10/05/2012

WEEK-END 18/2011-2012

Opgelet met de limietdatums!

                            WEEK-END 18/2011-2012

                                                                                           
                                                                                             Sint-Truiden, 10 mei 2012


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 08/05/2012 om 19u30
Plaats: zaal ’t Linderhof Rechterstraat 43, 3511 Hasselt (Kuringen)

I. Comité minnelijke Schikkingen

Aanwezig : Marc Smets en Valère Mantels
Verontschuldigd: Bart Nelissen
Afwezig: Roger Vernijns

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 16/05/2012 voor Beker en Competitie overdaagbaar naar volgend seizoen:

EEN (01) speeldag
Fabrice MARIMOUTOU (°07/06/1990)                                              UD Barcelona – HECA NV
Chris VAN HEES (°22/08/1994)                                                       FC Gors Opleeuw

TWEE (02) speeldagen verbod neutrale zone

Robby CAENEN (°24/01/1978) – trainer                                           FC Tamara

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 05/06/2012.

II. Comité Sport en Discipline

Aanwezig : Roger Cleuren, Dominique Peeters, Fernand Oeyen, Marc Martens, waarnemer Willy Poosen
               (SC) en secretaris Benny Croes

Uitsluiting speler Michel BECKERS (°28/10/1970) - Kotem VV
in de wedstrijd SV Rusticana – Kotem VV van 07/04/2012

Verzet tegen de in Week –End 17/2011-2012 voorgestelde minnelijke schikking

Opgeroepen :
scheidsrechter

Kotem VV: speler Michel BECKERS (°28/10/1970)

                afgevaardigde bezoekers Raymond KUIJPERS (°12/11/1945) – vrijblijvend
Aanwezig: Allen
Uitspraak:Speler Michel BECKERS (°28/10/1970) geschorst voor VIER (04) speeldagen, vanaf
               16/05/2012
, voor Beker en Competitie overdaagbaar naar volgend seizoen.
Kosten: verschijningskosten scheidsrechter ten laste van Kotem

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : de aanwezigen vermeld onder I en II + Bart Nelissen

1. Verslag vorig zitting dd. 16/04/2012: goedgekeurd

2. Briefwisseling:
    Aangetekend schrijven Kim VANDEURZEN (ontslag bij Kotem VV Decreet v/d Vlaamse Gemeenschap)

    Aangetekend schrijven Wesley DE REYDT (ontslag bij FC Berg -Decreet v/d Vlaamse Gemeenschap)
    Aangetekend schrijven Carl BAILLIEUX, Jordy MICHIELS en Steve NIJS (ontslag bij FC Olympia

                                      Tongeren -Decreet v/d Vlaamse Gemeenschap)

    Aangetekend schrijven Tom OOMSELS (ontslag bij Welkenhuyzen Tuinwijk -Decreet v/d Vlaamse
                                                            Gemeenschap)
    Aangetekend schrijven Tim CAUBERGHE (ontslag bij Welkenhuyzen Tuinwijk -Decreet v/d Vlaamse

                                                                Gemeenschap)
    Aangetekend schrijven Bjorn DEKENS en Joffrey DOOMEN (ontslag bij Transport Jacobs -Decreet v/d
                                     Vlaamse Gemeenschap)

    Schrijven Stock Bilzen: naamsverandering

    Schrijven Swijsen-Schepers M80: naamsverandering
    Schrijven Ford Keroma: naamsverandering

3. Competitie 2011/2012

    Reeks I
    Kampioen: FC Olympia Tongeren
    Vice kampioen: Kotem VV
    Dalers: FC Banneux en Ford Keroma A

    Reeks II
    Kampioen: FC Tamara
    Vice kampioen en medestijger: Stock Bilzen
    Dalers: Sporting Caetsbeek en OH Bergmans

    Reeks III
    Kampioen: KFC Vlam Eiden
    Vice kampioen en medestijger: SV Vrolingen

4. Naamsverandering
    Voor volgende clubs wordt een naamverandering doorgevoerd:

    Stock Bilzen wordt Palmaers Bilzen

    Swijsen-Schepers M80 wordt Mees 80

    Ford Keroma wordt Pool Keroma

5. Overgangen in gevolge het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap
    Volgende spelers verlaten hun huidige club via het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap:

    Kim VANDEURZEN (°08/02/1978) - Kotem VV

    Wesley DE REYDT (°02/11/1981) - FC Berg
    Carl BAILLIEUX (°08/03/1985) - FC Olympia Tongeren

    Jordy MICHIELS (°24/01/1990) - FC Olympia Tongeren
    Steve NIJS (°29/12/1990) - FC Olympia Tongeren
    Tom OOMSELS (°06/09/1981) - Welkenhuyzen Tuinwijk – het aangetekend schrijven was niet
                                                                                        ondertekend maar betrokkene leverde het
                                                                                      bewijs dat hij de brief persoonlijk verstuurde.

