05/05/2005

Week-End 16/2004-2005

Info 16 ter beschikking.

Ook het volgende Week-End zal pas ten vroegste donderdag 19/05 op de website komen (cfr.Pinksteren)

                                               WEEK-END(16/2004-2005)

 

                                                                                             Hasselt, 4 mei 2005.

 

Verslag vergadering comit? dd.02/05/05 - Tennis-Hasselt - 19u30

 

Aanwezig :Marcel Raymakers, Marcel Asnong,Roger Cleuren, Jean Brebels, Freddy Daniels, Robert Caubergh, Roger Vernijns, Fernand Oeyen, Val?re Mantels  

 

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag:verslag zitting 18/04/05 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

         - 18/04 en 20/04: aangetekende zendingen vrije transfer Vlaams decreet.

         - 19/04/05: FC Friuli ivm wedstrijd Friuli-Vrolingen van 09/04

- 26/04/05:KWV.Bedrijfsvoetbalbond:uitnodiging Finale Provinciale Beker en Finale Provinciaal Kampioenschap te Harelbeke op 14/05/05

- 26/04/05: PV verhoor pol.Hazodi ivm wedstrijd OH Rus Games-BVC Park Houthalen

         - 27/04/05: KBVB reservatie vergaderzaal seizoen 2005-2006

 

3.Voorstellen schorsingen minnelijke schikking:

         Schorsingen of restant zijn  eventueel over te dragen naar volgend seizoen.

 

         Geschorst vanaf 11/05/05

 

         Twee (2) speelzaterdagen

         David CRETEN(?29/09/76)                                 Aviaclub

 

Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van dinsdag 17/05/05

 

         Verslag ref Van der Sanden: wedstrijd De Conde - Melaer van 16/04/05.

         Uitsluiting speler Kristof ENGELEN(?29/05/73) van VC Melaer

 

4.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag kompetitie

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd

 

         Vanaf 02/05/05

         Kris VANHAREN(?31/05/81)                               FC Gors Opleeuw

 

         Ingevolge drie (3) gele kaarten

        

         Vanaf 18/04/05

         Hassan AIT MOUSSA(?26/08/69)                        Ford Keroma

 

         Vanaf 25/04/05

         Wim BORREMANS(?06/09/82)                             FC Banneux

 

         Vanaf 02/05/05

         Alex SCHOOLMEESTERS(?16/01/77)                    ZD Overath

 

 

 

         BOETE

         Wegens onbehoorlijk gedrag na uitsluiting: wedstrijd Beukenhof-FC Mondeoflowers

         Van 16/04/05

                                               ? 12,50 lastens club FC Mondeoflowers

 

5.Administratieve overtredingen:

         Speeldag 16/04/05:

         VC Melaer: D.Vandersmissen zonder I.K.

         Aviaclub: C.Braibant en M.Smets zonder I.K.

         SV Vrolingen: N.Neven zonder I.K.

         VNA Winterslag: J.Baeten zonder geb.datum

         Ford Keroma A en B:s-blad laattijdig, ontvangen 03/05

         Vanhelmont Sport: uitslag laattijdig

 

         Speeldag 23/04/05:

         Zwaluwen Jacobs: A.Ghijsens zonder geb.datum

         CBW Zonhoven: uitslag laattijdig

         Sp.Caetsbeek: uitslag laattijdig

 

   Kostenbedoening:

         Aviaclub:                 5+1,25+1,25 = ? 7,50

         FC Banneux:             ? 5,00

         FC Gors Opleeuw:      ? 5,00

         Ford Keroma:            5+12,50+12,50 = ? 30,00

         ZD Overath:             ? 5,00

         VC Melaer:               ? 1,25

         SV Vrolingen:           ? 1,25

         VNA Winterslag:        ? 2,50

         Vanhelmont Sport:    ? 5,00

         Zwaluwen Jacobs:     ? 2,50

         CBW Zonhoven:        ? 5,00

         Sp.Caetsbeek:          ? 5,00

 

6.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 16/04/05:

         FC Beukenhof: opstellen speler Sven WINTMOLDERS(?22/11/78) geschorst voor een

         teveel aan gele kaarten (WE 15/2004-2005)

         Sanctie: wedstrijd Beukenhof-FC Mondeoflowers 3-0 wordt 0-5, winstpunten aan FC

         Mondeoflowers.

         Speler Sven WINTMOLDERS vanaf 11/05/05 geschorst voor ??n (1) speelzaterdag.

         Boete: ? 12,50 lastens club FC Beukenhof.

