03/06/2010

Week-End 18/2009-2010

Vergeet de mededelingen niet te lezen!

Tijdig inschrijven en rekeningen betalen = extra kosten (boetes) vermijden!

                            WEEK-END 18/2009-2010
                                                                                           
                                                                                             Sint-Truiden,03 juni 2010.


Verslag vergadering comités dd.01/06/10 – Sporthal Kiewit Tulpinstraat Hasselt - 19u30

I.Comité minnelijke schikkingen


Aanwezig
: Marcel Asnong, Roger Vernijns, Marc Smets, Robert Caubergh, Bart Nelissen (50/50),Jos Bollen (50/50) en Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Freddy Daniels

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:
          Nihil

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :
          Nihil  

II.Sportcomité – disciplinaire zaken


Aanwezig
: Dominique Peeters, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Marcel Raymakers en als waarnemers Willy Poosen en Martin Appeltans (SC), Secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Valère Mantels, Marc Martens
              Nihil

III. Provinciaal Comité (beheerszaken)


Samenstelling idem als I en II, aangevuld met de leden van de scheidsrechterscommissie.

1. Verslag vorig zitting 17/05/10 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB: zie III,3
    - Schrijven KBVB: Zie III,4

 3. Naamveranderingen

    Volgende aanvragen tot naamsverandering werden ook aanvaard door de KBVB:
    Club met stamnummer 9185: Vanhelmont Sport wordt Errea Heusden
    Club met stamnummer 7342: Citroën Steegen wordt CS Bilzen

    Club met stamnummer 5056: SV Heylen Bricks wordt SV RUSTICANA     .

 

4. Nieuwe ploegen
   De nieuwe clubs SK Bosporus en VC Sluizen worden erkend door de KBVB als ze op de Algemene
   Vergadering van KLBS van 21 Juni 2010 worden aanvaard.

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

            
     Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE          

          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
          Vanaf 10/05/10:
          Peter DAENEN (°09/08/1974)                        ZD Overath
          Ramses CHIRAS (°25/01/1975)                     Hellas 2000

          Vanaf 17/05 10

          Frederic Nelissen (°24/10/1981)                    SV Vrolingen

 

        

2. Administratieve overtredingen:

         Rechtzettingen Week-End 17
          Speeldag 10/04/10:
          Schrappen wegens fout op de website:
          SV Vrolingen: Fout in voornaam Glenn SANTERMANS ipv Glen
 
           Speeldag 08/05/10
          ZD Overath: laattijdig scheidsrechtersblad

          Speeldag 15/05/10
          Sporting Caetsbeek: Fout in naam Robin VANDEGAAR ipv VANDEGAER (2de keer)
          SV Vrolingen: Geen naam en geen stamboeknummer bezoekende club
          OH Bergmans: Onvolledige naam Jose PINHEIRO ipv MOREIRA PINHEIRO
          FC Gors Opleeuw: Verkeerde voornaam Ludovic DE WILDE ipv Ludo (6de keer)
         

3.Ambtshalve sanctie:
          Speeldag 15/05/10
          Sporting Caetsbeek: Speler Robin VANDEGAER (°14/08/1987) opgesteld, niet
                                        speelgerechtigd (Art 50)
          Sanctie: Uitslag wedstrijd Sporting Caetsbeek – Transport Jacobs 0 – 5 (was 9 – 3)

          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          UD Barcelona: Speler Philip SCHOEFS (°05/04/1984) opgesteld, niet speelgerechtigd (Art 50)
          Sanctie: Uitslag wedstrijd UD Barcelona – ZD Overath 0 – 5 (was 0 – 0)
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

 

          SV Vrolingen: Spelers Dieter JAENEN (°23/12/1988) en Glenn SANTERMANS (°02/05/1991)
                               opgesteld, niet speelgerechtigd (Art 50)
          Sanctie: Wedstrijd SV Vrolingen – FC Gors Opleeuw 0 - 5 (was 5 – 3)

          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          VV Voeren: Speler Lou VAN DER WOEIJ (°27/10/1993) opgesteld, niet speelgerechtigd
                           (Art 50)
          Sanctie: Wedstrijd KFC VLAM Eisden – VV Voeren 5 - 0 (was 2 – 1)

          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

          VK Grammenrode: Opstellen geschorste speler Aldo OTTEN (°27/01/1978)
                                      Speler Marc SMETS (°23/06/1971) opgesteld, niet speelgerechtigd
                                      (Art 50)
                                      Onbekende spelers Sven JOSSA (°04/12/1986) en Ruben MOMMEN
                                      (°08/06/1983) opgesteld.

          Sanctie: Wedstrijd FC Beukenhof – VK Grammenrode 5 – 0 (was 1 – 4)
                       Speler Aldo OTTEN (°27/01/1978) EEN (01) speeldag extra schorsing
                       COMPETITIE vanaf 09/06/10, over te dragen naar volgend seizoen.
          Boete: Zie kostenbedoening (IV,4)

4. Kostenbedoening
    Rechtzetting Week –End 17
   Lezen: SV Vrolingen: (IV,3) € 12,50 + 25,00 (2 X 12,50) totaal: € 37,50 i.p.v.
              SV Vrolingen: (IV,2) € 2,50 +(IV,3) € 12,50 + 25,00 (2 X 12,50) totaal: € 40
   
   
ZD Overath: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50 totaal: € 7,50
   Hellas 2000: (IV,1) € 5,00
   SV Vrolingen: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) 2,50 + 2,50 + (IV,3) 25,00 (2 X 12,50) totaal: € 35,00  
   Sporting Caetsbeek: (IV,2) € 5,00 (2,50 X 2) + (IV,3) 12,50 totaal: € 17,50
   FC Gors Opleeuw: (IV,2) € 15,00 (2,50 X 6)
   OH Bergmans: (IV,2) € 2,50
   UD Barcelona: (IV,3) € 12,50
   VV Voeren: (IV,3) € 12,50
   VK Grammenrode: (IV,3) € 50,00 (12,50 X 4)

5.Mededelingen
    - Jaarlijkse Algemene Vergadering 21/06/2010 om 20u00 (Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130,
      3500 Hasselt).
    - Inschrijvingen seizoen 2010-2011 (inschrijvingsformulier bij secretaris en storting
         inschrijvingsbijdrage) voor 08/06/2010.
    - Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS bij de secretaris voor 08/06/2010
    - Voorstellen ter wijziging van het Intern Reglement KLBS, schriftelijk bij de   secretaris voor
      08/06/2010
    - Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers voor 30/06/2010 bij de secretaris

 

  

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/06/10