20/01/2010

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering

Vergeet de aandachtspunten en de verantwoordelijkheden van de terreinafgevaardigde en ploegverantwoordelijke niet!

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Sekretariaat:     Benny Croes
                        Dekkenstraat 73
                        tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
__________________________________________________________________

                                                                                              Sint- Truiden, 20 januari 2010

 

 

JAARLIJKSE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Bondsgebouw van de KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130 te Hasselt.

Datum/uur: 18 januari 2010 om 20u00
Aanwezigen: voltallig bestuur KLBS uitgezonderd de heer Valère Mantels (verontschuldigd)
                    : alle clubs behalve: Genk 96, Hellas 2000, VC Mireille, VK Grammenrode en
                      VNA Winterslag

 

Dagorde:

 

1.Welkomstwoord van de voorzitter

   De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en wenste iedereen een gezond,
   vreugdevol en succesrijk 2010. Hij bracht in herinnering de voorbije moeilijke periode en
   wees erop dat de kentering ten goede er enkel kon komen door de inzet en medewerking van
   velen.

2.Mededelingen en aandachtspunten
    Vooreerst werd een overzicht gegeven van de kalenderwijzigingen ten gevolge van de
    lokale afgelastingen op 19/12/2009 en de algemene afgelastingen van 09/01 en 16/01/2010.
    Meer hierover in Week End 9 / 2009-2010.
    Vervolgens werden een aantal aandachtspunten en de verantwoordelijkheden van de
    terreinafgevaardigde en ploegverantwoordelijke overlopen. De desbetreffende teksten zijn
    toegevoegd aan dit verslag.

3.Huldiging van de uittredende secretaris
   Hélaas werd dit punt van de dagorde onthoofd door het feit de betrokkene op het laatste
   ogenblik moest verstek geven voor de vergadering, maar de voorzitter zal er persoonlijk
   zorg voor dragen dat het geschenk ter bestemming komt en hierbij de dank van allen
   overbrengen voor het enorme werk dat Valère geleverd heeft als secretaris de voorbije 
  15 jaar.
 

4.De jaarlijkse Buitengewone Algemene Vergadering werd afgesloten met de traditionele
   receptie.

 

AANDACHTSPUNTEN

Aansluitingskaarten.

 

1.VUL de TWEE (02) luiken volledig IN
2.Zorg ervoor dat de BEIDE LUIKEN van de nodige HANDTEKENINGEN voorzien zijn.

3.KLEEF op achterzijde van het luik voorzien voor de club (enige vrije zijde) een fotokopie
   van de VOORZIJDE VAN DE IDENTITEITSKAART van de aan te sluiten speler.
4.Stuur of breng de BEIDE LUIKEN van de aansluitingskaart naar de SECRETARIS KLBS

5.De speler wordt aangesloten op de DAG dat de volledig ingevulde aansluitingskaart (beide luiken)
   bij de SECRETARIS KLBS TOEKOMT.
6.De secretaris KLBS plaatst de gegevens van de speler en de aansluitingsdatum op
  de website KLBS

7.Een speler is speelgerechtigd ACHT (08) dagen na de aansluiting, de AANSLUITINGSDAG
   en de DAG van de WEDSTRIJD zijn in deze ACHT (08) dagen begrepen.

Wedstrijdbladen

 

1.Vul het wedstrijdblad VOLLEDIG in.

2.Bezorg het wedstrijdblad binnen de gestelde termijn (ten laatste de volgende
   DINSDAGAVOND voor 24u00) bij de SECRETARIS KLBS.

3.Als bezoekende ploeg heb je recht op EEN (01) exemplaar van het wedstrijdblad
vergeet het niet en hou het bij.

Gele kaarten

1.ELKE CLUB is verantwoordelijk voor het BIJHOUDEN van de GELE kaarten en
   de SCHORSINGEN ten gevolge van deze gele kaarten van zijn spelers.
2.De gele kaarten van COMPETITIE en BEKER worden AFZONDERLIJK beschouwd:
   - DRIE (03) gele kaarten in competitie = schorsing volgende competitiewedstrijd
   - TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) competitiewedstrijd = schorsing volgende competitiewedstrijd.
   - TWEE (02) gele kaarten in bekerwedstrijden = schorsing volgende bekerwedstrijd.

