22/09/2004

Week-End 2/2004-2005

De tweede uitgave van Week-End is ter beschikking.

De volgende uitgave is voorzien op woensdag 06/10/04 met opgave van de lottrekking van de volgende bekerronde.

                                                           WEEK-END(2/2004-2005)

 

                                                                                              Hasselt,22 september 2004.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.20/09/04 - KBVB-Hasselt ? 18u45

 

Aanwezig :.Marcel Raymakers,Freddy Daniels,Roger Vernijns,Marcel Asnong,Robert Caubergh, Jean Brebels,Roger Cleuren,Fernand Oeyen en Val?re Mantels.

Verontsch :Kris Asnong

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 06/09/04 goedgekeurd.

2.Briefwisseling:

            - 06/09/04: KBVB rekeninguittreksel

            - 07/09/04: VLB kennisgeving ivm Sportac ? administratieve opleidingen

            - 08/09/04: VLB kennisgeving ivm clinics sportverzekering en VZW-wetgeving

            - 09/09/04: KBVB kennisgeving toegekende bijkomende beschikbare data

            - 13/09/04: VLB kennisgeving ivm controle naamlijsten verzekering/ledenlijst

            - 22/09/04: KBVB-PC Limburg: uitnodiging Coca Cola Cup Duiveltjes 02/10/04 te Maasmechelen.

                               Bvba HBL : herinnering maatregelen Legionella-gebeuren.

 

3.Scheidsrechtersverslagen:

 Tenzij andere melding geschorst vanaf 29/09/04  

 

verslag ref.Nieruch wedstrijd Modeoflowers-Olympia Tongeren 04/09/2004,stopgezet 72ste min.

Opgeroepen: speler Kadir KESKIN(?23/01/75) van Mondeoflowers,

            Stefan FRANSEN(?11/06/71), Henk WELLENS(?05/08/72) en

            Patrick DEZUTTER(?10/07/65) van Olympia Tongeren.

            beide afgevaardigden Raif ENGIN(?06/05/65) van Mondeoflowers

           en Hubert BRUNO(?14/09/63) van OlympiaTongeren.Scheidsrechter.

Aanwezig: alle opgeroepenen behoudens, speler FRANSEN, verontschuldigd per fax op heden, speler KESKIN en afgevaardigde ENGIN van Mondeoflowers, zonder verontschuldiging.

Uitspraak :

Speler Kadir KESKIN geschorst voor zes (6) speelzaterdagen.

Speler Stefan FRANSEN geschorst voor twee (2) speelzaterdagen.

Speler Henk WELLENS geschorst voor drie (3) speelzaterdagen en verbod functie kapitein tot 01/01/2005.

Speler Patrick DEZUTTER niets weerhouden.

Uitslag van de wedstrijd: dubbele FF : 3-0/0-3

Boete : 5 + 10 (versch.kosten) + 37,50 (wanordelijkheden) = ? 52,50 lastens club FC Mondeoflowers.

            5 + 5 + 10 (versch.kosten) + 37,50 (wanordelijkheden) = ? 57,50 lastens club Olympia Tongeren.

4.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

  Geschorst vanaf 29/09/04

  drie(3) speelzaterdagen:

            Gerry VANDEVOORT(?23/08/74)                             VC Melaer

            Gino WOUTERS(?22/10/77)                                      Wieze Boys

5.Onderricht:

            Aanvang 20u00

            Aanwezig: voormelde comit?leden, als gastsprekers: Fanny Vereecke, sporttechnisch medewerker VLB, Henri Reynders, PC-Limburg, Aim? Billen, PSC-Limburg en ongeveer ? van de aangesloten clubs.

Een waaier aan facetten betreffende de reglementering werd verduidelijkt.

Inzake verzekering:

Volgende weetjes

 - zowel de roze (OMOB) als de nieuwe witte formulieren (Ethias) gelden als aangifteformulieren bij een ongeval.

