18/05/2010

Week-End 17/2009-2010

Vergeet de mededelingen niet te lezen!

WEEK-END 17/2009-2010
                                                                                           
                                                                                             Sint-Truiden,18 Mei 2010.

Verslag vergadering comités dd.17/05/10 – KBVB Boekstraat 130, 3800Hasselt - 19u30

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns, Marc Smets, Bart Nelissen (50/50),Jos Bollen (50/50) en Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Robert Caubergh, Freddy Daniels

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

                Geschorst vanaf 26/05/10 en over te dragen naar volgend seizoen
              DRIE (03) speeldagen
          Petros KEKIS (°24/05/1981)                            Hellas 2000          
          John VANDEBROEK (°05/10/1984)                  Vanhelmont Sport 
              
               TWEE (02) speeldagen
          Niels VAN GEEL (°09/02/1984)                         Swijsen-Schepers M80
          Stijn AUSSEMS (°27/05/1987)                          FC Tamara
          Savka BAHCIVAN (°19/02/1981)                       Ford Keroma B

          EEN (01) speeldag
          Mario LOPEZ-DIEGUEZ (°04/04/1984)               Genk 96

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :

          Nihil
 

II.Sportcomité – disciplinaire zaken

Aanwezig : Marc Martens, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Marcel Raymakers en als waarnemers Willy Poosen en Martin Appeltans (SC), Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Valère Mantels, Dominique Peeters


   Wedstrijd VK Wieze Boys A – Ford Keroma A van 08/05/10
   Wedstrijd stil gelegd in de 43 min bij een 5 - 1 stand wegens te weinig spelers (ZES (06))
   vanwege Ford Keroma A
   Beslissing: Forfait (FF) door overmacht
   Uitslag wedstrijd: 5-0    

 

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)

Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

1. Verslag vorig zitting 04/05/10 goedgekeurd.

2. Briefwisseling

    - Aanvraag tot inschrijving nieuwe club SK Bosporus
    - Aanvraag tot inschrijving nieuwe club SV Sluizen
    - Schrijven SV Heylen Bricks (zie III,2)
    - Mail Citroën Steegen (zie III,2)
    - Mail VLB: Banket VLB

3. Naamveranderingen

    Volgende clubs dienden een aanvraag tot naamsverandering in:
     Club met stamnummer 9185: Vanhelmont Sport wordt Errea Heusden
    Club met stamnummer 7342: Cirtoën Steegen wordt CS Bilzen 
   Club met stamnummer 5056: SV Heylen Bricks wordt SV RUSTICANA  

4. Nieuwe ploegen
   De inschrijvingsformulieren, de dossiers, de accommodaties en de ledenlijsten van SK Bosporus en
   VC Sluizen voldoen aan de geldende reglementering en derhalve aan de voorwaarden tot
   toetreding. De aanvragen tot aansluiting werden dan ook goedgekeurd en overgemaakt aan de
   KBVB met de vraag om een gunstig advies en goedkeuring tot toetreding.

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

            
Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE          


           Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd :

         Vanaf 10/05/10:
          Filip KUIJPERS (°14/10/1971)                        FC Berg
         
          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

 

         Vanaf 10/05/10:
          Alain BOES (°08/10/1965)                             RVG Hoeselt
          Sauro COLI (°16/09/1981)                            Genk 96
          Marco CIANI (°02/12/1987)                           Genk 96

          Kristof POEL (°31/10/1984)                           VC Mireille

          Esley MEEUS (°15/09/1981)                          FC Banneux
        

2. Administratieve overtredingen:

         Rechtzettingen Week-End 16
          Speeldag 10/04/10:
          Schrappen wegens fout op de website:
          Transport Jacobs: Verkeerde voornaam Daniel DEVRIEZE ipv Danny DEVRIEZE
          Speeldag 17/04/10
          Schrappen wegens fout op de website:
          FC Tamara: Verkeerde naam Steve ENGELBORGS ipv ENGELBOSCH (2de keer)
          Speeldag 24/04/10
          Schrappen wegens fout op de website:
          FC Tamara: Verkeerde naam Steve ENGELBORGS ipv ENGELBOSCH (3de keer) 
          
          Speeldag 01/05/10
          ZD Overath: Verkeerde voornaam Octavian BONTE ipv Dan (4de keer)
          Sporting Caetsbeek: Verkeerde voornaam Tom DRIESEN ipv Tommy.
          FC Gors Opleeuw: Verkeerde voornaam Ludovic DE WILDE ipv Ludo (5de keer)

          Speeldag 08/05/10
          FC Berg: Geen terreinbenaming
          Citroen Steegen: Fout in voornaam Jorn LAMBRECHTS ipv John
          SV De Conde: Fout in naam Christophe KUSTERS ipv CUSTERS
          FC Tamara: Speler Sven WALSCHAP zonder Nr 
          SV Vrolingen: Fout in voornaam Glenn SANTERMANS ipv Glen

