23/03/2005

Week-End 13/2004-2005

Info 13 is ter beschikking.

Nogmaals vermeld: de plaatsing van de inhaalwedstrijden

Eveneens vermeld: een overzicht van de nog komende organisaties (KLBS en VLB)

                                               WEEK-END(13/2004 - 2005)

 

                                                                                              Hasselt,23 maart 2005.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.21/03/05 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig : Marcel Asnong,Roger Cleuren, Jean Brebels, Freddy Daniels, Fernand Oeyen, Roger Vernijns, Val?re Mantels en dhr.H.Reynders

   

Verontsch : Kris Asnong, Marcel Raymakers, Robert Caubergh

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 07/03/05 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 10/03/05: KBVB rekeninguittreksel

         - 19/03/05: VLB bundel tav pennigmeester K.Asnong

 

3.Scheidsrechtersverslagen:

         Nihil

 

4.Voorstellen schorsingen minnelijke schikking:

         Geschorst vanaf 30/03/05

 

         Vier (4) speelzaterdagen:

         Peter CARTUYVELS(?22/07/78)                          Aviaclub

         Jo MAGGEN(?14/08/84)                                    FC Berg

 

5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 14/03/05:

         Dominiek JACOBS(?26/05/70)                            FC Berg

         Coen VAN DE VORST(?09/04/70)                        Vanhelmont Sport

 

         Vanaf 21/03/05:

         Stan WOUTERS(?25/06/65)                               SV Heylen Bricks

         Erwin JANSEN(?09/12/71)                                 SV De Conde

         Tom MECHELMANS(?28/01/77)                          RP Products

         Gwen PONET(?04/04/71)                                  Welkenhuyzen

         Davy GIJBELS(?30/11/80)                                 Welkenhuyzen

         Karl MONARD(?12/10/78)                                  VK Grammenrode

         Henkie WELLENS(?05/08/72)                             Olympia Tongeren

         Tom VAN ASSCHE(?20/12/80)                           Ford Keroma

 

         Ingevolge drie(3) gele kaarten:

 

         Vanaf 14/03/05:

         Niels VAN GEEL(?09/02/84)                               Mees 80

         Jochen GILISSEN(?03/02/86)                             Terlaemen 04

         Steven VANOPPEN(?26/10/76)                           Welkenhuyzen

         Steven CLAES(?08/09/76)                                Wieze Boys

         Kristof ENGELEN(?29/05/73)                     VC Melaer

         Danny GIELEN(?11/01/67)                                 BM Knapen

         Osman YILDIRIM(?16/04/63)                             FC Mondeoflowers

 

         Vanaf 21/03/05:

         Johnny GREEVEN(?13/07/55)                             FC Beukenhof

         Victor TRESINIE(?13/07/70)                              CBW Zonhoven

         Ronny MOUREAUX(?12/10/71)                           Ford Keroma

 

6.Administratieve overtredingen:

Speeldag 26/02/05 :

         Vlam Eisden: zonder terreinafgevaardigde en geen terreinbenaming

         Grammenrode: geen blokletters

         CBW Zonhoven: geen stamnummer bezoekers

 

         Speeldag 12/03/05:

         FC Beukenhof: oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd (s-blad te laat)

         CBW Zonhoven: s-blad te laat bij scheidsrechter en J. Toth zonder I.K.

         Vlam Eisden: geen terreinbenaming

         Welkenhuyzen: S.Vanoppen zonder geb.datum

 

   Kostenbedoening

         Aviaclub:                 ? 5,00

         FC Berg:                  5+5 = ? 10,00

         Vanhelmont Sport:    ? 5,00

         SV Heylen Bricks:      ? 5,00

         SV De Conde:           ? 5,00

         RP Products:            ? 5,00

         Welkenhuyzen:         5+5+5+2,50 = ? 17,50

         VK Grammenrode:      5+2,50 = ? 7,50

         Olympia Tongeren:    ? 5,00

         Mees 80:                 ? 5,00

         Terlaemen 04:          ? 5,00

         Wieze Boys:             ? 5,00

         VC Melaer:               ? 5,00

         BM Knapen:              ? 5,00

         FC Mondeoflowers:    ? 5,00

         FC Beukenhof:          5+7,50 = ? 12,50

         CBW Zonhoven:        5+2,50+5+1,25 = ? 13,75

         Ford Keroma:            5+5 = ? 10,00

         Vlam Eisden:            1,25+2,50+2,50 = ? 6,25

        

7. Kalender:

         Voor alle duidelijkheid nogmaals de aanpassingen aan de kalender.

