21/09/2005

Week-End 2/2005-2006

De tweede info is ter beschikking.

Vanaf nu zijn uitslagen en rangschiiking niet meer opgenomen in dit verslag. U kunt ze immers elders op de website terugvinden.Ze worden nog wel opgenomen in de papieren versie.

                                               WEEK-END(2/2005-2006)

 

                                                                           Hasselt,21 september 2005.

 

 

Verslag vergadering comit? dd.19/09/05 - KBVB-Hasselt ? 19u30

 

Aanwezig :.Marcel Raymakers, Freddy Daniels, Marcel Asnong, Robert Caubergh,

         Jean Brebels, Roger Cleuren, Fernand Oeyen en Val?re Mantels.

Verontsch :Kris Asnong en Roger Vernijns

 

1.Vorig verslag: verslag zitting 05/09/05 goedgekeurd.

 

2.Briefwisseling:

         - 01/09/05(ontv.06/09): C.Steegen: wijziging secretariaat

         - 05/09/05: KSAH uitnodiging jaarlijks banket dd.21/10 te Edegem

         - diverse e-mails, deels cfr. mededelingen.

 

3.Voorstellen schorsing minnelijke schikking:

 

         Geschorst vanaf 28/09/05

 

         Twee (2) speelzaterdagen:

         Erol KANZA(?26/11/78)                                    Ford Keroma

 

         Drie (3) speelzaterdagen:

         Kurt DONN?(?20/04/79)                                    FC Berg

         Bart KENIS(?18/07/76)                                     Terlaemen 04

 

         Verslag waarvoor geen voorstel minnelijke schikking

         Op te roepen op de eerstvolgende zitting van maandag 03/10/05

 

         Verslag ref Vrijens wedstrijd Ford Keroma B-OH Rus Games van 10/09/05

         Uitsluiting speler ?nder UYAR(?18/03/85) van Ford Keroma

 

4.Verslag scheidsrechter

         Verslag ref Gilen wedstrijd FC Beukenhof-BVC Park Houthalen van 10/09/05

         Lastens supporter van club BVC Park Houthalen : onbehoorlijk gedrag.

         Uitspraak:

Wegens houding supporter vreemd terrein, boete van ? 12,50 lastens

         club BVC Park Houthalen.

         In geval van herhaling: bijkomende sancties.

 

 5.Nazicht scheidsrechtersbladen:

 

         Schorsing voor 1 speelzaterdag in de kompetitie

 

         Ingevolge twee (2) gele kaarten zelfde wedstrijd:

        

Vanaf 12/09/05 :

         Kristof LIESENS(?10/12/78)                               Olympia Tongeren

         Pascal AENGEVELD(?26/11/81)                          Welkenhuyzen

         Patrick DECSI(?09/12/67)                                 Vlam Eisden

         Athanasios GIANNAKOS(?04/01/73)           Hellas 2000

         Massimo SULMONA(?18/04/60)                          CS Italiano

 

 

         Vanaf 19/09/05:

         Jo?l REEKMANS(?08/02/66)                               Welkenhuyzen

         Vasilios SKARLIDIS(?10/11/87)                           Hellas 2000

         Fabio BIOSA(?24/09/77)                                   FC Friuli

         Abdellah DAHMANI(?22/07/71)                           A.F.I.Waterschei

 

6.Administratieve overtredingen:

Speeldag 03/09/05 :

         ZD Overath: Walter Koniuszenko, zonder geb.datum

         FC Gors Opleeuw: 2 spelers zonder rugnummer.

         Merem Bilzen: uitslag laattijdig

         FC Beukenhof: FF

 

   Kostenbedoening

         Ford Keroma:            ? 5,00

         FC Berg:                  ? 5,00

         Terlaemen 04:          ? 5,00

         Olympia Tongeren;    ? 5,00

         Welkenhuyzen:         5+5 = ? 10,00

         Vlam Eisden:            ? 5,00

         Hellas 2000:             5+5 = ? 10,00

         CS Italiano:              ? 5,00

         FC Friuli:                  ? 5,00

         A.F.I.Waterschei:      ? 5,00

         ZD Overath:             ? 2,50

         Gors Opleeuw:          (2x2,50) : ? 5,00

         Merem Bilzen: ? 5,00

         FC Beukenhof:          ? 5,00 aan KLBS

                                      ? 25,00 aan RP Products

 

7.Ambtshalve sancties:

         Speeldag 03/09/05:

         C.S.Italiano: opstellen spelers Giuseppe SALVAGGIO(?20/01/71), Ernesto CUCCIARRE

         (?06/03/81) en Silvio SOLARI(?27/07/73), allen nog niet speelgerechtigd dd.wedstrijd.

