10/11/2011

WEEK - END 06 / 2011 - 2012

Vergeet rubrieken betreffende mogelijke afgelastingen niet te lezen!
Betaal uw facturen en rekeningen tijdig, dat bespaart jullie onnodige kosten en problemen en mij werk! 

 

                            WEEK-END 06/2011-2012

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 10 november 2011

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 08/11/2011 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig: Marc Smets, Bart Nelissen en Valère Mantels
Afwezig: Roger Vernijns

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 16/11/2011 voor Beker en Competitie

DRIE (03) speeldagen
Adriano D’ADAMO (°26/09/1986)                                                      Transport Jacobs
Tommy HOEVEN (°01/06/1980)                                                       Het Spoor
                                     
TWEE (02) speeldagen
Christotophe DEWAELE (°02/01/1985)                                            Welkenhuysen Tuinwijk
Vasco KAMARA (°29/11/1968) (rode kaart wedstrijd 29/10/2011)     Ford Keroma A
                                     
EEN (01) speeldag
Vasco KAMARA (°29/11/1968) (rode kaart wedstrijd 22/10/2011)     Ford Keroma A
Joost MICHELS (°12/10/1986)                                                        Het Spoor
                                     
In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 21/11/2011.

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :
Verslag naar aanleiding van een incident bij de wedstrijd VC Sluizen – Swijsen Schepers M80 van 22/10/2011.

Verslag naar aanleiding van de uitsluiting van speler Stefan NULMANS (°29/03/1986) en incidenten na de wedstrijd Cosmos Spouwen – VC Sluizen van 05/11/2011

Deze zaken worden opgeroepen op de zitting van het Comité Sport en Discipline op 21/11/2011.     

II.Comité Sport & Disciplin e


 Aanwezig: Roger Cleuren, Marc Martens, Ferand Oeyen, Dominique Peeters, waarnemer Willy
                 Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Incidenten na de wedstrijd FC Heideweelde – Het Spoor van 08/10/2011

Opgeroepen:
Scheidsrechter
FC Heideweelde: speler Samet AVCI (°16/07/1987)
                          afg. thuisploeg Jean-Hubert Vissers (°16/02/1952)
Het Spoor:spelers Kobe ROSIUS (°14/12/1979) en Danny HOEVEN (°01/06/1980)
                 afg. bezoekers Paul CAELEN (°20/06/1943)
Aanwezig: Afg thuisploeg Jean-Hubert Vissers (°16/02/1952), speler Danny HOEVEN (°01/06/1980)
                en afg. bezoekers Paul CAELEN (°20/06/1943)
Verontschuldigd: scheidsrechter en speler Kobe ROSIUS (°14/12/1979)
Afwezig: speler Samet AVCI (°16/07/1987)

Beslisingen: speler Samet AVCI (°16/07/1987) van FC Heideweelde: DRIE (03) speeldagen
                  geschorst voor beker en competitie vanaf 16/11/2011
                  speler Kobe ROSIUS (°14/12/1979) van Het Spoor: EEN (01) speeldag geschorst
                   voor beker en competitie vanaf 16/11/2011
                  
speler Danny HOEVEN (°01/06/1980): geen schorsing

Boetes: wanordelijkheden ten laste van beide ploegen, zie kostenbedoening (IV,4)
  
Behandeling in gevolge aantekening van verzet tegen de voorgestelde minnelijke schikking van incident met bezoekende trainer Gabriele TUPITTI (°26/10/1953) bij de
competitiewedstrijd ZD Hansa Flex – Ford Keroma B van 08/10/2011

Opgeroepen
Scheidsrechter
ZD Hansa Flex: afg thuisploeg Gilbert FRANSEN (°03/11/1953)
Ford Keroma B: trainer Gabriele TUPITTI (°26/10/1953)
                         afg bezoekers Jean-Paul MOUREAUX (°19/03/1951)
Aanwezig: allen

Beslissing: het in Week – End 05 / 2011-2012 van 19/10/2011 onder I. Comite Minnelijke
                Schikkingen vermelde voorstel tot schorsing betreffende trainer Gabriele TUPITTI
                (°26/10/1953)   van Ford Keroma B (TWEE (02) speeldagen verbod neutrale zone vanaf
                26/10/2011 voor Beker en Competitie) , die opgeschort werd met WEEK-END
                05/2011-2012 VERBETERING 1 van 26 oktober 2011, wordt opgeheven.

Incidenten na de wedstrijd ZD Hansa Flex – Ford Keroma B van 08/10/2011

Opgeroepen :
Scheidsrechter
ZD Hansa Flex: afg thuisploeg Gilbert FRANSEN (°03/11/1953)
Ford Keroma B: speler X die de scheidsrechter bedreigde en speler/kapitein Ronny MOUREAUX
                        (°12/10/1971)
                        afg bezoekers Jean-Paul MOUREAUX (°19/03/1951)  
Aanwezig: allen, behalve speler/kapitein Ronny MOUREAUX (°12/10/1971)
                ter zitting blijkt Pieter HAUBEN (°31/10/1984) speler X van Ford Keroma B te zijn.

