24/12/2009

Week-End 7 / 2009-2010

Het bestuur KLBS wenst U, uw familie en vrienden een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar l

                                               WEEK-END(7/2009-2010)

 

                                                                           Sint-Truiden, 24 december 2009

 

Verslag vergadering comités dd.21/12/09 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig :Roger Vernijns, Robert Caubergh. Marc Smets, Secretaris Benny Croes

Verontschuldigd: Freddy Daniels, Marcel Asnong en Bart Nelissen (50/50 Jos Bollen)

 

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

           Geschorst voor TWEE (02) speeldagen vanaf 30/12/09

 

             Bart Derwael (°18/02/77)                       RP Products
             Bjorn Swennen (°01/12/89)                    FC Heideweelde          

              
Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Valère Mantels,  Marcel Raymakers. Secretaris Benny Croes en als waarnemer Willy Poosen (SC)
Verontschuldigd: waarnemer Martin Appeltans (SC)
         
          Tenzij andere melding geschorst vanaf 30/12/09

 

1. Wedstrijd Wiezeboys A – SV Heylen Bricks van 28/11/09
              Incident lastens speler Kristof WOLFS (°14/09/72)van SV Heylen Bricks.
              Opgeroepen: Scheidsrechter , Speler Kristof WOLFS (°14/09/72) en
              afgevaardigde François FRANSSEN (°26/09/49) – vrijblijvend- van SV Heylen Bricks
            . Allen aanwezig behalve speler Kristof WOLFS (verontschuldigd)
              Beslissing: speler Kristof WOLFS (°14/09/72) geschorst voor TWEE (02) speeldagen.
                              kostenbedoening: zie IV,4 hieronder.
             

 

2. Wedstrijd Kanaalboys Rotem – SV Vrolingen van 12/12/09
              Incident: wedstrijd stilgelegd in de 65’.
              Opgeroepen: Scheidsrechter , speler Tom STRIJKERS (°13/05/81) en
              terreinafgevaardigde Andy WILLEMS (°03/08/83) van Kanaalboys Rotem en
              afgevaardigde Jozeph PORTUGAELS van SV Vrolingen.
              Allen aanwezig behalve terreinafgevaardigde Andy WILLEMS (verontschuldigd)
              Beslissing:speler Tom STRIJKERS (°13/05/81) geschorst voor VIJF (05) speeldagen
                             Kosten ten laste van Kanaalboys Rotem: zie IV,4 hieronder
              Uitslag wedstrijd: 0-5

        

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

 

1.Vorig verslag zitting 01/12/09 goedgekeurd

 

2. VLB Beker
    De VLB beker zal in 2010 niet door KLBS georganiseerd worden.

3. KLBS Beker
    De nieuwe datum van de op 19/12/09 afgelaste wedstrijden zal weldra meegedeeld worden.

4. Verslag scheidsrechterscommissie
    De meeste clubs zijn vrij goed in orde wat betreft organisatie en supportershouding. Punten
    waaraan meer aandacht dient besteed te worden zijn de taken en de houding van de
    afgevaardigden evenals de aanwezigheid van niet bevoegde personen in de neutrale zone.
    Helaas zijn er nog enkele ploegen die schromelijk te kort schieten.
    Beslissing Sportcomité: de desbetreffende ploegen (Vlam Eisden, Kanaalboys Rotem en
    Hellas 2000) zullen opgeroepen worden op de vergadering van 05/01/2010 ten einde de
    door hun genomen maatregelen om aan de tekortkomingen te verhelpen uit een te zetten.

5. Briefwisseling

         - Schrijven VK Grammenrode: wijziging van secretaris.
          - Schrijven Kotem VV verplaatsing wedstrijd Kotem VV – Het Spoor van 19/12/09 naar
             30/01/2010
           - Schrijven KBVB:uitbreiding schorsing speler Erol KANZA (°26/11/78) van Ford
              Keroma A aanvaard.

           - Schrijven VLB: lijst van de te verzekeren scheidrechters over te maken voor
             31/12/09                .