 

Op te merken valt dat ingevolge een beslissing van het uitvoerend comit? van de KBVB de wedstrijden geplaatst op zaterdag 26/03/2005 allen aanvangen om 14u30 ipv 15u00

Andere wijzigingen met betrekking tot het aanvangsuur: wedstrijden van Ford Keroma A, Vanhelmontsport (Reeks 2) op 16/04/05 en Ford Keroma B (Reeks 3) op 16/04/05

         gebeurden ambtshalve volgens de beschikbaarheid van het terrein.

 

Reeks 1

02/04/2005

Toevoegen               15u00            Citro?n Steegen ? FC Berg            

(deze wedstrijd werd afgelast op 12/02/05)

        

 

 

         16/04/2005

Toevoegen : volledige afgelaste speeldag van 05/03/05 alle wedstrijden om 15u00

                                               BM Knapen ? Olympia Tongeren

                                               Wieze Boys A ? SV Heylen

                                               SV De Conde ? VC Melaer

                                               RP Products ? Citro?n Steegen

                                               Welkenhuyzen ? Mees 80

                                               Terlaemen 04 ? FC Berg

Reeks 2

         26/03/2005

         Toevoegen               14u30            Wieze Boys B ? Kotem VV

 

         28/03/2005

         Toevoegen               15u00            Cosmos Spouwen ? Kotem VV        

 

16/04/2005

         Toevoegen de volledige afgelaste speeldag van 05/03/05

                                      15u00            Cosmos Spouwen ? Wieze Boys B

                                      15u00            VNA Winterslag ? Vlam Eisden

                                      15u00            Kotem VV ? BVC Park Houthalen

                                      15u00            FC Beukenhof ? FC Mondeoflowers

                                      16u00            Ford Keroma A ? UD Barcelona

                                      13u30            Vanhelmont Sport ? OH Rus Games

 

Reeks 3

26/03/2005

Toevoegen               14u30            Hellas 2000 ? Aviaclub

                                     14u30            Zwaluwen Jacobs ? SV Vrolingen

 

16/04/2005

Wijziging uur             Ford Keroma B ? CBW Zonhoven

                                               Aanvang 13u30         ipv 15u00

 

14/05/2005

Toevoegen de volledige afgelaste speeldag van 05/03/05 alle wedstrijden om 15u00

                                               VC Mireille ? Aviaclub

                                               FC Banneux ? FC Friuli

                                               FC Gors Opleeuw ? Zwaluwen Jacobs

                                               ZD Overath ? Ford Keroma B

                                               Sporting Caetsbeek ? CBW Zonhoven

 

8.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 12/03/05:

         FC Beukenhof: opstellen speler Danny KUMPEN(?04/08/77) geen lid KLBS, niet gekwali-

         ficeerd.Wedstrijd VNA Winterslag-FC Beukenhof uitslag 3-1 wordt 5-0

         Boete: ? 12,50 lastens club FC Beukenhof.

 

9.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Op maandag 14/03/05 werd de boekhouding van KLBS over het jaar 2004 nagezien en ge-

         viseerd door de daartoe aangewezen bestuurders/commissarissen Raymakers en Man-

         tels.

         De boekhouding werd correct bevonden en goedgekeurd met dank aan penningmeester

         K.Asnong voor het geleverde werk.

         Tevens werd een eerste maal overlegd in verband met de kostenopmaak naar de clubs

         toe inzake de kost van de website en week-end.

