19/09/2012

WEEK - END 02 / 2012-2013

Dit W-E bevat belangrijke informatie voor het verdere verloop van de competitie evenals de bij lottrekking bepaalde wedstrijden van de 16 finales van de beker KLBS.

WEEK-END 02/2011-2012
                                                                                           

                                                                          Sint-Truiden, 19 september 2012.


Verslag vergadering Comités en Provinciale Commissie
Datum/uur: 17/09/2012 om 19u30
Plaats: Bondsgebouw, Boekstraat 130, 3500 Hasselt

I.Comité Minnelijke Schikkingen

Aanwezig : Marc Smets, Marc Martens, gelegenheidsbestuursleden van Kotem VV en

                 UD Barcelona

Voorstellen schorsing minnelijke schikking :

Geschorst vanaf 26/10/2012 voor Beker en Competitie

DRIE (03) speeldagen
Arben SARACI (°18/08/1969)                                            Pool Keroma A

VIER (04) speeldagen verbod neutrale zone
Guido DE BRUYN (°22/12/1956)                                       Century Hasselt

Boete gebrek aan organisatie (beperkt) ten laste van Pool Keroma A

In het voorkomend geval dat tegen de hiervoor vermelde voorstellen tot minnelijke schikking verzet zou aangetekend worden, conform met Art 61 van het Inwendig Reglement KLBS, dan zal de desbetreffende zaak opgeroepen worden op 02/10/2012.

Verslagen waarvoor geen voorstel minnelijke schikking :
Verslag betreffende de uitsluiting van speler Lucas DE ZUTTER (°07/05/1993) van
FC Klotbroek en het incident met speler David CRETEN (°29/09/1976) van Aviaclub bij de wedstrijd FC Klotbroek – Aviaclub van 01/09/2012.

Verslag betreffende uitsluiting van speler Manuel GONZALEZ (°30/01/1980) van Pool Keroma A bij de wedstrijd Pool Keroma A – VC Sluizen van 08/09/2012

Verslag betreffende het incident met speler Stijn SIMONS (°14/07/1975) van
FC Beukenhof na de wedstrijd FC Heideweelde – FC Beukenhof van 08/09/2012.

Deze zaken worden opgeroepen op de zitting van het Comité Sport en Discipline op 02/10/2012.

II.Comité Sport & Discipline

Geen zitting

III. Provinciale Commissie (beheerszaken)


Aanwezig : Marc Smets, Roger Cleuren, Valère Mantels, Marc Martens, Fernand Oeyen als waarnemer Willy Poosen (SC) en secretaris Benny Croes

Verontschuldigd : Dominique Peeters

1. Verslag vorig zitting 14/08/2012 goedgekeurd.

2. Briefwisseling
    - Schrijven KSAH: uitnodiging jaarlijks banket

    - Schrijven FC Global Impact en SK Bosporus: wijziging kalender (zie IV, 6)

    - Schrijven RP Products en SV De Conde : wijziging kalender (zie IV, 6)

    - Schrijven Freya Vreren en FC Klotbroek: wijziging kalender (zie IV, 6)

3. Uitvoeringsmodaliteiten Art 48 van het Inwendig Reglement KLBS

     De controle op overtredingen tegen Art 48 dient te gebeuren door de clubs. Zij
     dienen een klacht in te dienen, conform Art 60 van het Inwendig Reglement KLBS,
     gestaafd met de nodige bewijzen(een uittreksel uit een krantenartikel is geen
     bewijs, een copy van een wedstrijdblad wel).
     Het bestuur KLBS zal geen controle uitvoeren .
     Indien uit een klacht en de bijhorende bewijslast blijkt, dat een club nagelaten
     heeft een speler die ook speelt in 1ste, 2de, 3de,4de nationale of 1ste, 2de, 3de
     provinciale afdeling of een buitenlandse afdeling, voor zijn eerste wedstrijd in de
     KLBS, de gegevens van deze speler over te maken aan de secretaris KLBS, met
     vermelding van de club waarbij hij aangesloten is en speelt in de KBVB of in het
     buitenland, krijgt deze club een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt -
     € 25,00 - bij één enkele speler, € 37,50 bij meerdere spelers of herhaling).

