21/06/2012

WEEK-END 20 / 2011-2012

Graag uw speciale aandacht voor de mededelingen!

                            WEEK-END 20/2011-2012

                                                                                           
                                                                                                       Sint-Truiden, 21 juni 2012

.

Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 18/06/2012 om 19u15
Plaats: Bondsgebouw KBVB Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen : geen zitting

II.Sport en Disciplinair Comité : geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)

Aanwezig
: Roger Cleuren, Marc Martens, Dominique Peeters, Valère Mantels, Inge Hermans, Marc Smets, Fernand Oeyen, als waarnemer Jos Billen (SC) en secretaris Benny Croes
Verontschuldigd: Bart Nelissen
Afwezig: Roger Vernijns


1. Verslag vorig zitting dd. 05/06/2012: goedgekeurd.

2. Briefwisseling: Schrijven KBVB: factuur wedstrijdenbladen
                          Schrijven KBVB: heractivering SK Bosporus aanvaard
                          Aangetekend schrijven Century Hasselt zie III,3

 

3. Er werd nota genomen van het schrijven van Century Hasselt

4. Competitie 2012/2013

    De reeksindeling zal als volgt zijn:

    Reeks I:   14 ploegen

    Reeks II: 14 ploegen

    Reeks III:16 ploegen

    De competitie start op 01/09/2012 met de laatste wedstrijden, tenzij uitzonderlijke
    weersomstandigheden tegen eind april/begin mei 2013. Er zijn geen wedstrijden op 29/12/2012.

    Aanvang wedstrijden winterschema vanaf 03/11/2012 tot en met 12/01/2013

5. Beker

    De beker zal gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.

    Speeldagen 01/09/12 (1ste ronde: ploegen Reeks II & III), 27/10/12 (1/16), 15/12/12 (1/8),

    02/02/13 (1/4), 23/03/13 (1/2), 09/05/13 (Finale op hemelvaartdag)
  
6. Lottrekking Beker (1ste ronde)

     De wedstrijden worden gespeeld op 01/09/2012 om 15u00 (2 X 40 min, bij gelijke stand

     strafschoppen)

     Winnaars en DRIE (03) beste verliezers (doelpunten saldo, gemaakte doelpunten, lot ) gaan door
     naar de 1/16 finales)


     VK Grammenrode FC Banneux
     ’t Siebelke Romershoven – FC Gors Opleeuw
     Freya Vreren - VV Voeren
     Transport Jacobs – Pool Keroma A
     Eisden Cité - Hellas 2000

     UD Barcelona - KFC Vlam Eisden

     FC Klotbroek – Aviaclub

     VK Wieze Boys B –. Pool Keroma B
     SK Bosporus – Ataspor

     VNA Winterslag - Cosmos Spouwen

     VC Sluizen - Weerstand Zonhoven

     SV Vrolingen - Sporting Caetsbeek
     OH Bergmans - Kanaalboys Rotem
     ZD Hansa Flex – Genk 96
     Mees 80 - FC Global Impact

 

7. Gelegenheidbestuursleden Raad van Bestuur KLBS – beurtrol clubs

     Bij gebrek aan kandidaten voor de invulling van de vacante plaatsen in de raad van bestuur

     KLBS, zal ten einde de goede werking van de Comités Minnelijke Schikking en Sport & Discipline
     te verzekeren gedurende het seizoen 2012/2013 een beroep gedaan worden op
     gelegenheidsbestuursleden KLBS. Dit zijn bestuursleden van de clubs, die volgens beurtrol
     zetelen in één van beide comités.
     Indien een club geen bestuurslid dient af te vaardigen voor een bepaalde zitting (geen zitting van één of beide
      Comités) zal de secretaris KLBS de secretaris van deze club zo snel mogelijk verwittigen.

 

8. Beurtrol clubs gelegenheidsbestuursleden Raad van Bestuur KLBS
     September 2012: Kotem VV, VV Voeren, ZD Hansa Flex, UD Barcelona
      Oktober 2012      : FC Olympia Tongeren, FC Global Impact, Transport Jacobs, Ataspor
      November 2012 : Welkenhuysen Tuinwijk, Genk 96, VK Grammenrode, Sporting Caetsbeek
      December 2012 : FC Beukenhof, Weerstand Zonhoven, FC Gors Opleeuw, SK Bosporus
      Januari 2013       : FC Heideweelde, KFC Vlam Eisden, Freya Vreren, FC Berg
      Februari 2013     : Palmaers Bilzen, Pool Keroma, Eisden Cité, Mees 80
      Maart 2013         : RP Products, Hellas 2000, ’t Siebelke Rommershoven, SV Vrolingen

      April 2013           : VK Wieze Boys, VC Sluizen, FC Klotbroek, Kanaalboys Rotem
      Mei 2013             : FC Tamara, Cosmos Spouwen, OH Bergmans, Het Spoor

 

9.Electronische aansluitingskaart

     Voor de aansluiting van spelers kan er naast de groene aansluitingskaarten voortaan ook gebruik
     gemaakt worden van de electronische aansluitingskaart. Het pro-format wordt, per mai
     overgemaakt worden aan de secretarissen van de clubs. De te volgen procedure staat op het
     pro-format vermeld.

 

IV.Administratief


1. Afwezigheden Algemene Statutaire Vergadering 18/06/2012

    Freya Vreren
    Hellas 2000

    Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50

 

2. Laattijdige ontvangst betaling inschrijvingsgeld seizoen 2011/2012 (na de 2de uiterste datum van
    ontvangst betaling)
    FC Global Impact

    De boete van € 12,50 wordt verdubbeld naar € 25,00

3. Laattijdige ontvangst betaling 3de rekening/factuur
    De volgende ploegen hebben hun 3de rekening:factuur nog niet betaald (uiterste datum van
    ontvangst betaling was 08/06/2012)
    FC Global Impact

    RP Products

    Sporting Caetsbeek

    ’t Siebelke Romershoven

    VK Wieze Boys

    Deze ploegen krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden
    bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 06/07/2012
 

4.Kostenbedoening

    Freya Vreren: (IV,1) € 12,50
     Hellas 2000: (IV,1) € 12,50

     FC Global Impact: (IV,2) € 12,50 + (IV,3) € 12,50: totaal € 25,00

     RP Products: (IV,3) € 12,50

    Sporting Caetsbeek: (IV,3) € 12,50
    ’t Siebelke Romershoven: (IV,3) € 12,50

    VK Wieze Boys: (IV,3) € 12,50


5.Mededelingen

   Lijst en aansluitingskaarten van de te schrappen spelers voor 30/06/2012 bij de secretaris KLBS
   Eerste wedstrijd seizoen 2012/2013: 01/09/2012 (Beker of Competitie)
   Overgangen van spelers van één club naar een andere zijn mogelijk tot en met 15/08/2012 op

   voorwaarde dat de aansluitingskaart van de speler bij zijn vorige ploeg gevoegd is bij de

   nieuwe aansluitingskaart/aansluitingsformulier (Int. Regl. Art.27)

 

     Het secretariaat is gesloten van 21/07/2012 tem 05/08/2012. De brievenbus wordt wel dagelijks
    gelicht en de post gedagtekend. Er worden echter geen telefoons en mails beantwoord in deze
    periode.

 

 

 

KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 16/08/2012