    Volgende aanvragen tot overgang via het Decreet v/d Vlaamse Gemeenschap werden niet aanvaard:
    Tim CAUBERGHE (°03/05/1976) - Welkenhuyzen Tuinwijk – aangetekend schrijven niet ondertekend
                                                                                            en geen bewijs van persoonlijk verzending

    Bjorn DEKENS (°11/12/1987) - Transport Jacobs - aangetekend schrijven niet ondertekend en geen
                                                                              bewijs van persoonlijk verzending

    Joffrey DOOMEN (°03/04/1989) - Transport Jacobs - aangetekend schrijven niet ondertekend en geen
                                                                                 bewijs van persoonlijk verzending

6. Bestuursleden Provinciale Commissie
    Volgende bestuursleden zijn einde mandaat in juni 2012: Marc MARTENS, Bart NELISSEN, Dominique
    PEETERS en Marc SMETS.
    Bart NELISSEN stelt zich om professionele redenen niet meer kandidaat.
    Kandidaturen voor bestuurslid Provinciale Commissie KLBS worden ingewacht bij de
    secretaris voor 01/06/2012.

7. Voorstelling nieuwe club
    Wij danken de secretais van Eisden Cité, die deze kandidaat club   kwam voorstellen. Zodra de
    aanvullende documenten (verband Eisden Cité – FC Juve Maasmechelen, financiële verrechtvaardiging)

     en de ledenlijst bij de secretaris KLBS toekomen zal de aansluitingsprocedure verder afgehandeld
    worden.

8. Heractiveren van SK Bosporus

    SK Bosporus heeft zijn schulden uit het verleden bij KLBS vereffend.

    De voorzitter/schatbewaarder, secretaris en TWEE (02) bestuursleden kwamen de nieuwe werking van
    de club toelichten.

    Ingevolge voorgaande zal een aanvraag tot heractivering van de club SK Bosporus in de KLBS
    competitie aan de KBVB gericht worden.
    SK Bosporus dient voor 18/06/2012 een up to date ledenlijst over te maken aan de secretaris KLBS.

 
9. Competitie 2012/2013

    De inschrijvingsformulieren (zie website) voor de competitie 2012/2013 dienen
    uiterlijk op 01 juni 2012 toe te komen bij de secretaris.
    Uiterlijk op 01 juni 2012 dient tevens het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor volgend
    seizoen gestort te zijn op rekening 652-8103907-27 van KLBS
    Bij niet respecteren van deze data worden de voorziene boetes (€ 12,50) toegepast.

2. Vlaams Bedrijfssportkampioenschap Voetbal

    Organisatie: Vlaamse Liga van Bedrijfssport (VLB) ism Bedrijfsportbond Brussel en Omstreken (BBO)
    Wanneer    : Zaterdag 12 mei 2012
    Waar         : Machelen Regio Brussel/Vlaams-Brabant

    Hélaas geeft Century Hasselt forfait.

IV. Administratief


1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 02/04/2012

   Petros KEKIS (°24/05/1981)                                                            Hellas 2000

   Schorsing voor TWEE (02) speeldagen COMPETITIE vanaf 23/04/2012

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten – ZESDE (06) gele kaart

   Steven VANOPPEN (°26/10/1976)                                                     Welkenhuyzen Tuinwijk

   Jimmy GROLET (°08/11/1978)                                                          Welkenhuyzen Tuinwijk

   Lou VAN DER WOEIJ (°27/10/1993)                                                   VV Voeren

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 23/04/2012

 

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten
   Franky SIMON (°29/07/1983)                                                            FC Olympia Tongeren

   Renaud CLEUREN (°20/04/1984)                                                        Cosmos Spouwen

   Mich BOLLEN (°06/10/1981)                                                              Cosmos Spouwen

   Mauro MANISCALCO (°13/04/1989)                                                    UD Barcelona - HECA NV


   Schorsing voor TWEE (02) speeldagen COMPETITIE vanaf 29/04/2012

   Leonardo BUDANO (°10/01/1980)                                                      Genk 96

   Bart HABRAKEN (°07/10/1985)                                                          OH Bergmans

   Birgen COENEGRACHTS (°23/03/1986)                                               VC Sluizen

   Schorsing voor EEN (01) speeldag COMPETITIE vanaf 29/04/2012

 

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:
   Robin VANDEGAER (°14/08/1987)                                                      Sporting Caetsbeek

   Ingevolge DRIE (03) gele kaarten:
   Roberto VARSALONA (°25/02/1982)                                                   Genk 96

   Ward TILKIN (°09/12/1991)                                                              Stock Bilzen

   Georgios GIANNAKOS (°10/10/1978)                                                 Hellas 2000


2 . Administratieve overtredingen
   Speeldag 14/04/2012

   FC Klotbroek: gegevens WB niet in blokletters (2 X)
                        verkeerde voornaam Alex ZAGOTSIS ipv Alexandros

                        verkeerde voornaam Nico DE ZUTTER ipv Nicholas (2 X)

 

   Speeldag 21/04/2012

   Cosmos Spouwen: geen naam bezoekers

                              geen stamnummer bezoekers
   KFC Vlam Eisden : naam en voornaam omgewisseld EYUB Turan ipv TURAN Eyub
 
   Speeldag 28/04/2012

   VNA Winterslag: geen datum

   Sporting Caetsbeek: verkeerde voornaam Franciscus DUCHATEAU ipv Frank

3.Ambtshalve sanctie

   Speeldag 14/04/2012
   Welkenhuyzen Tuinwijk
: niet speelgerechtigde speler Kristof SANTERMANS (°07/10/1982) opgesteld.