 - Stuur je aangifteformulier naar de VLB en NIET naar Ethias zelf!   -> indien Ethias een formulier toegestuurd krijgt, sturen zij dat eerst naar de VLB op, zonder af te handelen! Pas als het formulier via de VLB bij Ethias terecht komt, wordt er een dossier geopend. Het is dus zeker de snelste en beste manier om je ingevuld formulier naar de VLB te sturen.

 - Alle leden moeten verzekerd zijn als ze spelen! Dus zowel spelers die in competitie spelen als recreatief/vriendschappelijk. Of iemand zijn ligamenten scheurt tijdens een competitiematch of tijdens een recreatieve match: die persoon kan enkel de kosten terug krijgen als hij op dat moment verzekerd is!

 - Je kunt iemand van de VLB lijst schrappen en laten vervangen door een andere speler, zonder daarvoor een extra premie te moeten betalen voor de verzekering -> die persoon neemt gewoon de polis over van de andere. Vergeet dit dan wel niet te melden aan de VLB! Via fax, telefoon of mail. Vermeld naam van de persoon die je wilt schrappen ?n vermeld de naam, geboortedatum en adres van de persoon die je wilt toevoegen.

 - In verband met de vraag welke voorschriften of voorwaarden Ethias volgt: Ethias zal niet komen kijken of je neutrale zone al dan niet 3m is. MAAR jullie moeten w?l in orde zijn met je verzekering! Dus iedereen die speelt, moet aangesloten en verzekerd zijn op dat moment! Nu, volgens de bond en KLBS, moeten jullie wel in orde zijn met de voorschriften en reglementen, dus: zorg gewoon dat je zowel in orde bent met je verzekering als met de voorschriften. Dit bespaart je moeilijkheden en dan ben je zeker dat alles zonder probleem afgehandeld zal worden en dit zowel voor de terugbetaling bij mogelijke ongevallen als voor puntenbehoud of voor het vermijden van boetes.

Aansluitend werd door dhr.Reynders onderricht gegeven met betrekking tot de werking van de voetbalbond en een aantal van de belangrijkste regels,onder meer in verband met terreinen, hygi?ne, optreden en begeleiding ten aanzien van spelers en scheidsrechters, disciplinaire items.

Door dhr.Billen werden een aantal spelregels verduidelijkt met de daaraan verbonden sancties op het terrein en de nodige handelingen van de scheidsrechter.

Tot slot werden specifieke regels welke enkel van toepassing zijn binnen de K.L.B.S. aangehaald.

 

-------------------------------------------------

6.Nazicht scheidsrechtersbladen:

  Schorsing voor 1 speelzaterdag in de Bekercompetitie

   Ingevolge twee (2) gele kaarten:

     Vanaf 13/09/04:

      Georgios THEODORU(?04/12/82)                  Hellas 2000

  Vanaf 20/09/04:

        Jo?l REEKMANS(?08/02/66)                         Welkenhuyzen

        David GAUTIERS(?25/02/85)                         BVC Park Houthalen

          Diederich POISKET(?30/12/70)                      SV Vrolingen

  Ingevolge twee(2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

            Vanaf 20/09/04:

             Jan ASNONG(?04/09/76)                               Welkenhuyzen

7.Administratieve overtredingen:

Speeldag 04/09/04 :

            Wieze Boys B: Tommy Bosmans: geen geboortedatum

            ZD Overath: Maex Gunther, Maex Jurgen en Raf Lenaerts geen I.K.

 

   Kostenbedoening

            VC Melaer:                  ? 5,00

            Wieze Boys:                 5 + 2,50 = ? 7,50

            Hellas 2000:                 ? 5,00

            Welkenhuyzen: 5 + 5 = ? 10,00

            BVC Park Houthalen:   ? 5,00

            SV Vrolingen:               ? 5,00

            ZD Overath:                 (3 x 1,25) = ? 3,75

 

8.Ambtshalve sancties:

            Speeldag 04/09/04:

            Cosmos Spouwen: opstellen speler Guy CLAESEN(?12/04/57), geschorst voor 2 speelzaterdagen vanaf 14/04/04 ingevolge minnelijke schikking vermeld Week-End 14/2003-2004 punt 3.

