17/11/2010

Week-End 07 / 2010-2011

Vergeet de kalenderwijzigingen en de mededelingen niet te lezen!

  

WEEK-END 07/2010-2011
                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 17 november 2010.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 15/11/2010 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns, Bart Nelissen, Jos Bollen en Marc Smets

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 24/11/2010

         EEN (01) speeldag

         Ferhat KARAVELI (°13/01/1981)                           K FC Vlam Eisden

                 

          TWEE (02) speeldagen verbod neutrale zone
          Jan ASNONG (°04/09/1976)                                 Welkenhuyzen Tuinwijk

In het voorkomend geval dat tegen één van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, dan zal de conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 07/12/2010.

         

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking:

Verslag lastens speler Geert JANS (°08/02/1976) van ZD Overath naar aanleiding van incidenten in de wedstrijd Swijsen–Schepers M80 – ZD Overath van 13/11/2010. Zaak wordt opgeroepen op 07/12/2010.

II.Comité Sport & Disciplinair e zaken

Aanwezig: Marc Martens, Roger Cleuren, Dominique Peeters, Fernand Oeyen
                als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marcel Raymakers en Robert Caubergh

   Competitiewedstrijd FC Beukenhof  – Swijsen-schepers M80 van 16/10/2010.
   Verslag ten laste van speler Ercan CAMCI (°13/08/1981) van FC Beukenhof.
   Zaak wordt opgeroepen ingevolge VERZET TEGEN VOORGESTELDE SCHORSING IN MINNELIJKE
   SCHIKKING (DRIE (03) speeldagen vanaf 10/11/2010) dd 05/11/2010.
   Ingevolge dit verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement, kwam de voorgestelde
   schorsing in minnelijke schikking DRIE (03) speeldagen vanaf 10/11/2010, vermeld in Week - End
   06 – 2010/2011 te vervallen.

   Opgeroepen:
      Scheidsrechter,
      FC Beukenhof: Speler Ercan CAMCI (°13/08/1981)
                            Terreinafgevaardigde Marcel UYTDEBROEKS (°29/05/1929) - vrijblijvend
   Aanwezig: Allen
   Beslissing: Speler Ercan CAMCI (°13/08/1981) geschorst voor DRIE (03) speeldagen vanaf
                 
 24/11/2010

   Verschijningskosten: ten laste van FC Beukenhof
   Boetes: zie kostenbedoening onder IV,4
III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Valère Mantels + de aanwezigen vermeld onder I & II.

1. Verslag vorig zitting dd.02/11/2010: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: KBVB: rekening,

                          VFV: rekening,

                                  aangepaste overeenkomst VFV/KBVB – KLBS,
                          SANMAX: factuur,

                          VLB: nieuwsbrief 10/2010,
                                  verslag Bijzondere Algemene Vergadering van 21/10/2010,

                          Schrijven FC Tamara (kalenderwijziging zie III,4),
                          Schrijven Ercan CAMCI (FC Beukenhof) verzet tegen voorstel minnelijke schikking.                          

3. Beker KLBS (1/8 finales):
    (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)

    De wedstrijden worden gespeeld op 18/12/2010 om 14u30 tenzij anders vermeld.

    FC Olympia Tongeren – VNA Winterslag (13u00)
    FC Heideweelde – VC Sluizen
    Het Spoor - SV Rusticana

    Kotem VV – Weerstand Zonhoven

    FC Beukenhof – Welkenhuyzen Tuinwijk

    FC Berg – Stock Bilzen
    Ford Keroma A - Century Hasselt

    SV De Conde – FC Banneux

4. Kalenderwijzigingen:
    Reeks I
    De hierna volgende op 13/11/2010 afgelaste wedstrijden zullen gespeeld worden op
    29/01/2011 om 15u00:
    Kotem VV – FC Berg

    SV Rusticana – BVC Park Houthalen
    Century Hasselt – VK Wieze Boys A

 

    Reeks II
    De hierna volgende op 13/11/2010 afgelaste wedstrijden zullen gespeeld worden op
    18/12/2010 om 14u30:
    FC Global Impact – Hellas 2000
    FC Tamara – Genk 96
    De datum waarop de op 13/11/2010 afgelaste wedstrijd Welkenhuysen Tuinwijk – OH Bergmans
    zal gespeeld worden zal later bepaald worden.