   - TWEE (02) gele kaarten in EEN (01) bekerwedstrijd = schorsing volgende bekerwedstrijd.
3. Spelers geschorst voor de KBVB zijn ook geschorst voor de KLBS

Algemene afgelastingen

1. Het PC LIMBURG van de KBVB beslist over de ALGEMENE AFGELASTING
    en dit meestal op haar zitting op DONDERDAGAVOND.
2. De wedstrijden KLBS zijn verbonden aan de wedstrijden van de EERSTE PLOEGEN
    in de Provincie Limburg. Zij worden dan ook samen afgelast.
3. De afgelastingen worden door het PC Limburg op de WEBSITE van de KBVB
    geplaatst onder Competities/Afgelastingen/ Provincie Limburg
4. Het PC Limburg stelt het PERSBERICHT op en verspreidt het.
5. De SECRETARIS KLBS plaatst zodra hij de informatie van het PC Limburg krijgt de
    algemene afgelasting op de WEBSITE KLBS.

Website KLBS:
-De website “archiveert” zeer snel en soms te pas en te onpas.
-KLIK op “archief” dan krijg je een overzicht van alle recent geplaatste informatie.

TERREINAFGEVAARDIGDE en PLOEGVERANTWOORDELIJKE

De terreinafgevaardigde.

 

Thuisploeg moet een terreinafgevaardigde aanstellen.

De terreinafgevaardigde moet :

 - een aangesloten lid zijn van de club

 - minimum 18 jaar oud zijn.

 - ter beschikking zijn van de scheidsrechter,
- 60 min. voor de aftrap van de wedstrijd
- tot dat deze vertrekt na de wedstrijd.

       Speciale omstandigheden.
 - Bij afwezigheid van een terreinafgevaardigde moet een speler van de thuisclub die functie
   waarnemen. Deze speler mag niet aan het spel deelnemen totdat er een lid dat als afgevaardigde
   mag functioneren zich meldt en de taak op zich neemt.

 - Indien de thuisploeg maar ZEVEN (07) spelers heeft en een speler moet fungeren als
   terreinafgevaardigde, zal de club als forfait gevend beschouwd worden.

 

Taken van de terreinafgevaardigde

 

1.Ontvangst van de scheidsrechter voor de wedstrijd.

2.Doet, indien de scheidsrechter dit wenst samen met hem de controle van het terrein.

3.Vult het wedstrijdblad ( gedeelte thuisploeg) tijdig in.

4 Zorgt dat het wedstrijdblad (gedeelte thuisploeg ingevuld) ten laatste 20min. voor de
aanvang van de wedstrijd beschikbaar is voor de bezoekers en scheidsrechter.

5.Zorgt ervoor dat de identiteitskaarten van de spelers (ook de aanwezige reserven), de terreinafgevaardigde, de commissarissen en de trainer ter beschikking zijn van de scheidsrechter.

6. Legt deze identiteitskaarten in de volgorde van vermelding op het wedstrijdblad.

7.Zorgt dat de wedstrijdballen tijdig aanwezig zijn (ten laatste 20min voor de aanvang van
   de wedstrijd)

8.Betaalt de scheidsrechtersonkosten voor de wedstrijd.(gepast geld)

9.Spreekt af met de scheidsrechter waar in de neutrale zone hij zich zal bevinden tijdens
   de wedstrijd.

10.Sluit de kleedkamer van de scheidsrechter af en vergezelt hem naar het terrein.

11.Zorgt er voor dat er in de neutrale en instructiezone niemand aanwezig is die er niet
     hoort te zijn. (zie neutrale en instructiezone hieronder)

12.Vergezelt de scheidsrechter tijdens de rust naar de kleedkamer en biedt iets te drinken aan.

13.Vergezelt de scheidsrechter na de rust terug naar het speelveld.

14.Verlaat tijdens de wedstrijd nooit de neutrale zone. ( ook niet om een verloren bal te
     gaan halen, die taak is voor anderen )

15.Vergezelt de scheidsrechter na de wedstrijd terug naar de kleedkamer.