Wedstrijd Cosmos Spouwen ? Kotem VV uitslag 0-4 blijft behouden. Sanctie: speler Guy CLAESEN vanaf 29/09/04 geschorst voor ??n (1) speelzaterdag. Boete: ? 12,50 lastens club Cosmos Spouwen.

VK Grammenrode: opstellen speler Ben MONARD(?06/02/81), oorspronkelijk geschorst voor 3 speelzaterdagen vanaf 11/02/04(cfr.Week-End 10/2003-2004) in overtreding op speeldag 13/03/04 en dienvolgens gesanctioneerd met 1 speelzaterdag vanaf 14/04/04 zoals vermeld in Week-End 14/2003-2004 onder punt 6.

Wedstrijd ZD Overath ? Grammenrode uitslag 1-3 wordt 3-0, winstpunten toegekend aan ZD Overath.

Sanctie: speler Ben MONARD vanaf 29/09/04 geschorst voor ??n (1) speelzaterdag. Boete: ? 12,50 lastens club VK Grammenrode.

9.Wijziging Kalender:

       Reeks 1:

             06/11/04:          BM Knapen ? SV De Conde

                                                                       aanvang 13u30 ipv 14u30

        Reeks 2:

                        13/11/04:          Wieze Boys B ? Cosmos Spouwen

                                                                       te verplaatsen

Volgens de behaalde resultaten in de voorronde van de beker konden beide ploegen zich niet plaatsen voor de volgende ronde. De wedstrijd kan dus geplaatst worden op een voorziene bekerdatum, mogelijk 30/10 of 18/12/04.Voor alle duidelijkheid dient er echter nog gewacht met het op de kalender plaatsen van deze wedstrijd gezien mogelijke klachten, nog uit voeren controle en lottrekking.

                   04/12/04:          Kotem VV ? UD Barcelona

             geen probleem, wedstrijd behouden zoals vermeld op de kalender.

         Reeks 3:

                        23/10/04:          Zwaluwen Jacobs ? FC Gors Opleeuw

          (gemeld als probleemdatum voor aanvang seizoen)behouden op deze   datum

MAAR aanvang         13u00               ipv 15u00

 

                        12/03/05:          ZD Overath ? FC Gors Opleeuw

                         (gemeld als probleemdatum voor aanvang seizoen) Ook hier zijn beide ploegen klaarblijkelijk niet geplaatst voor de volgende ronde.  Hier dient zich als nieuwe datum 19/02/05 aan.Een definitieve bevestiging zal later nog volgen.

10.Laattijdige ledenlijsten:

            Ontvangen:                                                                 reglementaire boete

          CBW Zonhoven           ontvangen op 17/09/04                         ? 37,50

                                 (ondanks begrip voor de motivatie)

 

            Nog STEEDS NIET ONTVANGEN:

                                   FC W. Mondeoflowers

 

11.Terreinkeuring:

            Werd gekeurd:

        Terrein ZD Overath:      gezien de afstand tussen plein en kleedkamers zullen de clubverantwoordelijken steeds aandacht moeten besteden aan  de veiligheid.

 

12.Mededelingen/beslissingen:

a) VRAAGSTELLING   K.B.V.B. te Brussel:

Wil weten hoeveel exemplaren K.L.B.S. wenst te ontvangen van de gedrukte versie van de laatste BIJWERKING van het algemeen reglement van de K.B.V.B.

Met andere woorden, hoeveel en welke clubs wensen dit nog te bestellen via het secretariaat van K.L.B.S. ? kostprijs : ? 8,00

Het aantal dient kenbaar gemaakt ten laatste op 29/09/04.Dus al de ge?nteresseerde ploegen moeten hun bestelling laten kennen aan het K.L.B.S. secretariaat uiterlijk dinsdagavond 28/09/04.

Dit kan via fax of e-mail.

Let op: het reglement van de K.B.V.B. is eveneens te bekijken op de website van de K.B.V.B.

