23/02/2005

Week-End 11/2004-2005

Info 11 is ter beschikking

Voor het plaatsen van de afgelaste wedstrijden wordt nog even gewacht.

De bekerfinale tussen Kotem VV en Wieze Boys A gaat door op 23/04/05 op het terrein van Welkenhuyzen om 15u00

                                               WEEK-END(11/2004-2005)

 

                                                                                    Hasselt,23 februari 2005.

 

Verslag vergadering comit? dd.21/02/05 - KBVB-Hasselt - 19u15

 

Aanwezig :Marcel Raymakers, Marcel Asnong,Roger Cleuren, Jean Brebels,Roger Vernijns, Fernand Oeyen, Freddy Daniels, Robert Caubergh, Val?re Mantels.

 

Verontsch :Kris Asnong,dhr.H.Reynders(PSC)

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 07/02/05 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 10/02/05:    VLB uitnodiging vergadering VLB-voetbalcommissie 19/03/05

         - 14/02/05:    KBVB bevestiging ontvangst en goedkeuring opheffing schorsing

                            speler Georgios Dimitrakakis van club Hellas 2000.

         - 14/02/05:    bvba Sanmax: factuur kosten domeinnaam internet.

         - 17/02/05:    fax scheidsrechter Wouters: verontschuldiging afwezig oproeping.

 

3.Scheidsrechtersverslagen:

Tenzij andere melding geschorst vanaf 02/03/05

 

a) Verslag scheidsrechter De Bosscher wedstrijd VNA Winterslag-Wieze Boys B van

         22/01/05.Uitgesloten: speler Gunther PUT(?29/11/78) van Wieze Boys.

         Opgeroepen: speler en ref.Afgevaardigde vrijblijvend.

         Aanwezig:enkel de scheidsrechter.Speler afwezig, niet verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Gunther PUT geschorst voor vijf (5) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 21(versch.kosten) = ? 26,00 lastens club Wieze Boys

 

b) Verslag ref Wouters wedstrijd RP Products-Heylen Bricks van 15/01/05.Uitgesloten:

         speler Verny VERACHTEN(?29/01/74) van RP Products.

         Opgeroepen: speler en ref. Afgevaardigde vrijblijvend.

         Aanwezig: speler en afgevaardigde.Scheidsrechter verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Verny VERACHTEN geschorst voor vijf (5) speelzaterdagen.

         Boete: ? 5,00 lastens club RP Products.

 

c) Verslag ref Hermans wedstrijd De Conde-Terlaemen 04 van 22/01/05.Uitgesloten:

         speler Ruddy DAENS(?03/11/73) van De Conde.

         Opgeroepen: speler en ref. Afgevaardigde vrijblijvend.

         Aanwezig: enkel scheidsrechter.Speler afwezig, niet verontschuldigd.

         Uitspraak: speler Ruddy DAENS geschorst voor vijf (5) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 6(versch.kosten) = ? 11,00 lastens club SV De Conde.

 

d) Verslag ref Indeherberge wedstrijd Beukenhof-BVC Park Houthalen van 22/01/05.

         Uitgesloten: speler Gianni PERGOLA(?02/02/81) van BVC Park Houthalen.

         Opgeroepen: speler en ref. Afgevaardigde vrijblijvend.

         Aanwezig: speler en scheidsrechter.

         Uitspraak: speler Gianni PERGOLA geschorst voor drie(3) speelzaterdagen.

         Boete: 5 + 10(versch.kosten) = ? 15,00 lastens club BVC Park Houthalen.

 

e) Verslag ref Longo wedstrijd Hellas 200-Aviaclub van 05/02/05.Wedstrijd stopgezet in

         de 60min. bij een 1-3 stand.

         Opgeroepen:spelers Panayotis PERIKLAKIS(?02/09/74) van Hellas 2000 en Ghislain

         HEEREN(?01/05/59) van Aviaclub, de ref., afgevaardigde AMANATIDIS(?02/07/68) van

         Hellas 2000 en kapitein G. HOMPES(?15/05/71) van Aviaclub.

         Aanwezig:allen aanwezig.

         Uitspraak:wedstrijd te herspelen.

         Boete: ? 5,00(versch.kosten) lastens club Hellas 2000

                   ? 5,00(versch.kosten) lastens club Aviaclub.

 

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

Geschorst vanaf 02/03/05

 

         twee(2) speelzaterdagen:

         Timmy FRANCKEN(?30/11/78)                                     BVC Park Houthalen

 

  Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van 07/03/05

- Verslag ref Pinarci wedstrijd OH Rus Games-BVC Park Houthalen: uitgesloten spelers

                   Fabio Profeta en Abdeljahar Ayad

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 14/02/05 :

         Koen THIJSEN(?20/11/80)                                          BM Knapen

         Filip MEERS(?14/12/66)                                              BM Knapen

         Andy RAYMAKERS(?26/04/77)                                     Wieze Boys

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 14/02/05 :

         Patrick DEZUTTER(?10/07/65)                                     Olympia Tongeren

         Regis LIESENS(?16/10/74)                                          Olympia Tongeren

         Patrick PIDLISNI(?26/12/59)                              VNA Winterslag

 

         Geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd:

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten:

         Johnny GREEVEN(?13/07/55)                                      FC Beukenhof

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

         Lodewijk WOLFS(?06/10/70)                                       Heylen Bricks

 

6.Administratieve overtredingen:

 

         Speeldag 08/01/05 :

         FC Banneux: s-blad laattijdig, ontvangen 20/01

         RP Products: V.Verachten zonder I.K.

