07/12/2011

WEEK - END 08 / 2011-2012

Vergeet de van de VLB ontvangen lijsten van de verzekering niet na te zien en indien nodig aan te passen.

WEEK-END 08/2011-2012

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 07 december 2011

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 06/12/2011 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marc Smets en Valère Mantels
Verontschuldigd: Bart Nelissen
Afwezig: Roger Vernijns

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 14/12/2011 voor Beker en Competitie

VIER (04) speeldagen

Christos TSIAFLAKIS (°22/12/1989)                                                  Hellas 2000
                                     
DRIE (03) speeldagen

 Bjorn SAREN (°11/01/1977)                                                           FC Olympia Tongeren

TWEE (02) speeldagen  

 Koen LOYENS (°12/12/1983)                                                          SV Rusticana                                    

                                                                           
In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 19/12/2011.

II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

 

Aanwezig : Roger Cleuren, Ferand Oeyen, Dominique Peeters, Marc Martens waarnemer Hendrik
                 Hendrix (SC) en secretaris Benny Croes + de aanwezigen vermeld onder I

1. Verslag vorig zitting dd. 21/11/2011: goedgekeurd

2. Briefwisseling: schrijven Ethias – lijst te verzekeren scheidsrechters en bestuursleden KLBS
                         
3. Uitspraak Beroepscomité 1ste Kamer KBVB
    Verslag van de zitting van 14.10.2011 (uittreksel uit Sportleven)
    Hoger beroep nr 40 - Welkenhuyzen Tuinwijk (4592/8750) tegen de beslissing
    genomen op 19.9.2011 door de KLBS. Wedstrijd FC Heideweelde/Welkenhuyzen
    Tuinwijk van 3.9.2011.
    In afwezigheid van de scheidsrechter, verontschuldigd,
    Gehoord de vertegenwoordigers van beide clubs in elkaars bijzijn,
    Overwegende dat de scheidsrechter de wedstrijd tijdens de rust bij een 0-1 stand heeft gestaakt
    omdat, luidens zijn verslag, eerst de kapitein weigerde in de kleedkamer te komen, hij daarna de
    twee afgevaardigden heeft geroepen om met hen te praten opdat de spelers zich zouden
    gedragen en geen kritiek zouden hebben op de wedstrijdleiding ; omdat de afgevaardigde
    weigerde te luisteren en alleen kritiek gaf op zijn leiding; hij hem voor de keuze stelde ofwel te
    luisteren naar wat hij te zeggen had ofwel zou hij de wedstrijd staken; omdat hij weigerde te
    luisteren, heeft hij dan de wedstrijd gestaakt.
    Oordelend dat dit geen voldoende reden was om de wedstrijd te staken en hij dus niet alle
    middelen heeft uitgeput om de wedstrijd tot een goed einde te brengen,om die redenen, verklaart
    het Beroepscomité 1ste Kamer het hoger beroep ongegrond en bevestigt het de bestreden
    beslissing.
    De wedstrijd moet worden herspeeld.
    De boete van € 40,00, bepaald bij artikel 1769.212 van het bondsreglement, en de kosten van
    het geding worden ten laste van appellante gelegd.
                                
4. Beker KLBS
      1/8 finale
      Deze wedstrijden worden gespeeld op 17/12/2011
      (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)
      14u30 Ford Keroma A – Swijsen Schepers M80

      15u00 FC Global Impact– VC Sluizen

      14u30 Kotem VV – VK Wieze boys A

      14u30 Welkenhuysen Tuinwijk – Aviaclub

      14u30 FC Banneux – Genk 96

      14u30 VK Wieze boys B - Century Hasselt

      14u30 Cosmos Spouwen - UD Barcelona HECA NV
      14u30 Stock Bilzen – RP Products

5. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het
    doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn
    verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks (eind
    november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende het jaar
    toevoegen en/of het schrappen van leden.

IV. Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 28/11/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Bart HABRAKEN (°07/10/1985)                                                     OH Bergmans
   Christos RATSITSKA (°15/01/1980)                                               Hellas 2000
   Rudy PHILTJENS (°11/04/1982)                                                    Ford Keroma B  
   

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

   Cihan YILMAZ (°23/03/1988)                                                        FC Heideweelde
   Andy DELPORTE (°02/01/1984)                                                     FC Olympia Tongeren

   Dave BRUYNEEL (°14/03/1975)                                                     SV Rusticana

   Rob GEERTS (°20/05/1986)                                                          Het Spoor
   Jeroen WITTERS (°31/01/1983)                                                    SV De Conde

   John WALUS (°20/04/1973)                                                          VNA Winterslag

   Marco CIANCI (°02/12/1987)                                                        Genk 96
   Leonardo BUDANO (°10/01/1980)                                                 Genk 96

