21/06/2015

VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING - 15/06/2015 - VERSLAG

Lees dit verslag aandachtig. Het bevat belangrijke informatie voor volgend seizoen.  

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat: Benny Croes
                           Dekkenstraat 73
                    3800 Sint-Truiden
                           Tel:011/592260
                   e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                                 Sint-Truiden, 20 juni 2015

 

 

VERSLAG   ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS – VOETBAL

Plaats : Cafetaria K FC Zwartberg (Transport Jacobs)
            G.Gallopinstraat z/n 3600 Genk.
Datum/uur: 15 juni 2014 om 20u00

1. Dagorde

   Welkomstwoord van de voorzitter
   Opname van aanwezigheden(gebruikelijke boete (€ 12,50) indien afwezig)

   Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers

   Jaarverslagen financieel en sportief

   Verslag commissarissen financieel beleid

   Voorstelling nieuwe clubs: FC Total Energy en AC Baiai
   Voorstel tot schrapping van clubs ingevolge inactiviteit: FC Olympia
    Tongeren, Het Spoor, FC Gors Opleeuw, Hellas 2000 en VV Voeren
   Samenstelling Raad van bestuur: kandidaturen
     Voorzitter: Valère Mantels (Century Hasselt) - Regio ZW
    Bestuursleden: Roberto Cavatorti (UD Barcelona), Patrick Magné
                          (FC Klotbroek) en Hassan (Sting Waterschei) – Regio Genk
                          Dominique Peeters (Century Hasselt), Marc Smets (Aviaclub)
                           en Marc Martens (Aviaclub) – Regio ZW

                          Fernand Oeyen (SV De Conde) – Regio NW
Stemming voorstellen tot wijziging Interne Reglement
Huldigingen
Werking KLBS (Comités)
Bespreking en inlichtingen seizoen 2015/2016
Slotwoord van de voorzitter.

2. Welkomstwoord van de voorzitter

  Voorzitter V. Mantels heet de aanwezigen welkom, waarna hij iedereen
 bedankt voor het geleverde werk tijdens het vorige seizoen en de aanwezigen
 een vruchtbare vergaderin wenst.
 
3. Aanwezigheden
   a. Bestuur: voltallig bestuur KLBS   behalve M. Martens, F. Oeyen, W.Poosen
                   scheidsrechterscomité KLBS (verontschuldigd) en
                   de heer J. Billen (scheidsrechter Comité)
   b. Clubs: alle clubs behalve:   Welkenhuysen Tuinwijk
                 De nieuwe club AC Baia als waarnemer   

4. Aanduiding van TWEE (02) officiële stemopnemers
   De heren Tom Van Diest (FC Beukenhof) en Hubert Selis (OH Bergmans)
   bieden hun diensten aan.

5. Jaarverslagen
   a. Sportief (B. Croes)
       Korte weergave van het vooraf, via de website verspreidde  jaarverslag en
       de aanpassingen. Voor nadere informatie: zie website.

   b. Financieel (I. Hermans)
      Op dit ogenblik is het saldo van de rekeningen ongeveer hetzelfde als een
      jaar geleden. Traditie getrouw zijn er nog enkele openstaande rekeningen.

6. Verslag commissarissen financieel beleid
      Controle commissarissen M. Martens en D. Peeters controleerden de
        boekhouding en stelden noch gebreken of noch onvolkomenheden vast.

7. Huldigingen
a. Kampioenen:
    Reeks I (algemeen kampioen): Kotem VV
    Reeks II: UD Barcelona
    Reeks III: Sporting Caetsbeek

b. Beker KLBS: VK Wieze Boys A

c. Beker sportiviteit: Binnenste Buitenland

8. Voorstelling nieuwe club
    De nieuwe clubs FC Total Energy en AC Baia werden kort voorgesteld en
    welkom geheten binnen de KLBS.

9. Schrapping van clubs ingevolge inactiviteit
    FC Olympia Tongeren, Het Spoor, FC Gors Opleeuw en VV Voeren worden
    geschrapt ingevolge stopzetting van activiteiten in KLBS.
    Hellas 2000 vroeg en krijgt een bijkomend jaar het statuut “inactieve club”

10. Samenstelling Raad van Bestuur
    Voorzitter: Valère Mantels (28 voor/ 04 tegen)
    Bestuursleden: Roberto Cavatorti (32 voor)
                           Patrick Magné (30 voor/02 tegen)
                           Hassan Affrane(32 voor)
                            Dominique Peeters (30 voor/02 tegen)
                           Marc Smets (32 voor)
                           Marc Martens (32 voor)
                            Fernand Oeyen (32 voor)  

11. Intern Reglement
    
De voorgestelde wijzigingen en toevoegingen (volledige tekst werd eerder
     verspreid via de website) werden goedgekeurd.     

     Goedgekeurde wijzigingen en toevoegingen:
     Art 8 (30 voor/01 tegen/01 onthouding)
     Art 45 (23/08/01)
     Art 48 (23/08/01)
     Art 70 (23/07/02)
     Aangepast Intern Reglement: zie rubriek reglementen op de website.

