23/08/2011

WEEK-END 1 / 2011-2012

Het nieuwe seizoen komt eraan. Lees aandachtig dit Week-End!

                            WEEK-END 01/2011-2012
                                                                                           
                                                                                  Sint-Truiden,23 augustus 2011.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 22/08/11 om 19u30
Plaats: Vergaderlokaal Cantine Basvelden, Muizenstraat, Zonhoven

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Geen zitting

II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig: Marcel Asnong, Roger Vernijns, Marc Smets, Bart Nelissen, Dominique Peeters, Roger Cleuren, Valère Mantels, Marc Martens, Fernand Oeyen, als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

1. Verslag vorig zitting 20/06/11 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KBVB: uitnodigingskaarten.
    - Schrijven Genk 96: wijziging terrein (zie IV, 3)

    - Schrijven FC Tamara: wijziging terrein (zie IV, 3)

    - Schrijven Ford Keroma A: wijziging kalender (zie IV, 2)

3. Bijkomende richtlijnen voor de competitie 2011/2012
  a. Mededelen uitslagen officiële wedstrijden
   
  De uitslag van een officiële wedstrijd (kampioenschap, beker) moet onmiddellijk na de wedstrijd
      en uiterlijk voor 18u00 door de bezochte club medegedeeld worden per sms aan het
      nummer
    0492/887414 (secretaris KLBS).

  b. Scheidsrechtersbladen
      Voor de officiële wedstrijden (kampioenschap, beker) mogen enkel de scheidsrechtersbladen,
     bestaande uit VIER (04) exemplaren gebruikt worden.
      - Het eerste blad moet door de bezochte club ten laatste op de DINSDAG volgend op de
        wedstrijd om 24u00 aan de secretaris KLBS -voetbal worden bezorgd.
      - Het tweede is voor de scheidsrechter,
      - Het derde voor de thuisploeg
      - Het vierde voor de bezoekers.

      Er moet steeds, ook bij afwezigheid van een ploeg een scheidsrechtersblad ingevuld en
      overgemaakt worden aan het secretariaat. Bij afwezigheid van de thuisploeg hebben de
      bezoekers de plicht om een reglementair correct ingevuld scheidsrechtersblad over te maken
       aan het secretariaat .

 

  c. Aanduidingen scheidsrechters
      De aanduidingen worden voor iedere speeldag afzonderlijk vermeld op de website www.klbs.be
      - Achter de wedstrijd letter “A” = er is een aanduiding voor deze wedstrijd
      - Achter de wedstrijd de letters “GA” = er is geen aanduiding voor deze wedstrijd.
      Deze melding kan wijzigen en is derhalve op te volgen.

      Ook dit seizoen zal KLBS op het einde van het seizoen een totaal maken van de
        verplaatsingskosten en op basis van dit totaal een verrekening maken zodat iedere club per
        gespeelde wedstrijd evenveel verplaatsingskosten zal dragen.

  d. Wedstrijdorganisatie en houding - aandachtspunten-
      - Tijdig aanwezig zijn (minimaal DRIE (03) kwartier (45 min) voor aanvang van de wedstrijd)
      - Tijdig invullen scheidsrechterblad:
         - bezoekers ten laatste 20 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
         - thuisploeg ten laatste 10 min voor de aanvang van de wedstrijd klaar
      - Tijdige aanvang van de wedstrijd: mits akkoord van de thuisploeg mag de scheidsrechter
        maximum tot TIEN (10) min na het officiële aanvangsuur wachten met aanvangen van de
        wedstrijd.

      - Ontvangst en begeleiding van de scheidsrechter voor tijdens en na de wedstrijd
      - Ontvangst van de tegenstander

      - Beschikbaarheid afgevaardigde(n)

      - Houding in de neutrale en de instructiezone
      - Houding en gedrag spelers en supporters
       - Nazicht identiteit en dragen van armbanden: (zie ook III, 3, e)
      - Toestand van de accommodatie:
        - neutrale zone
        - beschermde zone of maximale bescherming tussen terrein en kleedkamers
        - instructiezone
        - plaatsen van de wisselspelers
        - omheining
        - belijning
        - kleedkamers
      - Algemene organisatie

  e. Personen in de neutrale/instructiezone  
      Niet spelende personen die zich in de neutrale/instructiezone bevinden (afgevaardigden,
      trainers, verzorgers, terreincommissarissen) moeten de met hun functie overeenstemmende
      armband dragen en een identiteitsbewijs voorleggen aan de scheidsrechter. Bij gebrek hieraan
      worden ze niet toegelaten tot de neutrale/instructiezone met uitzondering van de
      terreinafgevaardigde. De identiteit van de andere in gebreke zijnde personen wordt geschrapt
      van het scheidsrechtersblad en de scheidsrechter maakt een verslag op.