Verontschuldigd : speler/kapitein Ronny MOUREAUX (°12/10/1971)

Beslissing: speler Pieter HAUBEN (°31/10/1984) van Ford Keroma B voor DRIE (03)
                 speeldagen
geschorst voor beker en competitie vanaf 16/11/2011.
                
speler/kapitein Ronny MOUREAUX (°12/10/1971) van Ford Keroma B voor DRIE (03)
                 speeldagen
geschorst voor beker en competitie vanaf 16/11/2011.

Kosten : verschijningskosten scheidsrechter ten laste van Ford Keroma B
Boete: Ford Keroma B, uitdagend/onsportief gedrag tov de scheidsrechter na de wedstrijd, zie
           kostenbedoening (IV,4)

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

 

Aanwezig : de aanwezigen vermeld onder I & II

1. Verslag vorig zitting dd. 17/10/2011: goedgekeurd

2. Briefwisseling: schrijven Gabriele TUPITTI (Ford Keroma B) - verzet tegen de voorgestelde
                          minnelijke schikking: zie II hiervoor

3. Beker KLBS
      1/8 finale
      Deze wedstrijden worden gespeeld op 17/12/2011
      (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)
      14u30 Ford Keroma A – Swijsen Schepers M80

      15u00 FC Global Impact– VC Sluizen

      14u30 Kotem VV – VK Wieze boys A

      14u30 Welkenhuysen Tuinwijk – Aviaclub

      14u30 FC Banneux – Genk 96

      14u30 VK Wieze boys B - Century Hasselt

      14u30 Cosmos Spouwen - UD Barcelona HECA NV
      14u30 Stock Bilzen – RP Products

4. Procedures afgelasting wedstrijdenen
    De wedstrijden van de KLBS worden algemeen afgelast als de wedstrijden van de eerste
    ploegen door het PC Limburg (KBVB) algemeen afgelast worden.

    In uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur KLBS beslissen zelf over te gaan tot een
    algemene afgelasting.
    Elke algemene afgelasting zal vermeld worden op de website www.klbs.be.    

5. Beschikbaarheid van de terreinen
    Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te maken met de
    eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan zij gebruik maken voor hun
    thuiswedstrijden zodat deze beschikbaar zijn indien de wedstrijden van de eerste ploegen NIET
    algemeen afgelast werden door het PC Limburg (KBVB).
 
6. Procedure voorafgaande keuring
    Indien een ploeg zijn terrein voorafgaand aan een wedstrijd wenst te laten keuren dient

     contact opgenomen te worden met Willy POOSEN (0476/389749) en dit voor
     zaterdagmorgen 10u30.

    
Via hem en enkel via hem zal de voorafgaande keuring geregeld worden.
    Indien het terrein niet bespeelbaar wordt verklaard, zal Willy POOSEN de tegenstrevers, de
    scheidsrechter en het secretariaat KLBS op de hoogte brengen.

7. Scheidsrechterskosten bij afkeuring van een terrein
    Indien een scheidsrechter een terrein niet bespeelbaar verklaart heeft hij recht op:
    10 Euro (vaste vergoeding) + zijn verplaatsingsonkosten.

 8. Laattijdige betalingen 1ste factuur 2011 - 2012

    De clubs Cosmos Spouwen, FC Global Impact en FC Tamara vereffenden hun 1ste    factuur 2011-
    2012 laattijdig maar voor de 2de limietdatum (31/10/2011). Forfaitaire boete € 12,50.

    Van de volgende clubs werd de betaling van de 1ste factuur 2011-2012 echter nog niet ontvangen
    op 08/11/2011(2de limietdatum was 31/10/2011):

    FC Klotbroek
    Genk 96

    VK Grammenrode
    Deze clubs krijgen de verdubbelde forfaitaire boete opgelegd (€ 25,00).
    Bovendien zal bij niet ontvangst van de betaling van de 1ste factuur 2011-2012 op
    uiterlijk 25/11/2011 de procedure aanleg tot schrapping tegen deze clubs gestart
    worden.

9. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het
    doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn
    verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks (eind
    november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende het jaar
    toevoegen en/of het schrappen van leden.

IV. Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 17/10/2011

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

   Maarten VROLIX (°29/05/1984)                                        ZD Hansa Flex                                    

  

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 22/10/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Jimmy GROLET (°08/11/1978)                                          Welkenhuysen Tuinwijk
   Jeroen SANTERMANS (°07/04/1986)                                 Swijsen Schepers M80

   Karel SCHOOFS (°04/08/1981)                                         ’t Siebelke Romershoven

   Vincent COOMANS (°08/12/1987)                                     SV De Conde
                                     

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Stijn PIETTE (°20/08/1979)                                              Century Hasselt
   Roger JANS (°26/05/1960)                                               Het Spoor

   Joost MARTENS (°10/09/1989)                                          FC Olympia Tongeren
   Toon KUMS (°16/05/1983)                                                Weerstand Zonhoven

   Jeroen FRANSSEN (°27/02/1978)                                      ZD Hansa Flex
   David CRETEN (°29/09/1976)                                           Aviaclub