 

IV.Administratief

 

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE

 

         Ingevolge TWEE (02) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

         Vanaf 07/12/09:

         Mathias NEELEN (°10/11/85)                    Wiezeboys A
          Stijn SIMONS (°19/07/75)                        FC Beukenhof

         Vanaf 14/12/09:

         Antonino PENTIFALLO (°24/07/83)            Genk 96
          Tom OOMSELS (°06/09/81)                      Vanhelmont Sport
          Kevin ANTHEUNIS (°22/05/88)                  Aviaclub      
                 
          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

         Vanaf 07/12/09:

                   Michel BECKERS (°28/10/70)                    Kotem VV
          Geert JANS (°08/02/76)                            ZD Overath
          Kurt CONINX (°02/10/77)…………..             ZD Overath
          Georgios TSIAFLAKIS (°05/08/82)             Hellas 2000
          Joost KAERTS (°11/02/81)                        RP Products
          Christophe DEWAELE (°02/01/85)             UD Barcelona

          Vanaf 14/12/09
          Sergio PELUSO (°09/12/85)                     Ford Keroma A
          Hugo HEINES (°11/01/74)                       FC Global Impact
          Bart HABRAKEN (°07/10/85)                   OH Bergmans
          Jurgen HULSELMANS (°12/04/85)            Kanaalboys Rotem

          Vanaf 21/12/09
          Christos TSIAFLAKIS (°22/12/89)            Hellas 2000

           Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER

           Ingevolge TWEE (02) gele kaarten

  
           Vanaf 21/12/09  
           Yves ACHTEN (°10/08/82)                  CBW Zonhoven

 

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 28/11/09:
          CBW Zonhoven: laattijdig scheidsrechtersblad (04/12/09) (2X)
          Cosmos Spouwen: laattijdig scheidsrechtersblad (04/12/09)
          Ford Keroma A: verkeerde voornaam (Mutombo Jacky i.p.v. Kazady)
          VK Grammenrode: geen geboortedatum Leenen Angelo  

          Speeldag 05/12/09:

          UD Barcelona: laattijdig scheidsrechtersblad (11/12/09)

          OH Bergmans: scheidsrechtersblad niet gestuurd naar de secretaris
 
          Speeldag 12/12/09
          VNA Winterslag: laattijdig scheidsrechtersblad (17/12/09)

         
         

3.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 28/11/09:

         GENK 96: geschorste speler opgesteld (Leonardo BUDANO (°10/01/70))
          Sanctie: uitslag wedstrijd: Genk 96 – ZD Overath 0-5
                       speler Leonardo BUDANO (°10/01/70): EEN(01) speeldag schorsing
                       COMPETITIE vanaf 30/12/09
          Boete: zie kostenbedoening IV,4  

         

4.Kostenbedoening   

         RP Products: (I) € 5,00 + (IV,1) 5,00: totaal € 10,00
          FC Heideweelde: (I) € 5,00
          SV Heylen Bricks (II,1) €5,00 + 15,00(verschijningskosten scheidsrechter)totaal €20,00
          Kanaalboys Rotem (II,2) € 37,50 (gebrek aan organisatie) + 7,50 (stilleggen wedstrijd)
                                     + 27,50 (verschijningskosten scheidsrechter) + (IV,1) 5,00:
                                      totaal € 77,50
          Wiezeboys A: (IV,1) € 5,00
          FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00
          Genk 96: (IV,1) € 5,00 + (IV,3) 12,50: totaal €17,50
          Vanhelmont Sport: (IV,1) € 5,00
          Aviaclub: (IV,1) € 5,00
          Kotem VV: (IV,1) € 5,00
          ZD Overath: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal €10,00
          Hellas 2000: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
          UD Barcelona: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50: totaal €7,50
          Ford Keroma A: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50: totaal €7,50
          FC Global Impact: (IV,1) € 5,00
          OH Bergmans: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50: totaal €7,50
          CBW Zonhoven: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 5,00 ( 2 X 2,50): totaal €10,00
          Cosmos Spouwen: (IV,2) € 2,50

          VK Grammenrode: (IV,2) € 2,50
          VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50
         
6 Mededelingen

  De Clubs dienen de aanpassingen aan hun lijst verzekerde spelers voor 31/12/09 over te
  maken aan de VLB zo niet zal de VLB voor iedereen op de huidige lijst de verzekeringskosten
· voor 2010 aanrekenen.
 De Buitengewone Algemene Vergadering/receptie gaat door op 18/01/2010 om
  20u00
in Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt. Aanwezigheid van de
   ploegen is verplicht (maximaal twee (02) personen per club).
   Boete bij afwezigheid: €12,50

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 07/01/10.