    Omwisseling heen en terugwedstrijden:
    20/11/2010 om 14u30 Sporting Caetsbeek – FC Tamara (was voorzien voor 19/03/2011)
    19/03/2011 om 14u30 FC Tamara – Sporting Caetsbeek (was voorzien voor 20/11/2010)

    Reeks III
    De hierna volgende op 13/11/2010 afgelaste wedstrijden zullen gespeeld worden op
    18/12/2010 om 14u30:
    SV Vrolingen – VK Grammenrode

    RVG Hoeselt – Transport Jacobs
    De op 13/11/2010 afgelaste wedstrijd Ford Keroma B – Kanaalboys Rotem zal gespeeld worden
    op 12/03/2011 om 15u00.

    De op 12/03/2011 voorziene wedstrijd Kanaaalboys Rotem – Ford Keroma B zal gespeeld worden
    op 18/12/2010 om 14u30.
 
5. Terreinwijziging
    Ingevolge de onbeschikbaarheid van het terrein van CSI Genk zal de wedstrijd Genk 96 –
    FC Global Impact van 11/12/2010 gespeeld worden op het terrein van UD Barcelone – HECA NV.


6. Procedures afgelasting wedstrijdenen
    De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste
    ploegen door het PC Limburg algemeen afgelast worden.

    In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
    algemene afgelasting.
    Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.    

7. Procedure voorafgaande keuring
    Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient

     contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor
     zaterdagmorgen 10u30

    
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
    Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN en enkel hij de
    tegenstrevers, de scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

8. Scheidsrechterskosten bij afkeuring van een terrein
    Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
    10 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

9. Tussentijdse rekeningen

    Van de hierna volgende clubs hebben de boetes het bedrag van de éénmalige waarborg
    (€ 75,00) overschreden. Zij zullen, zoals aangekondigd in Week–End 2 – 2010/2011 (Par IV,3)
     een tussentijdse factuur, te vereffenen tegen de in de factuur vermelde datum toegestuurd
    krijgen:
    SV Vrolingen
    BVC Park Houthalen

    Kanaalboys Rotem
    UD Barcelona – Heca NV

    FC Heideweelde


10. Laattijdige betalingen 1ste factuur 2010/2011 (na 15/10/2010 maar voor 30/10/2010)
    KFC Vlam Eisden
    Kanaalboys Rotem       

11. Openstaande rekeningen
    Van de hierna volgende clubs blijft, ondanks de aanmaning, de betaling van 1ste factuur
    2010/2011 heden geheel of gedeeltelijk onbetaald. Deze clubs krijgen een boete van € 25,00.
    Bij NIET ontvangst van de openstaande betaling tegen uiterlijk 06/12/2010 zullen deze
    clubs in aanleg tot schrapping geplaatst worden.

    SK Bosporus
    VK Grammenrode

 

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE


          Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

         Vanaf 08/11/2010
           Sebastiano GARLISI (°08/07/1980)                             UD Barcelona - Heca NV
           Tim ABBRUZZESE (°31/03/1980)                                Welkenhuysen Tuinwijk

           Joost MICHIELS (°12/10/1986)                                   Het Spoor   

 

           Vanaf 15/11/2010
           Geert JANS (°08/02/1976)                                         ZD Overath

           Agostino ANELLO (°21/03/1974)                                 UD Barcelona – Heca NV
           
          Ingevolge DRIE (03) gele kaarten :

          Vanaf 08/11/2010

          Jo PEETERS (°04/07/1985)                                          SV De Conde
          Frankie HORRIX (°08/06/1972)                                    Kotem VV

          Kristof KLINKERS (°19/09/1982)                                  RVG Hoeselt
          David CRETEN ()29/09/1976)                                       Aviaclub
            

          Vanaf 15/11/2010

          Koen DEJONGHE (°31/01/1983)                                   Sporting Caetsbeek
          Erwin FRANCOIS (°31/08/1977)                                   Weerstand Zonhoven
          Sergio BLANQUEZ (°22/11/1989)                                 UD Barcelona – Heca NV
          Kevin VANHEES (°09/07/1986)                                    SV De Conde            

