07/05/2015

WEEK-END 17/2014-2015

Het seizoen zit erop, vergeet niet tijdig in te schrijven voor volgend seizoen!

                                    WEEK-END 17/2014-2015

                                                                                            

                                                                          Sint-Truiden, 07 mei 2015.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 06/05/2015 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig : Roberto Cavatorti, Marc Martens en Marc Smets

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 13/05/2015 voor Beker en Competitie en overdraagbaar naar volgend seizoen, voor:

DRIE (03) speeldagen  
DONKERS Gwen (°31/03/1979)                                              Welkenhuysen Tuinwijk   

In het voorkomend geval dat tegen een van de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de zaak opgeroepen worden op 03/06/2015.

II. Comité Sport & Discipline
Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Roberto Cavatorti, Roger Cleuren, Marc Smets, Marc Martens, Dominique Peeters,
                Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Valeré Mantels en Fernand Oeyen
Waarnemend: Hassan Affrane

1. Verslag vorige zitting 29/04/2015:   goedgekeurd.

2. Briefwisseling: schrijven FC Total energy (zie III, 3)

3. Aansluiting nieuwe club
De inschrijvingsformulieren van kandidaat club FC Total energy werden ontvangen.

De procedure tot aansluiting (aanvraag stamnummer bij KBVB) wordt verder gezet, met het oog op een start van de club in het seizoen 2015-2016.

4. Inschrijving seizoen 2015/2016
Het inschrijvingsformulier voor volgend seizoen staat op de website onder “home” en werd overgemaakt aan de secretarissen, zodat er rechtstreeks in kan gewerkt worden.

Inschrijven voor 01 juni door overmaken van het ingevuld inschrijvingsformulier aan de secretaris KLBS en storting van de voorziene jaarlijkse bijdrage van € 37,50 op rekening BE48 6528 1039 0727 van KLBS

5. Algemene Statutaire Vergadering(15/06/2015)   - Samenstelling nieuw Bestuur KLBS Voetbal
Ingevolge de invoering van Art 10 van het Intern Reglement KLBS, zoals beslist op de Algemene Statutaire Vergadering van 16/06/2014, nemen alle verkiesbare leden van het Bestuur KLBS en de voorzitter KLBS ontslag op 15/06/2015.
Uit de door de regio’s voorgedragen kandidaten worden de nieuwe voorzitter en bestuursleden op de Algemene Statutaire Vergadering verkozen door de clubs conform Art 10.


De regio’s dienen hun kandidaten bestuurslid Provinciale Commissie KLBS en of voorzitter KLBS te melden bij de secretaris KLBS tegen uiterlijk 01/06/2015 conform Art 10, Punt 5 van het Int Regl KLBS.

IV. Administratief

1.Nazicht wedstrijdbladen:
Schorsing voor DRIE (03) speeldagen competitie vanaf 04/05/2015

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten - NEGENDE (09) gele kaart
FONTAINE Stef (°21/05/1991)                                                                FC Olympia Tongeren

Schorsing voor TWEE (02) speeldagen competitie vanaf 04/05/2015
Ingevolge DRIE (03) gele kaarten - ZESDE (06) gele kaart
RAYEN Kristof (09/04/1983)                                                                    VK Wieze Boys A

Schorsing voor EEN (01) speeldag competitie vanaf 04/05/2015
Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd
JANS Geert (°08/02/1976)                                                                       VNA Winterslag

Ingevolge DRIE (03) gele kaarten

PEETEN Rik (°17/11/1986)                                                                      SV De Conde
RAYMAEKERS Kenneth (°30/12/1983)                                                      VK Wieze Boys A
TUPITTI Sandro (°31/12/1981)                                                                Pool Keroma B

2. Gele kaarten

Speeldag 02/05/2015

FC Olympia Tongeren: 2
Mees 80: 1
Pool Keroma A: 1
Pool Keroma B: 1
RP Products: 1
SV De Conde: 2
UD Barcelona: 1
VK Wieze Boys A: 2
VNA Winterslag: 2
ZD Hansa flex: 1

3. Administratieve overtredingen

Speeldag 02/05/2015

Het Spoor: geen naam bezoekers
                 geen stamboeknummer bezoekers

Pool Keroma B: geen nummer kapitein
FC Global Impact: geen nummer kapitein


4. Ambtshalve sancties:

Speeldag 02/05/2015
FC Heideweelde: oorzaak stopzetting wedstrijd bij gebrek aanspelers

Beslissing : uitslag van de wedstrijd Kotem VV – FC Heidewereld 6 – 0 (de stand bij de
                stopzetting blijft behouden)
Boete: oorzaak stopzetting wedstrijd

VNA Winterslag: opstelling geschorste speler (COENEN Bart (°02/03/1979)

Beslissingen : uitslag van de wedstrijd VNA Winterslag – Pool Keroma A 0 – 5 (was 2 – 4)
                    speler COENE Bart (02/03/1979): EEN (01) speeldag Competitie bijkomende
                    schoring vanaf 13/05/2015 overdraagbaar naar vlgend seizoen
Boete: opstelling niet speelgerechtigde/geschorste speler (2X)

5.Kostenbedoening
FC Global Impact: (IV, 3) € 2,50
FC Heideweelde: (IV, 4) € 7,50
FC Olympia Tongeren: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
Het Spoor: (IV, 3) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
Mees 80: (IV, 2) € 2,50

Pool Keroma A: (IV, 2) € 2,50 + (IV, 3) € 2,50: totaal € 5,00
Pool Keroma B: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 2,50: totaal € 7,50

RP Products: (IV, 2) € 2,50
SV De Conde: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 10,00
UD Barcelona: (IV, 2) € 2,50
VK Wieze Boys A: (IV, 1) € 5,00 + 5,00 + (IV, 2) € 5,00: totaal € 15,00
VNA Winterslag: (IV, 1) € 5,00 + (IV, 2) € 5,00 + (IV, 4) € 25,00 ( 2X 12,50): totaal € 35,00
Welkenhuysen Tuinwijk: (I) € 10,00
ZD Hansa flex: (IV, 2) € 2,50

 

5. Mededelingen
a.Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS en of voorzitter KLBS dienen gemeld bij de secretaris tegen uiterlijk 01/06/2015 conform Art 10 Punt 5 van het Int Regl KLBS.

b.Uw secretaris is van 10/05/2015 tot en met 17/05/2015 in het buitenland.
Maatregelen werden genomen zodat de continuiteit verzekerd is. (GSM, website, post...)

c. Algemene vergadering op maandag 15/06/2015 in de kantine van KFC Zwartberg, met dank aan Transport Jacobs.

 

KLBS
Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 04/06/2015