4. Wijziging van ondergrond
     Indien een ploeg die normaal zijn thuiswedstrijden op een kunstgrasveld speelt, om
     welke reden dan ook, een thuiswedstrijd speelt op natuurgras of omgekeerd een
     ploeg die normaal zijn thuiswedstrijden op natuurgras speelt, om welke reden dan
     ook, een thuiswedstrijd op kunstgras speelt, moeten hiervan de secretaris (g.c.) van
     de tegenstander en de secretaris KLBS, ten laatste op de donderdag, voorafgaand
     aan de wedstrijd om 19u00 hiervan ingelicht worden. Bij niet naleving van
     voorgaande krijgt de thuisploeg een boete voor gebrek aan organisatie (beperkt) en
     bij klacht (Cfr Art 60 van het Inw Regl KLBS) van de bezoekers verliest de thuisploeg
     de wedstrijd met Forfait score.

5. Beker (16de finales)

 

      Wedstrijden gespeeld op 27/10/2012 (2 X 40 min, bij gelijke stand strafschoppen)

     15u00 UD Barcelona – VK Wieze Boys A

     15u00 Welkenhuyzen Tuinwijk – Genk 96

     15u00 FC Heideweelde - Cosmos Spouwen

     15u00 Het Spoor - OH Bergmans
     15u00 RP Products – FC Beukenhof 
     13u15 FC Olympia Tongeren - FC Gors Opleeuw
     15u00 Pool Keroma B – FC Tamara
     15u00 FC Klotbroek – FC Banneux

     15u00 Ataspor – Pool Keroma A

     15u00 VC Sluizen – VV Voeren

     15u00 Eisden Cité - Hellas 2000

     15u00 KFC Vlam Eisden – SV Rusticana

     15u00 Transport Jacobs – Century Hasselt

     15u00 Palmaers Bilzen – FC Berg

     15u00 Sporting Caetsbeek – Kotem VV
     15u00 SV De Conde - Mees 80

 

6. Kalenderwijziging

    Reeks I

    De wedstrijd RP Products – SV De Conde van 10/11/2012 zal gespeeld worden

    om 13u30 ipv 14u30.

 

    Reeks II
    De wedstrijd FC Global Impact – KFC Vlam Eisden van 05/01/2013 zal
    gespeeld worden om 15u00 ipv 14u30

    Reeks III
    De wedstrijd FC Klotbroek - Freya Vreren van 29/09/2012 zal gespeeld
    worden om 13u30 ipv 15u00.
    De wedstrijd SK Bosporus – Sporting Caetsbeek van 09/02/2013 zal gespeeld
    worden om 13u00 ipv 13u30

7. Beschikbaarheid terreinen
    Het is de verantwoordelijkheid van de clubs om klaar en duidelijke afspraken te
    maken met de eigenaars en/of beheerders van de terreinen en installaties waarvan
    zij gebruik maken voor hun thuiswedstrijden, zodat deze beschikbaar zijn op de
    data en uren vermeld in de kalender. In het vooruitzicht van de komende herfst en
    winter wordt eraan herinnerd dat deze terreinen dienen beschikbaar te zijn indien
    de wedstrijden van de eerste ploegen NIET algemeen afgelast werden door het PC
    Limburg (KBVB).

8. Procedure kalenderwijzigingen
    De opgestelde kalender zal maximaal gerespecteerd worden. Derhalve zullen
    kalenderwijzigingen, behalve dan deze ten gevolge van de weersomstandigheden,
    uitzonderingen blijven.
    Elke aanvraag tot wijziging aan de kalender, zij het aanvangsuur, datum van de
    wedstrijd of omruiling van heen en terugwedstrijden moet per schrijven door
    de secretarissen van de betrokken ploegen ondertekend, ten laatste VEERTIEN
    (14)dagen voor de datum van de desbetreffende wedstrijd toekomen
    bij de secretaris KLBS.
    Deze aanvragen mogen vanaf dit seizoen ook per e-mail verstuurd worden
    naar de secretaris KLBS. Let wel de procedure wordt niet gewijzigd (ondertekend
    door de secretarissen van de betrokken ploegen en de termijn van VEERTIEN (14)
    blijft van toepassing) er komt enkel een bijkomende verzendingswijze bij

    (documenten na ondertekening inscannen (liefst PDF file) en vervolgens per e-mail
    overmaken). Voor hen die niet over een scanner beschikken kan het overmaken van
    de documenten verder via de post gebeuren.

9. Laattijdige ontvangst betaling 1ste rekening/factuur 2012- 2013
     De betaling van de 1ste rekening/factuur 2012-2013 van de volgende ploegen werd
    nog niet ontvangen op 15/09/2012 (uiterlijk datum ontvangst betaling was
    07/09/2012):

    Ataspor

    Eisden Cité

    KFC Vlam Eisden

    SK Bosporus

    Deze clubs krijgen de voorziene boete van € 12,50, boete die zal verdubbeld worden
     bij niet ontvangst van de betaling op uiterlijk 12/10/2012.