3.Ambtshalve sanctie:
          Speeldag 01/05/10
          FC Gors Opleeuw:Onbekende speler Dieter DERWAEL (°26/09/1982) opgesteld.
          Sanctie: Uitslag wedstrijd FC Beukenhof - FC Gors Opleeuw 7 – 0 blijft behouden
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4) 
  
          Sporting Caetsbeek: Speler Robin VANDEGAER (°14/08/1987)opgesteld,  niet speelgerechtigd (Art 50)
          Sanctie: Uitslag wedstrijd Sporting Caetsbeek – KFC Vlam Eisen 0 – 5 (was 1 – 1) 
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4) 

          SV Vrolingen: Speler Dieter JAENEN (°23/12/1988) opgesteld,niet  speelgrechtigd                                                
          Sanctie: Uitslag wedstrijd SV Vrolingen – Aviaclub 0 – 5 (was 4 – 0)
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          Speeldag 08/05/10          
          Welkenhuysen Tuinwijk: Opstellen geschorste speler Benny SCHRAEPEN (°10/06/1966)
          Sanctie: Wedstrijd FC Berg – Welkenhuyzen Tuinwijk 5 – 0 (was 2 – 2)
                       Speler Benny SCHRAEPEN (°10/06/1966) EEN (01) speeldag extra schorsing
                       COMPETITIE vanaf 26/05/10, over te dragen naar volgend seizoen.
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4) 

          Vanhelmont Sport: Speler Tanju TURKELI (°11/02/1990) opgesteld, niet speelgerechtigd
                                      (Art 50)
          Sanctie: Wedstrijd Vanhelmont Sport – SV De Conde 0 – 5 (was 0 – 2)
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          SV Vrolingen: Spelers Dieter JAENEN (°23/12/1988) en Glen SANTERMANS (°02/05/1991)
                               opgesteld, niet speelgerechtigd (Art 50)
          Sanctie: Wedstrijd VK Wieze Boys B – SV Vrolingen 5 – 0 (was 2 – 5)
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          Speeldag 15/05/10

            Vanhelmont Sport: laattijdig forfait
          Sanctie: Wedstrijd Vanhelmont Sport – BVC Park Houthalen 0 – 5 
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

4. Kostenbedoening
    Rechtzetting Week –End 16
   Lezen: FC Tamara: (IV,2) € 2,50 ipv FC Tamara: (IV,2) € 2,50 + 5,00 (2,50 X 2) +
             7,50 (2,50 X 3) totaal: € 15,00
   Schrappen: alles wat betreft Transport Jacobs

   Hellas 2000: (I) € 5,00
   Vanhelmont Sport: (I) € 5,00 + (IV,3)   12,50 + 25 + 75,00 (aan BVC Park Houthalen)
                               totaal: € 117,50 (waarvan € 75,00 aan BVC Park Houthalen)
   Swijsen Schepers M80: (I) € 5,00
   FC Tamara: (I) € 5,00 + (IV,2)   2,50 totaal: € 7,50
   Ford Keroma B: (I) € 5,00
   Genk 96: (I) € 5,00 + (IV,1) 5,00 +5,00 totaal: € 15,00
   RVG Hoeselt: (IV,1) € 5,00
   FC Berg: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 totaal: € 7,50
   VC Mireille: (IV,1) € 5,00
   FC Banneux: (IV,1) € 5,00
   ZD Overath: (IV,2) €   10 (2,5 X 4) totaal:€ 10,00
   Sporting Caetsbeek: (IV,2) € 2,50 + (IV,3) 12,50 totaal: € 15,00
   FC Gors Opleeuw: (IV,2) € 12,50 (2,50 X 5) + (IV,3) 12,50 totaal: € 25,00
   Citroen Steegen: (IV,2) € 2,50
   SV De Conde: (IV,2) € 2,50
    SV Vrolingen: (IV,2) € 2,50 + (IV,3) € 12,50 + 25,00 (2 X 12,50) totaal: € 40,00
   Welkenhuyzen Tuinwijk: (IV,3) € 12,50  

5.Mededelingen
    - Jaarlijkse Algemene Vergadering 21/06/2010 om 20u00 (Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130,
      3500 Hasselt).
    - Inschrijvingen seizoen 2010-2011 (inschrijvingsformulier bij secretaris en storting
         inschrijvingsbijdrage) voor 08/06/2010.
    - Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS bij de secretaris voor 08/06/2010
    - Voorstellen ter wijziging van het Intern Reglement KLBS, schriftelijk bij de   secretaris voor
      08/06/2010

  

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 03/06/10