19/11/2009

Week-End 5/2009-2010

Week-End 5 is er

                                               WEEK-END(5/2009-2010)

 

                                                                           Sint-Truiden, 19 november 2009

 

Verslag vergadering comités dd.16/11/09 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig :Marc Smets, Freddy Daniels, Roger Vernijns, Marcel Asnong, Secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Bart Nelissen (beurtrol Jos Bollen) en Robert Caubergh.

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

        

         Geschorst vanaf  25/11/09

 

         Één (1) speeldag

         Gunther Meeuwissen (°12/02/74)                       Citroën Steegen
          David Creten (°29/09/76)                                   Aviaclub

                  
         Twee (2) speeldagen

         Gunther Hamal (°12/06/80)                               FC Tamara
          Jo Peeters (°09/07/85)                                        SV De Conde
          Tim Valkeneers (°21/11/79)                                Ford Keroma B

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Valère Mantels,  Marcel Raymakers. Secretaris Benny Croes en als waarnemers Martin Appeltans (SC)
en Willy Poosen (SC)


         Tenzij andere melding geschorst vanaf 25/11/09

 

1.Verslag wedstrijd Vanhelmont Sport – FC Heideweelde van 07/11/09.:wedstrijd stopgezet
          Incident:

         lastens speler Faoud EL HAFRAOUI (°11/08/82) van FC Heideweelde

         Speler op 10/11/09 met onmiddellijke ingang geschorst tot verschijnen.
          lastens speler Roberto SARLI (°26/07/88) van FC Heideweelde
          Lastens Jean-Hubert VISSERS (°16/02/52) ploegafgevaardigde FC Heideweelde
         Opgeroepen: spelers, ploegafgevaardigde FC Heideweelde, scheidsrechter en
          afgevaardigde Karen SCEVENELS van Vanhelmont Sport

Aanwezig: al de opgeroepen partijen waren aanwezig.

Uitspraak : speler Faoud EL HAFRAOUI wordt vanaf 10/11/09 geschorst gedurende een
          periode van EEN (01)jaar met uitbreiding tot de KBVB en het zaalvoetbal.
          speler Roberto SARLI wordt geschorst tot einde seizoen 2009/2010

Ploegafgevaardigde Jean-Hubert VISSERS wordt geschorst voor alle officiële functies tot
          einde seizoen 2009/2010.

Wedstrijd uitslag: 7 – 0 blijft behouden

Boete ten laste van FC Heideweelde : Oorzaak van stopzetten van de wedstrijd,
          wanordelijkheden op vreemd terrein, ongepaste houding/wangedrag in de loop van het
          gebeuren, verschijningskosten. Zie kostenbedoening punt IV, 4


2.Verslag wedstrijd Hellas 2000 – UD Barcelona van 07/11/09. Wedstrijd stopgezet
          Incident:
          lastens speler Vasilios GASTOS (°22/05/57) van Hellas 2000
          lastens speler Claudio SURANNO (°11/10/77) van Hellas 2000

Lastens speler Domenico MUSONE (°16/05/64) van UD Barcelona

Opgeroepen: spelers,scheidsrechter, afgevaardigde Georgis GIANNAKOS (°10/10/78)
          van Hellas 2000 en afgevaardigde Roberto CAVATORTI (°22/11/55) van UD Barcelona
          Aanwezig: Alle opgeroepenen behalve speler Domenico MUSONE (verontschuldigd).

Uitspraak : speler Vasilios GASTOS EEN (01) speeldag.
          speler Claudio SURANNO EEN (01) speeldag
          speler Domenico MUSONE TWEE (02) speeldagen
          Wedstrijd te herspelen op 19/12/09 om 14u30

Boete ten laste van HELLAS 2000 : oorzaak stopzetten van de wedstrijd, gebrek aan
          organistie, verschijningskosten . Zie kostenbedoening punt IV,4

 

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

 

1.Vorig verslag zitting 05/11/09 goedgekeurd.

2.Lottreking 1/8 finales KLBS beker

  Wedstrijden worden gespeeld op 19/12/09 om 14u30
  2 X 40 min, na gelijke stand onmiddellijk strafschoppen
 

  SV De Conde – Stock Bilzen
  VNA Winterslag – FC Olympia Tongeren
  SV Heylen Bricks – FC Banneux
  FC Berg – CBW Zonhoven
  Swijsen-Schepers – FC Beukenhof
  Century Hasselt – VC Mireille

  Het Spoor/ZD Overath – BVC Park Houthalen
  Ford Keroma A – Genk 96

 

 

3. VLB beker
          Organisatie VLB beker 08/05/10
          Gezocht
           -
Er wordt een club gezocht die op 08/05/10 de VLB beker wenst te organiseren.

             Voorwaarden zijn o.a. over TWEE (02) velden, VIER (04) afsluitbare kleedkamers en
             een doorlopend geopende kantine met keukenvoorziening te beschikken.
           - Er word(t)en EEN (01) of meerdere clubs gezocht die wensen deel te nemen aan de
              VLB beker op hoger vermelde datum.
          Kandidaten worden verzocht zich te melden, liefst zo snel mogelijk maar ten
           laatste op 14/12/09 bij de secretaris
.
          Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de voorzitter.
           

