05/11/2009

Weekend Nr 4 2009-2010

Weekend Nr 4 is er.

WEEK-END(4/2009-2010)

                                                                                  

                                                                           Sint-Truiden,05 november 2009.

 

Verslag vergadering comités dd.03/11/09 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Jos Bollen & Bart Nelissen, Freddy Daniels, Roger Vernijns, Marcel Asnong en. Secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Robert Caubergh

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf  11/11/09

 

         Één (1) speeldag

         Pietro PENTIFALLO (°04/12/80)                         Genk 96

         Yves HILVEN (°21/01/83)                                   FC Berg

          Stephan THEYS (°31/07/84)                               FC Berg  
          Twee (2) speeldagen

         Tom CASTERMANS (° )                                    AVIACLUB
           Stijn SIMONS (°)                                              FC BEUKENHOF

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Valère Mantels, Marcel Raymakers en als waarnemer Martin Appeltans (SC), Secretaris Benny Croes

         Nihil

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

         Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscom-

         missie.

 

1.Vorig verslag zitting 19/10/09 goedgekeurd.

 

2. Werking secretariaat:

Bij algemeen akkoord van de aanwezige leden neemt Benny Croes de functie van Secretaris over van de, om gezondheidsreden ontslag nemende Valère Mantels. Valère Mantels blijft zetelen als lid van het sportcomité. Indien Benny Croes om professionele redenen afwezig is zal Marc Smets (lid comité minnelijke schikkingen) de dringende secretariaatstaken op zich nemen. De gegevens van de nieuwe secretaris staan op de website en worden aan de andere contactorganen overgemaakt.

De voorzitter bedankt namen allen Valère Mantels voor de vele jaren hard en onbaatzuchtig werk als Secretaris

3. Verslag Scheidsrechterscommissie

De scheidsrechterscommissie voerde tot nu toe 36 controles uit en komt tot de conclusie dat de organisatie en de supporterhouding over het algemeen goed zijn. Hekelpunt is echter de aanwezigheid van niet bevoegde personen in de neutrale zone.
Ter herinnering:
IN DE NEURALE ZONE MOGEN ENKEL DE SPELERS, DE RESERVE SPELERS EVENALS DE OP HET SCHEIDRECHTERBLAD VERMELDE VERANTWOORDELIJKE PERSONEN, VOOR ZOVER DEZE DE MET HUN FUNCTIE OVEREENSTEMMENDE ARMBAND DRAGEN AANWEZIG ZIJN.

 

4. Briefwisseling

         - Aanmaning tot betaling van Factuur SAMMAX (193,60€).
             De eerste factuur werd nooit ontvangen. Bovendien is de relatie geleverde
             prestaties/aangerekende kosten verre van duidelijk.
             Beslissingen: a.De factuur zal onmiddellijk betaald worden.
                                b.Marc Smets (lid comité minnelijke schikkingen) zal de
                                   Informaticaondersteuning doorlichten en voorstellen ter
                                   aanpassing/verbetering doen.
          - Melding door de KBVB van het hoger beroep ingediend door speler Erol KANZA
            (°26/11/78) van Ford Keroma A tegen de beslissing KLBS van 19/10/2009
          - schrijven van SV Vrolingen en VV Voeren (omwisseling thuiswedstrijd) zie (IV 5)

          - schrijven Olympia Tongeren en VC Mireille (wijziging aanvangsuur wedstrijd 12/12/09)
             zie (IV 5)

 

 

IV.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

a.Schorsing voor 1 speeldag COMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 26/10/09:

         Jurgen HULSELMANS (°12/04/85)             Kanaalboys Rotem

          Huseyin KOCASLAW (°14/07/81)               Heylen Bricks

         Tom OOMSELS (°06/09/81)                      Vanhelmont Sport

         Sven BEESMANS (°16/09/82)                  Ford Keroma B

         Dave BRUYNEEL (°14/03/75)                   Citroën Steegen

        

         Ingevolge drie (3) gele kaarten:

 

         Vanaf 26/10/09:

