24/09/2009

Week-End 1/2009-2010

Info nummer 1 is ter beschikking

                                               WEEK-END(1/2009-2010)

 

                                                                           Hasselt, 23 september 2009.

 

 

 

Verslag vergadering comités KLBS dd.21/09/09 – KBVB Hasselt - 19u00

 

I.Scheidsrechterscommissie

Klacht Het Spoor van 14/09/09 wedstrijd Kotem VV – Het Spoor van 12/09/09

Lastens leiding scheidsrechter T.Santolin:

  1. Herroepen van een gegeven rode kaart
  2. Vergissing bij geven tweede gele kaart tlv speler Het Spoor.

Scheidsrechter opgeroepen, maar verontschuldigd.

 

Beslissing :

-       Feit 1 wordt beoordeeld als fout van de scheidsrechter

-       Feit 2 geen verder gevolg

Verslag en conclusie wordt doorverwezen naar de PC, zie uitspraak onder punt III,2

 

II. Comité Minnelijke Schikking

Aanwezig : Freddy Daniels, Marcel Asnong, Marc Smets, Jos Bollen. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd : Roger Vernijns en Robert Caubergh

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 30/09/09

 

         Één (1) speeldag

         Dirk GRAUWELS (°08/02/68)                   Aviaclub

 

         Twee (2) speeldagen

         Diether WYNANTS (°22/10/73)                 Het Spoor

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Verslag wedstrijd Vlam Eisden – Aviaclub van 12/09/09 lastens speler Ismail BAYAR

         (°13/03/85) van Vlam Eisden. Op te roepen zitting 06/10/09: speler, scheidsrechter en

         vrijblijvend de afgevaardigde van K. Vlam Eisden.

 

III.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Dominique Peeters, Marc Martens, Benny Croes. Secretaris Valère Mantels.

 

Verslagen :      Nihil

 

IV. Provinciaal Comité (beheerszaken en beslissingen)

Aanwezig: allen vermeld onder II + III

 

1. Verslag ASV en verslagen tussentijdse bijzondere vergaderingen goedgekeurd.

 

2. Verslag SC inzake klacht Het Spoor doorverwezen zoals vermeld onder punt I

         Uitspraak:

         Er wordt nota genomen van de bevindingen van de SC op heden.

         Wedstrijd Kotem VV – het Spoor te herspelen wegens ernstige beïnvloeding op het

wedstrijdverloop door de bevonden scheidsrechterlijke fout.

Gele kaarten zoals genoteerd op het wedstrijdblad blijven behouden.

 

3.Financieel verslag:

Voorstelling en verwelkoming nieuwe schatbewaarder(ster), mevr. Els Schruers.

 

Melding saldo rekeningen en gedane verrichtingen sedert overname van de boekhouding.

KLBS heeft inmiddels als nieuwe huisbankier de Record Bank

Het zichtrekeningnummer te gebruiken voor alle lopende verrichtingen wordt:

         652-8103907-27

 

Zoals reeds eerder gevraagd, eind vorig seizoen, wordt er een 3-maandelijkse controle voorzien van de gemaakte kosten en hun verantwoording. De verplichte jaarlijkse boekhoudcontrole door de aan te duiden commissarissen wordt in die zin aangepast (en verlicht). Deze jaarlijkse controle wordt dus een formele goedkeuring van de uitgevoerde 3-maandelijkse controles.

De 3-maandelijkse controle zal tevens als instrument gebruikt worden om een verantwoord budgettair beleid te voeren.

 

Er wordt een regeling afgesproken in verband met de te vergoeden verplaatsingskosten en werkingskosten en de opvolging van hun inpakt op het budget.

 

Zoals steeds zal aan de VLB een lijst dienen te worden overgemaakt van de in gebruik zijnde, af te schrijven en afgeschreven goederen.

In dit verband wordt gemeld dat er zal moeten worden overgegaan tot de aanschaf van een nieuwe en sterkere PC, waarvoor toestemming wordt gegeven.

 

De clubs mogen kortelings hun eerste uittreksel verwachten. Dit uitreksel omvat voornamelijk de jaarlijkse te betalen vaste kosten. Onder dit item zal vanaf dit seizoen ook een kost voor de scheidsrechterswerking worden aangerekend, geraamd op 42,00 euro.

 

4. Samenstelling comités:

Voor alle duidelijkheid melding samenstelling

Comité minnelijke schikking: Marc Smets, Jos Bollen/Bart Nelissen, Freddy Daniels, Marcel Asnong en Robert Caubergh

Sportcomité: Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Benny Croes en (toegevoegd) Marcel Raymakers plus eventueel een lid van de scheidsrechterscommissie.

Overkoepelend Provinciaal comité: al de voormelden.

 

5. Lottrekking 1/16 finale Beker KLBS

         Wedstrijden te betwisten op 31/10/2009 allen aanvangend om 15u00

         2 x 40min, na gelijke stand onmiddellijk strafschoppen.