 

b) Herinnering inzake beperking opstellen van een nieuw aangesloten speler

(interne reglement art.23)

Spelers aangesloten na de 4de laatste wedstrijd van hun club mogen niet deelnemen aan de nog voor dat seizoen resterende kompetitiewedstrijden van hun club.

 

Het reglement spreekt van datum van aansluiting en niet van datum speelgerechtigd-

heid.Bijgevolg dient de datum vermeld op de groene lidkaart van een speler een datum te zijn van voor de 4de laatste wedstrijd van zijn   club om nog in aanmerking te kunnen komen als gekwalificeerde speler voor het lopende seizoen.

 

c) Cumulatie schorsing rode kaart/schorsing teveel aan gele kaarten:

         Wanneer een speler die geschorst is om een andere reden:

-          drie waarschuwingen totaliseert,

-          twee waarschuwingen krijgt in ??nzelfde wedstrijd

wordt hij geschorst voor 1 speelzaterdag.

Die schorsing slaat op de wedstrijd die volgt op de eerste schorsing.

(Regl.KBVB bijlage VI art.11)

 

d) VLB Banket 16/04/05:

         VLB organiseert voor haar leden elk jaar in ??n van de 7 gewesten een VLB-banket.

         Na al in 2003 en 2004 een aantal VLB en KBBB evenementen te hebben georganiseerd

         (voetbalbekers en vergaderingen) nam KLBS thans de taak op zich om het jaarlijkse

         VLB-banket te organiseren.

 

         Het banket gaat door op zaterdag 16/04/05 in ?Orangerie ?t Krekelhof? , Rechterstraat

         te Kuringen-Hasselt en vangt aan om 19u00

 

         Na het aperitief is er een warm vis/vlees buffet met aansluitend diverse desserts.

         Witte en rode wijn tijdens het buffet, bier, frisdrank tijdens de avond.

         Prijs : ? 46,00 pp.

 

         Meer info is terug te vinden op de website van de VLB en in het VLB-bondsblad.

 

         Inschrijving dient te gebeuren op rekeningnummer 335-0148734-79 van KLBS

         Ten laatste v??r 1 april

 

e) KLBS-Beker 23/04/05:

         Iedereen wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, aanwezig te zijn op de

 

         KLBS-Bekerfinale       23/04/05        15u00            Kotem VV ? Wieze Boys A

 

                                                                           Terrein : Welkenhuyzen

 

         Tevens werd beslist om opnieuw een KLBS Wisselbeker   te voorzien.

De club die er in slaagt 3 maal de beker te winnen binnen de 5 jaar zal de Wisselbeker

         definitief verwerven.

 

f) VLB-Beker 30/04/05:

         De VLB-Beker 2005 zal doorgaan op zaterdag 30/04/05 te Gent

KLBS zal hierop vertegenwoordigd worden door de kampioen van het lopende seizoen.

 

         Programma:              10u30            1)        Antwerpen ? Limburg

                                                        2)        Oost-Vlaanderen ? West-Vlaanderen

 

                                      14u00            Troosting:      Verliezer 1) ? verliezer 2)

 

                                      16u00            Finale:           Winnaar 1) ? winnaar 2)

g) Vrije transfer overeenkomstig Vlaams Decreet art.IV/14.6

         Geheugensteun voor de ge?nteresseerde leden:

Spelers die hun ontslag wensen te geven om van club te veranderen dienen dit per aangetekend schrijven te laten weten aan: zowel hun club als aan het KLBS secretariaat.

         Deze twee aangetekende zendingen dienen op straffe van nietigheid verstuurd tijdens

         de periode van 1 april tot en met 30 april.