        

 2 . Administratieve overtredingen:
        
          Rechtzettingen ingevolge fout op de website       

          SK Bosporus: De juiste voornaam van speler GENCOL is Abdulkadir

          Derhalve dienen volgende aanpassingen te gebeuren:

          Week – End 03 – 2010/2011: (IV,2), speeldag 11/09/2010: schrappen alles wat betreft
                                                      SK Bosporus

          Week – End 04 – 2010/2011: (IV,2), speeldag 25/09/2010: schrappen alles wat betref
                                                      SK Bosporus

          Week – End 06 – 2010/2011: (IV,2) schrappen alles wat betreft SK Bosporus
        
          Speeldag 30/10/2010                                                     

          ZD Overath: verkeerde hoofding, reeks 2 ipv beker (2 X)
          Genk 96: namen & voornamen in 1 vak
                        geboortedatums in vak voornamen

          Speeldag 06/11/2010
          VNA Winterslag: laattijdige uitslag

          Kanaalboys Rotem: laattijdige uitslag
         
3.Ambtshalve sanctie: NIHIL

4.Kostenbedoening

   Rechtzettingen ingevolge fout op de website       
   Week – End 03 – 2010/2011: (IV,4) schrappen alles wat betreft SK Bosporus

   Week – End 04 – 2010/2011: (IV,4) lezen SK Bosporus: (IV,2) € 7,50 (2,50 + 5,00) ipv
                                                        (IV,2) € 7,50 (2,50 + 5,00) + 5,00 (2 X 2,50): totaal € 12,50

   Week – End 06 – 2010/2011: (IV,4) lezen SK Bosporus: (IV,1) € 5,00 ipv
                                                       (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 7,50 (3 X 2,50), totaal: € 12,50

   Rechtzettingen ingevolge verzet tegen voorstel minnelijke schikking:
   Week – End 06 / 2010-2011: (IV,4) schrappen alles wat betreft FC Beukenhof
  
   KFC Vlam Eisden: (I) € 5,00 + (III,10) € 12,50, totaal: € 17,50
   Welkenhuysen Tuinwijk: (I) € 12,50 + (IV,1) € 5,00, totaal: € 17,50
   FC Beukenhof: (II) € 5,00 + 10,00 (verschijningskosten scheidsrechter), totaal: € 15,00

   Kanaalboys Rotem: (III,10) € 12,50 + (IV,2) € 2,50, totaal: € 15,00
   SK Bosporus: (III,11) € 25,00

    VK Grammenrode: (III,11) € 25,00

   UD Barcelona – Heca NV: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00, totaal: € 15,00

   Het Spoor: (IV,1) € 5,00

   ZD Overath: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 5,00 ( 2 X 2,50), total: € 10,00

   SV De Conde: (IV,1) € 5,00 + 5,00, totaal: € 10,00

   Kotem VV: (IV,1) € 5,00

   RVG Hoeselt: (IV,1) € 5,00

   Aviaclub: (IV,1) € 5,00

   Sporting Caetsbeek: (IV,1) € 5,00

   Weerstand Zonhoven: (IV,1) € 5,00

   Genk 96: (IV,2) € 2,50 + 2,50, totaal: € 5,00   
   VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50

6. Mededelingen
   De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
   17/01/2011 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
   Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
   Boete bij afwezigheid: €12,50.

   Van 21/11/2010 tem 10/12/2010 is uw secretaris in het buitenland. Marc Smets neemt over in
   die periode. Gelieve in deze periode enkel te bellen op het GSM nummer 0492/887414

   De brievenbus wordt dagelijks gelicht en de binnenkomende briefwisseling wordt gedagtekend.
   Afspraken zijn gemaakt met Marc Smets voor de verdere afhandeling.

7. Mededelingen van de clubs
    FC Gors Opleeuw nodigt iedereen uit op zijn jaarlijkse kaartavond op 04/12/2010 om 20u00   in
     hun kantine, Martinusstraat z/n Gors Opleeuw. Meer inlichtingen bij de voorzitter en de secretaris
    van FC Gors Opleeuw.


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 08/12/2010