10. Tussentijdse rekeningen

    Ten einde te vermijden dat de KLBS op het einde van het seizoen voor voldongen
    (financiële) feiten komt te staan, zullen clubs waarvan de te betalen boetes de
    gestorte éénmalige waarborg (€ 75,00) overtreft een tussentijdse rekening, die te
    vereffenen is binnen de op de rekening gestelde termijn ontvangen.

 

IV.Administratief

1.Nazicht scheidsrechtersbladen:

   Schorsing voor EEN (01) speeldag BEKER vanaf 03/09/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

   David CRETEN (°29/09/1976)                                        Aviaclub

   Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 03/09/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

 

   Bart CHRISTIAENS (°02/09/1983)                                 FC Olympia Tongeren

   Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 10/09/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

 

   Leon SCHIFFERS (°09/11/1989)                                    VV Voeren

 

   Schorsing voor EEN (01) speeldag Competitie vanaf 17/09/2012

   Ingevolge TWEE (02) gele kaarten in een wedstrijd:

 

   Tom OOMSELS (°06/09/1981)                                        FC Beukenhof

2.Administratieve overtredingen:
       
   Speeldag 01/09/2012
   Het Spoor: geen terreinbenaming

   VK Wieze Boys A: speler Mathias NEELEN zonder nummer

   FC Heideweelde: verzorger met verkeerde voornaam Albertus ipv Lambert VLIEGEN
   Genk 96: geen uitslag
                 speler met verkeerde voornaam Nino ipv Antonio PENTIFALLO

                 verkeerde geboortedatum afgevaardigde Eroll SADRIJA (°17/11/11) ipv

                 °04/07/1985)
   VK Wieze Boys B: geen uitslag

                              slechts gedeeltelijk in blokletters
                              speler met verkeerde voornaam Toon ipv Anton VAN DUFFEL
   FC Banneux: speler met verkeerde voornaam P-Jan ipv Pieter CUSTERS

   KFC Vlam Eisden: WB niet afgetekend door de kapitein (geen afgevaardigde)

   Ataspor: WB niet afgetekend door de kapitein (geen afgevaardigde)

   Eisden Cité: laattijdig wedstrijdblad (W + 1 – 12/09/2012)
                     geen juiste terreinbenaming

                     Afgevaardigde verkeerde voornaam Ali ipv Seyit DEMIR

   FC Gors Opleeuw: afgevaardigde verkeerde voornaam Ferdy ipv Ferdinand DE WILDE

   SK Bosporus: verkeerd bloknummer 3850 ipv 2252
   VK Grammenrode: laattijdig wedstrijdblad (W + 1 - 10/09/2012)

   Speeldag 08/09/2012
   Het Spoor: speler Ruben VANGENEUGDEN zonder nummer
   Cosmos Spouwen: geen bloknummer

   VK Wieze Boys B: geen reeksnummer

   Hellas 2000: naam en voornaam speler omgewisseld Chiras RAMSES ipv Ramses
                      CHIRAS

   Genk 96: onvolledige/verkeerde datum

   FC Global Impact: afgevaardigde verkeerd ingevuld (lijn te laag)

   SK Bosporus: afgevaardigde verkeerd ingevuld (lijn te laag)

                       DRIE (03) reserven te veel ingevuld als elite

   Eisden Cité: naam en voornaam speler omgewisseld Akkaya AYDOGAN ipv Aydogan
                     AKKAYA

                     afgevaardigde verkeerde voornaam Ali ipv Seyit DEMIR (2 X)
                     speler Huseyin SOYTURK zonder nummer

   Ataspor: laattijdig wedstrijdblad (14/09/2012)

                geen bloknummer
                slechts gedeeltelijk in blokletters
                spelers Ali AKPINAR zonder geboorte datum
                speler Nihat GEZDUCI zonder geboorte datum (2 X)

                naam en voornaam speler omgewisseld Bogaz RECEP ipv Recep BOGAZ

3.Ambtshalve sanctie:
   Speeldag 01/09/2012
   Freya Vreren: Tijdig Forfait

   Beslissing: Uitslag van de bekerwedstrijd Freya Vreren – VV Voeren 0 - 5
   Boete: € 10,00 + € 25,00 aan VV Voeren

   VNA Winterslag: Tijdig Forfait
   Beslissing: Uitslag van de bekerwedstrijd VNA Winterslag – Cosmos Spouwen 0 - 5
   Boete: € 10,00 + € 25,00 aan Cosmos Spouwen

