09/02/2012

WEEK - END 12 / 2011-2012

Een Week-End tussen 2 KLBS voetballoze weekends in!

Graag uw speciale aandacht voor de kalenderwijzigingen.

                            WEEK-END 12/2011-2012

                                                                                           
                                                                                     Sint-Truiden, 09 februari 2012


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 07/02/2012 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité minnelijke schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Bart Nelissen en Valère Mantels
Afwezig: Roger Vernijns

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 15/02/2012 voor Beker en Competitie

TWEE (02) speeldagen

Thomas MIERMANS (°06/07/1981)                                                            Welkenhuysen Tuinwijk

EEN (01) speeldag

Fabio SAITTA (°25/06/1986)                                                                     FC Tamara
Baris SOYTURK (°07/07/1984)                                                                  KFC Vlam Eisden

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 20/02/2012.

II.Comité Sport & Disciplin e

Aanwezig :Roger Cleuren, Marc Martens, Willy Poosen (waarnemer SC) en secretaris Benny Croes  
Veronschuldigd: Dominique Peeters
Afwezig: Fernand Oeyen

Uitsluitingen in en stopzetting van competitiewedstrijd Hellas 2000 – Cosmos Spouwen op 28/01/2012 - de wedstrijd werd stopgezet in de 79 min bij een 1 – 1 stand

Opgeroepen

Scheidsrechter
Hellas 2000: spelers Antonios ATHENAKIS (°10/02/1982), Christos RATSITSKA (°15/01/1980) en
                              Vasilios GATSOS (°10/04/1980)
                    off. afg. thuisploeg: Stavros TSIAFLAKIS (°04/06/1986)

Cosmos Spouwen: off.afg. bezoekers: Wouter LOIX (°08/04/1982)


Aanwezig: iedereen behalve Wouter LOIX (°08/04/1982)
Afwezig: Wouter LOIX (°08/04/1982)


Beslissingen: uitslag van de wedstrijd: de stand (1 – 1) op het ogenblik van de stopzetting
                                                              (79 min) wordt de eindstand

                     speler: Antonios ATHENAKIS (°10/02/1982) – Hellas 2000: geschorst voor EEN (01)
                                speeldag beker en competitie vanaf 15/02/2012
                    speler: Christos RATSITSKA (°15/01/1980) – Hellas 2000: geschorst voor TWEE (02)
                                speeldagen beker en competitie vanaf 15/02/2012
                    speler: Vasilios GATSOS (°10/04/1980) – Hellas 2000: geschorst voor TWEE (02)
                                 speeldagen beker en competitie vanaf 15/02/2012

                    off.afg thuisploeg: Stavros TSIAFLAKIS (04/06/1986) – Hellas 2000: berisping

 

Kosten : Hellas 2000: vergoeding en verplaatsingskosten scheidsrechter bij de wedstrijd en
                               verschijningskosten scheidsrechter.

Boetes: Hellas 2000: gebrek aan organisatie (beperkt)

            Cosmos Spouwen: niet gerechtvaardigde afwezigheid op de zitting


Uitsluiting in en stopzetting van competitiewedstrijd Kanaalboys Rotem – SV Vrolingen van 28/01/2012 – wedstrijd stopgezet bij de rust bij een 0 – 0 stand

Opgeroepen
Scheidsrechter

Kanaalboys Rotem: spelers Robby BROUWERS (°08/01/1977) en kapitein Bernard SILKENS
                            (°30/06/1960)
SV Vrolingen: off. afg. bezoekers Lydia PORTUGAELS (°10/09/1964)

Aanwezig: allen

Beslissingen: wedstrijd te herspelen.
                    motivatie: de scheidsrechter heeft niet alle middelen gebruikt om de wedstrijd uit te
                                   laten spelen.
                      speler Robby BROUWERS (°08/01/1977): uitsluiting voldoende

Boete : Kanaalboys Rotem: gebrek aan organisatie (ernstig)


III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : de aanwezigen vermeld onder I en II

1. Verslag vorig zitting dd. 23/01/2012: goedgekeurd

2. Briefwisseling: schrijven Ford Keroma: naamsverandering

                          schrijven RP Products: kandidatuur organisatie finale Beker KLBS
                          factuur SANMAX: hosting website    

3. Kalenderwijzigingen

      Ingevolge de algemene afgelasting van de wedstrijden op 11/02/2012 worden:

      de¼ finales beker KLBSgespeeld worden op 25/02/2012.

      (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)

      15u00 VC Sluizen – Swijsen Schepers M80

      15u00 Kotem VV – Genk 96

      15u00 Welkenhuysen Tuinwijk – Stock Bilzen

      15u00 Cosmos Spouwen - Century Hasselt

 
     devolgende competitiewedstrijden gespeeld op 10/03/2012

       Reeks I

      De wedstrijd FC Olympia Tongeren – SV De Conde van 28/01/2012 zal gespeeld worden op
      10/03/2012 om 13u15

      De op 24/09/2011 uitgestelde wedstrijd RP Products – FC Banneux zal gespeeld worden op
      10/03/2012 om 15u00.
      De op 17/03/2012 voorziene wedstrijd SV Rusticana – FC Heideweelde zal gespeeld worden
      op 10/03/2012 om 15u00.

      Reeks II
      De op 18/02/2012 voorziene wedstrijd FC Global Impact – VV Voeren zal gespeeld worden op
      10/03/2012 om 15u00.

      De op 21/01/2012 uitgestelde wedstrijd Sporting Caetsbeek – VK Wieze Boys B zal gespeeld

      worden op 10/03/2012 om 15u00.

      De op 07/01/2012 uitgestelde wedstrijd SV Vrolingen – Freya Vreren (Reeks III) zal gespeeld
      worden op een latere datum.