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 07/11/2011

    Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Claudio SCIARRINO (°09/11/1980)                                    OH Bergmans
 
   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Mikayil SOMUNCU (°11/08/1982)                                       FC Heideweelde
   Arben SARACI (°18/08/1969)                                            Ford Keroma A

   Stefan MOORS (°15/02/1976)                                            FC TAMARA

2 . Administratieve overtredingen
    
   Speeldag 08/10/2011
   Genk 96: laattijdige wedstrijdblad (W +2, 25/10/2011)

   Speeldag 15/10/2011
   Hellas 2000: laattijdige uitslag
   KFC Vlam Eisden: laattijdig wedstrijdblad (W + 3, 08/11/2011)
   FC Beukenhof: geen terreinbenaming
   FC Banneux: naam en voornaam omgewisseld Pieter Jan CUSTERS ipv CUSTERS Pieter

   VNA Winterslag: geen terreinbenaming

                            speler zonder geboortedatum (BILLEN Stephan)  

   ZD Hansa Flex:verkeerde voornaam Octavian BONTE ipv Dan (2X)
 
   Speeldag 22/10/2011
  
FC Heideweelde: verkeerde datum 24/09/2011 ipv 22/10/2011
   Welkenhuysen Tuinwijk: geen aanvangsuur
                                       geen geboortedatum afgevaardigde
   FC Olympia Tongeren: geen terreinbenaming
   KFC Vlam Eisden: Wedstrijdblad, bij gebrek aan bezoekende afgevaardigde, niet afgetekend door
                              de kapitein maar door een andere persoon.

  Speeldag 29/10/2011
  FC Berg: verkeerde voornaam PALS Jhonny ipv Johannes

  Cosmos Spouwen: geen bloknummer
  FC Global Impact: naam en voornaam omgewisseld Sandro VIRANT ipv VIRANT Sandro

                             niet alle namen/voornamen in blokletters

   Speeldag 05/11/2011
  Hellas 2000: verkeerde geboortedatum TSIAFLAKIS Georgios °21/01/82 ipv 27/01/82
  Cosmos Spouwen: geen geboortedatum speler HOUSEN Hans

  FC Klotbroek: gegevens afgevaardigde niet in blokletters

                       voornaam afgevaardigde verkeerd ingevuld   

3.Ambtshalve sanctie:

   Speeldag 15/10/2011
   Kanaalboys Rotem: speler WILLEMS Andy zonder identiteitskaart
   Sanctie: uitslag wedstrijd FC Gors Opleeuw – Kanaalboys Rotem 5 – 0 was 1 - 3

   Boete: speler zonder identiteitskaart/niet speelgerechtigde speler opgesteld

   Speeldag 29/10/2011
   Weerstand Zonhoven: tijdig forfait
   Sanctie: uitslag van de bekerwedstrijd RP Products – Weerstand Zonhoven 5 – 0

   Boete : tijdig forfait

  

4.Kostenbedoening

   Transport Jacobs: (I) € 5,00

   Het Spoor: (I) € 5,00 + 5,00 + (II) € 37,50 + (IV,1) € 5,00: totaal € 52,50
   Welkenhuysen Tuinwijk: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 12,50
   Ford Keroma A: (I) € 5,00 +5,00 + (IV,1) € 5,00: totaal € 15,00

   FC Heideweelde: (II) € 2,50 + 37,50 + (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 47,50
   Ford Keroma B: (II) € 12,50 + 12,50 (verschijningskosten scheidsrechter): totaal € 25,00
   Cosmos Spouwen: (III,8) € 12,50 + (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 17,50
   FC Global Impact: (III,8) € 12,50 + (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 17,50
   FC Tamara: (III,8) € 12,50 + (IV,1) € 5,00: totaal € 17,50
   FC Klotbroek: (III,8) € 25,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 30,00
   Genk 96: (III,8) € 25,00 + (IV,2) € 12,50 (2,50 + 5,00 + 5,00): totaal € 37,50

   VK Grammenrode: (III,8) € 25,00
   ZD Hansa Flex: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 5,00 (2 X 2,50): totaal € 15,00
   Swijsen Schepers M80: (IV,1) € 5,00

   ’t Siebelke Romershoven: (IV,1) € 5,00
   SV De Conde: (IV,1) € 5,00
   Century Hasselt: (IV,1) € 5,00

   FC Olympia Tongeren: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50
   Weerstand Zonhoven: (IV,1) € 5,00 + (IV,3) € 35,00 waarvan € 25,00 voor RP Products: totaal
                                    € 40,00
   Aviaclub: (IV,1) € 5,00

   OH Bergmans: (IV,1) € 5,00
   Hellas 2000: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
   KFC Vlam Eisden: (IV,2) € 17,50 (2,50 + 5,00 + 5,00 + 5,00) + 2,50: totaal € 20,00
   FC Beukenhof: (IV,2) € 2,50
   FC Banneux: (IV,2) € 2,50
   VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal 5,00
   FC Berg: (IV,2) € 2,50

   Kanaalboys Rotem: (IV,3) € 12,50

  
  
 
   


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 23/11/2011