08/09/2010

Week-End 02 / 2010-2011

Alles heeft zijn belang! Lees het ganse Week-End!

WEEK-END 02/2010-2011
                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 08 september 2010.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 07/09/10 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.COMITE MINNELIJKE SCHIKKINGEN

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns, Marc Smets, Bart Nelissen, Jos Bollen en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd :Robert Caubergh

Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

        

         Geschorst vanaf 15/09/2010

          TWEE (02) speeldagen
          Jimmy GROLET (°08/11/1978)                       Welkenhuyzen Tuinwijk

          Orkun SERTKAN (°18/01/1981)                      VK Wieze Boys B

          EEN (01) speeldag
          Arben SARACI (°18/08/1969)                         Ford Keroma A
          Robby BROUWERS (°08/01/1977)                   Kanaalboys Rotem

 

In het voorkomend geval dat tegen één van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden conform met Art 61 van het Inwendig Reglement van de KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 20/09/2010.

 

II.SPORTCOMITE – DISCIPLINAIRE ZAKEN

Aanwezig: Dominique Peeters, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marcel Raymakers
Afwezig: Marc Martens

Geen zitting

De bekerwedstrijd SV Vrolingen – FC Global Impact zal op 20/09/2010 opgeroepen worden.

III. PROVINCIALE COMMISSIE (beheerszaken)

Aanwezig: Valère Mantels + de aanwezigen vermeld onder I & II 

1. Verslag vorige zitting  dd.18/08/2010 goedgekeurd .

2. Briefwisseling
    - Schrijven FC Berg & SV De Condé (zie III,4)
    - Schrijven Kotem VV & Century Hasselt (zie III,4)

    - Schrijven FC Tamara & FC Beukenhof (zie III,4)

    - Schrijven K Vlam Eisden & RVG Hoeselt (zie III,4)

    - Mail FC Tamara(zie III,4)


3. Herinnering aan de richtlijnen
  a. Instructiezone/ personen in de neutrale/instructiezone
   
  Ondanks de duidelijke richtlijnen en de nadruk die erop gelegd werd in Week-
      End 01 – 2010/2011 waren er op de eerste speeldag van het seizoen problemen met het
      ontbreken van de instructiezone en/of het gedrag van de verantwoordelijken in de deze zone.
      Deze problemen zijn NIET voor herhaling vatbaar. Het bestuur KLBS zal dan ook streng
      optreden indien ze zich toch nog zouden voordoen.

  b. Wijzigingen aan de kalender
      Elke aanvraag tot wijziging aan de kalender, zij het aanvangsuur, datum van de
      wedstrijd of omruiling van heen en terugwedstrijden moet per schrijven door
      de secretarissen van de betrokken ploegen ondertekend ten laatste VEERTIEN
      (14)dagen voor de datum van de desbetreffende wedstrijd toekomen
      bij de secretaris KLBS.

  c. Uitslagen van officiële wedstrijden
      De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet
      onmiddellijk na de wedstrijd en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club
      medegedeeld worden per sms aan het nummer   
    0492/887414(secretaris KLBS).

4. Wijzigingen kalender
   a. Reeks I
       11/09/2010 Kotem VV – Century Hasselt: aanvangsuur 14u00 ipv 15u00
       09/10/2010 FC Berg – SV De Condé: aanvangsuur 13u30 ipv 15u00

   b. Reeks II
       11/09/2010 14u30 FC Tamara – Weerstand Zonhoven: de wedstrijd wordt
        gespeeld op het terrein van SV Rusticana, Bilzerbaan 170, 3620 Veldwezelt
       18/09/2010 15u00 FC Beukenhof – FC Tamara (wedstrijd van 15/01/2011)
       15/01/2011 14u30 FC Tamara – FC Beukenhof (wedstrijd van 18/09/2010)

   c. Reeks III
       18/09/2010 K Vlam Eisden – RVG Hoeselt: aanvangsuur 13u30 ipv 15u00

5. VC Mireille
    Ingevolge het inactieve statuut van de club (maximum EEN (01) jaar) wordt
    VC Mireille van de KLBS website gehaald. Alle actuele gegevens evenals de op dit
    ogenblik nog aangesloten spelers en bestuursleden van de club blijven behouden.
    De administratieve toestand wordt bijgehouden door de secretaris KLBS met
    het oog op een doorstart in het seizoen 2011/2012.

 

IV.ADMINISTRATIEF

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:
   Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER          


           Ingevolge TWEE(02) gele kaarten in dezelfde wedstrijd :

 

Vanaf 06/09/2010 :

Tim VALKENEERS (°21/11/1975)                        Ford Keroma B

Jean MICHIELSEN (°14/07/1966)                         FC Global Impact
Sergio BLANQUEZ (°22/11/1989)                         UD Barcelona – Heca NV

2.Kostenbedoening

   Welkenhuyzen Tuinwijk: (I) €5,00
   VK Wieze Boys B: (I) €5,00
   Ford Keroma A: (I) € 5,00

   Kanaalboys Rotem: (I) € 5,00

   Ford Keroma B; (IV,1) € 5,00
   FC Global Impact: (IV,1) € 5,00
   UD Barcelona – Heca NV: (IV,1) € 5,00

 

3 Mededeling

   Tussentijdse rekeningen

   Ten einde te vermijden dat de KLBS op het einde van het seizoen voor voldongen (financiële)
   feiten komt te staan, zullen clubs waarvan de te betalen boetes de gestorte éénmalige waarborg
   (€ 75) overtreft een tussentijdse rekening, die te vereffenen is binnen de op de rekening gestelde
   termijn ontvangen.


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 22/09/2010