4. Briefwisseling

         - mails betreffende het “blokken” systeem voor de bepaling van de
            verplaatsingsvergoeding van de scheidsrechters: Verantwoordelijke Willy Poosen
            onderzoekt de klachten (verslag op de volgende vergadering)
          - aangetekend schrijven van FC Beukenhof (verzet tegen ambtshalve sanctie wedstrijd
            Sporting Caetsbeek – FC Beukenhof van 24/10/09).
          - aangetekend schrijven van Het Spoor ( verzet tegen ambtshalve sanctie wedstrijd
            Het Spoor – ZD Overath van 31/10/09)
         -  Rekeninguittreksel (lidgelden) KBVB
 .

 

5. Keuring voetbalvelden en accommodaties:

           De leden van de keuringscommissie zullen weldra contact opnemen met de
           secretarissen van de clubs om een planning op te stellen voor de keuringen van de
           voetbalvelden en accommodaties. Deze bezoeken hebben tevens tot doel de
           clubs te helpen bij de verbetering van hun installaties.  

 

IV.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor 1 speeldag COMPETITIE

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 09/11/09:

         Metin AKSOY (°10/08/68)                         UD Barcelona

         

         Vanaf 16/11/09:

         Georgios THEODOROU (°04/12/82)           Hellas 2000

         William VANDORMAEL (°25/02/75)…………. RVG Hoeselt   
                 
          Ingevolge drie (3) gele kaarten:

 

         Vanaf 09/11/09 :

         Tom WITTERS (°25/01/84)                        RP Products
          Aldo OTTEN (°27/01/78)                            VK Grammenrode

 
          Vanaf 16/11/09
          Koen EVENS (°14/01/73)                           FC Global Impact
          Sven KEIJENBERG (°06/03/88)                  VV Voeren          

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 31/10/09:

         Century Hasselt: speler Frederic COTEUR: naam en voornaam omgedraaid
          FC Heideweelde: opstellen van aangesloten maar niet speelgerechtigde spelers
          Sven BEERDEN (Aansl. 27/10/2009) en Stef LENAERS (Aansl. 29/10/09)
          Uitslag wedstrijd:SV De Conde - FC Heideweelde, 5-0
         
          Speeldag 07/11/09
          VK Grammenrode: speler APO ONUR : naam en voornaam omgedraaid en de voornaam
          is ABDUKADIR (cumul)

 

3.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 07/11/09:

         Welkenhuyzen:laattijdig forfait

         Sanctie: wedstrijd Kotem VV – Welkenhuyzen, uitslag 5-0.

         Boete: zie kostenbedoening IV,4

         
          KFC Vlam Eisden: laattijdig forfait
          Sanctie: wedstrijd Gors OpLeeuw – KFC Vlam Eisden, uitslag 5-0
          Boete: zie kostenbedoening IV,4  

          Speeldag 14/11/09
          VC Mireille: tijdig forfait
          Sanctie: wedstrijd Citroën Steegen - VC Mireille, uitslag 5-0
          Boete: zie kostenbedoening IV,4

 

 

4.Kostenbedoening   

         Citroën Steegen: (I): € 5,00

         Aviaclub: (I): € 5,00

         FC Tamara: (I): € 5,00

          SV De Conde: (I) € 5,00
          Ford Keroma B: (I) € 5,00
          FC Heideweelde: (II,1) € 5,00 + 5,00 + 7,50 + 37,50 + 7,50 + 15,00 (verschijnings-
                                   kosten) + (IV,2) 12,50 + 12,50, total: € 102,50
          Hellas 2000: (II,2) € 5,00 + 7,50 + 25,00 + 12,50 (verschijningskosten) +
                             (IV,1) € 5,00: total: € 55,00
          UD Barcelona: (II,2) € 5,00 + (IV,1) € 5,00, totaal: € 10,00
          RVG Hoesselt: (IV,1) € 5,00
          RP Products: (IV,1) € 5,00
          VK Grammenrode: (IV,1) € 5,00
          FC Global Impact: (IV,1) € 5,00
          VV Voeren: (IV,1) € 5,00

          Century Hasselt: (IV, 2) € 2,50

          VK Grammenrode: (IV, 2) € 5,00

          Welkenhuyzen: (IV, 3) € 10,00 + 75,00 (aan Kotem VV), totaal: € 85,00 (waarvan
                                 € 75,00 aan Kotem VV)
          KFC Vlam Eisden: (IV, 3) € 10,00 + 75,00 ( aan Gors Opleeuw) + 20,00 (vaste kosten
                                    scheidsrechter,totaal € 105,00 (waarvan € 95,00 aan Gors Opleeuw)
          VC Mireille: (IV, 3) € 10,00 + 25,00 (aan Citroën Steegen) : totaal € 35,00 (waarvan
                           € 25,00 aan Citroën Steegen)

5.Kalenderwijziging:

Reeks 2

         19/12/09        Hellas 2000 – UD Barcelona 14u30 (Te herspelen wedstrijd van
          07/11/09 zie Par II, 2)

6 Mededelingen

   De uitslagen van de wedstrijden moeten gemeld worden via SMS aan
   het GSM nr 0498 726345

   De scheidsrechtersbladen en spelerkaarten moeten opgestuurd worden naar de
     secretaris: CROES Benny, Dekkenstraat 73, 3800 Sint-Truiden

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 03/12/09.