06/06/2012

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING KLBS 18 / 06 / 2012 (VERVOLG)

Boetes, Reglement Beker van de Sportiviteit en Aandachtspunten Terreinen en Accomodaties

BOETES VAN TOEPASSING BIJ KLBS - VOETBAL (seizoen 2012-2013)

EURO

DISCIPLINAIRE BOETES

Schorsing rode kaart

5

Schorsing gele kaarten

5

Oorzaak laattijdige aanvang wedstrijd

7,5

Scheidsrechtersblad laattijdig ingevuld/bij de scheidsrechter

5

Gebrek aan organisatie (beperkt)

25

Gebrek aan organisatie (ernstig)

37,5

Gebrek aan begeleiding scheidsrechter

6,25

Wanordelijkheden (houding -onsportief gedrag-meerdere spelers verlaten het terrein)

37,5

Onsportieve houding spelers tijdens een incident

7,5

Oorzaak stopzetten wedstrijd

7,5

Uitdagend/onsportief gedrag tov scheidsrechter na de wedstrijd

12,5

Opstellen niet gekwalificeerde speler

12,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

2,5

Afwezigheid van speler op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,…..

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging

5

Afwezigheid van Club op zitting zonder voorafgaande verontschuldiging (herhaling) X 2,3,….

Afwezigheid van club als gelegenheidsbestuurslid KLBS

12,5

Afwezigheid van club als gelegenheidsbestuurslid KLBS (herhaling)

25

Spelen vriendschappelijke wedstrijd op dag uitgestelde wedstrijd te spelen

25

Berisping (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger…)

6,25

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….)

12,5

Blaam (bestuurslid, trainer, afgevaardigde, verzorger….) (herhaling) X 2,3…..

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger……)

12,5

Verbod toegang tot neutrale zone (afgevaardigde, trainer, verzorger…) (herhaling) X 2,3…

Tijdig Forfait (voor Do 19u00)

10 + 25

Laattijdig Forfait

10 + 75 +

Scheidskost

ADMINISTRATIEVE BOETES

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

Laattijdige uitslag

2,5

Laattijdige uitslag (herhaling) X 2,3…..

Geen uitslag voor zondag 12u00

5

Geen uitslag voor zondag 12u00 (herhaling) X 2,3,.....

Laattijdig scheidsrechtersblad (na Di 24u00)

2,5

Laattijdig scheidsrechtersblad (na Di 24u00) (herhaling X 2,3…..

Laattijdig scheidsrechtersblad (W+1)

7,5

Laattijdig scheidsrechtersblad (W+1)(herhaling X 2,3,….

Laattijdig scheidsrechtersblad (W+2)

12,5

Laattijdig scheidsrechtersblad (W+2)(herhaing X 2,3…

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur (na de uiterste datum vermeld bij herinnering in Week-End)

25

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de rekening/factuur)

12,5

Laattijdige betaling rekening/factuur VLB (na de uiterste datum vermeld op de herinnering)

25

ADMINISTRATIEVE BOETES - FOUTEN OP HET SCHEIDSRECHTERSBLAD

Geen rugnummer(s) per speler

2,5

Geen rugnummer(s) per speler (herhaling) X 2,3……….

Geen rugnummer volledige ploeg

12,5

Geen rugnummer volledige ploeg (herhaling) X 2,3,…..

Fout in de naam

2,5

Fout in de naam (herhaling) X 2,3,….

Fout in voornaam

2,5

Fout in voornaam (herhaling) X 2,3,…

Fout in de geboortedatum

2,5

Fout in de geboortedatum (herhaling) X 2,3,…

Geen geboortedatum

2,5

Geen geboortedatum (herhaling) X 2,3…

Geen/foutief bloknummer

2,5

Geen/foutief bloknummer (herhaling) X 2,3,…

Geen/foutief stamboeknummer

2,5

Geen/foutief stamboeknummer (herhaling) X 2,3…

Geen/onvolledige hoofding

2,5

Geen//onvolledige hoofding (herhaling) X 2,3,...