 

         BVC Park Houthalen: opstellen speler Abdeljabar AYAD(?18/01/81), geschorst wegens

         uitsluiting (WE 12/2004-2005) voor 5 speelzaterdagen.

         Sanctie: wedstrijd Kotem VV-BVC Park Houthalen 3-2 wordt 5-0.

         Speler Abdeljabar AYAD vanaf 11/05/05 geschorst voor ??n (1) speelzaterdag, toe te

         voegen aan de sanctie vermeld in WE 15 en over te dragen naar volgend seizoen.

         Boete : ? 12,50 lastens club BVC Park Houthalen.

 

         Speeldag 23/04/05:

         Ford Keroma B: wedstrijd aangevangen met 6 spelers categorie B en 5 spelers catego-

         rie A.Overtreding art.51 interne reglement KLBS.

         Sanctie: wedstrijd Hellas 2000-Ford Keroma B 1-0 wordt 5-0

         Boete: ? 12,50 lastens club Ford Keroma.

 

 

 

7.Rangschikking Beker Sportiviteit (tem 30/04/05)

         opgemaakt volgens het aantal strafpunten per wedstrijd.Dus, op verzoek, rekening

         houdend met het aantal gespeelde wedstrijden competitie + beker

         Om te kunnen vergelijken voorlopig nog de volledige rangschikking.

                                                                            strafpntn.

         FC Banneux/UD Barcelona                                 0,6400

         VNA Winterslag                                               0,7200

         Sporting Caetsbeek                                         0,7600

         Ford Keroma A                                                0,9200

         CBW Zonhoven                                               1,0000

         FC Beukenhof                                                 1,0357

         ZD Overath                                                    1,0800

         FC Gors Opleeuw                                            1,1200

         Citro?n Steegen                                             1,1538

         Zwaluwen Jacobs                                            1,1600

         Wieze Boys A                                                 1,1724

         VK Grammenrode                                             1,1923

         Vanhelmont Sport                                           1,2592

         FC Berg                                                         1,2800

         Mees 80                                                        1,3333

         Terlaemen 04                                                 1,3846

         Vlam Eisden                                                   1,4000

         VC Melaer                                                      1,4230

         Kotem VV                                                      1,4482

         VC Mireille/Cosmos Spouwen                             1,7600

         Ford Keroma B                                                1,9166

         BM Knapen                                                    2,3200

         RP Products                                                   2,3600

         Wieze Boys B                                                 2,5200

         SV Heylen                                                     2,5357

         Welkenhuyzen                                                2,5600

         BVC Park Houthalen                                         2,7200

         FC Friuli                                                        2,9166

         SV De Conde                                                  2,9259

         Hellas 2000                                                    2,9629

         SV Vrolingen                                                  3,3703

         Olympia Tongeren                                           3,4074

         FC Mondeoflowers                                           4,8400

        

 

8.Vrije transfer overeenkomstig Vlaams Decreet art.IV/14.6:

 

         Geldig ingediend en behoudens klacht aanvaard:

                   Philippe MOENS(?05/07/79)

                   Lutz LACHMANN(?17/02/62)

 

8.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Aan de clubs MEES 80 en VC MELAER:

        

         Voor de te betwisten testwedstrijd op 07/05/05 op het terrein van VK Wieze Boys

         om 15u00

         zijn ALLE schorsingen voor rode en een teveel aan gele kaarten VAN TOEPASSING!

 

         Verzoek hiermee rekening te houden.

         In geval van overtreding wordt de ambtshalve sanctie toegepast en verliest de club

         in overtreding de wedstrijd.

 

b) geen enkele club van KLBS schreef zich in voor beker zaalvoetbal op 07/05/2005 te Aalst.

 

c) tweede lezing tekst statuten vzw.Geen bemerkingen.Op basis van deze tekst zullen de definitieve statuten worden opgemaakt en de oprichting worden afgehandeld.

 

d) In bijlage het inschrijvingsformulier seizoen 2004-2005.

 

         Dit formulier dient ten laatste ingediend OP 11/06/05

 

e) volgende zitting comit?(op dinsdag 17/05 ? cfr.Pinksteren): naast de gewone dagorde tevens voorbereidingen tot de ASV van 21/06/05.Nogmaals ter herinnering:

Jaarlijkse algemene vergadering (aanwezigheid verplicht) op:

         Dinsdag 21/06/05

         Aanvang : 20u00

         Bondsgebouw KBVB , Boekstraat 130 te Hasselt

aan iedere clubsecretaris wordt vooraf verzonden:

- de agenda van de algemene vergadering

- het jaarverslag sportief en financieel

- de (eventuele) voorstellen tot wijziging van het interne reglement

- samenstelling comit? en (eventueel) nieuwe kandidaturen

 

- Kandidaturen voor comit?lid dienen toe te komen ten laatste 14 dagen voor de

 algemene vergadering dit is 07/06/05

         - Alle schulden aan KLBS van het lopende seizoen dienen vereffend.

