanaf het Pinksterweekend komt er nog een nota op de website in verband met deze algemene vergadering: met uitnodiging, dagorde, jaarverslag sportief en jaarverslag financieel, de voorstellen tot wijziging van het interne reglement, en de nieuwe kandidaturen voor het comité.

 

- Kandidaturen voor comitélid en voorstellen tot wijzigingen betreffende het interne reglement dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de algemene vergadering dit is 04/06/09. In afwijking met andere jaren werden er nu al een aantal kandidaturen genoteerd op de afgelopen werkvergaderingen. Dit belet niet dat iedereen tot voornoemde datum zijn rechten behoud tot kandidaatstelling.

 

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend.

 

- Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van € 37,50 dient betaald

voor 08/06/09

 

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End voorzien op 20/05/09.