16.Tekent samen met de afgevaardigde van de bezoekers het wedstrijdblad ( nadat dit
      ingevuld en ondertekend is door de scheidsrechter)
17.Geeft EEN (01) exemplaar van het wedstrijdblad aan de bezoekers en bezorgt de
     overige TWEE (02) exemplaren aan zijn secretaris voor verdere behandeling.

18.Vergezelt de scheidsrechter bij zijn vertrek tot aan zijn transportmiddel.
19.Indien de scheidsrechter uitgenodigd wordt in de kantine vergezelt hij hem naar de
     kantine en blijft bij hem.( indien de scheidsrechter uit eigen beweging de kantine
     betreedt is dat op zijn eigen risico)

De ploegafgevaardigde (bezoekers)
De ploegafgevaardigde van de bezoekers moet:
- een aangesloten lid zijn van de club

- minimum 18 jaar oud zijn.

Speciale omstandigheden:
-Bij afwezigheid van een ploegafgevaardigde moet de kapitein van de bezoekende club.
 deze taak op zich nemen deelnemen. Hij neemt normaal aan het spel deel.

 

Taken van de ploegafgevaardigde:

1.Hij vult zijn gedeelte (bezoekers) van het wedstrijdblad tijdig in. (Het wedstrijdblad moet
   ten laatste TIEN (10) minuten voor de aanvang van de wedstrijd, ingevuld ter beschikking
   zijn van de scheidsrechter.)
2.Tijdens de wedstrijd mag hij zich in de neutrale- en of instructiezone bevinden op als hij:
   - Op het wedstrijdblad vermeld is;

   - de desbetreffende armband (drie kleur: zie instructiezone hierna) draagt.

3.Zorgt ervoor dat de identiteitskaarten van de spelers (ook de aanwezige reserven), de ploegafgevaardigde en de trainer ter beschikking zijn van de scheidsrechter.

4.Legt deze identiteitskaarten in de volgorde van vermelding op het wedstrijdblad

5.Tekent samen met de terreinafgevaardigde van de thuisploeg het wedstrijdblad ( nadat
   dit ingevuld en ondertekend is door de scheidsrechter)
6.Zorgt ervoor dat hij EEN (01) exemplaar van het wedstrijdblad krijgt en bezorgt dit
   aan zijn secretaris voor verdere behandeling.

 DE INSTRUCTIEZONE

De instructiezone beperkt zich tot de dug-out en de daarvoor duidelijk afgebakende zone Toegang tot de instructiezone
De volgende personen hebben toegang tot de instructiezone op voorwaarde dat ze op het : scheidsrechtersblad vermeld staan en de desbetreffende armband dragen:.

                = terreinafgevaardigde --------   wit

                = afgevaardigde bezoekers----   drie kleur

                = commissarissen---------------   clubkleuren

                = verzorger----------------------   geel   ( moet in de instructie zone blijven )

                = trainer--------------------------   rood ( moet in de instructie zone blijven )

Reserve spelers en/of al vervangen spelers hebben enkel toegang tot de instructiezone als ze in voetbaluitrusting zijn.

Te volgen regels in de instructiezone:

• Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven en moet
   daarna naar zijn plaats terugkeren.

• De trainer en de andere offi cials moeten binnen de grenzen van de instructiezone blijven.
  Ze mogen deze enkel verlaten in bijzondere omstandigheden nadat ze toelating gekregen hebben
  van de scheidsrechter, zoals bijvoorbeeld een verzorger of een arts die met toestemming van
  de scheidsrechter het speelveld betreden om een geblesseerde speler te verzorgen.

• Iedereen die zich binnen de instructiezone bevindt moet zich op een verantwoorde/voorbeeldige
  manier gedragen.

 

Extra personen op het speelveld - Vreemde personen

Wie niet op het scheidsrechtersblad staat ingeschreven als speler, wisselspeler, terreinafgevaardigde, ploegafgevaardigde, commissaris, trainer of verzorger wordt beschouwd als een vreemde persoon.
Een vreemde persoon heeft geen toegang tot de neutralezone noch tot de instructiezone.
Dit zelfde principe geldt ook voor een uitgesloten speler.