18/03/2010

Week-End 13 / 2009-2010

Dit Week-End bevat belangrijke informatie betreffende de kalender (uitgestelde wedstrijden) en NIET betaalde rekeningen.

WEEK-END(13/2009-2010)

 

                                                                           Sint-Truiden,18 maart 2010.

 

Verslag vergadering comités dd.15/03/10 - KBVB-Hasselt - 19u30

 

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Marc Smets, Freddy Daniels, Roger Vernijns en. Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd Bart Nelissen (50/50), Robert Caubergh

Afwezig: Jos Bollen (50/50)

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 24/03/10

           VIER (04) speeldagen
          Ronny VOORPIJL (°21/06/75)                          FC Berg

         TWEE (02) speeldagen

         Koen LOYENS (°12/12/83)                              SV Heylen Bricks
          Ekrem KODALCI (°04/04/84)                           VK Wiese Boys B
          Sem VERHOEVEN (°23/12/81)                         Vanhelmont Sport

          EEN (01) speeldag
          Tom OOMSELS (°06/09/81)                            Vanhelmont Sport
          Tommaso COSCO (°21/12/80)                        UD Barcelona
          Davide ALIMONTE (°04/06/87)                        BVC Park Houthalen
          Jerry PRZYBYLAK (°28/05/73)                         Ford Keroma A
          Panayotis PERIKLAKIS (°02/09/74)                  Hellas 2000

Sancties ingevolge vermeldingen onder uitsluitingen van spelers en/of incidenten

          Tenzij andere melding geschorst vanaf 24/03/10

           Speler Daniel NICOSIA (°12/09/1980) van BVC Park Houthalen: bovenop de schorsing
          voor EEN (01) competitiewedstrijd ingevolge TWEE (02) gele kaarten in de
          competitiewedstrijd Hellas 2000 – BVC Park Houthalen van 13/03/10 (zie IV,1 hieronder)
          wordt de speler geschorst voor EEN (01) wedstrijd COMPETITIE EN BEKER voor
          uitdagend/onbetamelijk gedrag ten opzichte van een tegenstrever nadat hij
          zijn 2de gele kaart => rode kaart had gekregen.

          TWEE (02) wedstrijden COMPETITIE EN BEKER verbod neutrale zone

          Trainer Luigi CASTO (°01/09/59)                  VNA Winterslag
          Trainer Patrick GEUTEN (°16/07/71)             Cosmos Spouwen

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Nihil

II.Sportcomité – disciplinaire zaken
Aanwezig
: Dominique Peeters, Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen. Valère Mantels, Marcel Raymakers en als waarnemers Willy Poosen en Martin Appeltans (SC), Secretaris Benny Croes


          Bekerwedstrijd BVC Park Houthalen – Ford Keroma A van 06/03/10
              Incident: wedstrijd stilgelegd in de 66’ bij een 1-2 stand.
              Opgeroepen: Scheidsrechter, terreinafgevaardigde BVC Park Houthalen: Herve
              SANTERMANS (°01/09/50) en ploegafgevaardigde Ford Keroma A: Edwardo
              SPALANCA (°27/12/55)
              Allen aanwezig behalve de scheidsrechter (verontschuldigd)
              Beslissing:Er bestaat een vermoeden dat het speler Claudio MURONI (°07/03/83)
              van BVC Park Houthalen was die op de scheidsrechter gespuwd heeft. BVC Park
              Houthalen zal ten laatste op 30/03/10 dit vermoeden schriftelijk bevestigen of
              ontkennen bij de secretaris KLBS. In het voorkomend geval van een ontkenning zal
              BVC Park Houthalen in het voornoemde schrijven, de naam, voornaam en de
              geboortedatum van de schuldige speler van BVC Park Houthalen meedelen.
              Uitslag wedstrijd: 0-5     
              Kosten ten laste van BVC Park Houthalen: zie IV,4 hieronder
             

 

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

 

1.Vorig verslag zitting 02/03/10 goedgekeurd.

2. KLBS beker

1/2 finales
Wedstrijden: 2 X 40 min + strafschoppen bij gelijke stand
20/03/10 om 15u00: Century Hasselt – VNA Winterslag

 

Finale

05/04/10 om 15u00: organisatie FC Beukenhof.

3. Uitgestelde competiewedstrijden 20/03/10

Reeks I
De wedstrijd Citroën Steegen – Century Hasselt van 20/03/10 wordt gespeeld op 01/05/10.

Reeks II
De wedstrijd VNAWinterslag – RVG Hoeselt van 20/03/10 wordt gespeeld op een latere datum.