 

b) Toekenning   door K.B.V.B. van bijkomende data :

                                   Hemelvaart (donderdag 5 mei 2005)

                                   Pinksteren (15 mei 2005)

                                   Pinkstermaandag (16 mei 2005)

 

c) Kennisgeving VLB:

            - Binnenkort worden er clinics georganiseerd over de thema?s sportverzekering en de VZW- wetgeving.Deze gaan door:

          Sportverzekering:         woensdag 6 oktober 2004 om 19u30

                                              Integan ? Boombekelaan 14 ? 2660 Hoboken

                                               Voor: alle bestuursleden,clubverantwoordelijken en ge?nteresseerden.

                                                 Prijs: gratis

                                                   Inschrijven: niet nodig

                                                   Bijkomende info: VLB- 03/286 07 36

 

                  VZW-wetgeving:          dinsdag 2 november 2004 van 19u tot 21u

Huis van de Sport ? Boomgaardstraat 22 Antwerpen (Berchem)

                                                    Voor: zelfde doelgroep als hiervoor

                                                    Prijs: VLB-leden: ? 5,00

                                                    Niet-leden: ? 10,00

                                                Betalen op rek. 320-0465946-28 of ter plaatse

                                                   Inschrijven: VLB 03/286 07 36

                      fanny.vereecke@vlaamse-bedrijfssport.be

 

d) Hygi?nebegeleiding Limburg bvba

            Sint Janstraat 18 b 6 te 3583 Paal-Beringen tel. 011/43.53.35 of 0474/28.50.71

            e-mail:   hbl@pandora.be

Doet herinneren aan de uiterste meldingsdatum bij uw gemeentebestuur: 10/01/2005 Uiterlijk op die datum moet het aangifteformulier bij de gemeente toekomen.Voor deze datum moet een beheersplan opgesteld.

            Zij bieden hun diensten aan om dit voor u uit te werken

 

e) Sportiviteit

            Besteed de nodige aandacht voor, tijdens maar ook na de wedstrijd aan een sportieve ingesteldheid.

            Neem de tijd om samen iets te drinken en een kleinigheid te eten.

            Indien dit absoluut niet kan als bezoekende ploeg (andere verplichtingen of wegens ramadan) verwittig dan tijdig de thuisploeg.

            Zo voorkom je ongenoegen en onnodige kosten voor de thuisploeg.

UITSLAGEN

Wedstrijden 11/09/04

Voorronde Beker KLBS

Poule 1

Terlaemen 04 ? FC Mondeoflowers                 12-3

Olympia Tongeren ? OH Rus Games                3-0 (FF)

 

Poule 2

SV De Conde ? Welkenhuyzen                        4-0

Vlam Eisden ? Vanhelmont Sport                     2-4

 

Poule 3

SV Heylen ? Wieze Boys B                             2-0

VC Melaer ? UD Barcelona                             2-0

 

Poule 4

Wieze Boys A ? FC Berg                                4-1 

BVC Park Houthalen ? BM Knapen                   2-2

 

Poule 5

RP Products ? Citro?n Steegen                     3-0

 

Poule 6

Zwaluwen Jacobs ? FC Banneux                      3-1

Beukenhof ? Aviaclub                                    3-0

 

Poule 7

Kotem VV ? ZD Overath                                7-0

Grammenrode ? Cosmos Spouwen                    4-3

 

Poule 8

SV Vrolingen ? Hellas 2000                             3-2

Ford Keroma A ? FC Gors Opleeuw                   4-0

 

Poule 9

Sporting Caetsbeek ? CBW Zonhoven                0-1

 

Poule 10

VNA Winterslag ? VC Mireille                          2-0

 

Wedstrijden 18/09/04

Poule 1

FC Mondeoflowers ? OH Rus Games                 8-3

Olympia Tongeren ? Terlaemen 04                   4-2

 

Poule 2

Welkenhuyzen ? Vanhelmont Sport                  0-2

Vlam Eisden ? SV De Conde                            0-3

 

Poule 3

Wieze Boys B ? UD Barcelona                        1-4

VC Melaer ? SV Heylen                                2-2

 

Poule 4

FC Berg ? BM Knapen                                   2-2

BVC Park Houthalen ? Wieze Boys A                2-0

 