Geen datum/uur

2,5

Geen datum/uur (herhaling) X 2,3,…

Verkeerde datum/uur

2,5

Verkeerde datum/uur (herhaling) X 2,3….

Geen terreinbenaming

2,5

Geen terreinbenaming (herhaling) X 2,3,….

Geen reeks vermelding

2,5

Geen reeks vermelding (herhaling) X 2,3…

Geen afdeling

2,5

Geen afdeling (herhaling) X 2,3,…

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein

2,5

Geen vermelding kapitein of rugnummer kapitein (herhaling) X 2,3,….

Omwisseling naam en voornaam

2,5

Omwisseling naam en voornaam (herhaling) X 2,3...

Omwisseling thuisploeg en bezoekers

2,5

Omwisseling thuisploeg en bezoekers (herhaling) X 2,3….

Scheidsrechtersblad niet ingevuld in drukletters

2,5

Scheidsrechtersblad niet ingevuld in drukletters (herhaling) X 2,3…..

Onvolledig scheidsrechtersblad

2,5

Onvolledig scheidsrechtersblad (herhaling) X 2,3,…

REGLEMENT (STRAFPUNTEN) BEKER VAN DE SPORTIVITEIT (seizoen 2012 - 2013)

Art.1 Rood: 3 + 1 per week schorsing

Art.2 Geel: 1

Art.3 2 X Geel: 2 + 1 = 3

Art.4 Langdurige uitsluiting (van datum tot datum): 15

Art.5 Opstellen niet gekwalificeerde speler of zonder identiteitskaart: 5

Art.6 Wanordelijkheden: 10

Art.7 Forfait: uitsluiting

Art.8 Gebrek aan medewerking: 10

Art.9 Blaam: 3

Art.10 Berisping: 2

Art.11 Onsportieve houding spelers/supporters tov scheidsrechter: 10

Art.12 Onsportieve houding afgevaardigde/trainer….: 5

Art.13 Oorzaak stopzetten wedstrijd: 15

Art.14 Niet aanwezig bij oproeping zonder voorafgaande gerechtvaardigde verontschuldiging: 3

Art.15 Niet aanwezig als gelegenheidsbestuurslid KLBS: 5

Het aantal strafpunten wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden

 

 

AANDACHTSPUNTEN TERREINEN EN ACCOMMODATIES

Voorafgaande bemerking : De hierna volgende aandachtspunten hebben betrekking op de terreinen en accommodaties die de ploegen het voorbije seizoen gebruikten.

NIET REGLEMENTAIRE AFMETINGEN VAN DE DOELEN
(Meer dan VIJF (05) cm afwijking)

Sporting Caetsbeek
VV Voeren

Deze clubs dienen de nodige aanpassingenwerken te laten uitvoeren voor
de aanvang van het seizoen 2012/2013.
Zodra de aanpassingswerken uitgevoerd zijn zullen de respectievelijke clubs de secretaris KLBS inlichten, waarna een controle zal gebeuren.

KEURING TERREINEN EN ACCOMMODATIES
Voor de aanvang van het seizoen 2012/2013 zal een keuring van de terreinen         en accommodaties van de nieuwe ploegen gebeuren.
Het terrein van Genk 96 wordt herkeurd ingevolge tekortkomingen vastgesteld
bij een controle van het scheidsrechterscomité

VERPLAATSINGEN KLEEDKAMERS – TERREIN EN OMGEKEERD KUNNEN NIET LANGS EEN NEUTRALE ZONE GEBEUREN

Zo de verplaatsingen kleedkamers – terrein en omgekeerd niet via een neutrale zone kunnen gebeuren, dan is de THUISPLOEG ervoor verantwoordelijk dat de scheidsrechter, de spelers en de officiëlen deze verplaatsingen op een serene,veilige manier kunnen uitvoeren.