03/01/2012

WEEK-END 10 / 2011-2012

Vergeet de Bijzondere Algemene Vergadering en de nieuwjaarsreceptie op 23/01/2012 niet!

WEEK-END 10/2011-2012

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 03 januari 2012


Betuigingen van medeleven
Het bestuur en de leden van KLBS bieden hun innige deelneming aan aan de familieleden, het bestuur en de spelers van ’t Siebelke Romerhoven bij het overlijden van hun gewezen schatbewaarder Jossy MACHIELS.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 03/01/2012 om 19u30
Plaats: Tiensesteenweg 65, 3800, Sint-Truiden

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Bart Nelissen en Valère Mantels

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 11/01/2012 voor Beker en Competitie,
                
EEN (01) speeldag

Tom WITTERS (°25/01/1984)                                                                 RP Products
                                    
In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 23/01/2012.

II.Comité Sport & Disciplin e

Geen zitting

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

Geen zitting

IV. Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 21/11/2011

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:

   Stef TILKIN ()29/11/1989)                                                                   Stock Bilzen

    Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER vanaf 19/12/2011

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in verschillende wedstrijden:

   Steve VANHAY (°12/09/1971)                                                              VC Sluizen

2 . Administratieve overtredingen
   Speeldag 19/11/2011
   Cosmos Spouwen: laattijdig wedstrijdblad (ontvangen op 23/12/2011 - 2X, 2XW+1,W+2, W+3, W+4)  

     Speeldag 17/12/2011
   Cosmos Spouwen: laattijdig wedstrijdblad (ontvangen op 23/12/2011 - 3X)
   Kotem VV: hoofding reeks I ipv beker
                   verkeerde datum 17/10/2011 ipv 17/12/2011                 

3.Ambtshalve sanctie:

   Nihil

  

4.Kostenbedoening
   RP Products: (I) € 5,00
   Stock Bilzen: (IV,1) € 5,00
   VC Sluizen (IV,1) € 5,00
   Cosmos Spouwen: (IV,2) € 30,00 ((2 X € 2,50 + 2 X € 5,00 (2XW+1) + € 5,00 (W+2) + € 5,00
                               (W+3) + € 5,00 (W+4)) + (IV,2) € 7,50   (3 X € 2,50): totaal € 37,50
   Kotem VV: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00  

 

5.Mededelingen

     De hierna volgende spelers gingen in overeenstemming met Art 77 van het Inwendig Reglement
   op 31/12/2011 over van Ford Keroma B naar Ford Keroma A:
   Joffrey BUVENS (°01/11/1987)
   Erik SARACI (°27/09/1994)
   Zbigniew JABLONSKY (°26/06/1973)

  De Bijzondere Algemene Vergadering gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie gaat door op
  23/01/2012 om 20u00 in het Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt.
  Aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club).
  Boete bij afwezigheid: €12,50
.
      

V. Kalender

1. Kalenderwijzigingen - Reeks I

    De op 24/09/2011 uitgestelde wedstrijd RP Products – FC Banneux zal gespeeld worden op
    11/02/2012 om 15u00.
 
    De op 17/03/2012 voorziene wedstrijd SV Rusticana – FC Heideweelde zal gespeeld worden op
    11/02/2012 om 15u00.
   

2. Beker KLBS
      1/4 finale
      Deze wedstrijden worden gespeeld op 11/02/2012
      (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)
     

      15u00 VC Sluizen– Swijsen Schepers M80

      15u00 Kotem VV – Genk 96

      15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – Stock Bilzen

      15u00 Cosmos Spouwen - Century Hasselt

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 25/01/2012