07/05/2010

Week-End 16/2009-2010

Week-End 16 is er.

WEEK-END 16/2009-2010
                                                                                           
                                                                                             Sint-Truiden,07 Mei 2010.

Verslag vergadering comités dd.04/05/10 – Sporthal Kiewit-Hasselt - 19u30

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Robert Caubergh, Marc Smets, Bart Nelissen (50/50) en Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Roger Vernijns

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

                Geschorst vanaf 12/05/10 en over te dragen naar volgend seizoen

               EEN (01) speeldag
          Koen GOVAERTS (°04/09/1983)                         Century Hasselt
          Steven SOOGEN (°06/11/1976)                        FC Banneux

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

          Nihil  

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

:
Aanwezig : Marc Martens, Roger Cleuren, Valère Mantels, Marcel Raymakers en als waarnemers Willy Poosen en Martin Appeltans (SC), Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Dominique Peeters, Fernand Oeyen

Geschorst vanaf 12/05/10 tenzij anders vermeld:

     1.Competitiewedstrijd FC Berg – Kotem VV van 24/04/10: wedstrijd stilgelegd
          Opgeroepen: Scheidsrechter, FC Berg: terreinafgevaardigde André LEURS (°16/04/1938),
                              Kotem VV: ploegafgevaardigde Raymond KUIJPERS (°12/11/1945) en spelers
                              Candy PRZENICZKA (°18/04/1980), Steven KVERH (°01/07/1981) en
                              Atilla DOKMECI (°25/12/1969)

          Aanwezig: Terreinafgevaardigde FC Berg: André LEURS en
                          ploegafgevaardigde Kotem VV: Raymond KUIJPERS

          Beslissing: Oorzaak stillegging wedstrijd: Kotem VV
                          Uitslag wedstrijd 5 - 0
                          Speler Candy PRZENICZKA (°19/04/1980) Kotem VV: geschorst voor onbepaalde
                          duur met een minimum van DRIE (03) jaar vanaf 27/04/2010.met uitbreiding
                           naar KBVB en Futsal, omwille van handtastelijkheden ten opzichte van de
                          scheidsrechter. De speler was met onmiddellijke ingang geschorst tot verschijning
                          vanaf 27/04/2010….
                          Speler Steven KVERH(°01/07/1981) Kotem VV: DRIE (03) speeldagen, over te
                          dragen naar volgend seizoen, wegens belediging door woorden van de
                          scheidsrechter.
                          Boete Kotem VV:Oorzaak stillegging wedstrijd, wanordelijkheden op vreemd
                          terrein, geen voorafgaande verontschuldiging afwezige opgeroepen spelers; zie
                          kostenbedoening (IV,4)

 

     2.Klacht van Citroën Steegen mbt de wedstrijd Stock BilzenFC Banneux van 10/04/10

            Klacht tegen Stock Bilzen naar aanleiding van de opstelling van speler Mich Bollen
           (°06/10/1981) in de wedstrijd Stock Bilzen – FC Banneux van 10/04/10 omdat betrokken
           speler op 11/04/10 ook voor KEFC Schoonbeek de 1ste Provinciale wedstrijd
           KEFC Schoonbeek – Koersel speelde wat strijdig is met Art 41 van het Intern reglement
           van de KLBS.
           Beslissing: Klacht ontvankelijk en gegrond
                           Uitslag wedstrijd: wordt 0 – 5 (was 4 – 2)
                           Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

 

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

1. Vorig verslag zitting 19/04/10 goedgekeurd.

2. Decreet Vlaamse Gemeenschap
    In het kader van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap vraagt:
    Gunther BRULMANS (°31/01/1985) zijn ontslag als speler bij Transport Jacobs
    Eric PANJAER (°22/04/1969) zijn overgang van Citroën Steegen naar Stock Bilzen

3. Briefwisseling

    - Aangetekend schrijven Citroën Steegen (zie II,2)
    - Aangetekend schrijven Gunther BRULMANS (°31/01/1985) van Transport Jacobs (zie III,2)
    - Aangetekend schrijven Eric PANJAER (°22/04/1969) van Citroën Steegen (zie III,2)

4. Voorstelling nieuwe club: SV Sluizen

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen COMPETITIE

          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten, ZESDE (06) gele kaart:

          Vanaf 26/04/10:
          Aldo OTTEN (°27/01/1978)                             VK Grammenrode

            
Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE          


           Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd :

 