   Timmy DUDEK (°27/08/1977)                                                       FC Global Impact                            
       

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 05/12/2011
                                
   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Bjorn SAREN (°11/01/1977)                                                         FC Olympia Tongeren
   Kobe ROSIUS (°14/12/1979)                                                        Het Spoor

   Ruben POSTELMANS (°16/06/1981)                                              Century Hasselt
   Kristof STASSEN (°26/12/1981)                                                    Cosmos Spouwen 
   Kurt CONINX (°02/10/1977)                                                         ZD Hansa Flex

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten :
   Hans DRIESEN (°15/04/1983)                                                        RP Products
   Michael THIJS (°14/10/1981)                                                        SV Rusticana
   Joost MICHELS (°12/10/1986)                                                       Het Spoor
   Niels VAN GEEL (°09/02/1984)                                                      Swijsen-Schepers M 80

   Robin VAN GOMPEL (°20/12/1965)                                                OH Bergmans
   
   Ekrem KODALCI (°04/04/1984)                 VK Wieze Boys B     

      

2 . Administratieve overtredingen

   Speeldag 19/11/2011
   FC Olympia Tongeren: onbekende afgevaardigde Franky NELISSEN (°29/07/1983)

   ’t Siebelke Romershoven: reservespeler Kim MOLENAERS zonder nummer

                                        Geen nummer bij handtekening kapitein   
   Speeldag 26/11/2011
   FC Klotbroek: naam en voornaam omgewisseld Alexandros ZAGOTSIS ipv ZAGOTSIS Alexandros
                       (2 X)
   Ford Keroma B: geen terreinbenaming

 

3.Ambtshalve sanctie:

   Speeldag 26/11/2011
   Ford Keroma A :
  
Wedstrijd stilgelegd in de 35 min ingevolge te weining spelers van Ford Keroma A op het veld
   Beslissing: forfait door overmacht.
                   uitslag van de wedstrijd FC Banneux – Ford Keroma A 7- 1 (stand op het ogenblik van
                   de stilleggen) blijft behouden
   Boete: oorzaak van stilleggen wedstrijd, zie kostenbedoening (IV,4)

 

   VV Voeren
  
Opstelling van een speler zonder eigen identiteitskaart
   Beslissing: uitslag van de wedstrijd VV Voeren – Cosmos Spouwen wordt 0 – 5 (was (4 – 3)

   Boete: opstellen niet speelgerechtigde speler, zie kostenbedoening (IV,4)

   VK Grammenrode
  
Laattijdig forfait
   Beslissing: uitslag van de wedstrijd ZD Hansa Flex – VK Grammenrode 5 - 0

   Boete: laattijdig forfait + vaste kosten scheidsrechter, zie kostenbedoening (IV,4)

4.Kostenbedoening

   Hellas 2000: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00: totaal € 10,00
   FC Olympia Tongeren: (I) € 5,00 +(IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 12,50: totaal € 27,50

   SV Rusticana: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 15,00
   OH Bergmans: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   Ford Keroma B: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal: € 7,50
   FC Heideweelde: (IV,1) € 5,00

   Het Spoor: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00: totaal € 15,00

   SV De Conde: (IV,1) € 5,00

   VNA Winterslag: (IV,1) € 5,00
   Genk 96: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   FC Global Impact: (IV,1) € 5,00
   Century Hasselt: (IV,1) € 5,00
   Cosmos Spouwen: (IV,1) € 5,00
   VK Wieze Boys B: (IV,1) € 5,00

   ZD Hansa Flex(IV,1) € 5,00
   RP Products: (IV,1) € 5,00
   Swijsen-Schepers M80: (IV,1) € 5,00
   ‘t Siebelke Romershoven: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00
   FC Klotbroek: (IV,2) € 5,00 (2 X 2,50)

   Ford Keroma A: (IV,3) € 7,50
   VV Voeren: (IV,3) € 12,50

   VK Grammenrode: (IV,3) € 10 + 75,00 + 20,00 (vaste kosten scheidsrechter): totaal € 105,00
                               waarvan € 95,00 aan ZD Hansa Flex)  

 

5.Mededelingen

   De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
   23/01/2012 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
   Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
   Boete bij afwezigheid: €12,50.


   Op het ogenblik van de verschijning van dit week–end waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden
   Genk 96 – FC Tamara (12/11/2011) en Cosmos Spouwen – Stock Bilzen (19/11/2011) nog steeds
     niet in mijn bezit. Gelieve deze wedstrijdbladen dringend over te maken aan het secretariaat.
   Het  niet  tijdig overmaken van de wedstrijdbladen brengt niet enkel boetes met zich voor de ploegen
     maar hindert ook de goede werking van het secretariaat KLBS.    
 
   


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/12/2011