                        (Inw Reg Art 75)

   Beslissing: Uitslag van de wedstrijd FC Beukenhof – Welkenhuyzen Tuinwijk 5 - 0 (was 1 -4)
   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

   VK Grammenrode: niet speelgerechtigde speler Dieter MENTEN (°01/12/19874) opgesteld.

                                 (Inw Reg Art 75)
                                  niet speelgerechtigde speler Bart VOORTMANS (°09/10/1981) opgesteld.

                                 (Inw Reg Art 75)

   Beslissing: Uitslag van de wedstrijd FC Gors Opleeuw – VK Grammenrode 5 - 0 (was 4 -2)oo
   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler (2X)


   Speeldag 21/04/2012

   Welkenhuyzen Tuinwijk: niet speelgerechtigde speler Kristof SANTERMANS (°07/10/1982) opgesteld.

                        (Inw Reg Art 75)

   Beslissing: Uitslag van de wedstrijd VK Wieze Boys A – Welkenhuyzen Tuinwijk 5 - 0 (was 5 -0)
   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler

   Freya Vreren: niet speelgerechtigde speler Samuel RICHARDSON (°12/07/1995) opgesteld.

                        (Inw Reg Art 75)

   Beslissing: Uitslag van de wedstrijd SV Vrolingen – Freya Vreren 5 - 0 (was 3 -0)
   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler


   Speeldag 21/04/2012
   Welkenhuyzen Tuinwijk: forfait (Inw Reg Art 70 punt 5)
   Beslissing: uitslag van de wedstrijd FC Heideweelde – Welkenhuyzen Tuinwijk 5 – 0

   Boete: € 100 waarvan € 75,00 aan FC Heideweelde (Inw Reg Art 70 punt 5)

   OH Bergmans: spelers te laat op het terrein
   Boete:oorzaak laattijdige aanvang van de wedstrijd

4.Kostenbedoening

   UD Barcelona – HECA NV: (I) € 5,00 +(IV,1) € 5,00: totaal € 10,00

   FC Gors Opleeuw: (I) € 5,00
   FC Tamara: (I) € 12,50
   Kotem VV: (II) € 5,00 + 7,50 (verschijningskosten scheidsrechter):totaal € 12,50

   Hellas 2000: (IV,1) € 5,00 +(IV,1) € 5,00: totaal € 10,00
   Welkenhuyzen Tuinwijk: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,3) € 12,50 + 12,50 + 100 waarvan € 75,00 voor
                                       FC Heideweelde: totaal € 135,00 waarvan € 75,00 voor FC Heideweelde
   VV Voeren: (IV,1) € 5,00

   FC Olympia Tongeren: (IV,1) 5,00
   Cosmos Spouwen: (IV,1) € 5,00 + 5,00 + (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 15,00

   Genk 96: (IV,1) € 5,00 + 5,00: totaal € 10,00

   OH Bergmans: (IV,1) € 5,00 + (IV,3) € 7,50: totaal € 12,50

   VC Sluizen: (IV,1) € 5,00

   Sporting Caetsbeek: (IV,1) € 5,00 + (IV,2) € 2,50: totaal € 7,50

   Stock Bilzen: (IV,1) € 5,00

   FC Klotbroek: (IV,2) € 5,00 (2 X 2,50) + 2,50 + 5,00 (2 X 2,50): totaal € 12,50

   KFC Vlam Eisden: (IV,2) € 2,50

   VNA Winterslag: (IV,2) € 2,50

   VK Grammenrode: (IV,3) € 12,50 + 12,50: totaal € 25,00

   Freya Vreren: (IV,3) € 12,50

 

5.Mededelingen
De inschrijvingsformulieren (zie website) voor de competitie 2012 - 2013 dienen uiterlijk op 01 juni 2012 toe te komen bij de secretaris.

Uiterlijk op 01 juni 2012 dient het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor volgend seizoen gestort te zijn op rekening 652- 8103907-27 van KLBS

Kandidaturen bestuurslid Provinciale Commissie KLBS dienen gemeld bij de secretaris voor 01/06/2012

Voorstellen ter wijziging van het Intern Reglement KLBS dienen schriftelijk bij de secretaris toe te komen

voor 01/06/2012

Jaarlijkse Algemene Vergadering 18/06/2012 om 20u00 (Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130,
3500 Hasselt)

Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers voor 30/06/2012 bij de secretaris.

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 06/06/2012