         Vanaf 26/04/10:
          Koen HERMANS (°19/12/1971)                        Stock Bilzen
          Patrick DEXTERS (°23/02/1969)                       Kotem VV
          Murat UYSAL (08/02/1979)                              KFC Vlam Eisden

         Vanaf 03/05/10:
          Pieter HAUBEN (°31/10/1984)                         Ford Keroma B
         
          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

         Vanaf 26/04/10:
          Joris PIETTE (°06/01/1986)                             Century Hasselt
          Jean-Pierre CONINGS (°24/04/1963)               Kotem VV
          Mustapha AIT MOUSSA (°09/07/1972)             Welkenhuyzen Tuinwijk
          Fabio BARDOSCIA (27/01/1979)                      Genk 96
          Pieter GAENS (°05/12/1985)                           VV Voeren

 

         Vanaf 03/05/10:           

          Benny SCHRAEPEN (°10/06/1966)                   Welkenhuyzen Tuinwijk

          Niels NASSEN (°28/06/1985)                           Stock Bilzen

2. Administratieve overtredingen:

         Speeldag 10/04/10:
          ZD Overath: Verkeerde datum 10/03/10 ipv 10/04/10
                             Verkeerde voornaam David MAES ipv Dave
          Vanhelmont Sport : Geen terreinbenaming
          Swijsen Schepers M80: Geen terreinbenaming
          FC Tamara: Verkeerde voornaam Ronny ROOX ipv Ronnie
          Cosmos Spouwen: Naam van de ploeg niet in blokletters
                                      Naam en voornaam afgevaardigde niet in blokletters
          Transport Jacobs: Verkeerde voornaam Daniel DEVRIEZE ipv Danny DEVRIEZE
          Sporting Caetsbeek: Verkeerde naam Nick BETENCHAPS ipv BERTINCHAMPS
          VV Voeren: Personen in de neutrale zone thuisploeg en bezoekers omgewisseld

        

          Speeldag 17/04/10
          VC Mireille: Fout bloknummer
          FC Tamara: Verkeerde naam Steve ENGELBORGS ipv ENGELBOSCH (2de keer)
          ZD Overath: Verkeerde voornaam Octavian BONTE ipv Dan (2de keer)
          FC Gors Opleeuw: Verkeerde voornaam Ferdy DEWILDE ipv Ferdinand (4de keer)
                                     DEWAE David geen geboortedatum (3de keer)

          Speeldag 24/04/10
          Welkenhuyzen Tuinwijk: Laattijdige uitslag
          Vanhelmont Sport: Laattijdige uitslag
          UD Barcelona: Laattijdig scheidsrechtersblad (2de keer)
          Het Spoor: Verkeerde voornaam Timmy HOEVEN ipv Tommy

          Kotem VV: Verkeerde voornaam Peter COX ipv Petrus
          FC Berg: Verkeerde naam Koen MEEUWIS ipv MEUWIS
          CBW Zonhoven: Laattijdig scheidsrechterblad (29/04)(6de keer)

                                  Onvolledige benaming club
          FC Tamara: Verkeerde naam Steve ENGELBORGS ipv ENGELBOSCH (3de keer)
          ZD Overath: Verkeerde voornaam Octavian BONTE ipv Dan (3de keer)
                             Peter KALEMBA zonder geboortedatum

          VV Voeren: Verkeerde naam Stijn GAEN ipv GAENS


3.Ambtshalve sanctie:
          Speeldag 17/04/10:

         VK Wieze Boys B: Hassan AYGUN (°01/04/1963) geschorst maar toch als trainer op het
                                     scheidsrechtersblad
           Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          Speeldag 24/04/10
          VV Voeren: VIER (04) vervangingen
          Sanctie: Uitslag wedstrijd VV Voeren – KFC Vlam Eisden 0 – 5 (was 0 – 1)
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          FC Gors Opleeuw:Onbekende speler Dieter DERWAEL (°26/09/1982) opgesteld.
          Sanctie: Uitslag wedstrijd FC Gors Opleeuw –SV Vrolingen 0 – 5 (was 2 – 4)
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)
 
           VK Wieze Boys B: Hassan AYGUN (°01/04/1963) geschorst maar toch als trainer op het
                                     scheidsrechtersblad
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