         Kevin THYS (°27/02/81)                          Olympia Tongeren

          Atilla DOKMECI (25/12/69)                        Kotem VV

 

          b.Schorsing voor 1 speeldag BEKER

 

          Ingevolge twee(2) gele kaarten in zelfde wedstrijd:
         

          Vanaf 02/11/09

          Geert JANS (°08/02/76)                            ZD Overath
          Aldo OTTEN (°27/01/78)                            VK Grammenrode

          Ingevolge Twee (2) gele kaarten in bekerwedstrijden
          Roberto SARLI ‘°26/07/88)                        FC Heideweelde

 

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 17/10/09:

         Heylen Bricks: geen terreinbenaming

         Transport Jacobs: fout in de naam van een speler (Geoffrey Joel Indestege)

         Welkenhuyzen: Davy Benats, Davy Gijbels en Stefan Jans: geen geb.datum
          Speeldag 24/10/09

          Swijsen Schepers: Kevin Bamps: geen geb. datum
          Vlam Eisden: Mourad Aoun: geen rugnummer

 

3.Ambtshalve sanctie:
          Speeldag 24/10/09

          Heylen Bricks: Opstellen van een niet speelgerechtigde/aangesloten speler:
                                Daniel Nulens (°12/02/71)

          Sanctie: wedstrijd RP Products – Heylen Bricks uitslag wordt 5-0
          Boete: zie kostenbedoening IV 4
          FC Beukenhof: Opstellen van een speler Sam Polders (°30/04/88) zonder
                                identiteitskaart.

          Sanctie: wedstrijd Sp Caetsbeek – FC Beukenhof uitslag wordt 5-0
          Boete: zie kostenbedoening IV 4
         Speeldag 31/10/09:

         Het Spoor: opstellen speler Kobe ROSIUS(°14/12/79), Geschorst voor 1 wedstrijd
                          vanaf-26/10/09

         Sanctie: wedstrijd Het Spoor –ZD Overath uitslag wordt 0-5

         Boete: zie kostenbedoening IV,4

 

4.Kostenbedoening

         Genk 96: (I): € 5,00

         FC Berg: (I): 5 + 5 samen € 10,00
          Aviaclub: (I): € 5,00

         FC Beukenhof: (I) 5 + (IV3) 12,50 samen € 17,50

         Kanaalboys Rotem: (IV,1): € 5,00  
         Heylen Bricks: (IV,1) 5 + (IV2) 2,50 + (IV3) 12,50 samen € 20,00

         Vanhelmont sport: (IV,1): € 5,00

         Ford Keroma B: (IV,1): € 5,00

         Citroën Steegen: (IV,1): € 5,00

         Olympia Tongeren: (IV,1: € 5,00

         Kotem VV: (IV,1): € 5,00

         ZD Overath: (IV,1): € 5,00

         VK Grammenrode: (IV,1): € 5,00
          FC Heideweelde: (IV,1): € 5,00
         Transport Jacobs: (IV,2): € 2,50

         Welkenhuyzen: 3 keer (IV,2): € 2,50 X 3 samen €7,50

         Swijsen Schepers: (IV,2): € 2,50

          Vlam Eisden: (IV,2): € 2,50

          Het Spoor: (IV,3):€ 12,50

 

 

5.Kalenderwijziging:

Reeks 1

         12/12/09        VC Mireille - Olympia Tongeren – aanvang 13u15 ipv 14u30

 

         Reeks 3

         14/11/09        VV Voeren – SV Vrolingen - aanvang 14u30
          27/03/10        SV Vrolingen – VV Voeren – aanvang 15u00


 

6. Achterstallige betalingen

 

De hierna volgende ploegen hebben hun openstaande rekeningen niet tijdig betaald. Indien deze betalingen niet gebeurd zijn tegen uiterst 11/11/09 brengt dit de aanleg tot schrapping van de desbetreffende cubs met zich:
OH Bergmans
FC Gors Opleeuw
Transport Jacobs
FC Vlam Eisden
Vanhelmont Sport

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 18/11/09.