         - Het inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen ten bedrage van ? 37,50 dient betaald

                   voor 11/06/05

 

f) VLB-BEKER Gent 30/04/05

 

         Behaalde prijs : ?       KLBS(vertegenwoordigd door Wieze Boys A)

                                      2de plaats

 

         Uitslagen:                kwalificatie:   Antwerpen ? Limburg 2-2 (strafsch 2-4)

                                      Finale:          West-Vlaanderen - Limburg   1-1 stopgezet

 

                                      Op verzoek was KLBS akkoord en dit zonder uitspraak door

                                      een disciplinaire commissie (niet voorzien in het reglement)

                                      om de beker te laten toekennen aan West-Vlaanderen.

Naar volgende organisaties van de VLB toe, zal het reglement verbeterd en uitgebreid

         moeten worden inzake eventuele boetes en toepassing/uitspraak van sancties.

 

 

UITSLAGEN

Wedstrijden 23/04/05

Reeks 3

VC Mireille ? FC Gors Opleeuw                  4-0

FC Banneux ? ZD Overath                       1-0

Hellas 2000 ? Ford Keroma B                    1-0

FC Friuli ? Zwaluwen Jacobs                    2-1

CBW Zonhoven ? SV Vrolingen                 6-5

Sporting Caetsbeek ? VK Grammenrode      2-2

 

Bekekerfinale KLBS

 

Kotem VV ? VK Wieze Boys A                   2-1

 

Wedstrijden 30/04/05

Reeks 3

Hellas 2000 ? Sporting Caetsbeek             8-1

FC Gors Opleeuw ? FC Banneux                2-3

Ford Keroma B ? SV Vrolingen                  4-8

VK Grammenrode ? VC Mireille                  3-3

Zwaluwen Jacobs ? Aviaclub                             1-2

ZD Overath ? FC Friuli                            2-5

 

RANGSCHIKKING

Reeks 1

1.Wieze Boys A                  22       14       0         8         55-18            50

2.FC Berg                          22       14       4         4         72-28            46

3.Citro?n Steegen               22       13       5         4         44-35            43

4.Terlaemen 04                  22       11       8         3         59-45            36

5.Welkenhuyzen                 22       9        9         4         40-40            31

6.RP Products                    22       9        9         4         44-45            31

7.SV Heylen Bricks              22       8        9         5         45-51            29

8.Olympia Tongeren            22       5        8         9         30-44            24

9.SV De Conde                   22       5        10       7         31-43            22

10.Mees 80                       22       4        12       6         42-62            18

11.VC Melaer                     22       4        12       6         52-78            18

12.BM Knapen                    22       4        14       4         26-51            16

 

Reeks 2

1.Kotem VV                       22       20       0         2         113-15          62

2.UD Barcelona                   22       10       2         10       41-27            40

3.VNA Winterslag                22       11       5         6         52-28            39

4.Vanhelmont Sport            22       10       8         4         45-43            34

5.FC Beukenhof                  22       9        6         7         52-51            34

6.BVC Park Houthalen          22       9        9         4         39-48            31

7.Vlam Eisden                    22       7        9         6         48-57            27

8.FC Mondeoflowers            22       8        12       2         43-55            26

9.Cosmos Spouwen             22       8        12       2         32-50            26

10.Ford Keroma A               22       7        10       5         37-47            26

11.Wieze Boys B                 22       5        12       5         29-53            20

12.OH Rus Games               22       1        20       1         22-79            4

 

Reeks 3

1.FC Banneux                     22       17       4         1         65-34            52

2.VC Mireille                       22       16       2         4         79-25            52

3.SV Vrolingen                   24       15       7         2         97-48            47

4.Hellas 2000                     23       11       7         5         70-53            38

5.VK Grammenrode              23       9        7         7         83-69            34

6.FC Friuli                          22       9        9         4         49-42            31

7.CBW Zonhoven                22       8        7         7         53-52            31

8.Zwaluwen Jacobs             22       9        10       3         54-51            30

9.ZD Overath                     22       8        9         5         58-45            29

10.Aviaclub                       22       6        10       6         39-47            24

11.Sporting Caetsbeek         22       6        13       3         43-76            21

12.FC Gors Opleeuw            22       3        17       2         26-91            11

13.Ford Keroma B               22       2        19       1         31-114          7

 

 

KLBS

 

Volgende uitgave Week-End voorzien 19/05/05