21/12/2011

WEEK-END 9 / 2011-2012

Namens het bestuur KLBS wens ik jullie en jullie familie prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2012, boordevol voetbalplezier!

WEEK-END 09/2011-2012

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 21 december 2011

In naam van het bestuur KLBS wens ik jullie en jullie familie prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2012 boordevol voetbalplezier !

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 19/12/2011 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marc Smets en Valère Mantels
Verontschuldigd: Bart Nelissen
Afwezig: Roger Vernijns

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 28/12/2011 voor Beker en Competitie

DRIE (03) speeldagen
Kris GUFFENS (°30/10/1987)                                                        FC Olympia Tongeren
Christoffe LEBRUN (°03/12/1979)                                                  OH Bergmans          
                                     
EEN (01) speeldag

Robby HAGELSTEENS (°16/08/1984)                                             Swijsen-Schepers M80
                                    
In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 03/01/2012.

II.Comité Sport & Disciplin e

Aanwezig : Roger Cleuren, Marc Martens, Dominique Peeters, waarnemer Willy Poosen (SC) en
                secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Fernand Oeyen

Behandeling in gevolge aantekening van verzet tegen de voorgestelde minnelijke schikking naar aanleiding van de uitsluiting van speler Bjorn SAREN (°11/01/21977)
bij de competitiewedstrijd FC Banneux - FC Olympia Tongeren van 03/12/2011

Opgeroepen
Scheidsrechter
FC Olympia Tongeren: speler Bjorn SAREN (°11/01/1977)
                                   afg bezoekers Laurent NELISSEN (°03/10/1952) - vrijblijvend
Aanwezig: speler en afg bezoekers
Verontschuldigd: scheidsrechter
Beslissing: speler Bjorn SAREN (°11/01/1977) DRIE (03) speeldagen geschorst voor beker en
                 competitie vanaf 28/12/2011

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

 

Aanwezig : de aanwezigen vermeld onder I & II

1. Verslag vorig zitting dd. 06/12/2011: goedgekeurd

2. Briefwisseling: schrijven KBVB - factuur kosten beroep Welkenhuysen Tuinwijk

                           schrijven  VFV PC–PSC Limburg – uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2012
                          schrijven Bjorn SAREN (FC Olympia Tongeren) - verzet tegen de voorgestelde
                          minnelijke schikkingen: zie II hiervoor
                                 
3. Kalenderwijziging - Reeks I

    De op 24/09/2011 uitgestelde wedstrijd RP Products – FC Banneux zal gespeeld worden op
    11/02/2012 om 15u00.

4. Beker KLBS
      1/4 finale
      Deze wedstrijden worden gespeeld op 11/02/2012
      (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)
     

      15u00 VC Sluizen– Swijsen Schepers M80

      15u00 Kotem VV – Genk 96

      15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – Stock Bilzen

      15u00 Cosmos Spouwen - Century Hasselt

5. Collectieve verzekering via de VLB

    De secretarissen van de clubs worden eraan herinnerd dat zij verantwoordelijk zijn voor het
    doorgeven en aanpassen van het ledenbestand van hun club bij de VLB. Maw zij zijn
    verantwoordelijk voor het nazicht op juistheid van de controlelijsten die jaarlijks (eind
    november/begin december) worden opgestuurd door de VLB en het gedurende het jaar
    toevoegen en/of het schrappen van leden.

IV. Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 12/12/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
  
   Jozef KNAPEN (°10/09/1968)                                                               FC Banneux

   Dave BRUYNEEL (°14/03/1975)                                                            SV Rusticana   

   Dario DE PALMA (°05/07/1982)                                                            Genk 96
   Jurgen HULSELMANS (°12/04/1985)                                                     Kanaalboys Rotem
                                            
   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
  

   Stef FONTAINE (°21/05/1991)                                                              FC Olympia Tongeren

   Bjorn RAISON (°26/07/1978)                                                               SV Rusticana

   Stijn SIMONS (°19/07/1975)                                                                FC Beukenhof
   Bart HABRAKEN (°07/10/1985)                                                            OH Bergmans   
   Sander ROBIJNS (°12/02/1991)                                                           Sporting Caetsbeek
   Edward WALUS (°22/07/1971)                                                              VNA Winterslag  
   Kevin STEUTELINGS (°08/09/1987)                                                      Kanaalboys Rotem                       

   Wesly KENIS (°03/01/1987)                                                                 ’t Siebelke Romershoven

   Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER vanaf 19/12/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   Roberto VARSALONA (°25/02/1982)                                                     Genk 96
   Kristof POEL (°31/10/1984)                                                                 RP Products
                                                           

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in verschillende wedstrijden:
 
   Stefan PEETERS (°23/08/1972)                                                            Aviaclub   

   Arben SACARI (°18/08/1972)                                                              Ford Keroma A
   Kristof GERETS (°17/05/1985)                                                             Kotem VV                     

                      

2 . Administratieve overtredingen
   Speeldag 12/11/2011
   Genk 96: laattijdig wedstrijdblad (ontvangen op19/12/2011 - 2X, 2XW+1, 2XW+2, 1XW+3, 1XW+4,
                 1XW+5)
 

     Speeldag 03/12/2011
   FC Olympia Tongeren: verzorger Henk VANDEBEEK zonder geboortedatum (2X)

   Speeldag 10/12/2011
   Ford Keroma A: geen nummer bij handtekening kapitein
   Cosmos Spouwen: speler Wouter LOIX zonder geboortedatum (2X)

   ’t Siebelke Romershoven: geen nummer bij handtekening kapitein (2X)

3.Ambtshalve sanctie:

   Speeldag 03/12/2011
   Ford Keroma A: gespeeld met te veel spelers (05) van Ford Keroma B tot de 66 min (Art 76)
   Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Berg – Ford Keroma A 5 – 0 (was 3 – 1)
   Boete: opstellen niet speelgerechtigde speler

  

4.Kostenbedoening
   FC Olympia Tongeren: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 5,00 (2X € 2,50): totaal € 15,00
   OH Bergmans: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00: totaal € 10,00
   Swijsen Schepers M80: (I) € 5,00  
    FC Banneux: (IV,1) € 5,00
   SV Rusticana: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   Genk 96: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 40,00, ((2 X € 2,50 + 2 X € 5,00 (2XW+1) + 2 X € 5,00
                 (2XW+2) + € 5,00 (W+3) + € 5,00 (W+4) + € 5,00 (W+5)): totaal € 50,00
   Kanaalboys Rotem: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00
   Sporting Caetsbeek: (IV,1) € 5,00
   FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00       
   VNA Winterslag: (IV,1) € 5,00
   ’t Siebelke Romerhoven: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 5,00 (2X € 2,50): totaal € 10,00
   RP Products: (IV,1) € 5,00
   Aviaclub: (IV,1) € 5,00
   Ford Keroma A: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50 + (IV,3) € 12,50: totaal 20,00
   Kotem VV: (IV,1) € 5,00  
   Cosmos Spouwen:  (IV,2) € 5,00 (2X € 2,50)

 

5.Mededelingen
  De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
  23/01/2012 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
  Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
  Boete bij afwezigheid: €12,50.
  Op het ogenblik van de verschijning van dit week–end waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden
  Cosmos Spouwen – Stock Bilzen (19/11/2011) en Cosmos Spouwen -   UD Barcelona HECA NV van
   17/12/2011 nog niet in mijn bezit.  
   


KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 04/01/2012