09/10/2009

Week-End 2/2009-2010

Info nummer 2 is, weliswaar met, wegens omstandigheden, wat vetraging, ter beschikking

 

                                               WEEK-END(2/2009-2010)

 

                                                                                     Hasselt, 8 oktober 2009.

 

Verslag vergadering comités dd.06/10/09 – KBVB Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

 

Aanwezig : Marc Smets, Bart Nelissen, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Robert Caubergh. Secretaris Valère Mantels.

Verontschuldigd : Roger Vernijns

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 14/10/09

 

         Een (1) speeldag

         Geert VREUGDE (°06/06/77)                    VK Wieze Boys

 

         Twee (2) speeldagen

         Vincenzo SAIU (°12/09/73)                      Ford Keroma

 

Sanctie :

         Vermaning: club BVC Park Houthalen wegens gebrek aan organisatie mbt

Wasgelegenheid scheidsrechter. Wedstrijd 26/09/09.

 

Ontbrekend verslag

         Verslag gelegenheidsscheidsrechter wedstrijd 26/09/09 K.FC Vlam Eisden – Sporting

Caetsbeek.

Wordt aangemaand.

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marcel Raymakers, Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen . Secretaris Valère Mantels en als waarnemer Martin Appeltans (SC)

Verontschuldigd  : Benny Croes

 

1.Scheidsrechtersverslagen:

 

         Tenzij andere melding geschorst vanaf 14/10/09

 

Verslag wedstrijd Vlam Eisden – Aviaclub van 12/09/09

Uitsluiting speler Ismail BAYAR (°13/03/83) van Vlam Eisden.

Opgeroepen: speler en scheidsrechter. Afgevaardigde Jean Gorissen van Vlam Eisden, vrijblijvend.

Aanwezig: enkel scheidsrechter. Speler verontschuldigd.

Uitspraak : speler Ismaïl BAYAR wordt geschorst voor vijf (5) speeldagen.

Boete : zie onder kostenbedoening punt IV,3

 

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

         Samenstelling en verontschuldigingen idem als I en II, aangevuld met W.Poosen (SC)

 

1.Vorig verslag zitting 21/09/09 goedgekeurd, behoudens onder punt IV,4: samenstelling comités – comité minnelijke schikking, toevoegen: Roger Vernijns.

 

2. Werking scheidsrechterscommissie:

 

  1. Goedkeuring aanpassing dagelijkse werkingskosten.

 

  1. Controles: een 12-tal controles werden inmiddels uitgevoerd. De verslagen zullen worden besproken en geëvalueerd op de eerstvolgende vergadering van de SC.

De bevindingen en eventuele voorstellen en maatregelen worden  vervolgens voorgelegd aan de PC.

 

  1. Controle kost scheidsrechters:

Samen met de administratieve controle van de scheidsrechtersbladen wordt tevens de aangerekende kost zoals vermeld op het scheidsrechtersblad nauwlettend nagekeken.

Eventuele gebreken worden gemeld aan de SC, welke zal informeren en optreden waar nodig.

 

Ter herinnering en informatie aan clubs en scheidsrechters:

Verplaatsingskosten zijn verschuldigd en te berekenen aan de hand van het aantal blokken en dit als volgt:

 

Voorbeeld:     bloknummer scheidsrechter:          1755

                   bloknummer club:                        2349

 

                   aantal blokken: verschil eerste 2 cijfers van ieder bloknummer plus het

verschil van de laatste 2 cijfers van ieder bloknummer

 

in dit voorbeeld: (17-23) = 6 + (55-49) = 6 maakt totaal 12 blokken.

        

         Het verschuldigd bedrag is € 2,50 per blok, hier dus € 30,00

 

         Minimaal zijn er steeds 2 blokken verschuldigd, of € 5,00

 

         Als ondersteuning zal in de toekomst bij de wekelijkse aanduiding van de

scheidsrechters op de website ook het aantal te verrekenen bloknummers vermeld

worden.

 

3. Briefwisseling:

         - 23/09/09 uitnodiging banket KSAH op 16/10/09

         - 28/09/09 Kotem VV: in verband met uitspraak PC van 21/09 wedstrijd Kotem VV

                   Het Spoor.

                   Nota van genomen.

 

4. Situatie KLBS als vzw en   heropstart. Te behandelen.

 

5. KLBS was aanwezig op de zitting van de VLB beheerraad van 17/09/09.

         Er werd melding gemaakt van de uitbetaling van de jaarlijkse subsidie.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speeldag COMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 28/09/09

         Koen EVENS (°14/01/73)                        FC Global Impact

         Stan HAYEN (°03/04/76)                         SV Vrolingen

         Jimmy HENDRIKX (°13/01/79)                 SV Vrolingen

 

         Vanaf 05/10/09

         Wesley VANHEUSDEN (°14/07/88)            FC Tamara

         Ferhat KARAVELI (°13/01/81)                  K.FC Vlam Eisden

        

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 12/09/09:

         Ford Keroma: foutief bloknummer(3152 ipv 2351)

 

         Speeldag 19/09/09:

         Stock Bilzen: trainer Lenaers geen geb.datum

         VNA Winterslag: geen bloknummer

         OH Bergmans: foutieve clubnaam (Rus Games)

         Hellas 2000: forfait – laattijdig

         Welkenhuyzen: forfait – laattijdig

 

         Speeldag 26/09/09:

         Wieze Boys: O. Lehaen, geen gebdat

         Welkenhuyzen: uitslag laattijdig

         VC Mireille: s-blad laattijdig, ontvangen 05/10

 

3.Kostenbedoening

 

K.FC Vlam Eisden:

         Boete II,1: 5 + 28 (verschijningskosten) = € 33,00 en IV,1 : € 5,00 samen € 38,00

         VK Wieze Boys: (I) : 5,00 en (IV,2) : 2,50 samen € 7,50

         Ford Keroma: (I): 5,00 en (IV,2) : 2,50 samen € 7,50

         Global Impact: (IV,1) : € 5,00

         SV Vrolingen: (IV,1) : 5 + 5 = € 10,00

         FC Tamara: (IV,1) : € 5,00

         Stock Bilzen: (IV,2): € 2,50

         VNA Winterslag: (IV,2): € 2,50

         OH Bergmans: (IV,2): € 2,50

         Hellas 2000: (IV,2): € 10,00 aan KLBS en € 75,00 aan Vanhelmont Sport

         Welkenhuyzen: (IV,2): 10 + 5 = € 15,00 aan KLBS en

75 + 20 = € 95,00 aan Stock Bilzen

         VC Mireille: (IV,2): € 7,50

 

4.Wijziging kalender:

        

         Reeks 2

 

         Wedstrijden tussen FC Tamara en CBW Zonhoven omkeren

         wordt:

         28/11/09 14u30 CBW Zonhoven – FC Tamara

 

         10/04/10  14u30 FC Tamara – CBW Zonhoven

 

 

 

 

KLBS    Volgende uitgave Week-End voorzien op 21/10/09