07/01/2010

Week-End 8 / 2009-2010

Week- End 8 : 2009-2010 is er!

                                               WEEK-END(8/2009-2010)

 

                                                                           Sint-Truiden, 07 januari 2010

 

Verslag vergadering comités dd.05/01/10 - KBVB-Hasselt - 19u30

Betuigingen van medeleven
Het bestuur en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de familieleden en
de bestuursleden en spelers van CB Weerstand Zonhoven bij het overlijden van hun doelman
Evan NYS
Het bestuur en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de familieleden en

de bestuursleden en spelers van SV Heylen Bricks bij het overlijden van de echtgenote van
de voorzitter van SV Heylen Bricks.

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig :Roger Vernijns, Robert Caubergh. Marc Smets, Freddy Daniels, Marcel Asnong,
Bart Nelissen(1/2) en Jos Bollen(1/2), Secretaris Benny Croes

Voorzitter Stock Bilzen, Jean-Marie TIMMERMANS (°27/02/1964):
ongeoorloofde uitlatingen tegen bestuursleden KLBS op 19/12/2009
Sanctie: blaam

Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Dominique Peeters, Marc Martens, Fernand Oeyen, Valère Mantels,  Marcel Raymakers. Secretaris Benny Croes en als waarnemers Willy Poosen en Jos Billen (SC)
Verontschuldigd: Roger Cleuren, Valère Mantels en waarnemer Martin Appeltans (SC)

Organisatorische problemen bij clubs

KFC Vlam Eisden :
Opgeroepen

Voorzitter: Johnny NIJST (°24/11/1946)

Secretaris: Jean GORISSEN (°28/03/1946)
Aanwezig: secretaris, voorzitter verontschuldigd.


Hellas 2000:
Opgeroepen
Voorzitter: Georgios GIANNAKOS (°10/10/1978)

Secretaris: Nicolaos AMANATIDIS (°02/07/1968)
Allen aanwezig

Kanaalboys Rotem
Opgeroepen:
Voorzitter: Hendrik SEGERS (°08/04/1953)

Secretaris: Danny SLEYPEN (°26/06/1975)
Allen aanwezig


Met de verantwoordelijken van de DRIE (03) clubs werden telkens de problemen doorgenomen, waarna de verantwoordelijken de genomen maatregelen uiteenzetten en de specifieke omstandigheden van de dag van de controle(s) toelichtten.
Het comité nam akte van de genomen maatregelen en wees erop dat deze maatregelen ook blijvend van aard moeten zijn zodat de wedstrijden in correcte en reglementaire omstandigheden plaats vinden.
Van zijn kant zal het comité de verantwoordelijkheden van de terreinafgevaardigde in de vorm van een check-list gieten en deze vervolgens ter beschikking stellen van de clubs. Tevens zal bij de opstelling van de kalender verder, binnen het kader van het mogelijke, maximaal rekening gehouden worden met de beperkingen betreffende de beschikbaarheid van de terreinen. Voorwaarde hierbij is vanzelfsprekend dat deze beperkingen bij de inschrijvingen voor het seizoen vermeld worden.

        

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

 

1.Vorig verslag zitting 21/12/09 goedgekeurd

2. KLBS Beker
    - De afgelaste wedstrijden van 19/12/2009 worden verplaatst naar 16/01/2010
      zie kalenderwijzigingen (IV,5).
    - Lottrekking leverde de volgende ¼ finales op te spelen op 30/01/2010 om 15u00:
       FC Banneux – Century Hasselt
       SV De Conde/Stock Bilzen – VNA Winterslag/FC Olympia Tongeren
       Ford Keroma A – FC Berg
       BVC Park Houthalen – FC Beukenhof
    - De ½ finales zullen in principe doorgaan op 06/03 of 13/03/2010

    - De finale wordt gespeeld op Paasmaandag 05/04/2010
      Ploegen die deze finale wensen te organiseren dienen dit te melden aan de
       secretaris KLBS liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk tegen 15/02/2010.

       Bijkomende inlichten kunnen bekomen worden bij de secretaris

3. Briefwisseling

   - Schrijven KBVB: Registratie bestuursleden KLBS (blauwe kaart KBVB).
                             Uitnodiging KLBS op de Nieuwjaarsinstuif KBVB Afd Limburg op 11/01/10
   - Schrijven SV Vrolingen: Verplaatsing wedstrijd FC Wieze Boys B – SV Vrolingen
                                        zie kalenderwijzigingen (IV,5)
   - Schrijven VC Mireille    : Wijziging aanvangsuur wedstrijd: VC Mireille – FC Berg
                                        zie kalenderwijzigingen (IV,5)
          - E-mail voorzitter CB Weerstand Zonhoven
          - Eindejaar mails
 

4.Afgelastingen wedstrijden
   De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste
   ploegen door het PC Limburg algemeen afgelast worden.