         Vanhelmont Sport: geen reeks en terreinbenaming

 

         Speeldag 15/01/05:

         FC Banneux: s-blad laattijdig, ontvangen 20/01

         SV De Conde: F.Muyzers zonder I.K.

        

         Speeldag 22/01/05:

         OH Rus Games: s-blad laattijdig, ontvangen 08/02

         FC Gors Opleeuw: geen adres gelegenheidsscheidsrechter en geen uitslag vermeld.

         Olympia Tongeren: geen gegevens scheidsrechter

 

 

         Speeldag 29/01/05:

         CBW Zonhoven: uitslag laattijdig, geen terreinbenaming, verkeerde datum, geen

                   aanvangsuur, onvolledige thuisbenaming.

         Terlaemen 04: uitslag laattijdig.

         Sporting Caetsbeek: F.Duchateau, J.Van der Mierde, E.Coninckx, zonder I.K.

 

         Speeldag 05/02/05

         FC Berg: M.Daniels zonder I.K.

         OH Rus Games: M.Dari zonder I.K.

         VC Mireille: uitslag laattijdig.

 

   Kostenbedoening

         BVC Park Houthalen: ? 5,00

         BM Knapen:              5+5 = ? 10,00

         Wieze Boys:             ? 5,00

         Olympia Tongeren:    5+5+2,50 = 12,50

         VNA Winterslag:        ? 5,00

         FC Beukenhof:          ? 5,00

         SV Heylen Bricks:      ? 5,00

         FC Banneux:             7,50+2,50 = 10,00

         RP Products:            ? 1,25

         Vanhelmont Sport:    ? 2,50

         SV De Conde:           ? 1,25

         OH Rus Games:         12,50+1,25 = ? 13,75

         FC Gors Opleeuw:      ? 2,50

         CBW Zonhoven:        5+2,50 = ? 7,50

         Terlaemen 04:          ? 5,00

         Sporting Caetsbeek: 3x1,25 = ? 3,75

         FC Berg:                  ? 1,25

         VC Mireille:               ? 5,00

 

7.Ambtshalve sancties:

         Speelddag 15/01/05:

         FC Friuli: opstellen speler Dario DE PALMA(?05/07/82), geschorst voor een teveel aan

         gele kaarten, cfr.Week-End nr.9

         wedstrijd FC Gors Opleeuw-FC Friuli 3-5, wordt 5-0, winstpunten toegekend aan FC

         Gors Opleeuw.

         Sanctie: speler Dario DE PALMA vanaf 02/03/05 geschorst voor ??n (1) speelzaterdag.

         Boete: ? 12,50 lastens club FC Friuli.

 

         Speeldag 22/01/05:

         SV De Conde: opstellen speler Rob COX(?04/09/75), geen aangesloten lid.

         Wedstrijd SV De Conde-Terlaemen 04 , 1-4 wordt 0-5

         Boete: ? 12,50 lastens club SV De Conde

 

         Speeldag 29/01/05:

         Ford Keroma B: wedstrijd aangevangen met 6 spelers categorie B en 5 spelers catego-

         rie A.Overtreding art.51 interne reglement KLBS.

         Sanctie: wedstrijd Ford Keroma B-VC Mireille 1-2, wordt 0-5

         Boete: ? 12,50 lastens club Ford Keroma.

 

8.Horing club:

         Horing club RP Products in hoofde van secretaris M.Kosten ivm:

         1. tussenkomst op problematiek aanduiding scheidsrechters

2. houding en reactie op uitspraak comit? nav zijn schrijven, zoals behandeld op vorige zitting.(WE 10 pnt.9b)

 

9.Mededelingen/beslissingen:

a) Opheffing schorsing speler Georgios DIMITRAKAKIS van club Hellas 2000:

KBVB bevestigt in haar schrijven dd.14/02/05 de ontvangst van het gunstig advies van KLBS tot opheffing van de schorsing van minimum drie jaar zoals beslist op de zitting van 07/02/05.

Door de opheffing wordt de uitbreiding eveneens opgeheven, waarvan nota.

Betrokken speler is derhalve terug speelgerechtigd.

 

b) Club SV De Conde bracht via mail ter kennis dat het nog openstaande verschuldigd bedrag

         aan boete, zal vereffend worden.