Poule 5

Citro?n Steegen ? Mees 80                           3-0

 

Poule 6

FC Banneux ? Aviaclub                                  3-1

Beukenhof ? Zwaluwen Jacobs                        2-2

 

Poule 7

ZD Overath ? Cosmos Spouwen                      3-3

Grammenrode ? Kotem VV                             2-7

 

Poule 8

Hellas 2000 ? FC Gors Opleeuw                     8-0

Ford Keroma A ? SV Vrolingen                      3-3

 

Poule 9

CBW Zonhoven ? Ford Keroma B                  4-0

 

Poule 10

VC Mireille ? FC Friuli                                  1-0

RANGSCHIKKING

Poule 1

1.Olympia Tongeren    3           2           1           0           10-5                 6

2.Terlaemen 04          3           2           1           0           18-7                 6

3.FC Mondeoflowers    3           1           2           0           14-18               3

4.OH Rus Games         3           0           3           0           3-15                 0

 

Poule 2

1.SV De Conde           3           3           0           0           11-0                 9

2.Vanhelmont Sport     3           2           1           0           6-6                   6

3.Welkenhuyzen          3           1           2           0           8-6                   3

4.Vlam Eisden              3           0           3           0           2-15                 0

 

Poule 3

1.SV Heylen                3           2           0           1           7-4                   7

2.VC Melaer                 3           1           0           2           6-4                   5

3.UD Barcelona             3           1           2           0           6-6                   3

4.Wieze Boys B             3           0           2           1           3-8                   1

 

Poule 4

1.Wieze Boys A            3           2           1           0           8-3                   6

2.FC Berg                    3           1           1           1           6-6                   4

3.BVC Park Houthalen     3           1           1           1           4-5                   4

4.BM Knapen                 3           0           1           2           4-8                   2

 

Poule 5

1.RP Products           2           1           0           1           5-2                   4 aangep. : 6

2.Citro?n Steegen      2           1           1           0           3-3                   3 aangep. : 4,5

3.Mees 80                 2           0           1           1           2-5                   1 aangep. : 1,5

 

Poule 6

1.Beukenhof             3           1           0           2           8-5                   5

2.Zwaluwen Jacobs    3           1           1           1           7-8                   4

3.FC Banneux            3           1           1           1           7-7                   4

4.Aviaclub               3           1           2           0           6-8                   3

 

Poule 7

1.Kotem VV               3           3           0           0           18-2                 9

2.ZD Overath             3           1           1           1           6-10                 4

3.VK Grammenrode       3           1           2           0           6-13                 3

4.Cosmos Spouwen        3           0           2           1           6-11                 1

 

Poule 8

1.Hellas 2000             3           2           1           0           12-4                 6

2.Ford Keroma A         3           1           1           1           8-5                   4

3.SV Vrolingen             3           1           1           1           7-8                   4

4.FC Gors Opleeuw      3           1           2           0           3-13                 3

Poule 9

1.CBW Zonhoven         2           2           0           0           5-0                   6 aangep. : 9

2.Sporting Caetsbeek    2           1           1           0           2-2                   3 aangep. : 4,5

3.Ford Keroma B            2           0           2           0           1-6                 0 aangep.: 0

 

Poule 10

1.VNA Winterslag                    2           2           0           0           8-0                   6 aangep. : 9

2.VC Mireille                           2           1           1           0           1-2                   3 aangep. : 4,5

3.FC Friuli                                2           0           2           0           0-7                   0 aangep. : 0

 

 

Volgens deze rangschikking en onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen als gevolg van

klacht/controle zijn geplaatst voor de 1/8 finale van de K.L.B.S. Beker op 30/10/04:

Olympia Tongeren, SV De Conde, SV Heylen, Wieze Boys A, RP Products, Beukenhof,

Kotem VV, Hellas 2000, CBW Zonhoven, VNA Winterslag, Terlaemen 04, Vanhelmont Sport,

VC Melaer, Citro?n Steegen, Sporting Caetsbeek en VC Mireille.