5.Voorafgaande keuring
   Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient

   contact opgenomen te worden met Willy POOSEN.(0476/389749)
   Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
   Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard zal Willy POOSEN en enkel hij de
   tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

6.Scheidsrechterskosten bij afkeuring van een terrein
   Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
   10 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

8.Bloknummer VV Voeren  
   Het bloknummer van VV Voeren wordt vanaf 01/01/10: 2658
   

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing: NIHIL

2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 12/12/09:
          FC Banneux: verkeerde voornaam (Meeus Filip i.p.v. Esley)
          VNA Winterslag: geen naam en geen stamnummer thuisploeg
          ZD Overath: geen naam en geen stamnummer bezoekende ploeg

          Speeldag 19/12/09:

          Kanaalboys Rotem: verkeerde voornaam (Van Ruiten Remi i.p.v Mushagalusa)

3.Ambtshalve sanctie:

         Speeldag 05/12/09:
          FC GORS OPLEEUW:niet aangesloten eler Marc VAN BAELEN (°30/01/1969) opgesteld
          Sanctie: uitslag wedstrijd Aviaclub – FC Gors Opleeuw 5-0 was 3-2
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

          Speeldag 19/12/09

         KANAALBOYS ROTEM: geschorste speler Jurgen HULSMANS (°12/04/1985) opgesteld.
          Sanctie: uitslag wedstrijd: Voeren VV – Kanaalboys Rotem 6-1 blijft behouden
                       speler Jurgen HULSMANS (°12/04/1985): EEN(01) speeldag schorsing
                       COMPETITIE vanaf 13/01/10
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

         

4.Kostenbedoening   

         Stock Bilzen: (I)€ 12,50
          FC Banneux: (IV,2) € 2,50
          ZD Overath: (IV,2) € 2,50+ 2,50 totaal: €5,00
          VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: €5,00
          FC Gors Opleeuw: (IV,3) € 12,50
          Kanaalboys Rotem: (IV,2) € 2,50 + (IV,3)12,50 totaal: €15,00


5. Kalender wijzigingen
   De op 19/12/09 afgelaste bekerwedstrijden zullen gespeeld worden op 16/01/10 om 15u00
   SV De Conde – Stock Bilzen
   VNA Winterslag – FC Olympia Tongeren

   Reeks I:
    De volgende wedstrijden van 09/01/10 worden verplaatst naar 30/01/10 om 15u00
   RP Products – VC Mireille
   SV Heylen Bricks – Welkenhuyzen Tuinwijk

   De volgende wedstrijden van 16/01/10 worden verplaatst naar een latere datum
   Welkenhuyzen Tuinwijk – Stock Bilzen
   Ford Keroma A – FC Olympia Tongeren    .

   Reeks II
   De volgende wedstrijden van 09/01/10 worden verplaatst naar 30/01/10 om 15u00

   FC Tamara – Genk 96 (14u30)
   FC Heideweelde – UD Barcelona HECA NV
   RVG Hoeselt – Swijsen-Schepers M80
   ZD Overath – Hellas 2000

   De wedstrijd VC Mireille – FC Berg van 16/01/10 vangt aan om 13u15 i.p.v. 15u00
   De wedstrijd BVC Park Houthalen – VNA Winterslag van 16/01/10 wordt verplaatst naar
   20/02/10 om 15u00

   Reeks III
   Alle wedstrijden van 09/01/10 worden verplaatst naar 30/01/10 om 15u00 uitgezonderd de
   wedstrijd FC Beukenhof – VK Grammenrode die zal gespeeld worden op een latere datum.

   De wedstrijd VK Wieze Boys B – SV Vrolingen van 06/02/10 zal gespeeld worden op
   16/01/10 om 15u00


5. Mededelingen

   De Buitengewone Algemene Vergadering/receptie gaat door op 18/01/2010 om
   20u00
in Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
   Aanwezigheid van de ploegen is verplicht (maximaal twee (02) personen per club).
     Boete bij afwezigheid: €12,50
   Overgangen van Ford Keroma A naar Ford Keroma B

   In overeenstemming met het Inwendig Reglement van KLBS gaan de hierna volgende  

    spelers over van Ford Keroma A naar Ford Keroma B op 01/01/10
   JABLONSKI Zbigniew (°26/06/1973)
   KARACA Inan (°21/07/1982)
   MBI Barnabas (°12/11/1975)
   PEETERS Patrick (°25/08/1967)

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien omstreeks 20/01/10.