12/12/2011

WEEK - END 08 / 2011-2012 Verbetering 1

Verbetering ten gevolge van aantekening verzet tegen voorstel tot minnelijke schikking. 

WEEK-END 08/2011-2012 VERBETERING 1  

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 12 december 2011


.

1. AANTEKENING VAN VERZET
Ingevolge aantekening van verzet, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, tegen
het hierna volgend voorstel tot minnelijke schikking vermeld onder I. Comite Minnelijke Schikkingen van Week – End 08 / 2011-2012 van 07/12/2011 wordt het hierna volgende voorstel tot schorsing opgeschort tot verschijning voor het Comité Sport en Disciplinaire zaken op de zitting van 19/12/2011:

Geschorst vanaf 14/12/2011 voor Beker en Competitie

DRIE (03) speeldagen
Bjorn SAREN (°11/01/1977)                                                       FC Olympia Tongeren

2. AANPASSING WEEK-END 08 / 2011-2012
Gezien voorgaande komt de in Week – End 08 / 2011-2012 van 07/12/2011 vermelde bijhorende
boete te vervallen.
Gelieve derhalve Week – End 08 / 2011-2012 van 07/12/2011 als volgt te wijzigen:

IV. Administratief
4.Kostenbedoening

    Lezen: FC Olympia Tongeren: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 12,50: totaal € 22,50 ipv  
               FC Olympia Tongeren: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 12,50: totaal € 27,50
   


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/12/2011