 

   Welkenhuysen Tuinwijk: opstelling niet speelgerechtigde speler Pietro SALEMI
                                           (°26/06/1978)

   Beslissing: uitslag van de wedstrijd Palmaers Bilzen -Welkenhuysen Tuinwijk   5 – 0 (was 1 – 1)

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler (€ 12,50)

 

   SK Bosporus: opstelling van niet speelgerechtigde spelers Esat KARA (°03/03/1989)
                         en Sercan TAPA (°13/04/1989)
   Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd SK Bosporus – Ataspor 0 – 5 (was 11 – 0)

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde spelers (€ 12,50 X 2)


   VK Grammenrode: opstelling onbekende speler Banderus MUSAKA (°18/04/1984)
                                  opstelling niet speelgerechtigde spelers Filip MEYS
                                  (°20/05/1985), David DRILJEUX (°20/07/1987) en Jelle VAN
                                  OOSTVELD (°20/05/1992)

   Beslissing: uitslag van de bekerwedstrijd VK Grammenrode – FC Banneux 0 – 12
                    blijft behouden

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde/onbekende spelers (€ 12,50 X 4)

 

   Speeldag 08/09/2012
   SV Rusticana: Gebrek aan spelers in de 41 min (05)

   Beslissing: uitslag wedstrijd FC Olympia Tongeren – SV Rusticana 8 – 0 (stand bij de
                   stilleging) blijft behouden
   Boete: oorzaak van stopzetting (€ 7,50)

   Pool Keroma B: opstelling niet speelgerechtigde speler Luc PEETERS (°17/08/1969)

   Beslissing: uitslag van de wedstrijd SK Bosporus – Pool Keroma B 5 – 0 (was 2 – 0)

   Boete: opstelling niet speelgerechtigde speler (€ 12,50)

5.Kostenbedoening

   Pool Keroma A: (I) € 5,00 + € 25,00: totaal € 30,00

   Century Hasselt: (I) € 12,50
   Ataspor: (III,9) € 12,50) + (IV,2) € 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 5,00
                (2,50 X 2) + 2,50: Totaal € 32,50

   Eisden Cité: (III,9) € 12,50) + (IV,2) € 7,50 + 2,50 + 2,50 + 2,50 + 5,00 (2,50 X 2)

                     + 2,50: totaal € 35,00

   KFC Vlam Eisden: (III,9) € 12,50) + (IV,2) € 2,50: totaal € 15,00

   SK Bosporus: (III,9) € 12,50) + (IV,2) € 2,50 + 2,50 + 7,50 (2,50 X 3) + (IV,3) €
                       25,00 (12,50 X 2): totaal € 50,00
   Aviaclub: (IV,1) € 5,00
   FC Olympia Tongeren: (IV,1) € 5,00

   VV Voeren: (IV,1) € 5,00

   FC Beukenhof: (IV,1) € 5,00

   Het Spoor: (IV,2) € 2,50 + 2,50: totaal € 5,00

   VK Wieze Boys A: (IV,2) € 2,50

   FC Heideweelde: (IV,2) € 2,50

   Genk 96: (IV,2) € 5,00 +2,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 12,50

   VK Wieze Boys B: (IV,2) € 5,00 +2,50 + 2,50 + 2,50: totaal € 12,50

   FC Banneux: (IV,2) € 2,50

   FC Gors Opleeuw: (IV,2) € 2,50

   VK Grammenrode: (IV,2) € 7,50 + (IV,3) € 50,00 ( 12,50 X 4): totaal € 57,50

   Cosmos Spouwen: (IV,2) € 2,50

   Hellas 2000: (IV,2) € 2,50

   FC Global Impact: (IV,2) 2,50

   Freya Vreren: (IV,3) € 10,00 + € 25,00 aan VV Voeren

   VNA Winterslag: (IV,3) € 10,00 + € 25,00 aan Cosmos Spouwen

   Welkenhuysen Tuinwijk: (IV,3) € 12,50

   SV Rusticana: (IV,3) € 7,50

   Pool Keroma B: (IV,3) € 12,50

6. Mededelingen
   Bij de verschijning van dit Week-End waren de wedstrijdbladen van de wedstrijden

   VK Wieze Boys A – FC Heideweelde en Ataspor – SK Bosporus van 15/09/2012 nog
   niet in mijn bezit.

 
KLBS

Volgende uitgave Week-End is voorzien omstreeks 04/10/2012