         Sanctie: wedstrijd Wieze Boys B-CS Italiano 8-2, uitslag blijft behouden.

         Boete: 3 x 12,50 = ? 37,50 lastens club C.S.Italiano

 

8.Vermaning:

         Speeldag 03/09/05

         BVC Park Houthalen: afgevaardigde Danny Francken geen lid van de club. Dhr.Francken

                   tekende een lidkaart op 12/12/2000, maar werd nadien op de jaarlijkse ledenl-

                   lijst van de club geschrapt.

                   Hij bekomt het lidmaatschap pas terug na het tekenen van een nieuwe te valide-

ren lidkaart.De club wordt verzocht om zolang voornoemde geen functie te laten

vervullen.

 

         FC Heideweelde: afgevaardigde Peter Daelmans nog niet gerechtigd dd.wedstrijd.

 

9.Terreinkeuringen

         Herkeuring terrein A.F.I.Waterschei op 12/09/05:

         Opnieuw was er niemand aanwezig van de club.

         Sanctie: wegens niet verontschuldigd afwezig op oproeping/afspraak een boete van

                            ? 12,50 + verplaatsingskosten lastens club A.F.I.Waterschei.

Bij afwezigheid volgende keuring (kortelings) zal de club bijkomend gesanctioneerd worden.

 

 

10.Laattijdige ledenlijsten:

                                                                           reglementaire boete

         FC Gors Opleeuw       ontvangen 20/09/05            ? 50,00

                                                                           ( 12,50 laattijdigheid + 12,50 per

                                                                                     bijkomende week)

 

            11.Mededelingen/beslissingen:

 

a) Wijziging secretariaat Citro?n Steegen:

 

         Nieuwe secretaris:     Ronny THIJS

                                      Trulstraat 58            3730 Hoeselt

 

                                      Tel.: 0496/32 29 61

                                      e-mail : thijs.ronny@pandora.be

 

b) Aansluitend op de e-mail van Merem Bilzen:

Bij afwezigheid van een scheidsrechter moet er een gelegenheidsscheidsrechter worden aangeduid overeenkomstig art. VI/11 van het reglement van de KBVB.

De gelegenheidsscheidsrechter bezit dezelfde bevoegdheden als een offici?le scheids-

rechter.

         De gelegenheidsscheidsrechter heeft geen recht op een vergoeding voor reiskosten en

         heeft enkel recht op een arbitragevergoeding indien hij deel uitmaakt van het scheids-

         rechterscorps van de KBVB.

         Er mag (vrijblijvend) een beloning (bij voorkeur op voorhand af te spreken) worden

         gegeven voor de geleverde inspanning.Identiteit en adres gelegenheidsref moeten vermeld staan op het scheidsrechtersblad. 

 

         Algemeen: enkel PSC-Limburg is bevoegd voor de aanduidingen en opvolging van de

scheidsrechters.

         Bij afwezigheid wordt dit steeds gemeld aan de PSC.

In antwoord wordt gemeld: of hij enerzijds in laatste instantie een andere opdracht kreeg, of anderzijds zich kon verantwoorden.

Het is aan de PSC om indien nodig sanctionerend op te treden.

 

c) Beker sportiviteit:

         Zoals ieder seizoen wordt er een rangschikking inzake sportiviteit bijgehouden.

         Er worden strafpunten voorzien voor: gele en rode kaarten, opstellen niet gekw.speler,

         opstellen speler zonder IK, wanordelijkheden, FF, gebrek aan medewerking, blaam,

         houding en nieuw vanaf dit seizoen : strafpunten indien afwezig oproeping zonder

         tijdige (dit is VOOR zaterdag voorafgaandelijk zitting) verontschuldiging.

         In tegenstelling tot een melding vorig seizoen worden toch al de ploegen vermeld in

         deze rangschikking en niet alleen de eerste tien.

 

d) De melding van de uitslagen en rangschikking wordt enkel nog opgenomen in de papieren

         versie van Weekend.

         De gebruikers van de website vinden dit immers onder die items terug op de site zelf.

        

 

 

KLBS

 

 

Volgende uitgave Week-End voorzien op 05/10/05