07/09/2005

Week-End 1/2005-2006

de eerste info van het nieuwe seizoen is ter beschikking.

                                       WEEK-END(1/2005-2006)

 

                                                               Hasselt,7 september 2005.

 

 

 

Verslag vergadering comit? dd.05/09/05 - Tennis-Hasselt ? 19u30

 

Aanwezig :.Marcel Asnong, Roger Cleuren ,Val?re Mantels.

Verontsch : Marcel Raymakers,Jean Brebels, Freddy Daniels, Robert Caubergh, Roger Vernijns,Fernand Oeyen

 

1.Vorig verslag:verslag zittingen 06/06/05, 21/06/05 en ASV 21/06/05

goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

        - 01/07/05: speler Tayyar G?LPEK van FC Mondeoflowers ivm langdu-

                               rige schorsing, zie punt 9,a)

        - 18/08/05: uitnodiging vergadering raad van bestuur KBBB dd.04/09/05

                               te Vilvoorde

        - 29/08/05(ontv.01/09): FC Beukenhof:melding FF wedstrijd

dd.03/09/05

 

3.Nazicht scheidsrechtersbladen:

       

        Geschorst voor de eerstvolgende bekerwedstrijd

 

        Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

 

        Serafettin TUYSUZ(?19/09/78)                      FC Mondeoflowers

        Dario DE PALMA(?05/07/82)                          FC Friuli

        Bart COLSON(?26/07/66)                              VK Grammenrode

        John WALUS(?20/04/73)                               VNA Winterslag

 

4.Administratieve overtredingen:

        Wordt verwezen naar volgend WE

 

Kostenbedoening:

        FC Mondeoflowers:       ? 5,00

        FC Friuli:                    ? 5,00

        VK Grammenrode:        ? 5,00

        VNA Winterslag:          ? 5,00

       

 

5.Ambtshalve sancties/eventueel(kontrole ivm kwalificatie spelers) :

        Wordt eveneens verwezen naar volgend WE.

 

 

6.Terreinkeuringen:

        Werden gekeurd op 29/08/05:

                FC Heideweelde: - lichte aanpassing van een doel

- zorgen voor mogelijkheid beveiliging tussen

               terrein/kleedkamer

                Century Hasselt: in orde

                A.F.I.Waterschei: niemand aanwezig. Dringend te keuren.

                                       Kosten keuring lastens club A.F.I.Waterschei.

 

7.Wijziging Kalender:

       

        Reeks 2:     08/10/2005

                               FC Banneux ? VC Mireille     

aanvang 12u30   ipv 15u00

 

                        22/10/2005

                               FC Banneux ? FC Friuli

                                                       aanvang 12u30    ipv 15u00

 

8.Ledenlijsten:

Clubsecretariaten die op het inschrijvingsblad nog een papieren versie van Week-End aanvroegen, ontvingen nog een te kontroleren ledenlijst welke ten laatste op 26/08/05 moest terug zijn.

 

        Al de verzonden ledenlijsten werden tijdig ontvangen,

        behoudens deze van:

                                                                       reglementaire boete

        FC Mondeoflowers        ontvangen 06/09/05             ? 25,00

 

        NOG NIET ONTVANGEN:

                        FC Gors Opleeuw.

 

        Toegepaste boete: ? 12,50 plus ? 12,50 per bijkomende week.

 

 

9.Meldingen:

 

a) Verzoek opheffing langdurige schorsing

        Aanvraag dd.01/07/05 door speler Tayyar G?LPEK(?15/01/73) van FC

        Mondeoflowers

Beslissing: Gezien de uitspraak, zijnde : onbepaalde duur met een minimum van drie jaar met aanvang op 28/04/2003, kan het verzoek niet in aanmerking worden genomen.

Verzoek verworpen.

Er wordt op gewezen dat elk verzoek, op straffe van nietigheid, effectief dient ondertekend door de aanvrager.

 

 

b) Papieren versie Week-End:

        Bedenktijd tot wijzigen is verstreken.

        Worden voor dit seizoen geboekt als afnemer van een papieren

        versie:      VC Mireille(Offerman)

                        Hellas 2000

                        FC Friuli

                        FC Gors Opleeuw

                        FC Mondeoflowers

                        FC Beukenhof

                        Olympia Tongeren

                        VK Grammenrode

                        Terlaemen 04(2 exempl.:secr. +Gh.Kenis) 

                         Century Hasselt(Schetz)

                         Kotem(2 ex.:Janssen en Deckers)

                         Vrolingen(Portugaels)

c) Opsomming van nog lopende straffen VOOR aanvang van het seizoen:

        geldend voor zowel beker als competitie:

                        1 sp.dag:   Jo Maggen (14/08/84) ? FC Berg

                                       Diederich Poisket(30/12/70) ? Vrolingen

                                       Raif Engin(01/06/65) ? Mondeoflowers

                                       David Creten(29/09/76) ? Aviaclub

                                       Verny Verachten(29/01/74) ? RP Products

                                       Ahmet Akcin(21/03/79) ? Mondeoflowers

                                       Ruddy Daens(03/11/73) ? De Conde

                        3 sp.dagen:

                                       Michael Dedry(13/07/84) ? Olympia Tongeren

                        5 sp.dagen:

                                       Kristof Engelen(29/05/73) ? Melaer

                        6 sp.dagen:

                                       Frederik Coninx(12/01/76) ? Vrolingen

                + langdurige schorsing:

                                       Tayyar G?lpek van Mondeoflowers

 

                        Alle offici?le functies:

                        1 sp.dag : G.Graziani(15/09/59) ? Friuli

                        2 sp.dagen : Mustafa Erdogdu(10/02/69) ? Mondeoflowers

 

        Voornoemden waren dus geschorst voor de wedstrijden van afgelopen

weekend 03/09/05.