        

 

UITSLAGEN :

Wedstrijden 12/03/05

Reeks 1

SV Heylen ? SV De Conde                       2-2

Mees 80 ? Terlaemen 04                         4-1

Citro?n Steegen ? Welkenhuyzen              3-1

Wieze Boys A ? FC Berg                          1-0

Olympia Tongeren ? RP Products              1-1

VC Melaer ? BM Knapen                          2-2

 

Reeks 2

UD Barcelona ? OH Rus Games                 3-0

FC Mondeoflowers ? Ford Keroma A                    4-1

VNA Winterslag ? FC Beukenhof                3-1

Vlam Eisden ? BVC Park Houthalen            1-4

Vanhelmont Sport ? Cosmos Spouwen       1-1

 

Reeks 3

Hellas 2000 ? SV Vrolingen                      3-4

Aviaclub ? FC Banneux                           1-3

Ford Keroma B ? FC Friuli                        0-5

Zwaluwen Jacobs ? VK Grammenrode        4-1

CBW Zonhoven ? VC Mireille                    0-0

 

Wedstrijden 19/03/05

Reeks 1

BM Knapen ? SV Heylen                          3-1

Wieze Boys A ? Mees 80                         1-0

Olympia Tongeren ? VC Melaer                 0-5

SV De Conde ? FC Berg                          1-1

RP Products ? Welkenhuyzen                   3-4

Terlaemen 04 ? Citro?n Steegen               1-3

 

Reeks 2

OH Rus Games ? FC Mondeoflowers 1-3

Cosmos Spouwen ? UD Barcelona             1-3

Kotem VV ? Vanhelmont Sport                 6-1

BVC Park Houthalen ? Wieze Boys B          2-0

FC Beukenhof ? Vlam Eisden           1-2

Ford Keroma A ? VNA Winterslag              1-0

 

Reeks 3

VC Mireille ? SV Vrolingen                        2-1

FC Banneux ? CBW Zonhoven                  0-3

Hellas 2000 ? Zwaluwen Jacobs                2-1

FC Friuli ? Aviaclub                                3-0

FC Gors Opleeuw ? Ford Keroma B            3-1

VK Grammenrode ? ZD Overath                1-1

 

 

RANGSCHIKKING

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  20       14       0         6         53-16            48

2.Citro?n Steegen               19       12       4         3         41-31            39

3.FC Berg                          19       11       4         4         58-26            37

4.Terlaemen 04                  20       11       7         2         57-38            35

5.RP Products                    20       8        8         4         39-41            28

6.Welkenhuyzen                 20       8        9         3         38-39            27

7.SV Heylen Bricks              20       7        9         4         39-48            25

8.Olympia Tongeren            20       4        7         9         24-36            21

9.SV De Conde                   20       4        10       6         26-39            18

10.VC Melaer                     20       4        10       6         49-72            18

11.Mees 80                       20       4        11       5         39-58            17

12.BM Knapen                    20       4        12       4         22-41            16

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       17       15       0         2         86-15            47

2.UD Barcelona                   19       8        1         10       33-20            34

3.BVC Park Houthalen          19       9        6         4         39-33            31

4.VNA Winterslag                19       8        5         6         42-24            30

5.FC Beukenhof                  19       7        5         7         46-46            28

6.Cosmos Spouwen             18       8        8         2         31-34            26

7.Ford Keroma A                 19       7        8         4         35-38            25

8.Vanhelmont Sport            19       7        8         4         32-41            25

9.Vlam Eisden                    19       6        8         5         43-51            23

10.FC Mondeoflowers                    19       6        11       2         33-50            20

11.Wieze Boys B                 18       4        9         5         26-43            17

12.O.H. Rus Games             19       1        17       1         19-70            4

 

Reeks 3

1.VC Mireille                       18       13       2         3         61-20            42

2.FC Banneux                     18       13       4         1         54-28            40

3.SV Vrolingen                   18       12       4         2         68-29            38

4.Zwaluwen Jacobs             16       9        4         3         43-27            30

5.ZD Overath                     17       8        4         5         54-30            29

6.VK Grammenrode              18       7        7         4         64-58            25

7.Hellas 2000                     17       7        7         3         46-49            24

8.FC Friuli                          18       7        8         3         34-34            22

9.CBW Zonhoven                18       5        6         7         40-37            22

10.Aviaclub                       17       5        6         6         35-32            21

11.Sporting Caetsbeek         17       3        12       2         31-62            11

12.FC Gors Opleeuw            17       3        13       1         21-78            10

13.Ford Keroma B               17       1        15       1         21-88            4

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 06/04/05