      Ingevolge de verplaatsing van de ¼ finale wedstrijden voor de beker worden de volgende
      competitiewedstrijden voorzien op 25/02/2012 verschoven naar een latere datum:
       ReeksI
      SV Rusticana – Kotem VV

      Century Hasselt – Welkenhuysen Tuinwijk

       Reeks II

       Swijssen Schepers M80 – VC Sluizen

      Hellas 2000 - Stock Bilzen

      Cosmos Spouwen – Sporting Caetsbeek

      VV Voeren – Genk 96

6. Beker KLBS – ½ finales

     Gezien de beperkte tijd tussen de ¼ finales (25/02/2012) en de ½ finales (10/03/2012) werd de
    lottrekking voor de ½ finales nu al uitgevoerd.

    1/2 finales beker KLBSgespeeld worden op 10/03/2012.

    (2 X 40 min, strafschoppen bij gelijke stand)

    15u00 VC Sluizen of Swijsen Schepers M80 - Cosmos Spouwen of Century Hasselt

    15u00 Welkenhuysen Tuinwijk of Stock Bilzen - Kotem VV of Genk 96

 

7. Organisatie finale van de beker KLBS
    De finale van de Beker KLBS heeft plaats op Paasmaandag 09/04/2012

    Clubs die deze finale wensen te organiseren kunnen hun kandidatuur per brief stellen bij de
    secretaris en dit voor 05/03/2012.

    Informatie betreffende de modaliteiten waaraan dient voldaan te worden kan bekomen
    worden bij de secretaris.

 

8. Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal

    Organisatie: Vlaamse Liga van Bedrijfssport (VLB) ism Bedrijfsportbond Brussel en Omstreken (BBO)
    Wanneer     : Zaterdag 12 mei 2012
    Waar           : Machelen Regio Brussel/Vlaams-Brabant

    Inschrijven : Voor 12 maart 2012 via het VLB-secretariaat .

    Kosten        : Deelname is gratis. Er wordt een waarborg van €125 betaald bij inschrijving.
    Prijzen        : Er worden prijzen voorzien voor de eerste drie ploegen ( respectievelijk €150 -100-50)

    Nog vragen: Contacteer het VLB-secretariaat: tel 03 286 07 36 - info@vlaamse-bedrijfssport.be

 

IV. Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor TWEE (02) speeldagen COMPETITIE vanaf 30/01/2012

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten -ZESDE gele kaart:
   Rob GEERTS (°20/05/1986)                                                                  Het Spoor
   Jean – Marie GERIN (°16/01/1966)                                                       Kotem VV
   Jurgen NEUTS (°05/04/1972)                                                               Aviaclub

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 30/01/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Antonio DOLCIMASCOLO (°16/05/1985)                                                Welkenhuysen Tuinwijk

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
   Steven VANOPPEN (°26/10/1976)                                                         Welkenhuysen Tuinwijk
   Christophe DEWAELE (°02/01/1985)                                                     Welkenhuysen Tuinwijk
   Kenny VANRIJT (°07/03/1983)                                                             FC Beukenhof

   Marc VAN EMPTEN (°15/06/1968)                                                         VK Wieze Boys A

   Jung Joon RAVESLOOT (°05/04/1966)                                                   VK Wieze Boys A

   Bjorn ERNOTS (°10/08/1980)                                                               VC Sluizen

   Muhammet SESLI (°14/06/1981)                                                          KFC Vlam Eisden


2 . Administratieve overtredingen
   Speeldag 21/01/2012
   Welkenhuysen Tuinwijk: geen Nr kapitein

   FC Beukenhof: speler Peter VAN HOUDT zonder Nr

   VNA Winterslag: verkeerde geboortedatum speler Stefan BILLEN 20/08/1960 ipv 02/08/1960

   Weerstand Zonhoven: CBW ipv Weerstand Zonhoven

 

3.Ambtshalve sanctie: Nihil

4.Kostenbedoening
   Rechtzetting kostenbedoening Week – End 11/2011-2012
   Lezen Stock Bilzen: (I) € 5,00 + 5,00 (IV,2) € 2,50: totaal € 12,50 ipv (I) € 5,00+ (IV,2)
                                  € 2,50:totaal € 7,50
   Lezen FC Olympia Tongeren:(III,6) € 12,50 + (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00: totaal € 27,50 ipv
             FC Olympia Tongeren:(III,6) € 12,50 + (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00: totaal € 32,50
   Welkenhuysen Tuinwijk: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00 + 5,00 + 5,00 +(IV,2) € 2,50: totaal € 22,50
   FC Tamara: (I) € 5,00

   KFC Vlam Eisden: (I) € 5,00 + (IV,1) € 5,00: total € 10,00
   Hellas 2000: (II) € 5,00 + 5,00 + 5,00 + 6,25 + 25 + 25 (20 vergoeding en 5,00 verplaatsingskosten

   scheidsrechter bij de wedstrijd) + 7,50 (verschijningskosten scheidsrechter): totaal € 78,75
   Cosmos Spouwen: (II) € 2,50

   Kanaalboys Rotem: (II) € 5,00 + 37,50: totaal € 42,50

   Het Spoor: (IV,1) € 5,00

   Kotem VV: (IV,1) € 5,00

   Aviaclub: (IV,1) € 5,00

   FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50

   VK Wieze Boys A: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10

   VC Sluizen: (IV,1) € 5,00

   VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50

   Weerstand Zonhoven: (IV,2) € 2,50


5. Mededeling

Op het ogenblik van de verschijning van dit Week-End was het wedstrijdblad van de wedstrijd VK Grammenrode – Freya Vreren van 28/01/20012 nog niet in mijn bezit.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 22/02/2012