4. Briefwisseling

     - Schrijven van KBVB (vrije data voor internationale/ interligawedstrijden)
     - Schrijven van KBVB (rekening scheidsrechterbladen)
     - Mail Vanhelmont Sport (naamverandering)
     - Mail Wieze Boys (kalenderwijziging – zie IV,5)

IV.Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER
         

           Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd:

           Vanaf 08/03/10
           Claudio MURONI (°07/03/83)                          BVC Park Houthalen

           Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in verschillende wedstrijden:
          
           Vanaf 08/03/10
           Gunther BUNTINX (°16/02/72)                       VNA Winterslag

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen COMPETITIE

           Ingevolge DRIE (03) gele kaarten – ZESDE (06) gele kaart:

           Vanaf 15/03/10:

           Stijn PIETTE (°20/08/79)                               Century Hasselt


         
Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE          


           Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd :

 

         Vanaf 08/03/10:
          Peter VANHAREN (°14/11/75)                           SV Vrolingen  

          Vanaf 15/03/10:
          Atila DOKMECI (°25/12/69)                              Kotem VV
          Daniel NICOSIA (°12/09/80)                             BVC Park Houthalen   

                          
          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

         Vanaf 08/03/10:
          Steven WILBERTS (°17/02/84)                         Century Hasselt
          Jurgen WINS (°19/02/76)                                FC Tamara
          Patrick BAMMANS (°09/09/73)                         SV De Conde
          Lorenzo Merola (°04/03/63)                             KFC Vlam Eisden
          Jurgen ANTHEUNIS (°10/11/84)                       SV Vrolingen
          Sven HABEX (°30/08/83)                                 OH Bergmans

         Vanaf 15/03/10:
          Philippe DUTHOY (°18/04/78)                          FC Banneux
          Ward KUIJPERS (°07/09/78)                            Kotem VV
          Fikret GÜRSU (°13/10/73)                               Ford Keroma A
          Jarno SEYKENS (°10/02/86)                            SV De Conde
          Joris VAES (°02/07/84)                                   SV De Conde
          Filip VANHAREN (°28/10/80)                            Cosmos Spouwen
          Peter COPS (°26/11/76)                                  Cosmos Spouwen
          Kenny VANRIJT (°07/03/83)                            FC Beukenhof
                    
2.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 27/02/10:

         CBW Zonhoven: laattijdige scheidsrechtersblad -08/03/10 – (5de keer & W + 1)
                                  geen terreinbenaming, onvolledige ploegnaam (CBW)
          Cosmos Spouwen: laattijdig scheidsrechterblad -15/03/10 – (W + 2)
          OH Bergmans: geen benaming thuisclub, geen stamboeknummer
          FC Gors Opleeuw: geen geboortedatum TIMMERMANS Nick (2de keer)
          Kanaalboys Rotem: verkeerde voornaam afgevaardigde: SEGERS Henri ipv Hendrik
                                       verkeerde voornaam VAN RUITEN Remy ipv VAN RUITEN
                                       Mushagalusa (2de keer)

          Speeldag 06/03/10

          FC Gors Opleeuw: verkeerde voornaam GEYS Bert ipv Bart,
                                    verkeerde datum wedstrijd 08/03 ipv 06/03
          SV Vrolingen: Geen bloknummer, geen voornaam afgevaardigde

          FC Tamara: Verkeerde naam ENGELBORGHS Steve ipv ENGELBOSCH Steve
          Swijsen-Schepers M 80: Verkeerd bloknummer
          Kanaalboys Rotem: verkeerde naam VLEUGEN Glenn ipv VEUGEN Glenn
                                       verkeerde voornaam VAN RUITEN Remy ipv VAN RUITEN
                                       Mushagalusa (3de keer)

          Speeldag 13/03/10
          Hellas 2000: geen geboortedatum trainer TSIAFLAKIS Georgios
          Cosmos Spouwen: geen terreinbenaming, speler STASSEN Kristof zonder nummer            

         
3.Ambtshalve sanctie:
         Speeldag 13/03/10
         OH Bergmans: opstellen geschorste speler (HABRAKEN Bart 07/10/85)

         Sanctie: wedstrijd OH Bergmans – KFC Vlam Eisden, uitslag 0-5
                      speler HABRAKEN Bart (°07/10/85) EEN (01) bijkomende speeldag
                       schorsing COMPETITIE vanaf 24/03/10

         Boete: zie kostenbedoening IV,4

        

