06/06/2012

WEEK-END 19 / 2011-2012

Vergeet niet uw rekeningen tijdig te betalen!

                            WEEK-END 19/2011-2012

                                                                                           
                                                                                             Sint-Truiden, 06 juni 2012


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 05/06/2012 om 19u30
Plaats: zaal ’t Linderhof Rechterstraat 43, 3511 Hasselt (Kuringen)

I. Comité minnelijke Schikkingen

Geen zitting

II. Comité Sport en Discipline

Geen zitting

III.Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig : Marc Smets, Valère Mantels, Roger Cleuren, Fernand Oeyen, Marc
                Martens, waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Bart Nelissen en Dominique Peeters
Afwezig: Roger Vernijns

1. Verslag vorig zitting dd. 08/05/2012: goedgekeurd

2. Briefwisseling:
    Aangetekend schrijven Tim CAUBERGHE (ontslag bij Welkenhuyzen Tuinwijk)

    Schrijven KBVB (naamsverandering clubs)


3. Naamsverandering
    De KBVB heeft de naamsveranderingen van de hiernavolgende clubs bevestigd:

    Stock Bilzen wordt Palmaers Bilzen

    Swijsen-Schepers M80 wordt Mees 80

    Ford Keroma wordt Pool Keroma

4. Overgangen in gevolge Art 27 van het Inwendig Reglement KLBS
    Volgende speler verlaat zijn huidige club via Art 27 punt 4 van het Inw Regl KLBS:

    Tim CAUBERGHE (°03/05/1976) - Welkenhuyzen Tuinwijk

5. Bestuursleden Provinciale Commissie
    Volgende bestuursleden zijn einde mandaat in juni 2012: Marc MARTENS, Bart NELISSEN,
    Dominique PEETERS en Marc SMETS.
    Roger VERNIJNS is ontslag nemend ingevolge Art 10 punt 6.van het Inw Regl KLBS
    Marc MARTENS, Dominique PEETERS en Marc SMETS zijn herverkiesbaar.
    Bart NELISSEN stelt zich om professionele redenen niet meer kandidaat.
    Er kwamen geen kandidaturen voor bestuurslid Provinciale Commissie KLBS binnen.
    Ten einde de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline te
    verzekeren zal tijdens het volgende seizoen voor de zittingen van deze Comités ook een beroep
    gedaan worden op “gelegenheidsbestuursleden KLBS” komende uit de clubs.
    Nadere toelichtingen en de maandelijkse beurtrol zullen gegeven worden op de Algemene
    Vergadering van 18/06/2012.

6. Voorstelling nieuwe club
    Wij danken de voorzitter en schatbewaarder van Ataspor, die deze kandidaat club kwamen
    voorstellen.
    Alle administratieve en financiële formaliteiten zijn vervuld. De aansluitingsprocedure met de KBVB
    wordt verder afgehandeld.

7. Heractiveren van SK Bosporus

    SK Bosporus heeft zijn schulden uit het verleden bij KLBS vereffend.

    Ingevolge voorgaande werd een aanvraag tot heractivering van de club SK Bosporus in de KLBS
    competitie aan de KBVB gericht.
    SK Bosporus dient voor 18/06/2012 een up to date ledenlijst over te maken aan de secretaris KLBS.

 
8. Inschrijvingen competitie 2012/2013

    Deinschrijvingsformulieren van alle clubs voor de competitie 2012/2013 werden tijdig ontvangen.
    Het inschrijvingsgeld (€ 37,50) voor volgend seizoen van volgende clubs werd niet tijdig ontvangen:
    FC Banneux
    FC Global Impact
    Welkenhuysen Tuinwijk-
    Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50. De boete zal verdubbeld worden (€ 25,00) bij
    niet ontvangst van het inschrijvingsgeld (€ 37,50) op uiterlijk 18/06/2012, op de rekening KLBS..

IV. Administratief


1.Kostenbedoening

    FC Banneux : (III,8) € 12,50

    FC Global Impact: (III,8) € 12,50

    Welkenhuysen Tuinwijk: (III,8) € 12,50

 

2.Mededelingen
    Jaarlijkse Algemene Vergadering op 18/06/2012 om 20u00 (Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130,
    3500 Hasselt) – aanwezigheid van de clubs is verplicht (maximaal TWEE (02) personen per club)
    Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers en bestuursleden voor 30/06/2012 bij de
    secretaris.
    Eerste wedstrijd van het seizoen 2012/2013 (beker & competitie) 01/09/2012

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 21/06/2012