 

1)     VC Mireille – Kotem VV

2)     VNA Winterslag – Wieze Boys B

3)     OH Bergmans – Olympia Tongeren

4)     SV Heylen Bricks – Wieze Boys A

5)     VK Grammenrode – Stock Bilzen

6)     Citroën Steegen – Genk 96

7)     Ford Keroma A – VV Voeren

8)     FC Global Impact – BVC Park Houthalen

9)     Swijsen-Schepers M80 – Welkenhuyzen

10) RP Products – FC Banneux

11) Century Hasselt – UD Barcelona

12) SV De Conde – FC Heideweelde

13) FC Beukenhof – Vanhelmont Sport

14) CBW Zonhoven – FC Tamara

15) FC Berg – Aviaclub

16) Het Spoor – ZD Overath

 

        

6.Briefwisseling en besluiten:

 

a) Mondelinge melding van ongeoorloofd gedrag tijdens en na de wedstrijd Heylen Bricks – Kotem VV van 19/09/09.

Gezien de recent geleverde inspanningen op bestuurlijk vlak, meer bepaald in verband met de wedstrijdleiding, valt een en ander te betreuren.

Na overleg wordt aan de aanwezige clubverantwoordelijke van Heylen Bricks, de heer Cleuren, gevraagd een gepast signaal te geven.

KLBS zal over het verder verloop op de hoogte worden gehouden met aansluitend de nodige conclusies.

 

b) 28-08-2009: Kwvbb (bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen): vraag naar voorstel data voor het te  betwisten Vlaams Bedrijfsvoetbal Kampioenschap in West-Vlaanderen.

Data te zoeken na de reguliere competitie, nog in beraad.

 

c) 30-08-2009: Melding ontslag van de heer Martin Pannemans, lid van de scheidsrechterscommissie. Nota van genomen met bedanking voor de korte maar zinvolle samenwerking.

 

d) 15-09-2009: VK Grammenrode: aanvraag wijziging clubkleuren/standaarduitrusting.

Reglementair niet aanvaardbaar. In de loop van het seizoen wordt er geen wijziging van de bij aanvang van het seizoen opgegeven vaste clubkleuren toegestaan.

Aanvraag verworpen.

 

e) 15-09-2009: KBVB in antwoord vordering Gibraltar Hasselt. De groepering dient sancties tegen de bestuursleden te treffen.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsingen voor 1 speeldag COMPETITIE

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 14/09/09:

         Tommy HOEVEN (°01/06/80)                   Het Spoor

 

         Vanaf 21/09/09:

         Huseyin KOCASLAN (°14/07/81)               Heylen Bricks

         Wesley VAN BEERS (°14/06/77)               Swijsen-Schepers M80

         Kenny VANRIJT (°07/03/83)                    FC Beukenhof

 

         Schorsing voor de eerstvolgende BEKERwedstrijd:

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 07/09/09:

         Abdulkadir ONUR (°18/08/76)                  VK Grammenrode

         Danny SLEYPEN (°26/06/75)                    Kanaalboys Rotem

         Marc MULDERS (°24/05/76)                     Sporting Caetsbeek

        

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 05/09/09

         FC Berg: forfait – laattijdig

         Aviaclub: Cartuyvels, geen geb. datum

         Cosmos Souwen: Humblet, verwisseling voornaam/fam.naam

         Grammenrode: afgevaardigde, geen geb. datum

         Hellas 2000: afgevaardigde, fout invulling geb. datum

         ZD Overath: Koniuszenko, fout voornaam

 

         Speeldag 12/09/09

         Grammenrode: K. Monard, geen geb. datum (cumul)

 

3.Kostenbedoening

Tussen haakjes verwijzing naar onder welk item vermeld

 

Aviaclub: 5(II) + 2,50(IV,2) = € 7,50

Het Spoor: 5(II) + 5(IV,1) = € 10,00

Heylen Bricks: € 5,00(IV,1)

Swijsen-Schepers M80: € 5,00(IV,1)

FC Beukenhof: € 5,00(IV,1)

Grammenrode: 5(IV,1) + 2,50(IV,2) + 5,00(IV,2) = € 12,50

K. Rotem: € 5,00(IV,1)

Sporting Caetsbeek: € 5,00(IV,1)

FC Berg: € 10,00 aan KLBS

            en € 75,00 aan FC Banneux (IV,2)

Cosmos Spouwen: € 2,50(IV,2)

Hellas 2000: € 2,50(IV,2)

ZD Overath: € 2,50(IV,2)

 

4.Kalender wijziging:

 

         Reeks 1

Omkeren wedstrijden tussen Kotem VV en VC Mireille

wordt

 

10/10/09       15u00 Kotem VV - VC Mireille

                 

13/02/10       13u15 VC Mireille – Kotem VV

 

 

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien op 08/10/09