4.Kostenbedoening   

         FC Berg: (I) € 5,00

          SV Heylen Bricks: (I) € 5,00
          VK Wiese Boys B: (I) € 5,00
          Vanhelmont Sport: (I) € 5,00 + 5,00:totaal: € 10,00
          UD Barcelona HECA NV: (I) € 5,00
          BVC Park Houthalen: (I) € 5,00 + 7,50 + (II) 7,50 + 12,50 + 12,50 + (IV,1) 5,00 + 5,00:
                                         totaal : € 55,00

          Ford Keroma A: (I) € 5,00 + (IV,1) 5,00: total: € 10,00
          Hellas 2000: (I) € 5,00 + (IV,2) 2,50: total: € 7,50
          VNA Winterslag: (I) € 12,50 + (IV,1) 5,00: total: €17,50
          Cosmos Spouwen: (I) € 12,50 + (IV,1) 5,00 + 5,00 + (IV,2) 7,50 (2,50 + 5,00) + 2,50 +
                                     2,50: total; € 35,00

          Century Hasselt: (IV,1) € 5,00 + 5,00: total: € 10,00
          SV Vrolingen: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) 2,50 + 2,50: total: € 15,00
          Kotem VV: (IV,1) € 5,00 + 5,00: total: € 10,00
          FC Tamara: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50: total: € 7,50
          SV De Conde: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00: total: € 15,00
          KFC Vlam Eisden: (IV,1) € 5,00
          OH Bergmans: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50 + 2,50 + (IV,3) 12,50: total: € 22,50
          FC Banneux: (IV,1) € 5,00
          FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00
          CBW Zonhoven: (IV,2) € 17,50 (2,50 X 5 + 5,00) + 2,50 + 2,50: total: € 22,50
          FC Gors Opleeuw: (IV,2) € 2,50
          Kanaalboys Rotem: (IV,2) € 2,50 + 5,00 (2,50 X2) + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 7,50 (2,50 X 3):
                                       total: € 22,50
          Swijsen Schepers M 80: (IV,2) € 2,50
        

5.Kalenderwijziging:

    Reeks I
    03/04/10
    De wedstrijden van 09/01/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 03/04/10 om
    15u00 uitgezonderd Het Spoor – Kotem VV (al gespeeld) en:
    16u00 Wieze Boys A – FC Banneux (dubbele bezetting terrein)

    01/05/10
    Kotem VV – Het Spoor (te herspelen wedstrijd van 12/09/09)
    Welkenhuyzen – Stock Bilzen (wedstrijd van 16/01/10)
    Ford Keroma A – FC Olympia Tongeren (wedstrijd van 16/01/10)
    Citroën Steegen – Century Hasselt van 20/03/10

    08/05/10
    De wedstrijden van 13/02/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 08/05/10
     
    Reeks II         
    03/04/10
    15u00 Genk 96 – BVC Park Houthalen wordt gespeeld op het terrein van Hellas 2000

    01/05/10
    BVC Park Houthalen – ZD Overath (wedstrijd van 06/02/10)
    FC Tamara – VNA Winterslag (wedstrijd van 06/02/10)

    08/05/10
    De wedstrijden van 09/01/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 08/05/10

    15/05/10
     De wedstrijden van 13/02/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 15/05/10

    Reeks III

    03/04/10
    15u00 KFC Vlam Eisden – Transport Jacobs wordt gespeeld op de jeugdterreinen van

    Patro Maasmechelen (adres: K. Patro Eisden, Jeugd 3434, Louis J. Mercierlaan 64, 3630
    Maasmechelen)
    13u30 Wieze Boys B – FC Gors Opleeuw (dubbele bezetting terrein)

    10/04/10
    13u00 Cosmos Spouwen – SV Vrolingen (ingevolge dubbele bezetting van het terrein)

     01/05/10
     De wedstrijden van 13/02/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 01/05/10
     uitgezonderd de wedstrijd VV Voeren – Kanaalboys Rotem (al gespeeld)
    
     08/05/10
     Wieze Boys B – SV Vrolingen (wedstrijd van 06/02/10)
     Kanaalboys Rotem – FC Beukenhof (wedstrijd van 06/02/10)

     15/05/10
     De wedstrijden van 09/01/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 15/05/10

 

6.Verzekering
   De hiernavolgende ploegen hebben hun verzekering, ondanks een rappel op 17/02/10 nog
   NIET betaald aan de VLB. Zij en hun spelers spelen derhalve ZONDER verzekering en dit is
   NIET aanvaardbaar.
   Deze ploegen dienen hun rekeningen bij de VLB onverwijld te vereffenen
  
VK Grammenrode: € 230,64
   FC Gors Opleeuw: € 214,79     
   

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 09/04/10.