26/10/2011

WEEK - END 05 / 2011-2012 VERBETERING 1

Aantekening van verzet tegen voorstel minnelijke schikking.

WEEK-END 05/2011-2012 VERBETERING 1  

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 26 oktober 2011


.

1. AANTEKENING VAN VERZET
Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen
het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 05 / 2011-2012 van 19/10/2011 worden de hierna volgende voorstellen tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het
Comité Sport en Disciplinaire zaken op de zitting van 08/11/2011:

Geschorst vanaf 26/10/2011 voor Beker en Competitie

TWEE (02) speeldagen verbod neutrale zone
Gabriele TUPITTI (°26/10/1953)                                      Ford Keroma B

2. AANPASSING WEEK-END 05 / 2011-2012
Gezien voorgaande komen de in Week – End 05 / 2011-2012 van 19/10/2011 vermelde bijhorende
boetes te vervallen.
Gelieve derhalve Week – End 05 / 2011-2012 van 19/10/2011 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
4.Kostenbedoening

    Lezen: Ford Keroma B: (I) € 5,00 ipv Ford Keroma B: (I) € 5,00 + 12,50: totaal € 17,50
   


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 10/11/2011