19/01/2011

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 17/01/2011

Verslag BAV 2010/2011.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                          Sint- Truiden, 19 januari 2011

 

 

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Bondsgebouw van de KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130 te Hasselt.

Datum/uur: 17 januari 2011 om 20u00

1. Agenda: Opname van de aanwezigheden 
                 Woord van de voorzitter

                 Boekhoudkundig verslag 2010 
                 Mededelingen

                 Nieuwjaarsreceptie

2. Aanwezigen
    Voltallig bestuur KLBS
    Alle clubs behalve: Genk 96, FC Global Impact, Hellas 2000,
                                VK Grammenrode en Weerstand Zonhoven
    De heer Reynders vertegenwoordiger KBVB Afd limburg en Koninklijk
    Limburgse Verstandhouding

3.Welkomstwoord van de voorzitter

   De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en wenste iedereen  een gezond, vreugdevol en  succesrijk 2011. Hij belichtte in het bijzonder de 
recent afgesloten overeenkomst VFV/KBVB – KLBS, de scheidsrechterswerking en de financiële verslaggeving aan de VLB.

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
   In kas op 01/01/2010:€28364,55
   In kas op 31/12/2010:€26502,16

   Saldo:€ - 1862,39

   Toelichting bij dit negatief saldo:
     In 2010 werden kosten ten bedrage van ruim € 2800, behorend tot het
     boekjaar 2009 betaald.

     In 2010 werden enkele investeringen gedaan die ook ten goede komen aan
     de volgende jaren (aankoop computer, aansluitingskaarten, briefomslagen)


5.Mededelingen vanwege de secretaris
   a.Overeenkomst VFV/KBVB – KLBS
      Deze overeenkomst werd nog even toegelicht en dan specifiek wat betreft de aanduiding van scheidsrechters. In ideale omstandigheden staat de VFV/KBVB in voor deze aanduiding, indien deze echter in de onmogelijkheid verkeert om dit te doen moet KLBS zelf voor scheidsrechters zorgen. Hélaas kampt de KBVB 
 Afd Limburg met een nijpend gebrek aan scheidsrechters waardoor KLBS zelfbedruipend zal dienen te zijn de volgende jaren.

   b.KLBS Site als communicatiemedium
      Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de
KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het Reglement van Inwendige orde KLBS.

   c.E-mail adressen secretarissen
      Wijzigingen van E-mail adressen dienen zo snel mogelijk overgemaakt aan de secretaris KLBS.
 
   d.Reglement van Inwendige Orde KLBS
      De volgende artikelen van het Reglement van Inwendige Orde KLBS werden in herinnering gebracht:

      Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47 
     Gele en Rode kaarten Art 50 & 51 
     Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75

   e.Terreinen en accommodaties
      De hierna volgende clubs hebben nog problemen met de afmetingen van hun doelen (afwijkingen van meer dan 5cm)
       FC Heideweelde

       Genk 96
       Sporting Caetsbeek

       VC Sluizen

       VV Voeren
      Deze clubs dienen de nodige maatregelen te nemen ten einde hieraan te verhelpen voor de aanvang van het seizoen 2011/2012.
      In het specifieke geval van Genk 96 (terrein CSI Genk) neemt de secretaris KLBS contact op met de KBVB Afd Limburg.


   f. Beker van de sportiviteit

      Transport Jacobs heeft de leiding in dit klassement, van nabij gevolgd door FC Gors Opleeuw en VNA Winterslag. Het volledige klassement wordt overgemaakt aan de secretarissen.


   g.Kandidaat bestuursleden
       In het vooruitzicht van de Algemene Statutaire Vergadering van juni 2011,kunnen kandidaat bestuursleden KLBS zich melden bij secretaris KLBS.

 

   h Vergoedingen/premie ziekenfondsen
      Een aantal ziekenfondsen betalen een vergoeding/premie aan sporters aangesloten bij een sportclub. Zij die hiervan gebruik willen aken dienen contact op te nemen met hun ziekenfonds want de voorwaarden en vergoedingen/premies verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds.

 

6.Nieuwjaarsreceptie.

   De jaarlijkse Bijzondere Algemene vergadering werd afgesloten met de traditionele receptie.

 

KLBS


Benny Croes

Secretaris g.c.