24/01/2012

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 23/01/2012

Verslag jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering.

KLBS KONINKLIJKE LIMBURGSE BEDRIJFSSPORTBOND
Afdeling Voetbal - KBVB Stamnr.:4592

Secretariaat: Benny Croes
                   Dekkenstraat 73
                   tel.:011/592260 e-mail: klbssrt@hotmail.com
___________________________________________________________

                                                         Sint- Truiden, 24 januari 2012

 

 

 

JAARLIJKSE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Plaats: Bondsgebouw van de KBVB Afd Limburg,Boekstraat 130 te Hasselt.

Datum/uur: 23 januari 2012 om 20u00

1. Agenda: Opname van de aanwezigheden
                       Woord van de voorzitter

                       Boekhoudkundig verslag 2011
                       Mededelingen

                       Nieuwjaarsreceptie

2. Aanwezigen
    Voltallig bestuur KLBS met uitzondering van Roger Vernijns
    Alle clubs behalve: FC Olympia Tongeren, Freya Vreren, Genk 96,
                                Kanaalboys Rotem, KFC Vlam Eisden,
                                VK Grammenrode en VNA Winterslag.
    De heer Reynders vertegenwoordiger KBVB Afd Limburg en Koninklijk
    Limburgse Verstandhouding

3.Welkomstwoord van de voorzitter

   De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun komst en wenste iedereen
   een gezond, vreugdevol en succesrijk 2012. Vervolgens werd er gewezen op de
   wijzingen van financiële aard die in 2012 zullen plaats hebben naar aanleiding
   van de herstructurering binnen de VLB en benadrukte hij het belang van de
   sportiviteit. Tot slot dankte hij alle medewerkers voor het geleverde werk het
   voorbije jaar.

4.Boekhoudkundig verslag door de schatbewaarster
   In kas op 01/01/2011: € 26502,16

   In kas op 31/12/2011: € 27673,41

   Saldo: € + 1171,25

   Toelichting bij dit positief saldo:
   Er was een verwachting van een positief saldo van € 261,50, maar door o.a. de
   vermindering van de verplaatsingskosten wordt dit € 1171,25


5.Mededelingen vanwege de secretaris
   a.Aanvang seizoen 2012/2013
      De eerste wedstrijd van het seizoen 2012/2013, beker of competitie zal
      gespeeld worden op 01/09/2012

   b.KLBS Site als communicatiemedium
      Er werd aan herinnerd dat de KLBS site www.klbs.be het belangrijkste
      communicatiemedium is voor KLBS en dit met name voor de verspreiding van
      Week-End, de vermelding van de gegevens van de ploegen, de competitie, de
      KLBS beker, afgelastingen en algemene informatie maar ook voor het
      Reglement van Inwendige Orde KLBS.

   c.Gegevens secretarissen
      Wijzigingen van E-mail adressen, telefoonnummers en adressen dienen
      onmiddellijk overgemaakt te worden aan de secretaris KLBS.
 
   d.Reglement van Inwendige Orde KLBS
      De volgende artikelen van het Reglement van Inwendige Orde KLBS werden in
      herinnering gebracht:

      Spelen uitgestelde wedstrijden Art 47
       Gele en Rode kaarten Art 50 & 51
       Speelgerechtigheid bij uitgestelde wedstrijden Art 75

   e.Terreinen en accommodaties
      De hierna volgende clubs hebben nog problemen met de afmetingen van
      hun doelen (afwijkingen van meer dan 5cm)
       Sporting Caetsbeek

       VV Voeren
      Deze clubs dienen de nodige maatregelen te nemen ten einde hieraan te
      verhelpen voor de aanvang van het seizoen 2012/2013.

   f. Beker van de sportiviteit

      FC Berg heeft de leiding in dit klassement, van nabij gevolgd door
      VNA Winterslag en UD Barcelona-HECA NV. Het volledige klassement zal
      tijdens het seizoen maandelijks (laatste week van de maand) op de website
      geplaatst worden.


   g.Kandidaat bestuursleden
      In het vooruitzicht van de Algemene Statutaire Vergadering op 18/06/2012,
      kunnen kandidaat bestuursleden KLBS zich melden bij de secretaris KLBS.

 

   h.Reglement van Inwendige Orde KLBS

      Voorstellen ter aanpassing/wijziging van het Reglement van Inwendige Orde
      van de KLBS kunnen het ganse jaar door, schriftelijk aan de secretaris KLBS
      gericht worden.

 

   i.Vergoedingen/premie ziekenfondsen
     Een aantal ziekenfondsen betalen een vergoeding/premie aan sporters
     aangesloten bij een sportclub. Zij die hiervan gebruik willen maken
     dienen contact op te nemen met hun ziekenfonds want de voorwaarden
     en vergoedingen/premies verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds.

 

6.Nieuwjaarsreceptie .

   De jaarlijkse Bijzondere Algemene Vergadering werd afgesloten met de
   traditionele receptie.

 

KLBS


Benny Croes

Secretaris g.c.