21/12/2010

Weekend 9 / 2010 - 2011

Vergeet de mededelingen niet!

                            WEEK-END 09/2010-2011
                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 22 december 2010.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 20/12/2010 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt


Betuigingen van medeleven
Het bestuur en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan, aan de familieleden en
de bestuursleden en spelers van FC Olympia Tongeren en RVG Hoeselt bij het overlijden van hun speler en gewezen speler Robby VANSPAUWEN.

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marcel Asnong, Roger Vernijns en Marc Smets

Verontschuldigd : Bart Nelissen

Afwezig : Jos Bollen

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

        

         Geschorst vanaf 29/12/2010

         VIER (04) speeldagen

         Tim VALKENEERS (°21/11/1979)                   Ford Keroma B

 

          DRIE (03) speeldagen
          Joffrey BUVENS (°01/11/1987)                     Ford Keroma A

 

In het voorkomend geval dat tegen één van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 17/01/2011.

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking : NIHIL

II.Comité Sport & Disciplinair ezaken

Aanwezig: Roger Cleuren, Dominique Peeters, Fernand Oeyen, Robert Caubergh
                als waarnemer Willy Poosen en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Marc Martens en Marcel Raymakers

   Competitiewedstrijd Genk 96 – OH Bergmans van 20/11/2010.
   Verslag ten laste van spelers Antonino PENTIFALLO (°24/07/1983) – Genk 96 en Bart HABRAKEN
   (°07/10/1985) – OH Bergmans.
   Opgeroepen:
      Scheidsrechter,
      Genk 96: Speler Antonino PENTIFALLO (°24/07/1983) en
                    terreinafgevaardigde thuisploeg Dario DE PALMA (°05/07/1982)
      OH Bergmans: Speler Bart HABRAKEN (°07/10/1985) en
                            officieel afgevaardigde bezoekers Armando GAGLIARDI (16/05/1952)
   Aanwezig: Antonino PENTIFALLO, Bart HABRAKEN en Armando GAGLIARDI
   Verontschuldigd: scheidsrechter
   Afwezig: Dario DE PALMA
   Beslissing: Speler Antonino PENTIFALLO (°24/07/1983) – Genk 96 geschorst voor VIER (04)
                    speeldagen vanaf 29/12/2010.

                    Speler Bart HABRAKEN (°07/10/1985) – OH Bergmans geschorst voor TWEE (02)
                    speeldagen vanaf 29/12/2010    

   Kostenbedoening: zie onder IV,4

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Valère Mantels + de aanwezigen vermeld onder I & II.

1. Verslag vorig zitting dd.07/12/2010: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Schrijven VFV: ondertekende overeenkomst VFV/KBVB - KLBS

                           Schrijven KBVB Afd Limburg: uitnodiging nieuwjaarsreceptie
                          Schrijven FC Olympia Tongeren: problematiek beschikbaarheid terreinen bij
                                                                          afgelasting jeugdvoetbal.
                          Mails K FC Vlam Eisden: afgesloten accommodaties op 11/12/2010

3. Beker KLBS (1/8 finales):
    De op 18/12/2010 afgelaste bekerwedstrijden(1/8 finales) zullen gespeeld worden op

    29/01/2011 om 15u00 tenzij anders vermeld:
    FC Olympia Tongeren – VNA Winterslag (13u15)
    FC Heideweelde – VC Sluizen
    Het Spoor - SV Rusticana

    Kotem VV – Weerstand Zonhoven

    FC Beukenhof – Welkenhuyzen Tuinwijk

    FC Berg – Stock Bilzen
    Ford Keroma A - Century Hasselt

    SV De Conde – FC Banneux

4. Inhaalwedstrijden
    De op 18/12/2010 afgelaste en de voor 29/01/2011 voorziene inhaalwedstrijden
    zullen gespeeld worden op een latere datum

5. Competitiewedstrijden 29/01/2011

    De volgende competitiewedstrijden, voorzien voor 29/01/2011 worden
    verschoven naar een latere datum:

     Reeks II
    Hellas 2000 – Weerstand Zonhoven
    FC Beukenhof – OH Bergmans

    Welkenhuyzen Tuinwijk – Swijsen-Schepers M 80
    VV Voeren – Stock Bilzen

 

    Reeks III
    Transport Jacobs – VC Sluizen


    De competitiewedstrijd in Reeks III: Ford Keroma B – FC Gors Opleeuw zal ingevolge
    dubbele bezetting van het terrein gespeeld worden op 29/01/2011 om 13u00 ipv 15u00


IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE


          Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

         Vanaf 13/12/2010           

         Daniel NICOSIA (°12/09/1980)                 BVC Park Houthalen

         Marc MULDERS (°24/05/1976)                  Sporting Caetsbeek

         PHILIP THIJS (°04/07/1981)                      Cosmos Spouwen


Ingevolge DRIE (03) gele kaarten :

 

Vanaf 13/12/2010           

         Kris VANDEWEYER (°15/05/1984)              VK Wieze Boys A

         Kurt CONINX (°02/10/1977)                     ZD Overath

         Meulut ERER (°06/06/1977)                     SK Bosporus

         Ekrem KODALCI (°04/04/1984)                 VK Wieze Boys B

         Pieter HAUBEN (°31/10/1984)                  Ford Keroma B

 

        

 2 . Administratieve overtredingen:
        
          Speeldag 20/11/2010
          SK Bosporus: laattijdig scheidsrechtersblad (14/12/2010, W + 3) - (2 X W+1)

          Speeldag 27/11/2010

          SK Bosporus: laattijdig scheidsrechtersblad (14/12/2010, W + 2) – (3 X W + 1, 2 X W + 2)

          Speeldag 11/12/2010
          SK Bosporus: laattijdige uitslag

                              geen stamnummer bezoekers

          FC De Conde: geen terreinbenaming

          OH Bergmans: verkeerde voornaam Miguel MONTES ipv Gimenez (2 X)
          Hellas 2000: geen stamnummer bezoekers
          Welkenhuysen Tuinwijk:gegevens terreinafgevaardigde ingevuld op verkeerde plaats
          FC Gors Opleeuw: fout in voornaam Ferdy DE WILDE ipv Ferdinand (2 X)


3.Ambtshalve sanctie:

          Speeldag 20/11/2010
          Kanaalboys Rotem: aangesloten maar niet speelgerechtigde speler VAN TREEK Jimmy

                                        (°11/04/1983) opgesteld.

          Beslissing: uitslag van de wedstrijd SK Bosporus – Kanaalboys Rotem 5 – 0 (was 5-2)
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

 

          Speeldag 11/12/2010

          KFC Vlam Eisden: accommodatie niet beschikbaar

          Beslissing: uitslag van de wedstrijd KFC Vlam Eisden – VK Grammenrode 0 – 5

          Ten laste van K FC Vlam Eisden: gebrek aan organisatie, vergoeding scheidsrechter
          Boete: zie kostenbedoening (IV,4)

 

4.Kostenbedoening

   Ford Keroma B: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00: totaal € 10,00

   Ford Keroma A: (I) € 5,00
   Genk 96: (II) € 5,00 + 2,50: totaal € 7,50
    0H Bergmans: (II) € 5,00 + (IV,2) € 5,00 ( 2 X 2,50): totaal € 10,00
   BVC Park Houthalen: (IV,1) € 5,00

   Sporting Caetsbeek: (IV,1) € 5,00

   Cosmos Spouwen: (IV,1) € 5,00
   VK Wieze Boys A: (IV,1) € 5,00

   ZD Overath: (IV,1) € 5,00
   SK Bosporus: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 25,00 (2X (2,50 + 5,00) + 10,00) +
                        32,50 (3 X 2,50 + 5,00) + 2 X 5) + 2,50 + 2,50: totaal € 67,50
   VK Wieze Boys B: (IV,1) € 5,00

   FC De Conde: (IV,2) € 2,50

   Hellas 2000: (IV,2) € 2,50

   Welkenhuysen Tuinwijk: (IV,2) € 2,50

   FC Gors Opleeuw: (IV,2) € 5,00 (2 X 2,50)

   Kanaalboys Rotem: (IV,3) € 12,50

   KFC Vlam Eisden: (IV,3) € 25,00 + 25,00 (vergoeding scheidsrechter): totaal € 50,00 (waarvan
                             25,00 vergoeding scheidsrechter).

6. Mededelingen

...De van de VLB ontvangen lijst van verzekerde spelers dient door de ploegen nagezien en

   schrappingen en toevoegingen dienen voor 31/12/2010 overgemaakt te worden aan de
   VLB. Indien dit niet gebeurt zal de VLB de door hun verstuurde lijst als juist beschouwen voor de
   bepaling van de verzekeringspremie voor 2011.

    De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
   17/01/2011 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
   Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
   Boete bij afwezigheid: €12,50.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 19/01/2011