 

12. Werking KLBS (Comités)
Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de
Raad van Bestuur KLBS, heeft de de Raad van Bestuur KLBS een te beperkte
bezetting om de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline, zoals voorzien in het intern reglement te verzekeren. In de seizoenen 2013/2014 en 2014/15 werd, met wisselend succes beroep gedaan worden op gelegenheidsbestuursleden, geleverd door de clubs volgens beurtrol. Het Bestuur KLBS wenst de clubs niet langer hiermee te belasten. Daarom vanaf het komend seizoen en dit tot de bezetting van de Raad van Bestuur het toelaat over te gaan tot de voorziene werking in het intern reglement zijn werking aanpassen als volgt:
Comité Minnelijke Schikkingen: heeft geen zitting meer. Zijn taak wordt,
naar analogie met de KBVB/VFV Afd Limburg overgenomen door het      secretariaat KLBS

Comité Sport & Discipline : wordt gevormd door bestuursleden
   
13. Interludium van de voorzitter
De inspraak van de clubs in het bestuur KLBS is spijtig genoeg nog altijd onvoldoende. Anderzijds blijven opmerkingen als “het zijn altijd dezelfde die beslissen” circuleren. Doe er iets aan, neem deel aan de besluitvorming. Samenwerking levert, zoals algemeen geweten meer op, dan ieder voor zich. Desondanks kiezen al te velen blijkbaar voor de “ieder voor zich” optie.
  

14. Bespreking en inlichtingen seizoen 2015/2016
33 clubs schreven in voor het seizoen 2015/2016. Daar Pool Keroma en VK Wieze Boys aantreden met TWEE (02) ploegen komen volgend seizoen 35 ploegen aan de aftrap.

a. Kampioenschap
Er zullen een Reeks I (13 ploegen) en TWEE (02) reeksen II (telkens 11 ploegen) gevormd worden .

Reeks I: Kotem VV, VK Wieze Boys A, RP Products, Century Hasselt, FC Berg,
              SV De Conde, FC Tamara, Mees 80, UD Barcelona, Pool Keroma A,
              Weerstand Zonhoven, Palmaers Bilzen en Cosmos Spouwen

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden waarbij op elke speeldag een ploeg vrij is.

Reeks IIA : AC Baia, FC Global Impact, FC Heideweelde, Kanaalboys Rotem,
                   FC Klotbroek, Genk 96, K FC Vlam Eisden, Transport Jacobs,
                   OH Bergmans, Sting Waterschei en VNA Winterslag

Reeks IIB: Aviaclub, Binnenste Buitenland, FC Beukenhof, FC Total Energy,
                  Pool Keroma B, Sporting Caetsbeek, ’t Siebelke Romershoven,
                  VC Sluizen, VK Wieze Boys B, Welkenhuysen Tuinwijk en United
                  Stokrooi

De ploegen betwisten het kampioenschap in heen- en terugwedstrijden waarbij op elke speeldag een ploeg vrij is in Reeks IIA en Reeks IIB.
Deze ploegen betwisten dan een onderling duel.
De kampioenen van beide reeksen promoveren naar Reeks I
Na de competitiewedstrijden spelen de 1ste, 2de,…, 11de van de reeksen een heen- en terugwedstrijd om het eindklassement van Reeks II te bepalen.

Kalender
        Aanvang: 05/09/2015
        Winterperiode (gewijzigd aanvangsuur): 07/11/2015 tot en met
        09/01/2016
        Geen wedstrijden op 26/12/2015 en 02/01/2016

b. KLBS Beke
r
De KLBS beker zal in het seizoen 2015/2016 betwist worden volgens het principe van de rechtstreekse uitschakeling.
In de eerste ronde betwisten de ploegen uit de Reeksen II in een heen en terugwedstrijd (05/09 en 12/09) welke DRIE (03) verliezende ploegen afvallen voor de 1/16 finales. (minste punten, slechtste doelsaldo, minst geschoorde doelpunten, lot)

In de 1/16 finales hebben de ploegen uit Reeks I een “beschermde status” maw ze kunnen niet tegen elkaar uitgeloot worden.

Volgende voorziene speeldagen
          31/10/2015 (1/16),
          19/12/2015 (1/8),
          06/02/2015 (1/4),
          26/03/2015 (1/2),
          05/05/2015 (Hemelvaartdag)
  
c. Beker van de sportiviteit
   Het reglement (eerder verspreid via website) dat zal toegepast worden, zal
   geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.
   Naast de beker en de wedstrijdbal, wordt ook het inschrijvingsgeld voor
   volgend seizoen kado gedaan aan de winnaar.  