4. Kostenbedoening

    Century Hasselt: (I) € 5,00 + (IV,1) 5,00 totaal: € 10,00
   FC Banneux: (I) € 5,00
   Kotem VV: (II) € 7,50 + 37,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50.+ (IV,1) 5,00 + 5,00 + (IV,2) 2,50
                   totaal € 65,00
   Stock Bilzen: (II) € 12,50 + (IV,1) 5,00 + 5,00 totaal: € 22,50
   VK Grammenrode: (IV,1) € 5,00
   KFC Vlam Eisden: (IV,1) € 5,00
   Ford Keroma B: (IV,1) € 5,00   
   Welkenhuysen Tuinwijk: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) 2,50 totaal: € 12,50
   Genk 96: (IV,1) € 5,00
   VV Voeren: (IV,1) € 5,00
   ZD Overath: (IV,2) € 2,50 + 2,50 + 5,00 (2,50 X 2) + 7,50 (2,5 X 3) + 2,50 totaal:€ 20,00
   Vanhelmont Sport: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal:€ 5,00
   Swijsen Schepers M80: (IV,2) € 2,50
   FC Tamara: (IV,2) € 2,50 + 5,00 (2,50 X 2) + 7,50 (2,50 X 3) totaal:€ 15,00
   Cosmos Spouwen: (IV,2) € 2,50 + 2,50 totaal: € 5,00
   Transport Jacobs: (IV,2) € 2,50
   Sporting Caetsbeek: (IV,2) € 2,50
   VV Voeren: (IV,2) € 2,50 + 2,50 + (IV,3) 12,50 totaal € 17,50
   VC Mireille: (IV,2) € 2,50
   FC Gors Opleeuw: (IV,2) € 10,00 (2,50 X 4) + 7,50 (2,50 X 3) + (IV,3) 12,50 totaal: € 30,00
   UD Barcelona – HECA NV: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2)
   Het Spoor: (IV,2) € 2,50
   FC Berg: (IV,2) € 2,50
   CBW Zonhoven: (IV,2) € 15,00 (2,50 X 6) + 2,50 totaal: € 17,50
   VK Wieze Boys B: (IV,3) € 12,50 + 12,50 totaal: € 25,00
   Citroën Steegen: (II,3) € - 12,50 (teruggave waarborg klacht)    

5.Kalenderwijziging:

   Reeks I
   08/05/10
   De wedstrijden van 13/02/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 08/05/10

   13u15 VC Mireille – Kotem VV
   14u00 FC Banneux – Century Hasselt
   13u30 RP Products – Stock Bilzen
   15u00 SV Heylen Bricks – FC Olympia Tongeren
   15u00 FC Berg – Welkenhuyzen Tuinwijk
   16u00 VK Wieze Boys A – Ford Keroma A (ingevolge dubbele bezetting van het terrein)

   15u00 Het Spoor – Citroën Steegen
     
   Reeks II         
   08/05/10
   De wedstrijden van 09/01/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 08/05/10

   15u00 VNA Winterslag – CBW Zonhoven
   15u00 Vanhelmont Sport – SV De Condé
   15u00 FC Global Impact – BVC Park Houthalen
   14u30 FC Tamara – Genk 96
   15u00 RVG Hoeselt – Swijsen Schepers M80
   15u00 ZD Overath – Hellas 2000

   15/05/10
   De wedstrijden van 13/02/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 15/05/10

   15u00 VNA Winterslag – FC Heideweelde
   15u00 Vanhelmont Sport – BVC Park Houthalen
   15u00 SV De Condé – CBW Zonhoven
   15u00 Hellas 2000 – Swijsen Schepers M80
   15u00 FC Global Impact – Genk 96

   15u00 RVG Hoeselt – FC Tamara
   15u00 UD Barcelona – ZD Overath
 

   Reeks III

   08/05/10
   13u30 VK Wieze Boys B – SV Vrolingen (dubbele bezetting terrein, wedstrijd van 06/02/10)
   15u00 Kanaalboys Rotem – FC Beukenhof (wedstrijd van 06/02/10)

   15/05/10
   De wedstrijden van 09/01/10 (algemene afgelasting) zullen gespeeld worden op 15/05/10

   15u00 Sporting Caetsbeek – Transport Jacobs
   15u00 KFC Vlam Eisden – VV Voeren
   15u00 Aviaclub – VK Wieze Boys B
   15u00 Ford Keroma B – Cosmos Spouwen
   15u00 SV Vrolingen – FC Gors Opleeuw

   15u00 OH Bergmans – Kanaalboys Rotem
   15u00 FC Beukenhof – VK Grammenrode

 

6.Mededelingen
   Naamveranderingen van clubs dienen, schriftelijk toe te komen bij de secretaris KLBS voor
   10/05/10.

  

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/05/10