                       

 

d) Communicatie:

        - Ingevolge een technisch probleem verschenen de uitslagen iets later

                dan anders op de website. Hierdoor verkreeg ook de krant de

                uitslagen te laat om nog te publiceren.

       

        - Contact met de pers (Het Belang van Limburg):

                Er is plots geen respons meer vanuit deze krant.

                De ons toegewezen medewerker laat het blijkbaar(tijdelijk?) af-

                weten. Nog deze week zal contact worden genomen met de

                verantwoordelijke redactie, hopelijk met een spoedig en gunstig

                gevolg.

 

e) Vergadering KBBB op 04/09/05 te Vilvoorde:

In de marge van deze vergadering werd opheldering gevraagd over het feit dat de Waalse liga geen nationale beker meer wenst te betwisten tot opheldering van een financieel dispuut lastens KLBS.

Er werd gevraagd waarom er geen reactie kwam op een schrijven van KLBS dd.01/05/05.

Opnieuw beloofde de Waalse verantwoordelijke, die duidelijk niet wist

waarover het ging, een en ander na te vragen.

Wordt vervolgd.

 

f) Wijziging e-mail:

        e-mail secretaris Ford Keroma wordt : gabrieletupitti@gmail.com

 

 

g) Een aantal zaken ter herinnering:

        1.Noteren van de gele kaarten (boekingen):

        Hierover is geen discussie mogelijk. De ploegen van de KLBS competitie

        werden door de KBVB gelijk gesteld met eerste ploegen.

        Bijgevolg dient iedere waarschuwing genoteerd met vermelding van de

        minuut van de waarschuwing in het eerste vakje onder waarschuwingen.

        (anders dan reserven en jeugd waar er geen notering gebeurd)

         

2.Weet dat een schorsing

automatisch ingaat voor de eerstvolgende wedstrijd(ook al is ze nog niet gepubliceerd in Week-End):

na 2 gele kaarten in de bekercompetitie(geel met een zwarte B op de

website)

        na 3 gele kaarten in de gewone competitie(geel met een zwarte C op de

website)

        na 2 gele kaarten in dezelfde wedstrijd(half geel/half rood op de website)

 

        De gele kaarten blijven gescheiden beker/kompetitie

 

        3.Hou rekening met de wachttijd van een nieuw aangesloten speler.

        Een speler is pas speelgerechtigd een week na de op de kaart vermelde

datum.

        Let op met uitgestelde wedstrijden.Een speler moet speelgerechtigd zijn

op datum dat de wedstrijd oorspronkelijk op de kalender werd voorzien.

 

        4.Tijdig indienen scheidsrechtersbladen:

Zorg ervoor dat deze ten laatste dinsdag volgend op de speeldag op het secretariaat toekomen.

Zo voorkomt uw een boete en eventuele onaangename verwikkelingen mbt kaarten/schorsingen/speelgerechtigdheid ed.

 

 

 

UITSLAGEN

 

Heenronde Beker 03/09/05   

                                      

Wieze Boys A ? FC Mondeoflowers                 5-2           

SV Heylen Bricks ? Cosmos Spouwen      5-3           

UD Barcelona ? Vlam Eisden                 0-3           

Terlaemen 04 ? BVC   Park Houthalen     3-3   

FC Berg ? Swijsen-Schepers M.80           6-1           

BM Knapen ? Welkenhuyzen                 1-4           

VC Mireille ? Ford Keroma A                  1-1   

Vanhelmont Sport ? Olympia Tongeren   0-2           

RP Products ? FC Beukenhof                  5-0(FF)      

VNA Winterslag A ? C.Steegen              0-2                   

SV De Conde ? FC Banneux                   3-1                   

Ford Keroma B ? FC Gors Opleeuw                 4-0   

FC Friuli ? Ay-Yildiz Kolderbos               3-3   

SV Vrolingen ? ZD Overath                    1-6           

Transport Jacobs ? CBW Zonhoven                1-2           

Grammenrode ? Century Hasselt           0-5                   

Merem Bilzen ? VNA Winterslag B         2-2           

Sp.Caetsbeek ? A.F.I. Waterschei         0-4           

FC Heideweelde ? Aviaclub                   8-1                   

Hellas 2000 ? OH Rus Games                        2-6           

Wieze Boys B ? C.S.Italiano                 8-2

 

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 21/09/05