d. Scheidsrechters
   Op twee (scheidsrechter stuurde zijn kat en vond het ook niet nodig te
   verwittigen) na kregen alle wedstrijden een aangeduide scheidsrechter.
   Het scheidsrechtercomité verzekert een permanente opvolging van de
   scheidsrechters en streeft doorlopend naar verbetering.
   De namen van de aangeduide scheidsrechters worden niet vooraf kenbaar
   gemaakt.
   Het is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om de laattijdige
   invulling van het wedstrijdblad en/of de laattijdige aanvang van de wedstrijd,
   evenals de oorzaak hiervan en de verantwoordelijke ploeg duidelijk op het
   wedstrijdblad te vermelden. De afgevaardigden dienen zich echter te
   vergewissen van de volledigheid en de juistheid van de gegevens alvorens zij
   het wedstrijdblad aftekenen.
   Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de clubs (bestuursleden, trainers,
   spelers en supporters) om de scheidsrechters op de gepaste wijze te
   ontvangen en met het nodige respect te behandelen.
   De clubs worden verzocht, indien zij een scheidsrechter kennen, die in KLBS
   wenst te komen fluiten, zijn gegevens over te maken aan de heer Willy
   Poosen van het scheidsrechterscomité of de secretaris KLBS.  

f. Neutrale zone en instructie zone
   Daar dit onderwerp een pijnpunt blijft, en een aantal clubs blijven zondigen
   tegen de regels van de aanwezigheid in en het gedrag van de personen in
   deze zones, die zoals, algemeen bekend, een voorbeeldfunctie hebben en
   waarvan het gedrag onberispelijk hoort te zijn, wordt er bij de clubs
   nogmaals op aangedrongen de reglementen betreffende deze zones strikt
   toe te passen en na te (laten) leven. Personen niet vermeld op het
   wedstrijdblad of geen drager van de voorziene armband hebben niets
   verloren in de neutrale/technische zone en dienen er dan ook uit verwijderd
   te worden door de afgevaardigde van de thuisploeg. De scheidsrechters
   kregen de richtlijn overtredingen in dit verband en/of roken of het gebruik
   van alcoholische dranken in de neutrale of technische te melden via een
   verslag. Overtredingen kunnen rekenen op gepaste sancties.

g. Identiteitscontrole
    Voor de aanvang van elke wedstrijd moet een identiteitscontrole door
    scheidsrechter samen met de afgevaardigden van beide ploegen te
    gebeuren. Indien de bezoekende ploeg geen afgevaardigde heeft neemt de
    kapitein van de ploeg deze taak over. Wanneer een afgevaardigde weigert
    deel te nemen aan de identiteitscontrole dient de scheidsrechter dit te
    vermelden op het wedstrijdblad onder aanmerkingen. Overtredingen kunnen
    rekenen op gepaste sancties.

h. Terreinen en accommodaties
   
Een aparte kleedruimte voor de scheidsrechter is een must. Is deze er niet
    dan heeft de scheidsrechter het recht de wedstrijd niet te starten. Hij maakt
    dan een verslag en de thuisploeg zal de wedstrijd verliezen met forfait
    cijfers en krijgt een boete voor “gebrek aan organisatie”.
    Voor de aanvang van het seizoen 2015-2016 zal er bij de nieuwe clubs en
    de clubs die van speelveld veranderden een controle van het terrein en de
    accommodatie gebeuren.     

i. Boetes
    De lijst met de boetes, die zullen toegepast worden (eerder verspreid via
    website), zal geplaatst worden onder de rubriek reglementen op de website.

j. Belangrijke bemerkingen
1. De data van de bekercompetitie maken deel uit van de competitiedagen
     voor de uitgeschakelde ploegen.
2. Op de in de kalender vrije dagen kunnen (uitgestelde) wedstrijden gepland
    worden. De eindbeslissing over het al dan niet invullen van deze data ligt bij
    het bestuur KLBS
3. Er worden geen extra vrije data toegestaan. Eigen organisaties zijn
    ondergeschikt aan het kalenderprogramma.
4. Een aanvraag tot kalenderwijziging, in onderling akkoord dient via een door
    beide partijen ondertekend schrijven/ E-mail bij de secretaris KLBS toe te
    komen ten laatste VEERTIEN (14) dagen voor de eerste van de
    desbetreffende kalenderdagen (oude of nieuwe) van de betrokken wedstrijd.

k. Collectieve verzekering en lidgelden via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn

    voor het doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB.
    Maw zij zijn verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die
    jaarlijks (eind juni/begin juli) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende
    het jaar, dat loopt van 01/08/2015 t.e.m. 31/07/2016, het toevoegen en/of
    schrappen van leden.
    Tevens zal vanaf het seizoen voor spelers aangesloten bij KLBS en die de club niet
    aangesloten heeft bij de VLB bij laatste rekening van ’t seizoen € 1,25 lidgeld
    aangerekend worden.

15. Slotwoord van de voorzitter
    In zijn slotwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun vertrouwen
    en benadrukt het belang van de sportiviteit, de solidariteit, de participatie
    en de regionale werking. Tot slot wenst hij iedereen een aangename avond,

    een goede thuiskomst, een goed verlof en een succesvol volgend seizoen .

KLBS,

Benny Croes
Secretaris, gc