 

c) Wat betreft de afgelaste wedstrijden en hun plaatsing op de kalender, wordt nog even ge-

         wacht op mogelijke verdere ?weerproblemen? of verwikkelingen.

         Vanzelfsprekend komen bij voorrang de nog vrije data en dus ook paaszaterdag, hier-

         voor in aanmerking.

         In verband met de terreinbezetting worden mogelijk hiervoor een aantal clubs gecon-

         tacteerd.

 

d) Organisatie Bekerfinale:

         Er werd slechts ??n kandidatuur ontvangen voor de organisatie van de bekerfinale,

         De organisatie werd dan ook toegewezen aan VV Welkenhuyzen Tuinwijk, enige kandi-

         daat.

Bekerfinale :    Zaterdag 23/04/05

 

                                               Kotem VV ? Wieze Boys A              aanvang 15u00

 

                                               Terrein: Welkenhuyzen, Beverzakbroekweg Zonhoven

 

10.Clubnieuws

         Van club FC BEUKENHOF:     TRADITIE

In bijlage de uitnodiging aan de clubs voor de jaarlijks door club FC Beukenhof georganiseerde voetbalhappening.Voor clubs welke geen papieren versie ontvangen:zij kunnen contact opnemen met dhr.Marcel Uytdebroeks,secretaris van de club.

 

UITSLAGEN :

Wedstrijden12/02/05

Reeks 1

Citro?n Steegen ? FC Berg                      afgelast

Wieze Boys A ? Olympia Tongeren            2-0

SV De Conde ? BM Knapen                     2-1

RP Products ? Mees 80                           4-3

Welkenhuyzen ? SV Heylen                      5-0

Terlaemen 04 ? VC Melaer                       11-5

 

Reeks 2

OH Rus Games ? BVC Park Houthalen         6-0

Cosmos Spouwen ? Kotem VV                  afgelast

FC Mondeoflowers ? Vlam Eisden              1-1

VNA Winterslag ? UD Barcelona                1-1

FC Beukenhof ? Vanhelmont Sport            1-4

Ford Keroma A ? Wieze Boys B                 3-0

        

Reeks 3

Zwaluwen Jacobs ? SV Vrolingen              afgelast

VK Grammenrode ? CBW Zonhoven 4-2

 

Wedstrijden 19/02/05

Reeks 3

SV Vrolingen ? Sporting Caetsbeek           7-1

ZD Overath ? FC Gors Opleeuw                6-0

 

? Finale KLBS-Beker

FC Beukenhof ? Wieze Boys A                  1-1 (3-5)

Kotem VV   - SV Heylen Bricks                  5-4              

 

RANGSCHIKKING

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  17       11       0         6         42-15            39

2.Terlaemen 04                  17       11       4         2         54-29            35

3.FC Berg                          16       10       3         3         52-22            33

4.Citro?n Steegen               16       9        4         3         33-28            30

5.RP Products                    17       8        6         3         35-35            27

6.Welkenhuyzen                 17       7        7         3         31-28            24

7.SV Heylen Bricks              17       6        8         3         34-42            21

8.Olympia Tongeren            17       4        6         7         23-30            19

9.SV De Conde                   17       4        10       3         23-36            15

10.VC Melaer                     17       3        9         5         41-61            14

11.Mees 80                       17       3        9         5         34-54            14

12.BM Knapen                    17       2        12       3         16-38            9

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       15       13       0         2         75-13            41

2.VNA Winterslag                16       7        3         6         37-21            27

3.FC Beukenhof                  16       7        3         6         43-37            27

4.UD Barcelona                   16       6        1         9         25-17            27

5.Cosmos Spouwen             15       8        6         1         27-27            25

6.Ford Keroma A                 16       6        6         4         33-32            22

7.BVC Park Houthalen          16       6        6         4         30-30            22

8.Vanhelmont Sport            16       6        7         3         28-34            21

9.Vlam Eisden                    16       5        6         5         39-41            20

10.Wieze Boys B                 16       4        8         4         25-40            16

11.FC Mondeoflowers                    16       3        11       2         24-48            11

12.OH Rus Games               16       1        15       0         17-63            3

 

Reeks 3

1.VC Mireille                       15       12       2         1         57-17            37

2.FC Banneux                     15       11       3         1         43-23            34

3.SV Vrolingen                   15       10       3         2         60-32            32

4.ZD Overath                     15       8        3         4         51-26            28

5.Zwaluwen Jacobs             13       7        3         3         35-22            24

6.VK Grammenrode              15       7        5         3         61-50            24

7.Hellas 2000                     14       6        6         2         41-44            20

8.Aviaclub                         14       4        4         6         30-25            18

9.CBW Zonhoven                15       4        6         5         37-37            17

10.FC Friuli                        15       4        8         3         24-32            15

11.Sporting Caetsbeek         16       3        11       2         30-58            11

12.FC Gors Opleeuw            16       2        13       1         18-77            7

13.Ford Keroma B               14       1        12       1         19-72            4

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 09/03/05