      - Armbanden
            terreinafgevaardigde --------  wit
            afgevaardigde bezoekers----  drie kleur
            commissarissen--------------- clubkleuren
            verzorger---------------------- geel
            trainer-------------------------   rood
 
  f. Juwelen en festivalbandjes

      Het dragen van juwelen tijdens de wedstrijd is verboden. De scheidsrechter en hij alleen beslist
      of hij eventuele festivalbandjes toelaat of niet, afhankelijk van het feit of ze naar zijn mening
      gevaarlijk zijn of niet.

  g. Kunstgrasvelden
      De volgende ploegen spelen op kunstgrasvelden, aangepast schoeisel is vereist:

      FC Banneux

      FC Global Impact
       Aviaclub
       KFC Vlam Eisden
      VK Grammenrode

  h. Controle door KLBS
      Doorlopend zal door KLBS per weekend een aantal wedstrijden gecontroleerd worden op
       organisatie en houding van de ploegen, spelers, verantwoordelijken en supporters
      (zie III,3,d & e hiervoor). Verslagen worden opgesteld en overgemaakt aan het bestuur KLBS,
       dat in het voorkomend geval zal oordelen over de ernst van de tekortkomingen. Herhaling van
       tekortkomingen zal aanleiding geven tot oproepingen, het nemen van sancties en kan eventueel
       leiden tot de schorsing van de betrokken club.

  i. Officiële identiteitsbewijzen
      Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
      - elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
      - elk vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van
        verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
      - elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB;

      - de Primo-kaart wordt niet meer aanvaard als geldig identiteitsbewijs.

 

..j. Vergoeding en verplaatsingskosten voor gelegenheidsscheidsrechter
      -
Onder gelegenheidsscheidsrechter wordt verstaan hij die de wedstrijd
        leidt, of hij nu actieve scheidsrechter is of niet.

      - De officieel aangeduide scheidsrechter is en blijft afwezig
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding,
        doch ontvangt geen verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter komt te laat

        De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd heeft aangevangen en de te laat komende
        scheidsrechter die de leiding dient over te nemen ontvangen ieder 10,00 EUR als
        wedstrijdvergoeding. De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingskosten.
        De te laat komende scheidsrechter ontvangt, indien hij nog aantreedt, ook zijn
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich voor de wedstrijd, en kan deze
         niet aanvangen
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding, terwijl de
        gekwetste scheidsrechter geen wedstrijdvergoeding ontvangt. De gelegenheidsscheidsrechter
        ontvangt geen verplaatsingskosten. De gekwetste scheidsrechter ontvangt enkel zijn
        verplaatsingskosten.
      - De officieel aangeduide scheidsrechter kwetst zich tijdens de Wedstrijd
        De scheidsrechter die zich kwetst gedurende de wedstrijd behoudt zijn vergoeding en
        verplaatsingskosten. De gelegenheidsscheidsrechter die de wedstrijd verder zal leiden, heeft
        geen recht op een vergoeding of verplaatsingskosten.
      - Wedstrijd waarvoor er geen scheidsrechter werd aangeduid
        De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 20,00 EUR als wedstrijdvergoeding, doch geen
        verplaatsingskosten.
      - Afgelaste wedstrijd
        De gelegenheidsscheidsrechter die bij afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter
        een wedstrijd uitstelt, ontvangt geen wedstrijdvergoeding of verplaatsingskosten.
 

4. Reglementswijzigingen ten opzichte van vorig seizoen komende vanuit de KBVB
    Verzet tegen Minnelijke Schikkingen
    Het verzet tegen Minnelijke Schikkingen ( I R, KLBS, Art 61 ) kan nu ook door de gerechtigde
    correspondent (gc) van de club gedaan worden.

5. Beker (1ste ronde)

    Bay: VNA Winterslag

 

    Wedstrijden gespeeld op 27/08/2011 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

    Winnaars en VIER (04) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot ) gaan door
    naar de 1/16 finales)


    15u00 FC Gors Opleeuw – Hellas 2000 
    15u00 KFC Vlam Eisden – VK Wieze Boys B 
    15u00 Freya Vreren – FC Tamara 
    15u00 Aviaclub - Kanaalboys Rotem
    13u30 Transport Jacobs - Swijssen–Schepers M80 
    15u00 Weerstand Zonhoven - VK Grammenrode 
    15u00 ’t Siebelke Romershoven - Stock Bilzen

    15u00 VC Sluizen – OH Bergmans 
    15u00 ZD Hansa Flex - FC Global Impact 
    15u00 SV Vrolingen - Sporting Caetsbeek 
    15u00 FC Klotbroek – Cosmos Spouwen 
    15u00 VV Voeren - Ford Keroma B
    15u00 UD Barcelona–Heca NV – Genk 96

IV.Administratief


1.Kostenbedoening

   Verbetering kostenbedoening Week-End 19/ 2010 – 2011 (IV,4)

   Lezen:Genk 96: (IV,2) € 12,50 + (IV,3) € 12,50: totaal € 25,00 ipv totaal € 37,50
            VK Grammenrode: (IV,2) € 12,50 + (IV,3) € 12,50: totaal € 25,00 ipv totaal € 37,50

2.Kalenderwijziging

   Reeks I

   De wedstrijd Ford Keroma A – SV De Conde van 24/09/2011 zal gespeeld worden op
   21/01/2012 om 15u00
   De wedstrijd FC De Conde – Ford Keroma A van 21/01/2012 zal gespeeld worden op
   24/09/2011 om 15u00

   Reeks III

   De wedstrijd Ford Keroma B – UD Barcelona – HECA NV van 21/01/2012 zal gespeeld
   worden om 13u00 ipv 15u00

3.Mededelingen
   - Genk 96 – wijziging terrein
      Genk 96 zal voortaan zijn thuiswedstrijden spelen op de Gemeentelijke voetbalpleien vliegveld

     Zwartberg, gelegen Lucien Londotstraat/VLIEGVELD Zwartberg, 3600 Genk

   - FC Tamara – wijziging terrein

       FC Tamara zal voortaan zijn thuiswedstrijden spelen op het B of C plein van FC Apollo ’74 Gellik,
       gelegen Gellikerheideweg, 3620 Lanaken


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 07/09/11